Tukes eTentamina

Syftet med tentamina är att säkerställa att du har tillräckligt med sakkunskap och känner till föreskrifter och bestämmelser inom din bransch. 

I Tukes eTentamen-inlärningsmiljö kan du avlägga följande behörighetsprov elektroniskt:

Hissäkerhetsexamen och elsäkerhetsexamen kan avläggas på de examensdagar som meddelas på förhand. De övriga tentamina som Tukes arrangerar avläggs i inlärningsmiljön utan tids- eller platsbegränsningar. Du kan ta del av allt tentamensmaterial utan att behöva logga in som besökare.

Obs! Om det under tentamen uppstår problem i datatrafiken eller servern och din tentamensprestation avbryts, ta då kontakt med oss: tutkinnot(at)tukes.fi.

Andra examina och tenter

Växtskyddsutbildning och -examen
Skadedjursbekämpning

Så här köper du e-Tentamen och kommer till inlärningsmiljön

Gå till adressen kauppa.tukes.fi

Köp tentamen som du behöver tent
I samband med köpet görs stark identifiering och du skapar ett användarkonto till inlärningsmiljön.

Du får en orderbekräftelse till din e-post

Du har tre månader på dig att göra tentamen i vår eTentamen-inlärningsmiljö etentti.tukes.fi
Du kan bekanta dig med tentamensmaterialet och göra en testtentamen före den egentliga tentamen. Tentamen som du köpt syns till vänster under punkten “Egna kurser”.

Intyg
När du avlagt godkänd tentamen kan du spara och skriva ut ett intyg.