Nestekaasu

 

Nestekaasua käytetään monissa kohteissa, kuten teollisuuslaitoksissa, lämmitysenergiana kasvihuoneissa sekä kotona ja mökillä. Nestekaasuonnettomuutena pidetään nestekaasun varastoinnista tai käytöstä johtuvaa onnettomuutta, jossa

  • joku kuolee tai loukkaantuu vakavasti
  • nestekaasuvuoto on syttynyt (tulipalo tai räjähdys),
  • nestekaasuvuodon vuotomäärä on vähintään 10 kg, tai
  • omaisuusvahingot ovat ≥ 50 000 €.

 

Nestekaasuonnettomuudet

Lähde: Pelastuslaitosten Pronto-rekisteri

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Nestekaasupullot 13 13 13* 7* 17* 14* 10* 22*
Nestekaasusäiliöt 5 2 - - - - - 1
Yhteensä 18 15 13

7

17 14 10 22
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kuolleet - 1 2 2 - - - 1
Loukkaantuneet 4 1 - - - 1 - -
Yhteensä 4 2 3 2 0 1 - 1

*Tulipaloiksi kirjatut tapaukset. Tiedonkeruutapaa muutettu 2015: lukumäärä ei vertailukelpoinen aiempiin vuosiin.

 

  • Nestekaasun yksityiskäytössä (yleensä 11kg:n nestekaasupullo) sattuneet onnettomuudet ovat useimmiten nestekaasupullon tekniseen turvallisuuteen, käyttöolosuhteisiin ja käyttötapaan liittyviä, esimerkiksi vuotava venttiili tai määräysten vastainen säilytys tai käyttö.

 

Nestekaasusäiliöt

  • Nestekaasusäiliöihin liittyviä onnettomuuksia (yleensä vuoto ilman henkilövahinkoja) kirjataan keskimäärin 0-3/vuosi. Lisäksi Tukesin tietoon tulee muutamia vaaratilanteita.
  • Nestekaasusäiliöihin liittyvistä onnettomuuksista ja vaaratilanteista voi lukea tapauskohtaisia kuvauksia Tukesin VARO-rekisteristä valitsemalla hakukentässä toimialaksi "nestekaasun teollisuuskäyttö".