Reparationer och renovering

Är du en renoveringsfantast och gör-det-självare? På denna webbplats ger vi bl.a. anvisningar om vilka elarbeten som du som en lekman får utföra själv och hur du utför arbetena säkert. Vi berättar också om användningen av impregnerat virke och dess risker samt alternativen till det. Bekanta dig med anvisningarna innan du börjar renovera!