Livscykeln av litiumjonbatterier från inköp till bortskaffande

Litiumjonbatterier eller Li-jon-batterier är en vanlig och effektiv typ av batterier. Li-jon-batterier används bl.a. i mobiltelefoner, bärbara datorer och andra mobila enheter. Under senare tid har det även kommit ut på marknaden produkter där man använder relativt stora Li-jon-batterier som väger flera kilo. Sådana produkter är t.ex. elcyklar och balansskotrar där batterierna fungerar som kraftkälla till elmotorn. Li-jon-batterier kan även användas i eldrivna verktyg och andra anordningar såsom dammsugare, gräsklippare och motorsågar med elmotor.

Denna typ av batteri är i de allra flesta fall mycket säker att använda, men den förknippas även med risker p.g.a. dess effektivitet. Rapporter om bränder till följd av batteriproblem i transportmedel har kommit in både från Finland och från andra håll i världen.

På den har sidan har vi samlat anvisningar om säker användning av produkter med Li-jon-batterier. Rekommendationerna gäller även ersättningsbatterier som köpts separat.

Säker användning av batterier

Vad gäller säkerheten av litiumjonbatterier och anordningar som använder sådana batterier är det viktigast att endast köpa högklassiga produkter vars skyddsmekanismer inte har utsatts för farliga kompromisser. Med följande åtgärder kan du försäkra dig om att den produkt som du tänker köpa högst sannolikt är av hög kvalitet och därmed säker:

Fråga försäljaren om produktens säkerhet och försäkra dig om att batteriet eller produkten har ett batterihanteringssystem (Battery Management System)
Använd endast välkända och pålitliga varumärken, butiker och försäljare.
Undvik att beställa produkter från nätbutiker utanför EU.
Akta dig för produktförfalskningar. Påfallande billiga märkesbatterier finns knappast.

 

Bild: Mobiltelefoner

Följ bruksanvisningen

Följ alltid de bruksanvisningar som medföljer produkten och bekanta dig noga med dem. Det viktigaste är att använda och ladda batteriet på rätt sätt samt at komma ihåg att inte batteriet eller anordningen inte får utsättas för stötar. Kontrollera anordningens och batteriets kondition innan du börjar använda dem.

Så här laddar du batteriet på ett säkert sätt

Vid användningen av batterier är laddningen det mest riskfyllda momentet. Största delen av riskerna förknippas med batteriladdningen och timmarna precis efter laddningen.

 • Batteriet ska endast laddas med en laddare som är avsedd för produkten.
 • Lösgör laddaren från anordningen när laddningen är klar.
 • Använd inte en laddare som är skadad, fungerar osäkert eller har skador i elkabeln eller kopplingarna.
 • Utrymmet där anordningen eller batteriet laddas ska ha utrustats med en brandvarnare och primärsläckningsutrustning. Försäkra dig om att brandvarnarens larm hörs i fastigheten!
 • Ladda aldrig någon anordning eller batteriet om det inte är någon hemma.
 • Det får inte finnas någon brandlast i närheten av ett batteri eller en anordning som lastas, särskilt inte ovanför dem. Ladda inte batteriet på en hylla eller under en möbel. Underlaget ska vara brandsäkert.
 • Om batteriet eller anordningen överhettas, lösgör sladden, om det kan göras på ett säkert sätt.
 • Batterier får inte laddas i minusgrader. Trots att batteriet blir varmt vid laddningen, skadar laddningen i minusgrader batteriet och förkortar dess livstid.
 • Att ladda ett batteri som har varit tomt länge medför en säkerhetsrisk. Om batteriets bruksanvisning rekommenderar sporadisk laddning för att förhindra att batteriet helt urladdas under en längre förvaringstid, ska du följa anvisningen.

 

Lataa akku turvallisesti palamattomalla alustalla ja ainoastaan tuotteelle tarkoitetulla laturilla

 

Förvara batterier i ett säkert utrymme och i rätt temperatur

Batteriets förvaringsutrymme ska ha utrustats med en brandvarnare och primärsläckningsutrustning. Anordningen eller batteriet ska förvaras på brandsäkert underlag på ett ställe där det inte finns någon brandlast i närheten av och särskilt inte ovanför batteriet. Med brandlast avses t.ex. kläder och andra textilier.

Anordningar med litiumjonbatteri och själva batteriet ska förvaras i normalt rumstemperatur. Att batteriet blir hett t.ex. i solen eller i en varm bil medför en säkerhetsrisk. Det bör finnas information om lämpliga förvaringstemperaturer i anordningens eller batteriets bruksanvisning.

 

Gör så här om batteriet börjar brinna

Om ett batteri börjar brinna kan det även tända eld på hela lägenheten eller huset. Elektrolytvätskorna i batteriet och brandgaserna är också giftiga.

Så här släcker du branden

Ta loss laddarens elkabel innan du släcker branden, om detta är möjligt. Den primära släckningsmetoden för Li-jon-batterier är en stor mängd vatten, eftersom vatten kyler ned batteriet. Den sekundära släckningsmetoden är en skumsläckare. En pulversläckare eller annan släckanordning som kväver elden stoppar branden för stunden, men kyler inte ned batteriet och hindrar inte spridningen av antändbara gaser.

Ett släckt batteri kan börja brinna igen. Se till att batteriet är på en plats där en eventuell ny brand inte kan sprida sig. Flytta batteriet eller apparaten enligt möjligheterna till en säker plats, till exempel genom att använda grytlappar eller inlindat i en släckningsfilt.

Om du inte får branden som startat att slockna snabbt eller om branden leder till stark rökutveckling, evakuera utrymmet omedelbart och ring nödnumret.

 

Sähköpyörissä käytetään suurikokoisia litiumioniakkuja

Att ta en skadad batteri ur bruk

Batteriet ska tas ur bruk i följande fall:

 • Batteriet har synliga fysiska skador eller buktar ut
 • Batteriet luktar
 • Batteriet blir varmt mer än är normalt
 • Batteriet ger konstiga ljud
 • Batteriet läcker

När du tar ett skadat batteri ur bruk, försäkra dig om att det finns någon brandlast i närheten. Om möjligt, flytta batteriet eller anordningen i ett brandsäkert utrymme, t.ex. utomhus. Håll ett öga på batteriet för att försäkra dig om att det inte börjar brinna. Om batteriet fattar eld eller avger rök, följ anvisningarna under punkten Så här släcker du branden. Lämna det skadade batteriet eller den skadade anordningen tillbaka till försäljaren eller fråga försäljaren vart batteriet kan returneras.                       

               

Lämna en anordning eller ett batteri som tagits ur bruk till tillbörlig återvinning

En anordning med Li-batteri kan lämnas till EE-återvinningen med eller utan batteriet. Batteriets poler ska tejpas eller skyddas.

Stora Li-batterier från hoverboards, elcyklar och motsvarande anordningar får inte återvinnas i butikernas batteriinsamlingar. Importören av anordningen eller batteriet ska anordna avfallshanteringen av separata batterier. Du kan fråga försäljaren om återvinningen av batterier som tagits ur bruk. Separata batterier lämnas i regel tillbaka till försäljaren.

 

 

Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus ry STEK         Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto Gaia    Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes