Hobbyer och aktiviteter

Du kan själv påverka säkerheten av dina hobbyer och andra fritidsaktiviteter t.ex. genom att följa produkternas installations- och bruksanvisningar, bruksbegränsningar och övriga säkerhetsanvisningar som medföljer produkten. Tjänsteleverantören ansvarar för säkerheten av tjänsterna, och som deltagare ska du alltid följa tjänsteleverantörens anvisningar.  I det här avsnittet hittar du information om hur du använder produkter och tjänster på fritiden på ett säkert sätt. Här får du också tips inför dina köptillfällen.

Vad ska jag göra om det inträffar en olycka på fritiden?

Ytterligare information om en olycka som orsakats av en produkt eller ett redskap 

Ytterligare information om en olycka som sker i samband med en tjänst