FI SV EN

Så här säkerställer du att kosmetiska produkter stämmer överens med kraven

Kosmetisk produkt
Ta reda på om din produkt är en kosmetisk produkt.

Sammansättning och säkerhet
Den ansvariga personen är ansvarig för att de kosmetiska produkterna är säkra för människors hälsa.

Märkningar på kosmetiska produkter
Se till att de förpackningsmärkningar som lagstiftningen kräver anges för kosmetiska produkter, och att de behövliga märkningarna finns på finska och svenska.

Ansvarig person och distributör
Känn din roll och ditt ansvar. Ansvaren och skyldigheterna för ansvariga personer och distributörer av kosmetiska produkter fastställs i lagstiftningen.

Övervakning
I Finland övervakar Tukes och Tullen att kosmetika som redan är på marknaden är säker.


Meny