Hissäkerhetsexamen

En verksamhetutövare som bedriver hissarbeten ska som ansvarsperson ha anställt en ledare för hissarbeten som innehar hissbehörighet. Ett av kraven på behörigheten är att personen har avlagt hissäkerhetsexamen.

Med en säkerhetsexamen enligt 47 § i hissäkerhetslag (1134/2016) visas att personen har tillräcklig kännedom om de bestämmelser, föreskrifter, anvisningar och de centralaste standarder som hänför sig till säkerheten för hissarbeten.

Ett behörighetsintyg kan sökas inom fem år från det personen har avlagt hissäkerhetsexamen. För behörighetsintyget krävs också att vissa krav på utbildning och arbetserfarenhet uppfylls. Behörighetsintyget beviljas av Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy.

Betalning och avläggande av examen 

Hissäkerhetsexamen kan avläggas två gånger om året. Examina ordnas på elektronisk väg i Tukes eTentamen-inlärningsmiljö. För att du ska kunna delta ska du köpa tentamen i Tukes webbutik. Avgiften är 170 euro per tentamen i enlighet med Tukes prislista. Hissäkerhetsexamen börjar säljas i webbutiken den 13 september 2021 och nästa möjliga tentamenstillfälle är den 3 november 2021. eTentamen-inlärningsmiljön är tillgänglig i 3 månader efter köpet, så du kan köpa tentamen i god tid före den egentliga examensdagen. Närmare inköpsanvisningar och leveransvillkor kan du läsa i webbutiken.

Se till att du har ett lugnt rum där du kan tentera ostört på examensdagen. Tentamenstiden är tre timmar. Du kan avsluta tentamen när som helst, men du kan inte avbryta eller pausa den. Efter att tre timmarna har förflutit returneras tentamen automatiskt och den bedöms utifrån de svar som getts fram till dess.

Du bör noggrant ta del av examenskraven och kontrollera att du kan öppna materialet under länkarna innan du börjar tentera.

Uppbyggnad av examen

Hissäkerhetsexamen består av flervals­­upp­gifter och frågor som skall besvaras i ord eller genom beräkningar. Utöver de examenskrav som uppräknas nedan förutsätts i examen kunnande i allmän elteknik.

För avlagd hissäkerhetsexamen krävs två tredjedelar av det maximala poängtalet.

Examensresultat

Deltagarna får examensintyg eller beslut om avslag inom två veckor på den e-postadress som uppgetts vid identifieringen i inlärningsmiljön.

Examenskrav

Författningar

Hissäkerhetslag (1134/2016)

Statsrådets förordning om hissars säkerhet (1433/2016)

Statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten (1435/2016)

Tukes-anvisningar

Tukes-anvisningar 21/2020 Underhåll, ombyggnad och besiktningar av hissar 

Standarder

SFS-EN 81-20 Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut hissit. Osa 20: Henkilö- ja tavarahenkilöhissit

SFS-EN 115-1 (2017) Liukuportaiden ja liukukäytävien turvallisuus. Osa 1: Rakenteet ja asennus

SFS-INSTA 730 (2017) Hissien teräsköydet. Köysien hylkäämisperusteet

SFS 5880 (2017) Hissityöturvallisuus

SFS 6002 (2015) Säkerheten vid elarbeten

SFS 6000 (2017) Lågspänningselinstallationer, till följande delar: SFS 6000-1 ... SFS 6000-6, 7-704, 7-706, 7-729, 8-802, 8-812, 8-813

Övriga publikationer

Elinspektionscentralens publikation om befintliga hissar:

A8-89 Hissföreskrifter

 

Mer information:

Antti Savola, ledande expert

Telefon: 029 5052 684

E-mail: [email protected]

 

Se även