Hyppää sisältöön

Maahantuonti, myynti ja valmistus

Turvalliset ja vaatimustenmukaiset tuotteet ja kemikaalit ovat kaikkien etu ja lisäävät yrityksen kilpailukykyä. Tuotteen ja kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jakelijan ja myyjän vastuulla on varmistaa, että tuotteet ja kemikaalit täyttävät kaikki niille asetetut vaatimukset.

Ole vastuullinen
Selvitä vaatimukset ja varmista, että ne täyttyvät.

Selvitä ja hae luvat
Osa tuotteista ja kemikaaleista tarvitsee luvan.

Merkinnät kuntoon
Varmista, että tuotteessa ja kemikaalissa on kaikki vaadittavat merkinnät. Tarkista myös kielivaatimukset.

Asiakirjat
Huolehdi tarvittavat asiakirjat.