Sähkötyöt ja -urakointi esimerkit

Sähköalan yrityksen perustaminen

Sulevi aikoo perustaa sähköalan yrityksen, joka tekee sähköasennuksia ja sähkölaitekorjauksia. Sulevi ottaa yhteyttä Patentti- ja rekisterihallitukseen ja tekee perustamisilmoituksen kaupparekisteriin. Sulevi saa Y-tunnuksen yritykselleen.

Seuraavaksi Sulevi palkkaa sähkötöiden johtajaksi Matin, jolla on Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämä, yrityksen toiminnan laajuuden kattava, sähköpätevyystodistus. Tässä tapauksessa riittävä sähköpätevyystodistus olisi sähköpätevyys 1 (S1) tai sähköpätevyys 2 (S2). Sulevi tekee Matin kanssa työsopimuksen.

Sulevi hankkii mittalaitteet, muut työvälineet ja sähköturvallisuusmääräykset ja -ohjeet.

Sulevi ilmoittaa sähkötöiden aloittamisesta Tukesiin lomakkeella SL1. Tukes käsittelee ilmoituksen ja rekisteröi Sulevin yrityksen sähköurakoitsijaksi.

SETI Oy:n myöntämä sähköpätevyystodistus S2

Saaralla on Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n myöntämä sähköpätevyystodistus S2. Saara ei ole aikeissa perustaa omaa yritystä, mutta hän haluaisi tehdä sähkötöitä silloin tällöin.

Saara ilmoittaa sähkötöiden aloittamisesta Tukesille SL1-lomakkeella omalla nimellään ja henkilötunnuksellaan. Lomakkeella Saara ilmoittaa itsensä sähkötöiden johtajaksi.

Saara hankkii mittalaitteet, muut työvälineet ja sähköturvallisuusmääräykset ja -ohjeet.

Tukes rekisteröi Saaran sähköurakointirekisteriin hänen henkilötunnuksellaan ja Saaralla on oikeus tehdä enintään tuhannen voltin sähköasennustöitä ja sähkölaitekorjausta.