Kuluttajapalveluiden onnettomuudet

Tukes valvoo asiakkaiden turvallisuutta kuluttajapalveluissa. Kuluttajapalveluita ovat esim. liikunnan ja vapaa-ajan suorituspaikat ja palvelut, yleisötapahtumat, elämys- ja ohjelmapalvelut sekä kauneudenhoito- ja kehonmuokkauspalvelut.

Kun joku loukkaantuu tai kuolee palveluympäristössä tai palvelusta johtuvista syistä, kyse on kuluttajapalveluonnettomuudesta. Onnettomuuden uhri voi olla palvelun asiakas, katsoja, sivullinen tai kuka tahansa palvelun vaikutuspiirissä ollut henkilö. Tukes ei kuitenkaan valvo tai seuraa palveluissa tapahtuvia työtapaturmia.

Kuluttajapalveluiden tarjoajan pitää ilmoittaa Tukesiin palvelussa tapahtuneista vakavista onnettomuuksista tai läheltä piti -tilanteista. 

Tukes julkaisee VARO-rekisterissä kuvauksia kuluttajapalveluissa tapahtuneista onnettomuuksista. 

Mitä Tukes tekee, kun palvelussa tapahtuu onnettomuus?

Tukes kirjaa ja käsittelee kaikki sille ilmoitetut kuluttajapalveluiden onnettomuudet. Lisäksi Tukes saa onnettomuustietoa median kautta. Tavoitteena on 

  • varmistaa, että kyseisestä palvelusta ei enää aiheudu vaaraa kuluttajalle.
  • arvioida, miten palveluntarjoaja oli täyttänyt kuluttajaturvallisuuslain velvoitteet ennen onnettomuutta.
  • selvittää, mitä palveluntarjoajan pitää mahdollisesti tehdä lain noudattamiseksi ja palvelun turvallisuuden varmistamiseksi.
  • selvittää, onko vastaava onnettomuus tapahtunut muualla jo aiemmin ja tuleeko asiasta tiedottaa ennakolta muita palveluntarjoajia. 
  • ottaa onnettomuuksista laajasti opiksi.

Vastuu toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta ja palvelun turvallisuudesta on aina palveluntarjoajalla. Onnettomuuden jälkeen Tukes ohjaa ja neuvoo palveluntarjoajia toteuttamaan toimenpiteitä, jotka estävät vastaavat onnettomuudet jatkossa. Tarvittaessa Tukes voi kieltää palvelun, jos palvelu todetaan liian vaaralliseksi.

Onnettomuuden jälkiselvittelyihin kuuluu usein myös tiivistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Tukesin tehtävänä on tällöin tukea mahdollista poliisin tai Onnettomuustutkintakeskuksen tekemää tutkintaa.

Onnettomuudet 2018 2019 2020
Ilmoitetut onnettomuudet (kaikki) 187 233 173
Vakavat onnettomuudet 38 54 36
Alle 18-v kohdistuneet vakavat onnettomuudet 15 22 13
Kuolemantapaukset 6 8 11
  • Onnettomuus luokitellaan vakavaksi, kun se on johtanut pitkäaikaiseen tai pysyvään vammaan, tai kuolemaan. 
  • Kuolemantapauksiin ei ole laskettu palvelussa asiakkaalle tapahtuneita sairauskohtauksia. 
     

Vuosikoosteet kuluttajapalveluiden onnettomuuksista

2020

Vuonna 2020 Tukes sai tiedon 173 onnettomuudesta, jossa henkilö loukkaantui palvelussa. 11 onnettomuudessa asiakas kuoli palvelussa tapaturmaisesti. 25 onnettomuudesta aiheutui muita vakavia vammoja. Vakavista onnettomuuksista 13 (eli noin joka kolmas) tapahtui alle 18-vuotiaalle.

Tapaturmaisista kuolemista 8 oli hukkumisia (7 uimarannoilla ja 1 uimahallissa). Laskettelussa, luontopalveluissa ja moottoriurheilussa kuoli kaikissa yksi henkilö.

2019

Vuonna 2019 Tukes käsitteli yhteensä 233 kuluttajapalveluiden onnettomuutta. 55 onnettomuudesta aiheutui palvelun asiakkaalle vakavia vammoja. 8 onnettomuutta johti asiakkaan tapaturmaiseen kuolemaan palveluissa. Eniten vakavia onnettomuuksia tapahtui laskettelussa, uimahalleissa ja uimarannoilla, trampoliini- ja sisäaktiviteettipuistoissa, ohjelmapalveluissa ja moottoriurheilussa. 

2018

Vuonna 2018 onnettomuusilmoituksia tuli Tukesiin 187. Ilmoituksista 38 liittyi vakaviin onnettomuuksiin. Näistä 6 tapauksessa asiakas oli kuollut palvelussa tapaturmaisesti. Eniten vakavia onnettomuuksia tapahtui uimahalleissa ja uimarannoilla, laskettelussa, trampoliini- ja sisäaktiviteettipuistoissa ja ratsastuksessa.