Vaatimukset koti-pihojen uima-altaille ja kylpytynnyreille

Uima-altaiden ja kylpytynnyreiden, eli paljujen, valmistajat, valmistuttajat, maahantuojat ja myyjät vastaavat niiden turvallisuudesta ja siitä, että niissä on tarvittavat käyttöohjeet ja varoitusmerkinnät.

Turvallisuusvaatimukset kotipihojen uima-altaille ja paljuille

Kotipihojen uima-altaiden ja paljujen pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslainsäädännön yleiset turvallisuusvaatimukset. Ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle. Sähköturvallisuus pitää myös tarpeen mukaan huomioida, esim. pumput ja sähköllä toimivat vedenlämmittimet.

Erilaisia kotipihoilla käytettäviä uima-altaita koskevat myös seuraavat eurooppalaiset standardit:

  • Kotikäyttöön tarkoitetut uima-altaat: Standardit SFS-EN 16582 osat 1-3 ja SFS-EN 16713 osat 1-3.
  • SFS-EN 16927 Pienet uima-altaat (mini pools)

Pienet lasten altaat (paddling pools) ovat puolestaan leluja. Kylpytynnyreihin liittyvä standardi on tällä hetkellä valmisteilla.

Lisää tietoa uima-altaiden ja kylpytynnyreiden turvallisuudesta löytyy myös Tukesin lehdistötiedotteesta.

Käyttöohjeet ja merkinnät

Uima-altaiden ja paljujen sekä niiden lisävarusteiden, kuten kansien tai suojapeitteiden mukana pitää antaa selkeät ja johdonmukaiset ohjeet niiden turvallisesta käytöstä. Turvallisuuden kannalta tärkeät ohje- ja varoitustekstit on annettava suomeksi ja ruotsiksi.

Oleellisia tietoja ovat esimerkiksi:

  • kokoamis-, asennus- ja käyttöohjeet
  • käytön kannalta tarpeelliset varoitusmerkinnät, esim. varoitus, jos allaspeite ei kestä ihmisen painoa
  • ohjeet veden puhdistamiseksi
  • säilytys-, huolto- ja puhdistusohjeet
  • ohjeet käytöstä poistamisesta, varastoinnista ja hävittämisestä
  • tiedot käyttämiseen ja hävittämiseen liittyvistä vaaroista.

Yksityiskohtaisempaa tietoa erilaisten uima-altaiden merkinnöistä ja käyttöohjeista löytyy niitä koskevista standardeista.

Huomioi nämä

Kotipihojen uima-altaisiin ja paljuihin liittyviä vaaratilanteita syntyy esim. silloin, kun niiden käyttäjiä, etenkin lapsia, ei valvota asianmukaisesti.

Kun uima-allasta tai paljua ei käytetä, pääsy sinne kannattaa estää, esim. paljun päälle tukeva ja oikean kokoinen kansi, mitä ei voi vahingossa siirtää pois paikoiltaan.

Tärkeitä turvallisuuteen liittyviä seikkoja ovat myös mm. altaan oikea asennus, veden laatu ja vedenpuhdistuskemikaalien oikea käyttö.