För dig som konsumenttjänstkund

 

Konsumentens eget ansvar för säkerheten

En tjänsteleverantör, t.ex. ett äventyrsföretag eller en kommun som äger en simhall, ansvarar för att tjänsten som erbjuds konsumenterna är säker. Du som tar del av tjänsten är själv ansvarig för följande saker:

 1. Ta på förhand redan på tjänstens innehåll och säkerhet.
 2. Meddela tjänsteleverantören i förväg om du har begränsad möjlighet att delta eller om du har några sjukdomar.
 3. Ta reda på ditt försäkringsskydd och vad försäkringarna täcker, särskilt när det gäller riskfyllda aktiviteter. Du kan också fråga tjänsteleverantören vilka försäkringsskydd de erbjuder.
 4. Delta aldrig påverkad.
 5. Kräv tillräckliga instruktioner och handledning om tjänsten från tjänsteleverantören. Fråga om du inte förstår.
 6. Känn dina gränser. Delta inte i aktiviteter som du känner att du inte klarar av. Du kan avböja tjänsten även efter en initial instruktion.
 7. Se till att du vet hur man avbryter aktiviteten på ett säkert sätt om det behövs.
 8. Följ tjänsteleverantörens anvisningar och begränsningar. Fråga om du inte förstår.
 9. Använd lämplig skyddsutrustning.
 10. Ta hänsyn till andra deltagare. Utsätt inte andra för risker.
 11. Vid behov kan du fråga tjänsteleverantören om företagarens ansvarsförsäkring, om handledarnas yrkeskompetens och -erfarenhet, om tidigare olyckor och om hur de har förberett sig för nödsituationer.
 12. Var kritisk om handledaren beter sig likgiltigt eller arrogant. En bra handledare skämtar inte om säkerhetsfrågor.
 13. Följ upp förändringar och hur du känner under tiden. Kolla upp väder- och väglagsförhållanden för utomhusaktiviteter. Fråga din tjänsteleverantör om ändringar vid behov.
 14. Om du upptäcker farliga situationer eller oroväckande avvikelser i tjänsten, meddela dessa omedelbart till tjänsteleverantören. Om du observerar allvarliga säkerhetsbrister, gör också en anmälan om det till Tukes vid behov.

En ansvarsfrihetsblankett tar inte bort tjänsteleverantörens ansvar

Vissa tjänsteleverantörer kräver att kunder ska skriva under en ansvarsfrihetsblankett innan de deltar i en tjänst. Genom ansvarsfrihetsblanketten försöker tjänsteleverantören ofta frisäga sig allt skadeersättningsansvar och till och med straffrättsligt ansvar vid eventuella olycksfall. En ansvarsfrihetsblankett har dock inte direkt någon juridisk betydelse. En tjänsteleverantör kan inte frisäga sig från sitt ansvar att erbjuda en säker tjänst.

Att underteckna en ansvarsfrihetsblankett eliminerar inte tjänsteleverantörens ansvar för en eventuell skadeersättning. Skadeersättningsärenden hanteras utifrån skadetåndslagen även om det finns en undertecknad ansvarsfrihetsblankett. Om det sker en olycka under en tjänst och det uppstår oenigheter om ersättningsansvar behandlas ärendet vid behov i en domstol som en tvist.

Om du blir ombedd att underteckna en ansvarsfrihetsblankett

Om du blir ombedd att underteckna en ansvarsfrihetsblankett, diskutera saken med tjänsteleverantören. Ansvarsfrihetblanketten går emot Tukes anvisningar.

Däremot kan din tjänsteleverantör be dig att underteckna en blankett där du bekräftar att du har fått tillräcklig introduktion, att du förstår anvisningarna och att du förbinder dig till att följa reglerna. De blanketterna är inte sådana ansvarsfrihetsblanketter som nämns ovan, trots att de ibland felaktigt kallas så. Du kan underteckna en sådan blankett, eftersom tjänsteleverantören med hjälp av blanketten försöker säkerställa att du har förstått reglerna och riskerna som tjänsten innebär.

Tjänsteleverantören kan också be dig om förhandsuppgifter för att säkerställa att tjänsten kan genomföras på ett säkert sätt. Sådana förhandsuppgifter kan vara till exempel längd, vikt, ålder, färdigheter och giltiga tillstånd, som till exempel körkort. Tjänsteleverantören kan vid behov neka en kund att delta i tjänsten, om det inte är lämpligt. Att klarlägga risker på förhand är en bra praxis och en väsentlig del i att säkerställa att tjänsten är säker.