Verksamheten på Tukes i coronavirustider

Tukes arbetar och övervakar nästan helt på distans under undantagssituationen på grund av coronavirus. De viktigaste inspektionerna utför Tukes genom distansövervakning. På så sätt undviker vi resande samt kontakter människor emellan.

Tukes utför tills vidare inte inspektioner i företag utan speciellt vägande skäl. Vägande skäl är till exempel införande av ett nytt objekt, allvarlig angivelse eller olycka. Handläggning av tillstånd och anmälan fortsätter som normalt.

Sköt ärenden elektroniskt

Tukes ber kunder att i första hand använda elektroniska tjänster. Ansökan om tillstånd kan lämnas i Tukes elektroniska ärendehanteringstjänst eller via e-post. Läs mer.

Svar på vanliga frågor

Tukes får nu speciellt många frågor om andningsskydd och tillverkning av handdesinfektion samt om lagring av farliga kemikalier, periodiska besiktningar och underhåll av anläggningar och utrustning samt om minsta bemanning i objekt samt om ansvar.

Verksamheten i FINAS

Även ackrediteringstjänsten FINAS har gått över till bedömning på distans av aktörer. Om bedömning på distans inte är möjligt, utreder man möjligheten att flytta bedömningen till en senare tidpunkt. Bedömningsledarna kontaktar bedömningsobjekten och kommer överens om de praktiska arrangemangen.

Om den kommande bedömningen är förnyad bedömning eller en bedömning enligt den nya versionen av standard SFS-EN ISO/IEC 17025 (övergångstiden tar slut 30.11.2020), kommer bedömningsledaren överens med bedömningsobjektet hur bedömningen ska genomföras.  I vissa fall kan FINAS förlänga ackrediteringens giltighetstid.

Förfallodatum för fakturor

Undantagssituationen orsakar även ekonomiska problem för företagen. Det är möjligt för företagen att hos Tukes ansöka om att flytta förfallodatum.

Kontakter

Du kan be om ytterligare information eller lämna en kontaktbegäran till oss elektroniskt.