Onnettomuustietolähteitä

Onnettomuuksista oppiminen on tärkeää, jotta vastaavilta onnettomuuksilta vältytään jatkossa. Oppimisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Tukesin VARO-rekisteriä, josta löytyy satoja kuvauksia jo sattuneista onnettomuuksista. Onnettomuuskuvauksia voi hyödyntää tapausesimerkkeinä: Miten tällaisen onnettomuuden sattuminen on estetty meillä?

Tukesin laatimia esitteitä, joissa kerrotaan onnettomuuksien ilmoittamisesta Tukesille sekä VARO-rekisterin hyödyntämisestä onnettomuuksista oppimisessa:

- Kemikaalisäiliöiden täyttö - täynnä riskejä

- Kaivosonnettomuudet pintaa syvemmältä

- Pintakäsittelylaitosten riskit

 

Onnettomuustietoon liittyviä julkaisuja

 

Onnettomuuksista oppiminen, 4 ESReDA-työryhmän raporttia

 

Onnettomuustutkinnan menetelmiä (Sklet, 2004)

 

Riskien arviointi työpaikalla -työkirja (STM, 2015)