Kaivokset

Suomessa on toiminnassa hieman alle 50 kaivosta ja avolouhosta, joita Tukes valvoo kaivoslainsäädännön nojalla. Kaivosturvallisuuteen kuuluu yleisen kaivosturvallisuuden lisäksi kaivosten nostolaitteiden valvonta. Kaikki toiminnassa olevat kaivokset tarkastetaan säännöllisesti.

Yli yhden työvuoron poissaolon aiheuttaneiden tapaturmien lukumäärä ja taajuus ovat pääsääntöisesti laskeneet viime vuosina. Kaivostyön muuttunut luonne, koneilla tehtävä työ ja työturvallisuuteen kiinnitetty huomio selittänevät pienten tapaturmien määrien laskua. Tapaturmalukujen hyvä kehitys ei kuitenkaan suoraan tarkoita suurempien onnettomuuksien riskin pienenemistä, minkä mm. vuonna 2016 sattunut kuolemantapaus osoittaa.

 

Tapaturmien lukumäärä vakavuuden mukaan

Suomen kaivoksissa yli yhden ja yli kolmen työvuoron menetyksen aiheuttaneet työtapaturmat 2013-2017.

Kaivostapaturmien lukumäärä laski 2013-2016

Ennen vuotta 2016 edellinen kuolemaan johtanut tapaturma kaivoksissa sattui vuonna 2003.

 

Tapaturmataajuus vakavuuden mukaan

Kaivostapaturmien tapaturmataajuus työtunteja kohden pieni vuodesta 2013 vuoteen 2016

Lähde: Tukesin kaivostilastot

 

Kaivoksissa sattuneet muut onnettomuudet

Kaivoksissa sattuneet muut onnettomuudet ovat tapahtumia, jotka ovat henkilövahinkojen (tapaturmat) sijaan johtaneet merkittäviin ympäristö-tai omaisuusvahinkoihin. Luvut eivät sisällä pienempiä, vaaratilanteiksi luokiteltuja tapauksia.

  2013 2014 2015 2016 2017
Kaivoksissa sattuneet muut onnettomuudet 2 2 0 0 Julkaistaan 7/2018
  • Vuonna 2016 Tukesin tietoon tuli vain työtapaturmiksi kirjattuja onnettomuuksia. Merkittäviin ympäristö-tai omaisuusvahinkoihin liittyviä onnettomuuksia ei kirjattu, mutta vaaratilanteita oli useita.
  • Tukes valvoo kemikaaliturvallisuutta kaivosalueella kemikaalilainsäädäntöön pohjautuen. Ympäristövahinkoihin johtaneet kaivosonnettomuudet kirjataan Tukesissa myös kemikaalit-toimialalle.

 

Kaivosajoneuvoihin liittyneet vaaratilanteet ja onnettomuudet

  • Viime vuosina Tukesin tietoon on tullut useita vaaratilanteita ja onnettomuuksia, joiden syynä on ollut sorakasan tai pengermän pettäminen kaivosajoneuvon tai –työkoneen alta.
  • Yleisimmät syyt vaaratilanteen syntyyn ovat olleet työohjeistuksen puutteellisuus tai noudattamatta jättäminen, riittämätön valvonta, kuljettajan kokemattomuus sekä työmaa-alueen puutteelliset merkinnät. Myös puuttuva tai liian pieni turvavalli on ollut osasyynä useaan vaaratilanteeseen.
  • Tukesin tietoon on tullut myös muita kaivosajoneuvoihin liittyviä vaaratilanteita. Kaivosajoneuvoihin liittyvien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tapauskuvauksia voi lukea Tukesin VARO-rekisteristä.

Usein kysyttyä

Ota yhteyttä

Lainsäädäntö

Katso myös