Kaivokset

Suomessa on toiminnassa noin 50 kaivosta ja avolouhosta, joita Tukes valvoo kaivoslainsäädännön nojalla. Kaivosturvallisuuteen kuuluu yleisen kaivosturvallisuuden lisäksi kaivosten nostolaitteiden valvonta. Kaikki toiminnassa olevat kaivokset tarkastetaan säännöllisesti.

Yli yhden työvuoron poissaolon aiheuttaneiden tapaturmien lukumäärä ja taajuus ovat pääsääntöisesti laskeneet viime vuosina. Kaivostyön muuttunut luonne, koneilla tehtävä työ ja työturvallisuuteen kiinnitetty huomio selittänevät pienten tapaturmien määrien laskua. Tapaturmalukujen hyvä kehitys ei kuitenkaan suoraan tarkoita suurempien onnettomuuksien riskin pienenemistä, minkä mm. vuonna 2016 sattunut kuolemantapaus osoittaa.

 

Tapaturmien lukumäärä vakavuuden mukaan

Suomen kaivoksissa yli yhden ja yli kolmen työvuoron menetyksen aiheuttaneet työtapaturmat 2016-2020.

Kaivostapaturmien lukumäärä 2015-2019

Ennen vuotta 2016 edellinen kuolemaan johtanut tapaturma kaivoksissa sattui vuonna 2003.

 

Tapaturmataajuus vakavuuden mukaan

Kaivostapaturmien tapaturmataajuus 2015-2019

Lähde: Tukesin kaivostilastot

 

Kaivoksissa sattuneet muut onnettomuudet

Kaivoksissa sattuneet muut onnettomuudet ovat tapahtumia, jotka ovat henkilövahinkojen (tapaturmat) sijaan johtaneet merkittäviin ympäristö- tai omaisuusvahinkoihin. Luvut eivät sisällä pienempiä, vaaratilanteiksi luokiteltuja tapauksia.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kaivoksissa sattuneet muut onnettomuudet 2 0 0 0 0 0 0
  • Tukes valvoo kemikaaliturvallisuutta kaivosalueella kemikaalilainsäädäntöön pohjautuen. Ympäristövahinkoihin johtaneet kaivosonnettomuudet kirjataan Tukesissa myös kemikaalit-toimialalle.

 

Muita tyypillisiä viime vuosina sattuneita vaaratilanteita

  • Kaivosajoneuvon tai -työkoneen putoaminen kasalta tai penkalta.
  • Sortumat/Komut, joissa henkilöstö sattumalta ei ollut juuri silloin paikalla.
  • Räjähtämättömät panosten sekä sinkokivien aiheuttamat vaaratilanteet.
  • Erittäin vakavat mm. kaivosajoneuvoihin liittyvät syttymät

Onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tapauskuvauksia voi lukea Tukesin VARO-rekisteristä.