Esimerkkejä kullanhuuhdonnasta

Kullanhuuhdonta valtion maalla

Pirkko haluaa alkaa huuhtoa kultaa Lapissa olevalla alueella. Pirkko selvittää esim. Metsähallitukselta, että valtio omistaa alueen. Valtion omistamilla maa-alueilla kullanhuuhdontaan tarvitaan Tukesin kullanhuuhdontalupa, joten Pirkko täyttää kullanhuuhdontalupahakemuksen kaikki kohdat ja lähettää hakemuksen liitteineen Tukesiin. Pirkko täyttää hakemuksen huolellisesti, sillä hän tietää, että jos hakemus on olennaisesti puutteellinen, voi toisen hakijan kaivoslain mukaisesti täytetty hakemus tuoda etuoikeuden.

Tukes käsittelee kullanhuuhdontalupahakemuksen ja lähettää päätöksestä tiedon Pirkolle. Lisäksi Tukes julkaisee kaikki kullanhuuhdontalupapäätökset nettisivuillaan. Kun Pirkko saa Tukesin päätöksen, hän voi alkaa toimia päätöksen mukaan.

Jos maa-alueen olisi omistanut yksityinen henkilö, Pirkolle olisi riittänyt maanomistajan lupa.

Kullanhuuhdonta omalla maalla

Pentti haluaa alkaa huuhtoa kultaa kesämökkitontillaan. Pentti ei tarvitse kullanhuuhdontalupaa Tukesista, koska kesämökkitontti on Pentin oma. Yksityismaalla voi harjoittaa kullanhuuhdontaa maanomistajan luvalla. Pentin täytyy kuitenkin varmistua, että toimintaan ei tarvita muita lupia, esim. ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa.