Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.
 
Toiminnanharjoittajat eivät aina ole tunnistaneet velvoitettaan ilmoittaa Tukesille kuljetusvahingoista. Tukes saa onnettomuustietoa myös mediasta sekä pelastuslaitoksilta.
 
Vaarallisen aineen kuljetuksista ja niihin liittyvistä onnettomuuksista ja vaaratilanteista on julkaistu

 

Onnettomuudet

Pelastuslaitoksille aiheutuneet hälytystehtävät, joissa on ollut osallisena VAK-ajoneuvo (Lähde: Pelastuslaitosten Pronto-tietokanta)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hälytystehtävien lkm 138 125 96 121 112 119 189 183

Lisätietoa VAK-onnettomuuksista ja niiden syistä: Traficomin VAK-päivä 7.2.2019.

 

Yleisimmät onnettomuuden syyt

VAK-onnettomuudet eivät useimmiten johdu kuljetettavana olevasta aineesta. Sen sijaan onnettomuuden syynä on usein joko olosuhteisiin nähden väärä tilannenopeus (esim. jäinen tie, huono näkyvyys, aikataulupaineet), rekan ajolinjan siirtyminen liian lähelle tien reunaa (penkan murtuminen, ojaan suistuminen), tai muun liikenteen aiheuttama yllättävä kohtaamistilanne. Liikenneonnettomuus ei yleensä johda VAK-säiliön merkittävään vuotoon. Jos vuoto tapahtuu, sen syynä on useimmiten ajoneuvon suurikokoisen polttoainesäiliön rikkoutuminen. VAK-säiliövuodon syynä on usein kuorman lastaamiseen ja purkuun liittyvät inhimilliset virheet tai laiterikot. Toisinaan myös onnettomuuden raivaustilanteen tapahtumat voivat johtaa vuotoon.

VAK-kappaletavarakuljetuksessa (mm. IBC-pakkaukset, tynnyrit) onnettomuudet tapahtuvat lähes aina pakkauksen käsittelytilanteessa. Useimmiten onnettomuudessa on osallisena trukki ja kiire: joko trukinpiikki on osunut kevytrakenteisen pakkauksen kylkeen, tai pakkausta trukilla siirrettäessä se on osunut toisiin pakkauksiin tai muihin rakenteisiin. Onnettomuuden sattuessa vaarallisen kemikaalin vuotaminen sisä- tai ulkotiloihin voi aiheuttaa henkilöstön vakavan loukkaantumisen riskin. Pahimmassa tapauksessa aineen vuotaminen voi aiheuttaa merkittäviä omaisuusvahinkoja. Mikäli kyseessä on herkästi syttyvä aine, se aiheuttaa myös tulipaloriskin.

VAK-kappaletavarakuljetuksissa suuren riskin muodostavat myös kappaleen pakkaus- ja merkintäpuutteet: Pakkaus ei kestä kuljetustapahtumaan liittyvää käsittelyä tai pakkauksessa olevaa vaarallista ainetta ei ole ilmoitettu merkinnöin ja kuljetusasiakirjoin. Tukesin tietoon on tullut tällaisia ns. piilo-VAK-lähetyksiä ja -onnettomuuksia, joissa pakkaus on sisältänyt esimerkiksi akkuja tai kemikaaleja ilman, että pakkauksessa on tästä merkintää.