Nestekaasu

 

Nestekaasua käytetään monissa kohteissa, kuten teollisuuslaitoksissa, lämmitysenergiana kasvihuoneissa sekä kotona ja mökillä. Nestekaasuonnettomuutena pidetään nestekaasun varastoinnista tai käytöstä johtuvaa onnettomuutta, jossa

 • joku kuolee tai loukkaantuu vakavasti
 • nestekaasuvuoto on syttynyt (tulipalo tai räjähdys),
 • nestekaasuvuodon vuotomäärä on vähintään 10 kg, tai
 • omaisuusvahingot ovat ≥ 50 000 €.

 

Nestekaasupulloihin liittyvät onnettomuudet

 

 • Nestekaasupulloihin liittyvät onnettomuudet ovat usein tulipaloja, räjähdyksenomaisia syttymiä tai häkämyrkytyksiä. Vuodessa tapahtuu 10-20 sellaista nestekaasun aiheuttamaa tulipaloa, joka on vaatinut pelastuslaitoksen toimenpiteitä. 
 • Nestekaasun yksityiskäytössä (yleensä 11kg:n nestekaasupullo) sattuneet onnettomuudet ovat useimmiten nestekaasupullon tekniseen turvallisuuteen, käyttöolosuhteisiin ja käyttötapaan liittyviä, esimerkiksi vuotava venttiili tai määräysten vastainen säilytys, käyttö tai omatoiminen korjaaminen.
 • Nestekaasupulloihin liittyviä onnettomuuksia tapahtuu erityisesti kuluttajakäytössä (nestekaasugrillit, nestekaasujääkaapit). 
 • Yritystoiminnassa onnettomuuksia ja vaaratilanteita tapahtuu mm. kattotöissä ja ruoan valmistukseen liittyvissä töissä. 
 • Kaikki kaasulaitteistoihin liittyvät muutostyöt (esimerkiksi maakaasun vaihto nestekaasuun) on teetettävä Tukesin hyväksymällä asennusliikkeellä
 • Suurin osa nestekaasupulloihin liittyvistä onnettomuuksista voitaisiin välttää huoltamalla laitteet asianmukaisesti (mm. rasvan syttymisestä alkaneet palot), huolellisella käytöllä (mm. valvomaton nestekaasun käyttö) sekä varmistamalla asennusten turvallisuus. 

 

Nestekaasusäiliöt

 • Nestekaasusäiliöihin ja -laitteistoihin liittyviä onnettomuuksia (yleensä vuoto ilman henkilövahinkoja) kirjataan keskimäärin 0-3/vuosi. Lisäksi Tukesin tietoon tulee muutamia vaaratilanteita. 
 • Tapauksia yhdistää usein puutteet säiliöön liittyvän laitteiston huollossa ja kunnossapidossa. Vuoden 2021 onnettomuuksista on julkaistu tiedote ja yhteenveto.