KemiDigi sammanför kemikalieinformationen på en enda plats

 

KemiDigi yhdistää kemian, viranomaistiedot ja digitaalisen käyttöliittymän. Palvelun logo kuvaa samaa asiaa.

Rådande läge: företag som hanterar, tillverkar och importerar farliga kemikalier gör anmälningar om kemikalier till flera myndigheter. Läge 2019: företag som hanterar, tillverkar och importerar farliga kemikalier sparar själva information om kemikalierna i KemiDigi, där den är tillgänglig för alla myndigheter som behöver information.

KemiDigi är regeringens spetsprojekt som Tukes ansvarar för. Dess syfte är att förändra myndighetsarbetets karaktär. I dag tar det ännu tid att gå igenom och spara anmälningar i systemen, men framöver ligger fokus på rådgivning, kvalitetskontroll av den information som sparats i tjänsten, produktion av bakgrundsinformation och riskbaserad kontroll.

 

Företagen övar sig i att ange information i KemiDigi på sommaren – kom med

För närvarande lämnar knappt 1 000 företag årligen in en kemikalieanmälan till Tukes. Alla kemikalier som lanseras på marknaden i Finland och som klassas som farliga ska anmälas. Största delen av aktörerna anmäler några tiotals produkter årligen. Multinationella kemikalieföretag kan ha hundratals produkter som ska anmälas, med bland dem som lämnar in anmälan finns också privatföretagare som tillverkar tjära.

Kemikalieanmälan hör till de dokument relaterade till farliga kemikalier vars uppgifter framöver blir tillgängliga för myndigheter via KemiDigi. De mest nyfikna företagen får en möjlighet att testa inmatningen av information redan i juni.

- Både stora och små företag ryms fortfarande med i testgruppen. Under sommaren testar vi hur användargränssnittet fungerar inlämnande av kemikalieanmälan om flera produkter samtidigt, berättar projektchef Minna Valtavaara från Tukes.

Minna uppmanar företagen att aktivt delta i testningen av tjänsten: ju mer företagen deltar i utvecklingen av KemiDigi, desto mer användarvänlig blir tjänsten.

 

Tack vare gränssnitten kan företagen överföra information direkt från sina system till KemiDigi

KemiDigi kommer inte att vara en öde ö bland andra datasystem. Syftet är att möjliggöra dataöverföring mellan både myndigheternas och företagens system. På IT-språk är det fråga om datasystemens gränssnitt. 

- Med hjälp av gränssnitten blir det lättare att lämna in information till KemiDigi. Det behövs dock utveckling av varje system som använder gränssnittet för att säkerställa en smidig dataöverföring. Definitionen av KemiDigis gränssnitt borde bli klar fram till hösten. Därefter kan vi ge dem som har behov av gränssnitten mer detaljerad information om hur man får gränssnittet mellan ens eget system och KemiDigi att fungera så väl som möjligt, säger Minna Valtavaara.

 

Vad är Kemidigi?

Se den en minut långa presentationen (på finska) 

Minna Valtavaaras presentation i KemiDigi i Slideshare 

KemiDigi på Twitter:

KemiDigis projektschef Minna Valtavaara: @valtaminna

Följ också med #kemidigi.