Exempel - Transport av bränsle

Den begränsade mängden för diesel (UN 1202) är 1 000 liter, om det bara finns diesel i lasten. Motsvarande begränsade mängd för bensin (UN 1203) är 333 liter. Om det finns både och i lasten, används istället det uträknade värdet. Här är ett räkneexempel för en kombinerad last där du i din last har:

  • 200 liter dieselolja (UN 1202)
  • 300 liter bensin (UN 1203)

Koefficienter

  • Transportkategorin för diesel är 3 -> koefficienten är 1
  • Transportkategorin för bensin är 2 -> koefficienten är 3

Beräknat värde

  • 200 x 1 + 300 x 3 = 1 100

→ Det uträknade värdet för lasten överstiger värdet ”1 000” så lasten överstiger det begränsade värdet, trots att lastens ämnesmängd bara är 500 liter. Ämnesgränserna i tabellen för begränsade mängder gäller alltså inte vid last av flera ämnen, utan då ska den begränsade mängden för ämnet räknas ut.