Hissit

Tukesin hissiturvallisuusvalvonta

 • Valvonnan kohteita mm.
  • hissien huolto-, korjaus-, muutos- ja asennustyöt
  • hissejä tarkastavien laitosten toiminta
  • hissit
  • liukuportaat, liukukäytävät, kevythissit ja nosto-ovet (konedirektiivin alaisia laitteita, Tukes valvoo vain käytönaikaisten asioiden turvallisuutta)
 • Seuraavissa taulukoissa esitetyt luvut kuvaavat Tukesille ilmoitettuja hissitapaturmia. Kaikki Suomessa sattuneet hissitapaturmat eivät tule Tukesin tietoon. Hissialan toiminnanharjoittajien, tarkastuslaitosten ja hissin haltijoiden on ilmoitettava Tukesille vakavasta hissitapaturmasta. Tapaturmaa pidetään vakavana, jos sen seurauksena on lääkärin toimenpiteitä vaativat vamma, kuten murtuma tai iso haava.
 • Vaaratilanteet sisältävät myös pienemmät loukkaantumiset
 • Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) rekisteriin kirjataan vain työtapaturmat, ei vapaa-ajan tapaturmia. TVK:n tilastotiedot ovat käytettävissä 2-3 kalenterivuotta onnettomuusvuoden jälkeen.
 • Vuodesta 2016 lähtien vaaratilanteet sisältävät kaikki Tukesille ilmoitetut, aiemmilta vuosilta vain VARO-rekisteriin kirjatut

Hissitapaturmat

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kuolleet - 1(* - - - 1
Loukkaantuneet 8 8 7 4 5 3
Vaaratilanteet 5 4 4 27 15 9
TVK:n rekisteri 130 107 101      

(* portaikkoa pitkin kulkeva pyörätuolihissi

Tapaturmat liukuportailla ja liukukäytävillä

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kuolleet - - 1 - 2 -
Loukkaantuneet 1 - - 1 1 1
Vaaratilanteet - 1 - 1 3 5
TVK:n rekisteri 20 32 31      

 

Tapaturmat nosto-ovilla

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kuolleet - - - - - -
Loukkaantuneet - - - - - -
Vaaratilanteet - - - - - -
TVK:n rekisteri 31 25 29      

Havaintoja vuodesta 2018

 • Kuolemaan johtanut hissitapaturma oli kiilautuminen. Pyörillä varustetun jäteastian alareuna osui hissin alaspäin liikkuessa kerrostason kynnykseen, jolloin jäteastia kääntyi poikittain ja painoi uhrin hissikorin takaseinää vasten.
 • Tukesille ilmoitetuista tapauksista 4 oli sellaisia, jossa pienen lapsen käsi jäi puristuksiin hissin avautuvan automaattisen liukuoven ja oven karmin väliin.
 • Pelastustoimella oli noin 800 tehtävää (Lähde: pelastuslaitosten Pronto-rekisteri), joissa ihminen pelastettiin jumiin jääneestä hissistä. Hissistä pelastaminen ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti pelastuslaitosten, vaan hissihuoltoliikkeiden tehtävä. Hissiin loukkuun jäämisiä sattuu yhteensä noin 3000 - 4000 kertaa vuodessa.
 • Hissien määräaikaistarkastuksissa havaittujen ns.välittömän vaaran aiheuttavien vikojen määrä on muutaman viime vuoden ajan ollut korkealla tasolla (Ks. Tukes-ohje 18/2017). Hissin turvallisuuden ja toimintavarmuuden kannalta olennaista on asianmukainen huolto ja kunnossapito.

Työtapaturmat hisseillä 2015

Kuvio: tapaturmatyypit

Kuvio: vakavuudet

Usein kysyttyä

Ota yhteyttä

Lainsäädäntö

Katso myös