Kotipihojen uima-altaat ja kylpytynnyrit

Jos kotipihallasi on uima-allas tai kylpytynnyri (palju), tunnista niihin liittyvät vaaranpaikat. Vaaratilanteita voi syntyä esimerkiksi, jos

 • lapsia ei valvota asianmukaisesti tai allasta käytetään luvattomasti
 • allas on asennettu huolimattomasti tai ohjeiden vastaisesti
 • vedenlaatu on heikko tai vedenpuhdistuskemikaaleja ei käytetä oikein.
   

Huomioi jo ostovaiheessa:

 • Valitse käyttötarkoitusta vastaava uima-allas. Pienille lapsille sopiva allassyvyys on alle 0,3 metriä. Varttuneemmille lapsille sopiva syvyys on alle 0,8 metriä. Tätä syvemmissä altaissa on tarpeen, että lapset ovat uimataitoisia.
 • Tarkista, että uima-altaan ja kylpytynnyrin mukana on suomen- ja ruotsinkieliset asennus- ja käyttöohjeet. Ohjeiden pitää olla selkeät ja johdonmukaiset.
 • Estä pääsy uima-altaaseen tai kylpytynnyriin, kun se ei ole käytössä. Esimerkiksi kylpytynnyriin kannattaa ostaa tukeva ja sopivan kokoinen kansi, jota ei voi vahingossa liikuttaa pois paikoiltaan.
 • Tarkista, kestääkö ostamasi kansi tai peite ihmisen painon. Jos peite ei kestä ihmisen painoa, pitää siitä olla varoitusmerkintä.
 • Hanki myös vedenlaadun ylläpitämiseen tarvittavat kemikaalit ja suodattimet.
   

Asenna huolellisesti:

 • Sijoita uima-allas tai kylpytynnyri paikkaan, johon on hyvä näkyvyys. Paikka kannattaa valita ennen uima-altaan kokoamista ja täyttämistä. Näin voidaan välttää altaan mahdollinen vaurioituminen sitä siirrettäessä.
 • Huomioi paikkaa valitessasi myös altaan tyhjennys.
 • Asenna allas puhdistetulle, vakaalle ja tasaiselle alustalle.
 • Kokoa ja täytä allas mukana olevien ohjeiden mukaisesti.
   

Käytä turvallisesti:

 • Valvo aina pieniä lapsia altaassa! Lapsia ei saa jättää koskaan yksin uima-altaaseen tai kylpytynnyriin, myös matalaan veteen voi hukkua.
 • Noudata annettuja käyttöohjeita.
 • Estä pienten lasten valvomaton pääsy altaaseen: peitä uima-allas tai kylpytynnyri asianmukaisella kannella tai suojapeitteellä tai estä lasten kiipeäminen veteen esimerkiksi poistamalla korkeista altaista tikkaat. Varmin tapa estää hukkuminen on tyhjentää allas aina käytön jälkeen.
 • Älä sijoita altaan lähelle puutarhakalusteita tai muita tavaroita, joita pitkin pieni lapsi voi kiivetä altaaseen.
 • Sijoita puilla lämmitettävät kylpytynnyrit riittävän kauas palavista materiaaleista. Varmista, ettei kuumeneviin osiin, kuten hormiin pääse vahingossa koskemaan. Tarkista veden lämpötila ennen kylpytynnyriin menemistä.
 • Älä mene altaaseen alkoholin vaikutuksen alaisena.
   

Huolehdi veden laadusta:

 • Tarkkaile veden puhtautta, sillä puhdas vesi on osa altaan turvallista käyttöä ja käyttöviihtyvyyttä.
 • Vaihda vesi säännöllisesti. Veden vaihdon yhteydessä olisi hyvä tarkistaa altaan sisäpinnan puhtaus.
 • Uima-altaiden jokapäiväinen vedenpuhdistus tapahtuu yleensä suodattimen sekä kemikaalien, kuten kloorin, avulla. Ole huolellinen suodattimen ja kemikaalien käytössä sekä noudata annettuja ohjeita. Säilytä kemikaalit lasten ulottumattomissa.
 • Kansi tai suojapeite estää myös lintujen ulosteen ja lehtien joutumisen altaaseen. Altaaseen mennessä kannattaa myös huuhdella hiekat pois varpaista.
   

Säilytä oikein:

 • Tyhjennä allas aina, kun se on pidemmän aikaa käyttämättä. Näin voidaan ennaltaehkäistä altaan luvatonta käyttöä ja onnettomuuksia.
 • Säilytä altaan käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.
 • Varmista, että allas on kuiva ja puhdas ennen kuin se pakataan säilytettäväksi talven yli. Allas tulisi säilyttää kuivassa paikassa.