Räjähteet ja ilotulitteet

Räjähteiden ja ilotulitteiden valvonta

 • Tukes käsittelee räjähteiden valmistusta ja varastointia koskevia lupia sekä valvoo räjähdetehtaita ja -varastoja.
 • Tukes valvoo myös räjähteiden ja ilotulitteiden tuoteturvallisuutta  
 • Työsuojeluviranomaiset valvovat räjähteiden käyttöä työmailla
 • Poliisi valvoo räjähteiden siirtoa ja luovutusta sekä ilotulitusnäytöksiä
 • Räjähteiden maahantuontia ja siirtoa valvoo myös tulliviranomainen

 

Räjähdeonnettomuudet

Räjähdeonnettomuudet Tukesin valvomissa kohteissa sekä muissa kohteissa.

  2013 2014 2015 2016 2017
Tukesin toimialakohde - 1 1 - -
Muu toimialan kohde - - - - -

Räjähdeonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet

  2013 2014 2015 2016 2017
Kuolleet - - - - -
Loukkaantuneet - - 1 - -

Räjähde- tai ilotuliteonnettomuudeksi lasketaan yllä olevissa taulukoissa sellaiset onnettomuudet, joissa

 • ihminen kuolee tai loukkaantuu, tai
 • tulipaloa tai räjähdystä, jossa räjähdettä on ollut mukana vähintään 1 g tai
 • jossa omaisuusvahingot ovat ≥ 50 000 €. Luvussa ei huomioida mahdollisten heitteiden aiheuttamia vahinkoja.

 

Ilotulitteet

 • Tammikuussa 2010 tuli voimaan ilotulitteita koskevat tiukemmat määräykset. Määräyksillä kiellettiin pienet roomalaiset kynttilät ja pikkuraketit, tehtiin suojalasit pakollisiksi, lyhennettiin tulitusaikaa ja kiellettiin ilotulitteiden antaminen alle 18-vuotiaille.  
 • Tukes suosittelee suojalaseja myös ilotulituksen katsojille. Vuodenvaihteen silmävammojen joukossa on vuosittain myös katsojia, joilla ei ole ollut suojalaseja.

 

Ilotulitteet ja omatekoiset räjähteet

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kuolleet - - - - - -
Vuodenvaihteen silmävammat 15 13 17 29 12 12
Muut vammautumiset - - - 4 -  

Lähde: Suomen silmälääkäriyhdistys. Yhteenveto 27.12.-5.1. sattuneista silmävammoista kirjataan päivämäärälle 1.1.201x.

 

Vuodenvaihteessa 2017-2018 sairaaloissa hoidettiin yhteensä 12 ilotulitteiden aiheuttamaa silmävammaa, kuten edellisenäkin vuonna. Yksi silmävammoista tuli Tukesin tietoon vasta jälkikäteen; tätä tapaus ei ole huomioitu alla olevissa tiedoissa. 

 • Silmävammoista 1 oli vaikea (ed.vuonna 2), 3 keskivaikeita (ed.vuonna 5) ja 7 lieviä (ed.vuonna 5). Myös tähtisadetikku voi aiheuttaa silmävamman, mutta tällaisia tapauksia ei ollut. Edellisenä vuonna oli ollut yksi lievä silmävammatapaus.
 • Vammautuneista seitsemän oli miehiä, ed.vuonna yhdeksän.
 • 3 vammautuneista oli alaikäisiä (ed.vuonna 6), joista 1 (ed.vuonna 2) oli itse ollut ampumassa ilotulitetta, muut 2 (ed. vuonna 4) olivat ilotulitusten katsojia.
 • Yhteensä ilotulitukset aiheuttivat silmävamman 6 katsojalle, edellisenä vuonna 5.
 • Kaikista vammautuneista vain 1 käytti suojalaseja, samoin kuin edellisenäkin vuonna. Suojalaseja käyttänyt henkilö oli alaikäinen raketin ampuja.
 • Viisi silmävammaa aiheutui raketista ja kaksi padasta. Ed. vuonna luvut olivat 5 ja 4.
 • 3 tapauksessa ilotulite räjähti sytytettäessä (ed. vuonna 5), 1 vamma syntyi väärään suuntaan lähteneestä tai pompanneesta ilotulitteesta (ed. vuonna 2, sekä 1 joka ammuttiin kädestä). 1 silmävamman syynä oli ilotulitteesta lähtenyt kipinä (ed. vuonna 2).

 

Ilotulitteiden aiheuttamat tulipalot

Ilotulitteiden aiheuttamat tulipalot aikavälillä 27.12.-5.1.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rakennuspalot 2 9 3 3 6 3
Tulipalot yhteensä 44 96 75 136 106 67

Lähde: Pelastuslaitosten Pronto-rekisteri. Lukumäärä kirjattu uudenvuodenpäivälle 1.1.201x.

 

Ilotulitteiden aiheuttamat merkittävät tulipalot henkilö- ja omaisuusvahinkojen (>30 000 €, 2015 alkaen 50 000€) perusteella kalenterivuosittain

  2013 2014 2015 2016 2017
Omaisuusvahingoiltaan suuret ilotulitepalot 2 2 0 1 0
Ilotulitepaloissa kuolleet - - - - -

Lähde: Pelastuslaitosten Pronto-rekisteri.

Usein kysyttyä

Ota yhteyttä

Lainsäädäntö

Katso myös