Käytön laajennus ja laajennus vähäisiin käyttötarkoituksiin, eli minor use

Käytön laajennus

Luvanhaltija voi hakea käytön laajennusta valmisteelle, jos hyväksymiselle asetetut edellytykset edelleen täyttyvät. Esimerkiksi Källi-valmiste on hyväksytty rikkakasvien torjuntaan punajuurikkaalta ja hakija haluaa, että valmiste hyväksyttäisiin myös käytettäväksi rikkakasvien torjuntaan rehujuurikkaalta, porkkanalta, kuminalta ja rypsiltä. Tällöin kyseessä on käytön laajennus useaan käyttökohteeseen.

Näin haet lupaa käytön laajennukseen:

 • Täytä hakemuslomake
 • Liitä hakemukseen:
  • ehdotus myyntipäällyksen tekstiksi suomeksi ja ruotsiksi
  • käyttöä ja käyttömääriä koskeva GAP-taulukko
  • tutkimusaineisto biologisesta tehokkuudesta ja käyttökelpoisuudesta
  • tutkimusaineisto jäämistä
  • tarvittaessa tutkimusaineisto terveys- ja ympäristövaikutuksista

Toimita hakemus Tukesiin osoitteeseen ppp (at) tukes.fi.

Laajennus vähäisiin käyttötarkoituksiin, eli minor use

Luvanhaltija, maatalouden alalla toimiva virallinen tai tieteellinen taho tai maatalousalan ammatillinen järjestö voi hakea laajennusta vähäisiin käyttötarkoituksiin jo hyväksytylle kasvinsuojeluaineelle.

Tukes voi myöntää luvan, jos

 • valmisteen käyttö on laajuudeltaan vähäistä ja
 • yleiset hyväksymisen edellytykset täyttyvät ja
 • laajennus on yleisen edun mukaista.

Tavanomaisesta luvasta poiketen Tukes voi myöntää laajennuksen ilman laajoja biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavia kokeita. Käytännössä kasvinsuojeluaineiden minor use -luvat koskevat pienialaisia viljelykasveja, jotka ovat kuitenkin merkitykseltään tärkeitä ja taloudellisesti arvokkaita viljelykasveja.


Näin haet minor use -lupaa:

 • Täytä hakemuslomake
 • Liitä hakemukseen:
  • ehdotus käyttöohjeeksi suomeksi ja ruotsiksi word-muodossa
  • GAP-taulukko EPPO-koodeineen
  • kaikki saatavilla oleva tieto erityisesti jäämätutkimuksista ja jäämien enimmäismääristä, eli MRL
  • toimita saatavilla olevat asiakirjat käyttäjän, työntekijän ja sivullisen riskinarvioinnista
  • ota ennen hakemuksen tekemistä yhteyttä valmisteen luvanhaltijaan tai luvanhaltijan edustajaan mahdollisten hakemusta tukevien asiakirjojen saamiseksi. Toimita luvanhaltijan suostumus hakemuksen yhteydessä.

Toimita hakemus Tukesiin osoitteeseen ppp (at) tukes.fi.

Käsittelyaika: Käytön laajennus ja vähäinen käyttötarkoitus 1 vuosi

Maksut:

Käytön laajentaminen      
Useat käyttökohteet, art. 33 perusmaksu 3 200 euroa lisäarviointi 99 euroa/h maksimimaksu 40 000 euroa
Yksittäinen käyttökohde, art. 33 perusmaksu 1 200 euroa lisäarviointi 99 euroa/h maksimimaksu 20 000 euroa
Vähäinen käyttötarkoitus, art. 51 1 200 euroa lisäarviointi 99 euroa/h maksimimaksu 5 000 euroa