Kasvinsuojeluainetutkinto/Växtskyddsexamen

 

1 Keskeiset tutkintoon liittyvät vaatimukset

1 Krav och förfaranden

2 Biosidit maataloudessa

2 Biocider i jordbruket

3 Työperäinen altistuminen ja terveysriskit

3 Exponering och hälsorisker

4 Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskit ja niiden hallinta
4 Miljörisker

5 Integroidun torjunnan yleiset periaatteet

5 IPM, allmänna principer

6 Kasvinsuojeluaineiden varastointi ja hävittäminen

6 Förvaring och bortskaffande

7 Laittomiin ja väärennettyihin kasvinsuojeluaineisiin liittyvät riskit ja niiden tunnistaminen

7 Förfalskade växtskyddsmedel

8 Kasvinsuojeluaineiden valvonta

9 Glyfosaatti ja neonikotinoidien

10 Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testaus

11 Kasvinsuojeluainetutkinto metsänhoidossa

12 Levitysvälineet – pistekuormituksen vähentäminen

 

Todistukset

Todistus kasvinsuojelututkinnosta (kortti)

Todistus kasvinsuojelututkinnosta metsänhoidossa (kortti)

Todistus kasvinsuojelututkinnosta

Intyg av växtskyddsexamen

 

Muuta materiaalia

Tiedote kasvinsuojelukouluttajille ja -tutkinnonjärjestäjille 14.12.2018

Information till växtskyddsutbildare och examensanordare 14.12.2018

Jyrsijämyrkkyjen käyttö maatiloilla

Kysymykset - Frågor

Tenttipohja

Tenttipohja, kasvinsuojeluaineiden metsätalouskäyttöä koskeva tutkinto

Tutkinnon suorittajat, uusi Excel-taulukko 2019

Kasvinsuojeluainevalmisteen käyttöturvallisuustiedotteen sisältö

Glyfosaatin tilanne 2018

Excel-tiedoston salasanasuojaaminen

Examen inom växtskyddsmedel

Register om examinander

Glyfosaatin käyttö julkisilla paikoilla

Tentti englanniksi 1

Tentti englanniksi 2

Luomulehden artikkeli biosideista