Olyckssammanfattningar

Tukes upprättar sammanfattningar om olyckor och risksituationer som inträffat under kalenderåret och som registrerats i Tukes Skade- och olycksdataregistret (VARO). Syftet med sammanfattningarna är att ge en allmän bild om olyckorna i branschen.

Tukes har samlat sammanfattningarna till presentationer som är fritt tillgängliga för allmänheten.

Sammanfattningarna är inte officiell statistik om olyckor som inträffat i Finland, eftersom alla olyckor inte kommer Tukes till känna och företagens skyldighet att anmäla olyckorna till Tukes varierar mellan de olika branscherna.

Tukes har kompletterat och preciserat uppgifterna om olycksantal med uppgifter från minnesanteckningarna. Minnesanteckningarna kan utnyttjas t.ex. I olika presentationer.