Hoppa till innehåll

Import, försäljning och tillverkning 

Säkra produkter och kemikalier som överensstämmer med kraven är till fördel för alla och ökar företagets konkurrenskraft. Tillverkaren, importören, distributören och försäljaren av produkten eller kemikalien bär ansvaret för att se till att produkterna och kemikalierna uppfyller alla krav som ställs.

Var ansvarsfull
Ta reda på kraven och se till att de uppfylls.

Ta reda på och ansök om tillstånd
För vissa produkter och kemikalier behöver du tillstånd.

Kom ihåg märkningarna
Se till att produkterna och kemikalierna har alla nödvändiga märkningar. Kontrollera även språkkraven.

Dokument
Se till att du har de dokument som behövs.