KemiDigi-hanke kokoaa kemikaalitiedon yhteen palveluun

KemiDigi on kansallinen kemikaalitietovaranto ja -palvelu, joka kokoaan yhteen kansallista kemikaalitietoa. KemiDigi on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on luoda sujuva sähköinen palvelu yritysten kemikaaleihin liittyvien ilmoitusvelvoitteiden hoitamiseen.

KemiDigin ytimen muodostavat

  • kemikaalirekisteri, joka sisältää markkinoilla olevat vaaralliset kemikaalit
  • ainerekisteri, jossa on tietoja aineista ja niistä koostetuista ryhmistä
  • yritysten kemikaaliluettelot, joissa hyödynnetään kemikaali- ja ainerekisterin tietoja.

Ajankohtaista

KemiDigi on käytössä

Yritykset toimittavat viranomaisille KemiDigin kautta:

1. Kemikaalitiedot

Kemikaali-ilmoitusten toimittaminen KemiDigin kautta tuoterekisteriin alkoi 4.2.2019. Kemikaali-ilmoituksia otetaan vastaan ainoastaan KemiDigin kautta. Sähköpostilla ilmoituksia ei voi enää toimittaa tuoterekisteriin. Yritysten aikaisemmin toimittamat ilmoitukset on siirretty KemiDigiin ja kaikki voimassa olevat ilmoitukset ovat siellä yritysten käytettävissä.

Kemikaali-ilmoituksiin liittyvien määrätietojen keruu vuodelta 2018 toteutetaan alkaen 20.5.2019. Määrätietoilmoitus tulee julkaista KemiDigissä 20.9.2019 mennessä. Määrätietoihin liittyvä ohjeistus löytyy tämän sivun alalaidasta sekä KemiDigi-järjestelmän etusivun ohjeista.

2. Kemikaaliluettelot

Kemikaaliluettelotoiminnallisuus avattiin yritysten käyttöön 6.5.2019. Palvelussa yritykset voivat koostaa kemikaaliluettelonsa. Kemikaaliluettelon teknisen käytön ohje löytyy tämän sivun alaosasta. Kemikaaliluetteloita hyödyntävien viranomaisten ohjeistusta luetteloiden käytöstä saadaan myöhemmin tämän vuoden aikana. Ympäristöviranomainen ja Tukes julkaisevat omat ohjeistuksensa asiasta.

Tukesilla kemikaaliturvallisuuslainvalvonnan nojalla hallussa olevat kemikaaliluettelot on siirretty pääsääntöisesti KemiDigiin alkuvuoden aikana. Näin ne ovat KemiDigissä kemikaaliluetteloiden pohjana, kun yritykset kirjautuvat sinne ensimmäistä kertaa.

 

KemiDigi-koulutus

Kemikaali-ilmoituksia tekeville yrityksille pidetystä koulutustilaisuudesta on tehty tallenne, jonka voit katsoa http://www.mediaserver.fi/live/tukes.

Tallenteen koulutus on suunnattu niille yrityksille, jotka toimivat kemikaalien markkinoillesaattajina (esim. maahantuojina ja valmistajina) ja ovat velvollisia toimittamaan kemikaalitietoja Tukesille sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta 553/2008 mukaisesti. Tallenne on suomenkielinen.

KemiDigi-lisäkoulutus Tampereella 5.11.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta liittyen tuoterekisteriin tehtäviin kemikaali-ilmoituksiin, vuosittaisiin määrätietoilmoituksiin ja kemikaaliluettelotoiminnallisuuteen.

Tilaisuus pidetään 5.11.2019 klo 9.30-12.00 Tampereella Attilassa (Yliopistonkatu 38, 1. krs, kokoustila Lesti). Tilaisuuteen mahtuu 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Ilmoittaudu maksuttomaan tilaisuuteen.

 

KemiDigi – REST-rajapinta

Kemikaali-ilmoitusten toimittaminen KemiDigiin tulee pian mahdolliseksi myös REST-rajapinnan avulla. KemiDigin REST-rajapintaa käyttämällä yritys voi integroida oman kemikaalitietojen hallintaan tarkoitetun järjestelmänsä KemiDigiin. Kemikaali-ilmoitusten toimittaminen on näin mahdollista automatisoida.

KemiDigin REST-rajapinnan kokeilukäyttö on jo mahdollista. Voit pyytää ohjeita kokeilukäyttöä varten sähköpostitse: kemidigi (at) tukes.fi.

Suomi.fi

Voit kirjautua KemiDigiin, jos olet kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoittaja. Jos et ole kaupparekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yritystä yksin, yrityksen tulee ensin valtuuttaa sinut asioimaan yrityksen puolesta KemiDigissä. Valtuuttaminen tehdään myöntämällä sinulle Kemikaalitietojen hallinta -asiaan liittyvä asiointivaltuutus Suomi.fi-palvelussa. Tarkempi ohjeistus valtuuttamiseen on Suomi.fi-palvelun ohjeissa.

Lisätietoja

kemidigi (at) tukes.fi

KemiDigi-neuvontapuhelin:

KemiDigi-neuvontaa saa nyt myös puhelimen välityksellä numerosta 029 505 2152. Puheluihin pyritään vastaamaan arkipäivisin kello 9.00–10.30 ja 12.00–13.30 välisinä aikoina.

Kun asiasi koskee kemikaaliluetteloa, ota yhteyttä Teolliset prosessit -ryhmään. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)tukes.fi.