Ilmoitus puutteellisesti CE-merkitystä rakennustuotteesta

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa Tukesille rakennustuotteesta, joka ei ole asiamukaisesti CE-merkitty. Tarvitsemme mahdollisimman tarkat tiedot rakennustuotteesta ja sen valmistajasta tai maahantuojasta. Tiedot löytyvät yleensä rakennustuotteeseen kiinnitetystä merkinnästä, sen pakkauksesta tai sen mukana toimitetuista asiakirjoista. Rakennustuote on tuote tai tuotejärjestelmä, jota käytetään pysyvänä osana rakennuskohteessa ja jonka ominaisuudet vaikuttavat rakennuskohteen ominaisuuksiin. Rakennustuotteita ovat esim. ontelolaatta, lämmöneriste tai asfaltin kiviaines. Rakennustuotteita eivät ole esim. kaapistot ja sisustustuotteet. Tällä lomakkeella tehdään myös Maankäyttö- ja rakennuslain 181 §:n ja NLF-asetuksen (EY) N:o 768/2008 27 artiklan mukaiset ilmoitukset.

Tämä tieto on pakollinen.
Tämä tieto on pakollinen.

Rakennustuotteen valmistajan, maahantuojan tai vähittäiskauppiaan tiedot:

Tämä tieto on pakollinen.
Tämä tieto on pakollinen.

Rakennustuotteen osto- tai käyttöpaikan tiedot

Tämä tieto on pakollinen.
Tämä tieto on pakollinen.

Ilmoittajan yhteystiedot: Tarvitsemme yhteystietojasi, jotta voimme pyytää lisätietoja. Yhteystietoja ei ole pakko jättää, mutta tarkastathan siinä tapauksessa, että antamasi tiedot tuotteesta ja sen osto- tai käyttöpaikasta ovat tarpeeksi kattavat.

Viranomaiselle lähetetyt asiakirjat ovat julkisia, jos ne eivät sisällä liikesalaisuuksia tai yksityisyyden suojaan kuuluvia tietoja. Liitä mukaan yhteystietosi mahdollisten lisätietojen saamiseksi