Exempel på guldvaskning

Guldvaskning på statens mark


Pirkko vill vaska guld på ett område i Lappland. Pirkko utreder genom t.ex. Forststyrelsen att staten äger området. Vid guldvaskning på markområden som ägs av staten behövs ett guldvaskningstillstånd av Tukes och därför fyller Pirkko i alla punkter i ansökan om guldvaskningstillstånd och skickar ansökan med bilagor till Tukes. Pirkko fyller i ansökan omsorgsfullt, eftersom hon vet att om en ansökan är väsentligt bristfällig, kan en annan sökandes ansökan som ifyllts i enlighet med gruvlagen ges företrädesrätt.

Tukes handlägger ansökan om guldvaskningstillstånd och informerar Pirkko om beslutet. Dessutom publicerar Tukes samtliga beslut om guldvaskningstillstånd på sin webbplats (på sidan Beslut och kungörelser på tukes.fi).

Då Pirkko får beslutet från Tukes, kan hon börja agera i enlighet med beslutet.

Om markområdet äga av en privatperson, skulle det för Pirkko ha räckt med markägarens tillstånd.

Guldvaskning på egen mark

Pentti vill börja vaska guld på sin sommarstugetomt. Pentti behöver inte ett guldvaskningstillstånd av Tukes, eftersom sommarstugetomten är Penttis egen. På privat mark får man bedriva guldvaskning med markägarens tillstånd. Pentti måste ändå försäkra sig om att verksamheten inte kräver andra tillstånd, t.ex. ett sådant miljötillstånd som avses i miljöskyddslagen.