Investointihankkeen sujuva luvitus

Tiistai 14.6.2022 klo 9.00 –  15.00

Tervetuloa osallistumaan investointihankkeen sujuva luvitus -koulutukseen. Maksuton koulutus on tarkoitettu konsulteille ja luvanhakijoille. Tapahtuma järjestetään 14.6.2022 verkkotilaisuutena Teamsissa.

Koulutuksen ohjelma:

Avaus

 • Teollisten investointihankkeiden luvituksen yhteensovittaminen ja nopeuttaminen hakijan ja viranomaisten yhteistyöllä (ongelmat, ratkaisuehdotukset ja hyvät käyntänteet)

Investointihankkeen sujuva luvitus, haasteet ja opit: Case yrityksen puheenvuoro

 • sisältö tarkentuu myöhemmin

Alueiden käyttö ja niiden edellytysten huomiointi

 • Maankäyttö ja kaavoitus
 • Maankäytön suunnittelu luvitusprosessissa
 • Kaavoituksen ja YVA-vaiheen yhteensovittaminen

 

Ympäristövaikutusten arviointi ja perustellut päätelmät

 • Lain tarkoitus ja tavoitteet
 • Millainen on sisällöltään ja laadultaan riittävä YVA?
 • YVA:n käsittely, yhteistyö hakijan ja viranomaisten kesken
 • Ennakkoneuvottelut hakijan ja viranomaisten kesken
 • Lausuntoprosessi

 

Ympäristölupa ja sen suhde kemikaaliturvallisuuslupaan

 • Lain tarkoitus ja tavoitteet
 • Ympäristöluvan sisältö, käsittely ja viranomaisyhteistyö
 • Lausuntoprosessi

 

Kemikaaliturvallisuuslupa, erityislupa kemikaaliriskien hallintaan

 • Lain tarkoitus ja tavoitteet
 • Kemikaaliturvallisuusluvan sisältö, käsittely ja viranomaisyhteistyö
 • Lausuntoprosessi

 

Sähköinen asiointi ja ”yhden luukun” -palvelumallin eteneminen

 

Ilmoittaudu mukaan ilmoittautumislomakkeella viimeistään 7.6.2022. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille erikseen.

Kohderyhmät: yritykset