Investointihankkeen sujuva luvitus

Tiistai 14.6.2022 klo 9.00 – 15.00

Tervetuloa osallistumaan investointihankkeen sujuva luvitus -koulutukseen. Maksuton koulutus on tarkoitettu konsulteille ja luvanhakijoille. Tapahtuma järjestetään 14.6.2022 verkkotilaisuutena Teamsissa.

Koulutuksen ohjelma:

Avaus

 • Teollisten investointihankkeiden luvituksen yhteensovittaminen ja nopeuttaminen hakijan ja viranomaisten yhteistyöllä (ongelmat, ratkaisuehdotukset ja hyvät käyntänteet)

 

Investointihankkeen sujuva luvitus, haasteet ja opit: Case yrityksen puheenvuoro

 • sisältö tarkentuu myöhemmin

 

Alueiden käyttö ja niiden edellytysten huomiointi

 • Maankäyttö ja kaavoitus
 • Maankäytön suunnittelu luvitusprosessissa
 • Kaavoituksen ja YVA-vaiheen yhteensovittaminen

 

Ympäristövaikutusten arviointi ja perustellut päätelmät

 • Lain tarkoitus ja tavoitteet
 • Millainen on sisällöltään ja laadultaan riittävä YVA?
 • YVA:n käsittely, yhteistyö hakijan ja viranomaisten kesken
 • Ennakkoneuvottelut hakijan ja viranomaisten kesken
 • Lausuntoprosessi

 

Ympäristölupa ja sen suhde kemikaaliturvallisuuslupaan

 • Lain tarkoitus ja tavoitteet
 • Ympäristöluvan sisältö, käsittely ja viranomaisyhteistyö
 • Lausuntoprosessi

 

Kemikaaliturvallisuuslupa, erityislupa kemikaaliriskien hallintaan

 • Lain tarkoitus ja tavoitteet
 • Kemikaaliturvallisuusluvan sisältö, käsittely ja viranomaisyhteistyö
 • Lausuntoprosessi

 

Sähköinen asiointi ja ”yhden luukun” -palvelumallin eteneminen

 

Ilmoittaudu mukaan ilmoittautumislomakkeella viimeistään 7.6.2022. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille erikseen.

 

Videoluennot ja materiaalit on julkaistu Tukesin avoimessa oppimisympäristöstä, jossa ne käytössä konsulteille ja luvanhakijoille ajasta ja paikasta riippumatta. Pääset tutustumaan ympäristöön tästä Tutustu vierailijana -painikkeen kautta. 

Kohderyhmät: yritykset