Exempel - Anmälan om kemikalieuppgifter

Tillverka handtvål

Vilma börjar tillverka städsprej och handtvål.

För städsprejen ska hon lämna in en kemikalieanmälan till Kemikalieproduktregistret, eftersom sprayen har klassificering som irriterande för ögonen. Som kemikalieanmälan duger det säkerhetsdatablad som uppgjorts för städsprejen. För handtvålen behöver ingen kemikalieanmälan inlämnas, eftersom det är fråga om kosmetika.

I början av följande år skickar Tukes en förfrågan till Vilma om den årliga tillverkningsmängden för städsprejen. För kemikalieanmälan uppbärs en årlig hanteringsavgift. Om städsprejens sammansättning ändrar eller det sker andra ändringar i sprejens uppgifter eller om Vilma slutar tillverka sprejen, ska Vilma lämna en anmälan om det till Tukes Kemikalieproduktregister.

 

Importera målarfärger 

Martti börjar importera målarfärger från Europa till Finland. Martti får säkerhetsdatablad som tillverkaren uppgjort om målarfärgerna och skickar dem per e-post till Tukes Kemikalieproduktregister. På det här viset har Martti uppfyllt sin plikt att lämna in kemikalieuppgifter. I början av följande år frågar Tukes Martti om den årliga importmängden för målarfärgerna. För kemikalieanmälan uppbärs en årlig hanteringsavgift.
Martti lämnar in en anmälan till Tukes Kemikalieproduktregister, om han slutar att importera målarfärger eller om till exempel handelsnamnet för målarfärgerna ändrar eller om det sker andra ändringar i målarfärgernas uppgifter.