Räjähteiden lähtöaineiden pakkausmerkintävaatimukset

Eräiden räjähteiden lähtöaineiksi katsottavien kemikaalien pakkausmerkinnöissä on oltava merkintä siitä, että kuluttaja ei saa ostaa kyseistä kemikaalia ilman poliisilta haettavaa lupaa. Edellä esitetyn merkinnän lisäksi räjähteiden lähtöaineessa pitää olla muut kemikaaleilta vaadittavat merkinnät.

Kemikaalin toimittajana sinun on varmistettava, että kuluttajille tarkoitettujen kemikaalien pakkausmerkintöihin on tehty tällainen merkintä, jos

  • kemikaali sisältää räjähteiden lähtöaineasetuksen liitteessä I mainittua ainetta ja
  • aineita yli liitteessä mainittujen kynnysarvojen.

Merkinnän on oltava vaaralliseksi luokitellun kemikaalin varoitusetiketissä, täydentävien tietojen osiossa. Kemikaalin toimittajien on varmistettava, että kemikaaleissa on suomeksi ja ruotsiksi seuraavat tekstit:  

"Hankkiminen, hallussapito tai käyttö yksityiseen kulutukseen on rajoitettu.”

"Privatpersoners köp, innehav och användning omfattas av restriktioner."

EU:n lähtöaineasetuksen tavoitteena on rajoittaa kuluttajien mahdollisuuksia hankkia vapaasti sellaisia kemikaaleja, joita voitaisiin käyttää väärin räjähteiden valmistukseen. Räjähteiden valmistukseen käytettävien kemikaalien käyttö yksityiseen kulutukseen vaatii Poliisihallituksen luvan. Lisätietoa poliisihallituksen sivuilta.

Yritysten ja muiden toimijoiden on tehtävä EU:n lähtöaineasetuksen liitteissä I ja II mainittujen kemikaalien epäilyttävistä ostoista, katoamisista ja varkauksista sähköpostilla ilmoitus keskusrikospoliisille osoitteeseen lahtoaine.krp (at) poliisi.fi.

Tukes valvoo merkintävaatimuksen noudattamista muun kemikaalivalvonnan yhteydessä.