KemiDigi-hanke kokoaa kemikaalitiedon yhteen palveluun

KemiDigi on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on luoda sujuva sähköinen palvelu yritysten kemikaaleihin liittyvien ilmoitusvelvoitteiden hoitamiseen.

KemiDigin ytimen muodostavat

  • kemikaalirekisteri, joka sisältää markkinoilla olevat vaaralliset kemikaalit
  • ainerekisteri, jossa on tietoja aineista ja niistä koostetuista ryhmistä
  • yritysten kemikaaliluettelot, joissa hyödynnetään kemikaali- ja ainerekisterin tietoja.

Yhteistyössä yritysten ja viranomaisten kanssa

KemiDigin valmistelussa on ollut mukana eri viranomaisten ja yritysmaailman edustajia, joiden kanssa on haettu yhteistä pohjaa ja tarpeita palvelulle. Vuoden 2018 aikana toteutetaan palvelun perustoiminnallisuudet. Palvelua pilotoitiin tulevien käyttäjien kanssa kahdessa vaiheessa, kesällä 2018 ja syksyllä 2018.

Ajankohtaista

KemiDigin käyttöönotto

KemiDigi otetaan käyttöön vaiheittain.

Kemikaali-ilmoitusten toimittaminen KemiDigin kautta tuoterekisteriin alkoi 4.2.2019. Kemikaali-ilmoituksia otetaan vastaan ainoastaan KemiDigin kautta. Sähköpostilla ilmoituksia ei voi enää toimittaa tuoterekisteriin. Yritysten aikaisemmin toimittamat ilmoitukset on siirretty KemiDigiin ja kaikki voimassa olevat ilmoitukset ovat siellä yritysten käytettävissä. Kemikaali-ilmoituksiin liittyvät vuosittaiset määrätiedot kerätään alkukesän 2019 aikana erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Kemikaaliluettelotoiminnallisuus avataan yritysten käyttöön 6.5.2019. Palvelussa yritykset voivat koostaa kemikaaliluettelonsa halutessaan heti avaamisen jälkeen. Kemikaaliluettelon teknisen käytön ohje julkaistaan tällä sivustolla julkaisun yhteydessä. Kemikaaliluetteloita hyödyntävien viranomaisten ohjeistusta luetteloiden käytön osalta saadaan myöhemmin tämän vuoden aikana. Ympäristöviranomainen ja Tukes julkaisevat omat ohjeistuksensa asiasta.

Tukesilla kemikaaliturvallisuuslainvalvonnan nojalla hallussa olevat kemikaaliluettelot on siirretty pääsääntöisesti KemiDigiin alkuvuoden aikana. Näin ne ovat KemiDigissä kemikaaliluetteloiden pohjana, kun yritykset kirjautuvat sinne ensimmäistä kertaa. Poikkeuksena ovat kemikaaliluettelot, joilla ei ole vielä CLP-asetuksen mukaisia luokituksia.

Ohjeistusta KemiDigistä ja sen käytöstä tarjotaan eri muodoissa. Luvassa on kirjallisia ohjeita, videoklippejä ja livetilaisuuksia.

KemiDigi-koulutus

Kemikaali-ilmoituksia tekeville yrityksille pidetystä koulutustilaisuudesta on tehty tallenne, jonka voit katsoa http://www.mediaserver.fi/live/tukes.

Tallenteen koulutus on suunnattu niille yrityksille, jotka toimivat kemikaalien markkinoillesaattajina (esim. maahantuojina ja valmistajina) ja ovat velvollisia toimittamaan kemikaalitietoja Tukesille sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta 553/2008 mukaisesti. Tallenne on suomenkielinen.

KemiDigi – REST-rajapinta

KemiDigin REST-rajapinnan JSON-skeema on saatavilla. Tällä hetkellä skeema on ns. työversio, johon saattaa tulla vielä muutoksia. Voit pyytää skeemaa käyttöösi sähköpostitse: kemidigi (at) tukes.fi.

Suomi.fi

Yritykset voivat aloittaa KemiDigin käyttöä ottamalla käyttöön suomi.fi tunnistautumisen ja valtuutukset. Ohjeet suomi.fi käyttöönottoon

Lisätietoja

kemidigi (at) tukes.fi

KemiDigi-neuvontapuhelin:

KemiDigi-neuvontaa saa nyt myös puhelimen välityksellä numerosta 029 505 2152. Puheluihin pyritään vastaamaan arkipäivisin kello 9.00–10.30 ja 12.00–13.30 välisinä aikoina.