Asiakkaana kuluttajapalvelussa

Kuluttajan oma vastuu turvallisuudesta

Palveluntarjoaja, esim. uimahallin omistava kunta tai seikkailuratayrittäjä, vastaa siitä, että kuluttajille tarjottu palvelu on turvallinen. Palveluun osallistujana sinä itse olet vastuussa seuraavista asioista:

 1. Ota etukäteen selvää palvelun sisällöstä ja turvallisuudesta.
 2. Ilmoita palveluntarjoajalle etukäteen osallistumisrajoitteistasi ja sairauksistasi.
 3. Selvitä vakuutusturvasi ja vakuutusten kattavuus erityisesti riskialttiiden lajien osalta. Voit myös kysyä palveluntarjoajan tarjoamasta vakuutusturvasta.
 4. Jos otat, et osallistu.
 5. Vaadi palveluntarjoajalta riittävä opastus ja ohjaus palveluun. 
 6. Tunne rajasi. Älä osallistu aktiviteetteihin, joihin et tunne pystyväsi. Voit kieltäytyä palvelusta vielä alkuopastuksen jälkeenkin.
 7. Ota etukäteen selvää, miten voit tarvittaessa keskeyttää toiminnan turvallisesti.
 8. Noudata palveluntarjoajan antamia ohjeita ja rajoituksia. Kysy, jos et ymmärrä.
 9. Käytä asianmukaisia suojavarusteita.
 10. Ota muut osallistujat huomioon. Älä aiheuta vaaraa muille.
 11. Kysy tarvittaessa palveluntarjoajalta yrittäjän vastuuvakuutuksesta, ohjaajien ammatillisesta osaamisesta ja kokemuksesta, aiemmista tapaturmista ja hätätilanteisiin varautumisesta.
 12. Suhtaudu kriittisesti ohjaajan välinpitämättömään tai ylimieliseen käyttäytymiseen. Ammattitaitoinen ohjaaja ei laske leikkiä turvallisuusasioista.
 13. Seuraa palvelun aikana tapahtuvia muutoksia ja omia tuntemuksiasi. Ulkoaktiviteeteissa seuraa sää- ja keliolosuhteita. Kysy muutoksista tarvittaessa palveluntarjoajalta.
 14. Jos havaitset palvelussa vaaratilanteita tai huolestuttavia poikkeamia, ilmoita niistä välittömästi palveluntarjoajalle. Tarvittaessa tee ilmoitus myös Tukesiin havaitsemistasi vakavista turvallisuuspuutteista.

 

Vastuuvapauslomake ei poista palveluntarjoajan vastuuta

Jotkut palveluntarjoajat pyytävät asiakkailta allekirjoituksen vastuuvapauslomakkeeseen ennen palveluun osallistumista. Vastuuvapauslomakkeella palveluntarjoaja pyrkii usein vapautumaan kaikesta vahingonkorvaus- ja jopa rikosoikeudellisesta vastuusta mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Vastuuvapauslomakkeella ei kuitenkaan ole juurikaan juridista merkitystä. Palveluntarjoaja ei voi vapautua vastuustaan palvelun turvallisuudesta.

Allekirjoitus vastuuvapauslomakkeeseen ei suoraan poista palveluntarjoajan vastuuta mahdollisesta vahingonkorvauksesta. Vahingonkorvausasiat käsitellään vahingonkorvauslain mukaan, allekirjoitetusta vastuuvapauslomakkeesta huolimatta. Jos palvelussa tapahtuu tapaturma ja sen korvausvastuista syntyy erimielisyyttä, asia käsitellään tarvittaessa tuomioistuimessa riita-asiana.

Jos sinua pyydetään allekirjoittamaan vastuuvapauslomake, keskustele asiasta palveluntarjoajan kanssa. Vastuuvapauslomake on Tukesin ohjeistuksen vastainen.

Palveluntarjoaja voi kuitenkin pyytää sinua allekirjoittamaan lomakkeen, jolla vahvistat, että olet saanut riittävän perehdytyksen, ymmärrät ohjeistuksen ja sitoudut noudattamaan sääntöjä. Nämä lomakkeet eivät ole edellä mainittuja vastuuvapauslomakkeita, vaikka niistä joskus sitä nimitystä virheellisesti käytetäänkin. Voit allekirjoittaa tällaisen lomakkeen, sillä lomakkeen avulla palveluntarjoaja pyrkii varmistamaan, että olet ymmärtänyt säännöt ja palveluun liittyvät riskit.

Palveluntarjoaja voi myös kysyä sinulta ennakkotietoja palvelun turvallisen toteutuksen varmistamiseksi. Kysyttäviä ennakkotietoja voivat olla esimerkiksi pituus, paino, ikä, taidot ja voimassaolevat luvat, esimerkiksi ajokortti. Palveluntarjoaja voi tarvittaessa kieltää palveluun osallistumisen asiakkaalta, jolle palvelu ei sovellu. Riskien selvittäminen etukäteen on hyvä käytäntö ja olennainen osa palvelun turvallisuuden varmistamista.