Kasvinsuojeluainetutkinto/Växtskyddsexamen

 

1 Keskeiset tutkintoon liittyvät vaatimukset

1 Krav och förfaranden

1 Jatkokoulutus 2019: Ajankohtaisia asioita

2 Biosidit maataloudessa

2 Biosidit maataloudessa, laajempi

2 Biocider i jordbruket

3 Työperäinen altistuminen ja terveysriskit

3 Exponering och hälsorisker

3 Jatkokoulutus 2019: Altistuminen ja suojaimet

4 Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskit ja niiden hallinta
4 Miljörisker

5 Integroidun torjunnan yleiset periaatteet

5 IPM, allmänna principer

5 Jatkokoulutus 2019: IPM ja sen tasot

5 Vidareutbildningen 2019: IPM-pussel och nivåer

6 Kasvinsuojeluaineiden varastointi ja hävittäminen

6 Förvaring och bortskaffande

7 Laittomiin ja väärennettyihin kasvinsuojeluaineisiin liittyvät riskit ja niiden tunnistaminen

7 Förfalskade växtskyddsmedel

8 Kasvinsuojeluaineiden valvonta

9 Glyfosaatti ja neonikotinoidit

10 Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testaus

11 Kasvinsuojeluainetutkinto metsänhoidossa

11 Växtskyddsexamen i skogsvård

12 Levitysvälineet – pistekuormituksen vähentäminen

13 Jatkokoulutus 2019: Resistenssi

13 Vidareutbildningen 2019: Resistens

 

Todistukset

Todistus kasvinsuojelututkinnosta (kortti)

Todistus kasvinsuojelututkinnosta metsänhoidossa (kortti)

Todistus kasvinsuojelututkinnosta

Intyg av växtskyddsexamen

 

Nettikoulutusmateriaalien saavutettavat tekstiversiot

Tukesin opetusmateriaalista on tehty saavutettavat versiot pdf-dokumentteina. Näissä versioissa kaikki puhuttu teksti ja videoiden tekstit on kirjoitettu auki siten, että näkövammaiset voivat lukea aineiston ruudunlukijalla. Saavutettavia aineistoja on saatavissa toistaiseksi vain suomeksi.   

Osa 1

Osa 2

Osa 3 (Kasvinsuojelu metsänhoidossa)

Muuta materiaalia

Tiedote kasvinsuojelukouluttajille ja -tutkinnonjärjestäjille 14.12.2018

Information till växtskyddsutbildare och examensanordare 14.12.2018

Jyrsijämyrkkyjen käyttö maatiloilla

Kysymykset - Frågor --> Kysy Tukesista

Tenttipohja

Tenttipohja, kasvinsuojeluaineiden metsätalouskäyttöä koskeva tutkinto

Tutkinnon suorittaneet, uusi Excel-taulukko 2019 / Nya Excel-filen 2019

Ohje: tutkinnon suorittaneiden ilmoittaminen Tukesille 2019 / Anvisningen för att spara Excel-filen om dem som har avlagt växtskyddsexamen 2019

Kasvinsuojeluainevalmisteen käyttöturvallisuustiedotteen sisältö

Glyfosaatin tilanne 2018

Examen inom växtskyddsmedel

Examen inom området för växtskyddsmedel i skogsvård

Glyfosaatin käyttö julkisilla paikoilla

Tentti englanniksi 1 --> Kysy Tukesista

Tentti englanniksi 2 --> Kysy Tukesista

Luomulehden artikkeli biosideista

Voimanottoakselin suojus

Ryhmätyö:

Tilakartta 1

Tilakartta 2

Tilakartta 3

Ryhmätyön ohje

BTSF IPM-training 5/2019, Session 6, Fuit trees:

Luento 1

Luento 2

Luento 3

Luento 4

Luento 5

Luento 6

Luento 7

Luento 8

Luento 9

IOBC general guidelines

IOBC grapes

IOBC pome fruits

IOBC soft fruits

IOBC stone fruits