Tjänsteman youtubar om öl, glyfosat och bidöd

Lotta KailaAtt få njuta av hembryggt öl av råvaror som man själv har producerat. Det var Tukes överinspektör Lotta Kailas dröm som hon entusiastiskt började sträva efter för några somrar sedan. Det första steget var att så korn. Det var emellertid inte bara korn som kom upp från jorden, utan det var en helt annan art som frodades i sommarljuset på Lottas odlingar; åkermolke. När ogräset tog över kornåkern förstärktes Lottas intryck om hur utmanande det är att odla korn och hur mycket knowhow som behövs till bryggande av ett gott och rent öl.

De praktiska fallgroparna på vägen till uppfyllelsen av drömmen om öl inspirerade Lotta till ett annat experiment. Alla som äter finländsk mat borde bli medvetna om hur hårt man har arbetat för rena matvaror redan innan man har ens sått den första frön. En del av detta arbete är bedömningen av riskerna förknippade med de verksamma ämnena i kemikalier som använd i växtskyddsmedel, godkännandet av kemikalier för bruk i Finland samt övervakningen av växtskyddskemikalier och deras användning. Lotta själv arbetar med övervakning. Hon beslutade att för egen del främja kunskapen genom att berätta om sitt eget arbete på ett lättillgängligt sätt. Detta var startskottet till Youtube-kanalen Från arbetsbord till jord där Lotta förklarar hurdant arbete som pågår på både Tukes och EU:s arbetsbord för att man ska kunna vara säker på att växtskyddsmedlen är säkra och håller hög klass.

Om det finns någonting inom växtskyddet som på senare år har lämnat minnesspår hos finländarna, är det troligen ordet glyfosat. En annan stark kandidat är de verksamma ämnena inom neonikotinoidgruppen och misstankarna om deras inverkan på massdöd av bin. Många som inte är insatta i frågan har ett enkelt svar till problemen: förbjud dessa medel, helst alla av dem.

– Jag har själv två bikupor och jag är också orolig. Lösningen är emellertid inte nödvändigtvis så enkelt som att bara förbjuda enskilda verksamma ämnen. Under våren ämnar jag också att tala om både övervakningen av växtskyddsmedel och hur man kan skydda bin från kemikalier, berättar Lotta.

Ett annat stort problem kan också vara förfalskade växtskyddskemikalier. Redan om några veckor lovar Lotta att rapportera om ett seminarium om förfalskningar som hålls i Frankrike. En försmak av detta kommer redan nu med denna video där huvudrollerna innehas av Lotta, några tomater, salladsblad och ruttna ägg.

Lotta Kailas Youtube-kanal. 

Kontakta