Esimerkkejä sähkötapaturmista

Tukesin tietoon tulee vuosittain vakavia ilmajohdoilla ja maakaapeleilla sattuneita tapaturmia, jotka pahimmassa tapauksessa ovat johtaneet ihmishenkien menetykseen.

Ilmajohtotapaturmia on sattunut eniten 20 kV johdoilla. Yli 20 kV:n linjoja on hyvin paljon ja linjat sijaitsevat lähellä asutusta, eikä niitä huomaa yhtä helposti kuin isoja siirtolinjoja.

Tukesin ylläpitämästä vaurio- ja onnettomuusrekisteristä löytyy 2000-luvulta yli 40 tällaista onnettomuustapausta, joista suurin osa on tapahtunut työ- ja nostokoneilla. Alla muutama VARO-rekisteriin kirjattu tapaus. Katso myös kuolemaan johtaneet sähkötapaturmat.

Esimerkkejä vakavista ilmajohdoilla ja maakaapeleilla sattuneista tapaturmista
 

Autonkuljettaja kuoli avojohdosta saamaansa sähköiskuun
Autonkuljettajan tarkoituksena oli purkaa apulantasäkki kuormasta. Kuljettaja nosti kuorma-auton lavan suojakuomun 20 kV avojohtoon ja sai kuolemaan johtaneen sähköiskun nojatessaan autoon olkapäällään.
 

Koneurakoitsija sai sähköjohdon avojohdosta ja kuoli
Koneurakoitsija oli oikaisemassa 110 kV avojohdon rakennustyömaalla tukirakenteen pylvästä. Hän ohjasi maassa seisten traktoriinsa kiinnitetyn nostimen puomin kiinni viereiseen, jännitteiseen 110 kV avojohtoon. Urakoitsija kuoli ja lähistöllä ollut apumies sai vammoja. Tilanteessa syttyi myös maastopalo.
 

Työntekijä sai oikosulusta pahoja palovammoja
Aliurakoitsija oli tekemässä kadunvarsikivetystyötä. Työntekijä osui rautakangella keskijännitekaapelin suojaputken läpi ja edelleen 10 kV kaapeliin. Hän yritti irrottaa kankea muovisella lippusiimajalustalla, jolloin tapahtuneesta oikosulusta loukkaantui kaivannon toisella puolella ollut toinen työntekijä. Hän sai pahoja palovammoja ja hänet toimitettiin hoitoon.
 

Puu kaatui avojohdolle ja mies sai maasta sähköiskun
Mies oli kaatamassa puita. Hän oli kertomansa mukaan tietoinen vieressä sijaitsevasta 20 kV avojohdosta. Jossain vaiheessa kuitenkin asia unohtui, ja hän kaatoi keskikokoisen koivun suoraan johdon päälle. Huomatessaan, että puu kaatuu johdolle, hän lähti juosten poispäin johdosta. Silloin hän tunsi sähköiskun molemmissa jaloissaan. Sähköiskun saadessaan hän ei ollut kiinni johtimiin nojaavassa puussa. Mies sai sähköiskun ilmeisesti ns. askeljännitteestä poistuessaan paikalta. Ambulanssi tuli paikalle ja mies vietiin sairaalaan tarkkailtavaksi seuraavaksi vuorokaudeksi.