Hoppa till innehåll
FI SV

CE-märkning i fem steg

Produktspecifika krav
Kontrollera alla krav som gäller produkten (direktiv, förordningar och harmoniserade standarder).

Kontroll och testning av produkten
Kontrollera om produkten uppfyller kraven och testa produkten vid behov. Om bestämmelserna som gäller produkten kräver det, låt göra en bedömning av produktens överensstämmelse med kraven på ett anmält organ.

Teknisk dokumentation
Upprätta nödvändig teknisk dokumentation och ha den till hands för marknadsövervakningsmyndigheten.

Bruksanvisningar
Upprätta anvisningar för en säker användning av produkten. I Finland ska anvisningarna vara på finska och svenska.

EU-försäkran om överensstämmelse och CE-märkning
Gör en EU-försäkran om överensstämmelse och/eller en prestandadeklaration för byggprodukter och anbringa CE-märkning på produkten.


Meny