Kaivokset

Suomessa on toiminnassa yhteensä noin 50 maanalaista kaivosta ja avolouhosta, joita Tukes valvoo mm. kaivoslainsäädännön nojalla. Kaivosturvallisuuteen kuuluu yleisen kaivosturvallisuuden lisäksi kaivosten nostolaitosten valvonta. Kaikki toiminnassa olevat kaivokset tarkastetaan säännöllisesti.

Yli yhden työvuoron poissaolon aiheuttaneiden tapaturmien lukumäärä ja taajuus ovat pääsääntöisesti laskeneet viime vuosina. Kaivostyön muuttunut luonne, koneilla tehtävä työ ja työturvallisuuteen kiinnitetty huomio selittänevät pienten tapaturmien määrien laskua. Tapaturmalukujen hyvä kehitys ei kuitenkaan suoraan tarkoita suurempien onnettomuuksien riskin pienenemistä, minkä mm. vuonna 2016 sattunut kuolemantapaus osoittaa.

 

Tapaturmien lukumäärä vakavuuden mukaan

Suomen kaivoksissa yli yhden ja yli kolmen työvuoron menetyksen aiheuttaneet työtapaturmat 2017-2021.

Kaivostapaturmien lukumäärä 2017-2021

Kaivoksissa on sattunut kuolemaan johtanut tapaturma viimeksi vuonna 2016. Tukes tutki onnettomuuden. Tätä ennen edellinen kuolemaan johtanut tapaturma kaivoksissa sattui vuonna 2003.

 

Tapaturmataajuus vakavuuden mukaan

Kaivostapaturmien tapaturmataajuus 2017-2021

Lähde: Tukesin kaivostilastot

 

Kaivoksissa sattuneet muut onnettomuudet

Kaivoksissa sattuneet muut onnettomuudet ovat tapahtumia, jotka ovat henkilövahinkojen (tapaturmat) sijaan johtaneet merkittäviin ympäristö- tai omaisuusvahinkoihin. Tällaisia onnettomuuksia ei tapahdu vuosittain. Pienempiin omaisuusvahinkoihin johtaneita tapahtumia ilmoitetaan Tukesille 10-20 vuodessa. Näissä on yleisimmin kyse kaivosalueella tapahtuneista liikennevahingoista tai kaluston jäämisestä yllättävän sortuman alle.

Muita tyypillisiä viime vuosina sattuneita vaaratilanteita

  • Kaivosajoneuvon tai -työkoneen putoaminen kasalta tai penkalta.
  • Sortumat/Komut, joissa henkilöitä ei ollut sortuma-alueella.
  • Räjähtämättömien panosten sekä sinkokivien aiheuttamat vaaratilanteet.
  • Tulipalot ja syttymät mm. kaivoskoneisiin liittyen.

Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tapauskuvauksia voi lukea Tukesin VARO-rekisteristä.