Harrastukset ja aktiviteetit

Voit itse vaikuttaa harrastusten ja muiden vapaa-ajan aktiviteettien turvallisuuteen esimerkiksi noudattamalla tuotteiden asennus- ja käyttöohjeita, käyttörajoituksia ja muita tuotteen mukana tulevia turvallisuusohjeita. Palveluiden turvallisuudesta vastaa palveluntarjoaja, ja osallistujana sinun pitää toimia palveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Tästä osiosta löydät tietoa vapaa-ajan tuotteiden ja palveluiden turvalliseen käyttöön sekä vinkkejä ostotilanteisiin.

Miten minun pitää toimia, jos vapaa-ajalla sattuu tapaturma?

Lisätietoja tuotteen tai välineen aiheuttaman tapaturman varalta

Lisätietoja palvelussa tapahtuvan tapaturman varalta