KemiDigi-hanke kokoaa kemikaalitiedon yhteen palveluun

KemiDigi on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on luoda sujuva sähköinen palvelu yritysten kemikaaleihin liittyvien ilmoitusvelvoitteiden hoitamiseen.

KemiDigin ytimen muodostavat

  • kemikaalirekisteri, joka sisältää markkinoilla olevat vaaralliset kemikaalit
  • ainerekisteri, jossa on tietoja aineista ja niistä koostetuista ryhmistä.

Palvelussa kemikaaliluetteloita laativat yritykset voivat hyödyntää näitä tietoja.

Tulevaisuudessa yritys hoitaa kemikaaleihin liittyvät ilmoitusvelvoitteet KemiDigin kautta, ja tiedot ovat yhdessä paikassa tietoja tarvitsevien saatavilla.

Yritykset hyötyvät, sillä aikaa säästyy ja yritykset hallitsevat itse omia tietojaan palvelussa. Myös viranomaiset hyötyvät, sillä KemiDigin ansiosta käytettävissä olevat kemikaalitiedot ovat ajan tasalla. Lisäksi viranomaiset voivat suunnata valvontaansa entistä paremmin riskiperusteisesti.

Tällä hetkellä tietoja täytyy toimittaa erillisinä ilmoituksina monille eri viranomaisille. Hankkeella tavoitellaan monia hyötyjä niin yritysten, viranomaisten kuin koko yhteiskunnankin kannalta.

Yhteistyössä yritysten ja viranomaisten kanssa

KemiDigin valmistelussa on ollut mukana eri viranomaisten ja yritysmaailman edustajia, joiden kanssa on haettu yhteistä pohjaa ja tarpeita palvelulle. Vuoden 2018 aikana toteutetaan palvelun perustoiminnallisuudet. Palvelua pilotoidaan tulevien käyttäjien kanssa kahdessa vaiheessa, kesällä 2018 ja syksyllä 2018.

Palvelu on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 alussa jo valmiiden toiminnallisuuksien osalta, mutta kehitystyö jatkuu vielä 2019.  

Ajankohtaista

KemiDigin kemikaali-ilmoitustoiminnallisuutta pilotoitiin yritysten kanssa kesän aikana. Pilottipalaute on kerätty ja käsitelty.

Kemikaaliluettelotoiminnallisuutta pilotoidaan yritysten kanssa lokakuun aikana. Pilottiyritysten haku on loppunut.

KemiDigin REST-rajapinnan JSON-skeema on saatavilla. Tällä hetkellä skeema on ns. työversio, johon saattaa tulla vielä muutoksia. Voit pyytää skeemaa käyttöösi sähköpostitse: kemidigi (at) tukes.fi.

Lisätietoja

kemidigi (at) tukes.fi

Minna Valtavaara, etunimi.sukunimi (at) tukes.fi, 029 5052 150, ja twitter @valtaminna.

 

Material

KemiDigi general
| PDF, 2067 kt