Meny

Barnens säkerhet tas upp vid evenemanget HUPS i Esbo den 24 maj

Tukes 22.5.2014 9.03
Pressmeddelande

Hur kan vuxna se till att barn inte exponeras för kemikalier? Hurdant är ett säkert barnrum? Hur ser de nya varningsmärkena ut? En säker vardag i barnfamiljer tas upp på Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) avdelning vid barnevenemanget HUPS, som ordnas i Esbo lördagen den 24 maj.

På Tukes avdelning tas säkerheten i hemmet upp via aktiviteter: barn kan bland annat spela ett minnesspel med faropiktogram och prova på att hoppa på en trampolin på ett säkert sätt. På avdelningen delas ut handboken Turvallinen koti lapselle, som utgavs i april. I handboken behandlas exempelvis säkerheten hos produkter för barnavård och leksaker samt trygg användning av kosmetik och kemikalier i hemmet.

Evenemanget utgör en del av Tukes temaår Barn och kemikalier. Kring årsskiftet offentliggjordes den nationella kommunikationsplanen för farliga kemikalier och i den betraktas barnfamiljer som en av de viktiga målgrupperna för kemikalieinformationen. Tukes målsättning är att i år lyfta fram barnfamiljernas kemikaliesäkerhet för diskussion och att inrikta tillsynen på produkter som är avsedda för barn.

Mer information:

Kommunikationsdirektör Johanna Salomaa-Valkamo, tfn 029 5052 481

Handboken Turvallinen koti lapselle (publiseras på svenska den 23 maj)