KemiDigi-hanke kokoaa kemikaalitiedon yhteen palveluun

KemiDigi on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on luoda sujuva sähköinen palvelu yritysten kemikaaleihin liittyvien ilmoitusvelvoitteiden hoitamiseen.

KemiDigin ytimen muodostavat

  • kemikaalirekisteri, joka sisältää markkinoilla olevat vaaralliset kemikaalit
  • ainerekisteri, jossa on tietoja aineista ja niistä koostetuista ryhmistä.

Palvelussa kemikaaliluetteloita laativat yritykset voivat hyödyntää näitä tietoja.

Tulevaisuudessa yritys hoitaa kemikaaleihin liittyvät ilmoitusvelvoitteet KemiDigin kautta, ja tiedot ovat yhdessä paikassa tietoja tarvitsevien saatavilla.

Yritykset hyötyvät, sillä aikaa säästyy ja yritykset hallitsevat itse omia tietojaan palvelussa. Myös viranomaiset hyötyvät, sillä KemiDigin ansiosta käytettävissä olevat kemikaalitiedot ovat ajan tasalla. Lisäksi viranomaiset voivat suunnata valvontaansa entistä paremmin riskiperusteisesti.

Tällä hetkellä tietoja täytyy toimittaa erillisinä ilmoituksina monille eri viranomaisille. Hankkeella tavoitellaan monia hyötyjä niin yritysten, viranomaisten kuin koko yhteiskunnankin kannalta.

Yhteistyössä yritysten ja viranomaisten kanssa

KemiDigin valmistelussa on ollut mukana eri viranomaisten ja yritysmaailman edustajia, joiden kanssa on haettu yhteistä pohjaa ja tarpeita palvelulle. Vuoden 2018 aikana toteutetaan palvelun perustoiminnallisuudet. Palvelua pilotoidaan tulevien käyttäjien kanssa kahdessa vaiheessa, kesällä 2018 ja syksyllä 2018.

Palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 alussa jo valmiiden toiminnallisuuksien osalta, mutta kehitystyö jatkuu vielä 2019.  

Ajankohtaista

KemiDigin käyttöönotto

KemiDigi otetaan käyttöön vuoden 2019 alkupuolella kahdessa osassa. Kemikaali-ilmoitusten toimittaminen alkaa helmikuussa ja kemikaaliluettelotoiminnallisuus huhtikuussa 2019.

Kemikaali-ilmoituksiin liittyvien määrätietojen keruuta vuodelta 2018 ei toteuteta tällä kertaa maaliskuun alussa, vaan KemiDigin kautta myöhemmin kerrottavana ajankohtana.

KemiDigin käyttöönoton vuoksi nykyinen kemikaali-ilmoitusten toimittaminen sähköpostitse kemikaalituoterekisteriiin on päättynyt. Seuraavan kerran ilmoituksia voi toimittaa KemiDigiin helmikuussa 2019. Marraskuun loppuun mennessä toimitetut kemikaali-ilmoitukset siirretään vanhasta järjestelmästä KemiDigiin ja kaikki voimassa olevat ilmoitukset ovat yritysten käytettävissä.

Tukesilla kemikaaliturvallisuuslainvalvonnan nojalla hallussa olevat kemikaaliluettelot siirretään pääsääntöisesti KemiDigiin alkuvuoden aikana. Näin ne ovat KemiDigissä kemikaaliluetteloiden pohjana, kun toiminnanharjoittajat kirjautuvat sinne ensimmäistä kertaa. Poikkeuksena ovat kemikaaliluettelot, joilla ei ole vielä CLP-asetuksen mukaisia luokituksia.

Ohjeistusta KemiDigistä ja sen käytöstä tarjotaan eri muodoissa ennen sovelluksen käyttöönottoa. Luvassa on kirjallisia ohjeita, videoklippejä ja livetilaisuuksia.

KemiDigi-koulutustilaisuus

Kemikaali-ilmoituksia tekeville yrityksille pidetystä koulutustilaisuudesta on tehty tallenne, jonka voit katsoa http://www.mediaserver.fi/live/tukes.

Koulutus on suunnattu niille yrityksille, jotka toimivat kemikaalien markkinoillesaattajina (esim. maahantuojina ja valmistajina) ja ovat velvollisia toimittamaan kemikaalitietoja Tukesille sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta 553/2008 mukaisesti. Koulutus on suomenkielinen.

Koulutuksia järjestetään jatkossa lisää tarpeen mukaan.

Kemikaaliluetteloiden osalta järjestetään oma koulutustilaisuus lähempänä luettelotoiminnallisuuden käyttöönottoa huhtikuussa 2019.

KemiDigi – REST-rajapinta

KemiDigin REST-rajapinnan JSON-skeema on saatavilla. Tällä hetkellä skeema on ns. työversio, johon saattaa tulla vielä muutoksia. Voit pyytää skeemaa käyttöösi sähköpostitse: kemidigi (at) tukes.fi.

Suomi.fi

Yritykset voivat aloittaa KemiDigin käyttöä ottamalla käyttöön suomi.fi tunnistautumisen ja valtuutukset. Ohjeet suomi.fi käyttöönottoon

Lisätietoja

kemidigi (at) tukes.fi

Minna Valtavaara, etunimi.sukunimi (at) tukes.fi, 029 5052 150, ja twitter @valtaminna.