Räjähteet ja ilotulitteet

Räjähteiden ja ilotulitteiden valvonta

  • Tukes käsittelee räjähteiden valmistusta ja varastointia koskevia lupia sekä valvoo räjähdetehtaita ja -varastoja.
  • Tukes valvoo myös räjähteiden ja ilotulitteiden tuoteturvallisuutta  
  • Työsuojeluviranomaiset valvovat räjähteiden käyttöä työmailla
  • Poliisi valvoo räjähteiden siirtoa ja luovutusta sekä ilotulitusnäytöksiä
  • Räjähteiden maahantuontia ja siirtoa valvoo myös tulliviranomainen

 

Räjähdeonnettomuudet

Räjähdeonnettomuudet Tukesin valvomissa kohteissa sekä muissa kohteissa.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tukesin toimialakohde - 1 1 - - - - - -
Muu toimialan kohde - - - - - - - - -

Räjähdeonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kuolleet- - - - - - - - - -
Loukkaantuneet - - 1 - - - - - -

Räjähde- tai ilotuliteonnettomuudeksi lasketaan yllä olevissa taulukoissa sellaiset onnettomuudet, joissa

  • ihminen kuolee tai loukkaantuu, tai
  • tulipaloa tai räjähdystä, jossa räjähdettä on ollut mukana vähintään 1 g tai
  • jossa omaisuusvahingot ovat ≥ 50 000 €. Luvussa ei huomioida mahdollisten heitteiden aiheuttamia vahinkoja.

 

Ilotulitteet

  • Tammikuussa 2010 tuli voimaan ilotulitteita koskevat tiukemmat määräykset. Määräyksillä kiellettiin pienet roomalaiset kynttilät ja pikkuraketit, tehtiin suojalasit pakollisiksi, lyhennettiin tulitusaikaa ja kiellettiin ilotulitteiden antaminen alle 18-vuotiaille.  
  • Tukes suosittelee suojalaseja myös ilotulituksen katsojille. Vuodenvaihteen silmävammojen joukossa on vuosittain myös katsojia, joilla ei ole ollut suojalaseja.

 

Ilotulitteet ja omatekoiset räjähteet

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kuolleet - - - - - - - - - -
Vuodenvaihteen silmävammat 15 13 17 31 12 12 13 5 11 20
Muut vammautumiset - - - 4 - - - - - -

Lähde: Suomen silmälääkäriyhdistys. Tiedote. Yhteenveto 27.12.-5.1. sattuneista silmävammoista kirjataan päivämäärälle 1.1.20xx.

 

Ilotulitteiden aiheuttamat tulipalot

Ilotulitteiden aiheuttamat tulipalot aikavälillä 27.12.-5.1.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rakennuspalot 2 9 3 3 6 3 3 6 5 4
Tulipalot yhteensä 44 96 75 136 106 67 63 99 75 79

Lähde: Pelastuslaitosten Pronto-rekisteri. Lukumäärä kirjattu uudenvuodenpäivälle 1.1.20xx.

 

Ilotulitteiden aiheuttamat merkittävät tulipalot henkilö- ja omaisuusvahinkojen (>30 000 €, 2015 alkaen 50 000€) perusteella kalenterivuosittain

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Omaisuusvahingoiltaan suuret ilotulitepalot 2 2 - 1 - - - 1 2
Ilotulitepaloissa kuolleet - - - - - - - - -

Lähde: Pelastuslaitosten Pronto-rekisteri.