Hissit 2017

Tukesin hissiturvallisuusvalvonta

 • Valvonnan kohteita mm.
  • hissien huolto-, korjaus-, muutos- ja asennustyöt
  • hissejä tarkastavien laitosten toiminta
  • hissit
  • liukuportaat, liukukäytävät, kevythissit ja nosto-ovet (konedirektiivin alaisia laitteita, Tukes valvoo vain käytönaikaisten asioiden turvallisuutta)
 • Seuraavissa taulukoissa esitetyt luvut kuvaavat Tukesille ilmoitettuja hissitapaturmia. Kaikki Suomessa sattuneet hissitapaturmat eivät tule Tukesin tietoon. Hissialan toiminnanharjoittajien, tarkastuslaitosten ja hissin haltijoiden on ilmoitettava Tukesille vakavasta hissitapaturmasta. Tapaturmaa pidetään vakavana, jos sen seurauksena on lääkärin toimenpiteitä vaativat vamma, kuten murtuma tai iso haava.
 • Vaaratilanteet sisältävät myös pienemmät loukkaantumiset
 • Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) rekisteriin kirjataan vain työtapaturmat, ei vapaa-ajan tapaturmia. TVK:n tilastotiedot ovat käytettävissä 2-3 kalenterivuotta onnettomuusvuoden jälkeen.
 • Vuodesta 2016 lähtien vaaratilanteet sisältävät kaikki Tukesille ilmoitetut, aiemmilta vuosilta vain VARO-rekisteriin kirjatut

Hissitapaturmat

  2013 2014 2015 2016 2017
Kuolleet - 1(* - - -
Loukkaantuneet 8 8 7 4 5
Vaaratilanteet 5 4 4 27 15
TVK:n rekisteri 130 107 101    

(* portaikkoa pitkin kulkeva pyörätuolihissi

Tapaturmat liukuportailla ja liukukäytävillä

  2013 2014 2015 2016 2017
Kuolleet - - 1 - 2
Loukkaantuneet 1 - - 1 1
Vaaratilanteet - 1 - 1 3
TVK:n rekisteri 20 32 31    

 

Tapaturmat nosto-ovilla

  2013 2014 2015 2016 2017
Kuolleet - - - - -
Loukkaantuneet - - - - -
Vaaratilanteet - - - - -
TVK:n rekisteri 31 25 29    

Havaintoja vuodesta 2017

 • Liukuportailla sattuneista kahdesta kuolemantapauksesta toisessa henkilö oli mennyt liukuportaisiin sähköpyörätuolilla ja toisessa henkilö oli tuntemattomasta syystä menettänyt tasapainonsa ja kaatunut.
 • Tukesille ilmoitetuista tapauksista 5 oli sellaisia, jossa pienen lapsen käsi jäi puristuksiin hissin avautuvan automaattisen liukuoven ja oven karmin väliin.
 • Hissien määräaikaistarkastuksissa havaittujen ns.välittömän vaaran aiheuttavien vikojen määrä on kasvanut. Hissin turvallisuuden ja toimintavarmuuden kannalta olennaista on asianmukainen huolto ja kunnossapito.

Työtapaturmat hisseillä 2015

Usein kysyttyä

Ota yhteyttä

Lainsäädäntö

Katso myös