Terveystuotteena markkinoitu hopeavesi on juotuna yksiselitteisesti haitallista

10.8.2018

Hopeavettä markkinoidaan internetissä kuluttajille väärin perustein sairauksien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä ravintolisäksi. Suomessa ja maailmalla viranomaiset ovat puuttuneet hopean markkinointiin. Lääkinnällisessä käytössä ja ravintolisänä hopeavesi on yksiselitteisesti haitallista.

Gammayökköstä saa torjua kuminaviljelyksiltä nyt myös Fastac 50 EC -valmisteella

9.8.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt uuden poikkeusluvan gammayökkösten toukkien tuhoamiseen kuminaviljelyksiltä. Poikkeuslupa on myönnetty Fastac 50 EC -valmisteelle. Heinäkuun lopun jälkeen Tukes on antanut nyt yhteensä neljälle eri valmisteelle poikkeusluvan gammayökkösen torjuntaan. Tuhoeläinten torjuntaan tarkoitettujen valmisteiden menekki on helteiden takia yllättänyt, minkä vuoksi jo aiemmin hätäluvan saaneiden valmisteiden saatavuudessa on ollut ongelmia.

Glyfosaattia ei saa käyttää viljan pakkotuleennuttamisessa

8.8.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että kasvinsuojeluaine glyfosaatin käyttö viljan pakkotuleennuttamisessa eli sadon kypsymisen nopeuttamisessa on Suomessa kielletty. Paikoitellen vilja on epätasaisesti tuleentunutta, mikä saattaa houkutella tasaisen tuleentumisen varmistamiseen kielletyin keinoin.

Gammayökkösen torjuntaan lisää hätälupia saatavuusongelmien vuoksi

30.7.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt lisää poikkeuslupia gammayökkösten toukkien tuhoamiseen viljelyksiltä. Uudet poikkeusluvat on myönnetty Avaunt 150 EC ja Sumi Alpha 5 FW -valmisteille. Viime perjantaina Tukes myönsi poikkeusluvat Turex 50 WP ja Kestac 50 EC -valmisteiden käyttöön gammayökkösen torjunnassa. Tuhoeläinten torjuntaan tarkoitettujen valmisteiden menekki on helteiden takia yllättänyt, minkä vuoksi jo aiemmin hätäluvan saaneiden valmisteiden saatavuudessa on ollut ongelmia.

Tukes on myöntänyt hätälupia gammayökkösen torjuntaan

27.7.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt poikkeuslupia kasvinsuojeluaineiden käyttöön härkäpapu-, kumina-, öljykasvi- ja herneviljelyksille. Lupia on myönnetty, koska kyseessä on kasvinsuojelun hätätilanne. Gammayökkösten toukat ovat syöneet laajoja aloja esimerkiksi härkäpapuviljelyksiä lyhyessä ajassa.

Asennusliikkeiden ja valmistajien pitäisi selvittää sammutuslaitteistojen vaatimukset paremmin

27.7.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt, miten hyvin sammutuslaitteistojen painelaitteet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Asennusliikkeillä ja valmistajilla on kehitettävää erityisesti sammutuslaitteiston laitekokonaisuuden arvioinnissa. Sammutuslaitteistot koostuvat useasta painelaitteesta: yrityksen pitää arvioida yksittäisten painelaitteiden lisäksi, miten niistä koostuva sammutuslaitteistokokonaisuus täyttää turvallisuusvaatimukset. Myös painelaitteiden merkinnöistä (mm. CE) ja asiakirjoista löytyi valvonnassa puutteita. Valvontaprojektin yhteydessä Tukes tarjosi myös yrityksille neuvontaa EU:n painelaitesäädösten käytäntöön viemisestä.

Gammayökkönen aiheuttaa tuhoa viljelyksillä – torjuntaan on vaihtoehtoja

26.7.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on tullut paljon kyselyitä, mitä kasvinsuojeluaineita voi käyttää gammayökkösen torjunnassa. Epätavallisen helteinen kesä on tuonut poikkeuksellisen runsaasti gammayökkösen toukkia viljelyksille. Viljelijät ovat kertoneet, että toukat ovat syöneet laajoja aloja esimerkiksi härkäpapuviljelyksiä lyhyessä ajassa. Tukesin mukaan muun muassa Kestac 50 EC, Sumi Alpha 5 FW ja Turex 50 WP -valmisteita voi käyttää gammayökkösen torjuntaan niille viljelykasveille, joille valmisteet on hyväksytty. Käyttäjän on noudatettava myös muita valmisteita koskevia käytön rajoituksia.

Kotieläinpihojen turvallisuuden kompastuskivinä leikkipaikat ja asiakkaiden ohjeistaminen

25.7.2018

Kotieläinpihojen turvallisuudessa on eniten parannettavaa lapsille suunnattujen leikkipaikkojen suunnittelussa ja kunnossa sekä asiakkaiden ohjeistamisessa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoi tänä ja viime vuonna kotieläinpihoja tehostetusti. Tukes teki projektin aikana valvontakäynnin 47 kotieläinpihalle tai eläinpuistoon. Vakavilta onnettomuuksilta on kotieläinpihoilla viime vuosina lähes kokonaan vältytty.

Kymmenen uutta SVHC-ainetta kandidaattilistalle

24.7.2018

Euroopan kemikaalivirasto on laajentanut erityistä huolta aiheuttavien aineiden ns. kandidaattilistaa. Listalla on nyt 191 ainetta.

Tilasitko kesäpaidan mutta saitkin näppylöitä?

16.7.2018

Älä anna halvan hinnan sumentaa harkintakykyäsi, vaan mieti ensin. Kun tilaat tuotteita verkosta, tutustu etukäteen tuotteesta annettuihin tietoihin ja verkkokauppaan, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Tasapainoskootteri voi tehdä kesästäsi liiankin kuuman

11.7.2018

Helteet hellivät pohjoisinta Suomea myöten, ja tasapainoskoottereiden käyttökausi on kuumimmillaan. Jotta ajellessa ei kärähtäisi muutakin kuin nenänpää auringossa, lataamisen kanssa kannattaa olla tarkkana.

Miehille sattuu liikaa - Tapaturmapäivän kohderyhmänä työikäiset miehet

10.7.2018

Miehille näyttää sattuvan ja tapahtuvan – varsinkin kotona ja liikkuessa. Siksi Tapaturmapäivänä, perjantaina 13. heinäkuuta, kiinnitetään huomiota erityisesti miesten tapaturmiin.

ECHA pyytää kommentteja PFOA-rajoitukseen ehdotetulle poikkeukselle

9.7.2018

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on avannut julkisen kuulemisen perfluorioktaanihapon (PFOA), sen suolojen ja PFOA-sukuisten aineiden, eli PFOA-rajoitukseen ehdotetulle poikkeukselle. Poikkeus koskee perfluoro-oktaanijodidia (PFOI) sisältävän perfluoro-oktaanibromidin (PFOB) käyttöä lääkevalmisteiden tuotannossa. Ehdotuksen mukaan rajoitusta ei sovellettaisi PFOB:n sisältämiin, alle 250 ppm PFOI-pitoisuuksiin lääkevalmisteiden tuotannossa. PFOA-rajoitus löytyy REACH-asetuksen liitteestä XVII, kohdasta 68.

Täsmennyksiä palavien nesteiden ja kaasujen säilytykseen kaupoissa

6.7.2018

Palavien nesteiden ja kaasujen säilytykseen liittyviä suosituksia on täsmennetty. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston, Kaupan liiton ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) yhteinen ohjeistus koskee aerosolien varastointiin käytettävää paloturvakaappia ja lasinpesunesteiden säilytysvaatimuksia.

Veikö tuuli teltan? Kiinnitä teltat ja muut tilapäiset rakenteet kunnolla

6.7.2018

Yleisötapahtumissa käytettävät pienet ja kevyet teltat voivat aiheuttaa vaaraa, jos tuuli nostaa ne ilmaan. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että teltat on kiinnitettävä kunnolla, jotta vaaroilta vältyttäisiin.

Leijat, hiilikuituiset onkivavat ja purjeveneet voivat tappaa ilmajohtojen lähellä

28.6.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että leijat, hiilikuituiset onkivavat ja purjeveneet voivat muuttua surmanloukuiksi ilmajohtojen läheisyydessä. Jos pystyasennossa oleva onkivapa, leija tai purjeveneen masto osuu tarpeeksi lähelle ilmajohtoa, sähkö voi hypätä esineeseen ja aiheuttaa käyttäjälle kuolemaan johtavan sähköiskun. Sähköiskuun ei tarvita edes kosketusta: vaara on olemassa, jos esine on muutaman metrin etäisyydellä ilmajohdosta, johdon jännitteestä riippuen. Myös junien katoilla ja rataverkon pylväissä on tappavan vaarallisen sähköiskun riski 24 tuntia vuorokaudessa.

Vältä turhaa biosidien käyttöä hyönteisten torjunnassa

27.6.2018

Käytä hyönteismyrkkyjä vain todelliseen tarpeeseen. Toimi vastuullisesti ja minimoi hyönteismyrkkyjen käyttö niin sisätiloissa kuin pihapiirissäkin.

Kemikaalit eivät ole Squishies-lelujen ainoa vaara – poista pienten ulottuvilta

26.6.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa Squishies-lelujen aiheuttamasta tukehtumisvaarasta. Tukes pyytää kuluttajia palauttamaan kauppaan I Love Squishies -lelun, josta irtoaa tukehtumisvaaraa aiheuttavia pieniä osia. Valtaosa suomalaisista lelumyyjistä on omatoimisesti ottanut Squishies-lelut pois myynnistä, mutta ulkomaisissa verkkokaupoissa tarjontaa on paljon.

Käsisammuttimia testattu – yhdestä mallista löytyi vakavia puutteita

25.6.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on testannut markkinoilla olevia käsisammuttimia. Käsisammuttimista testattiin mm. toiminta-aika sekä jäännössammutemäärä. Yhdestä käsisammuttimesta löytyi vakavia puutteita.

Väärennetty kosmetiikka voi olla terveysriski – näin tunnistat väärennökset

20.6.2018

Teknokemian Yhdistys ry ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttavat, että kosmetiikan tuoteväärennökset voivat aiheuttaa ongelmia käyttäjien terveydelle. Tuoteväärennökset ovat kasvava ongelma Euroopassa, niitä voi löytyä kaikista tuoteryhmistä ja jakelukanavista. Terveysongelmien lisäksi tuoteväärennökset aiheuttavat mittavaa taloudellista haittaa kosmetiikkateollisuudelle ja saattavat tukea rikollista toimintaa ja lapsityövoiman käyttöä.

Tukes selvittää, miten järjestäjä oli ennakoinut rallin riskit

18.6.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvittää, miten yleisötapahtuman turvallisuudesta oli huolehdittu SM-rallin Seinäjoen osakilpailussa ja miten järjestäjä oli noudattanut kuluttajaturvallisuuslain vaatimuksia. Tapahtuman järjestäjä vastaa tapahtuman turvallisuudesta ja yleisön sijoittumisesta alueella.

YM: Ympäristöministeriöltä asetukset PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien teknisistä vaatimuksista

18.6.2018

Ympäristöministeriö on 14.6.2018 antanut asetukset rakennusten vesilaitteistoihin tarkoitettujen PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien olennaisista teknisistä vaatimuksista. Asetukset tulevat voimaan 1.9.2018.

STUL: Suojaa sähkölaitteet ja rakennukset salamaniskuilta

14.6.2018

Salamat aiheuttavat vuosittain tuhansia sähkölaitevaurioita. Suorat salamaniskut asuinrakennuksiin ja esimerkiksi maatalouden eläinsuojiin voivat olla kohtalokkaita aiheuttaessaan tulipaloja surullisine seurauksineen.

Aiotko ryhtyä poistamaan sammalta, levää tai hometta talosi katolta tai pihasi rakennelmista?

14.6.2018

Usein pintojen puhdistukseen sammaleesta, homeesta tai levästä riittää vain harjaaminen tai painepesurin käyttö. Jos kuitenkin käytät kemikaaleja tehostamaan puhdistusta, muista suojautua asianmukaisesti ja huolehdi siitä, ettei ympäristö saastu haitallisilla kemikaaleilla. Pakkauksessa oleviin varoitusmerkintöihin on syytä tutustua huolella ja valmisteita on käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Liian tehokas lamppu valaisimessa on vaarallinen

13.6.2018

Vääränlainen lamppu valaisimessa voi aiheuttaa tulipalon. Varmista valaisimen ja lampun yhteensopivuus ennen lampunvaihtoa.

Älä anna lapsesi ostaa vaarallisia kemikaaleja limaleikkeihin

12.6.2018

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut tapauksia, joissa lapset ovat ostaneet EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista booraksia liman tekoa varten. Lapset ovat myös myyneet kemikaalia eteenpäin kavereilleen somekanavissa. Tukes muistuttaa, että booraksi on vaaralliseksi luokiteltu kemikaali, jota ei saa myydä kuluttajille EU-alueella.

Kaupoilla on vielä kehitettävää taaran käytössä

11.6.2018

Tuotteen painon vähentäminen punnitustuloksesta eli taaran käyttö on ilahduttavasti lisääntynyt kaupoissa viimeisen vuoden aikana. Kehitettävää on vielä. Yleisimmät puutteet taaran käytössä ovat, ettei pakkausmateriaalin painoa vähennetä tuotteen painosta ollenkaan tai ettei käytetty taarapaino vastaa pakkausmateriaalin painoa.

Kansainvälinen Pelastusliivipäivä 9.6: Pelastusliivit ovat oman hengen pelastaja

7.6.2018

Vesiturvallisuutta edistävää ja pelastusliivien merkitystä korostavaa Pelastusliivipäivää vietetään lauantaina 9.6.2018. Tapahtuma näkyy ja kuuluu ympäri Suomen, mutta virallinen päätapahtuma järjestetään Helsingissä.

Ajankohtaista KemiDigissä kesäkuussa 2018

5.6.2018

KemiDigi on tietokanta, joka kokoaa viranomaisille tarkoitetun kemikaalitiedon yhteen paikkaan. Jatkossa yritykset syöttävät itse tiedot kemikaaleista KemiDigiin. Tiedonsyöttöä pilotoidaan asiakkaiden kanssa kesän aikana. Parhaillaan etsimme mukaan yrityksiä tietokannan kemikaaliluettelo-osion pilotointiin ensi syksyksi.

EU:n kaasulaiteasetus tuo uusia velvoitteita yrityksille

5.6.2018

Uusi EU:n kaasulaiteasetus selkeyttää valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden vastuita kaasulaitteen ja -varusteen turvallisuudesta. Velvoitteet koskevat mm. tuotteiden merkitsemistä, tuote- ja jäljitettävyystietojen ja asiakirjojen säilyttämistä sekä vaatimustenvastaisista tuotteista tiedottamista.

Vaarallisimmat jyrsijämyrkyt poistuneet kuluttajakäytöstä

4.6.2018

Suurin osa jyrsijämyrkyistä on poistunut kauppojen hyllyiltä helmikuun lopussa. Tämä johtui siitä, että poistuneet jyrsijämyrkyt on luokiteltu lisääntymiselle vaarallisiksi eikä niitä saa enää myydä kuluttajille. Lisääntymisvaarallisuuden lisäksi jyrsijämyrkyt ovat muutenkin vaarallisia kemikaaleja, jotka kertyvät myrkyttyneitä jyrsijöitä syöviin petoeläimiin.

EU-markkinoiden 21 551 kemikaalista nyt kerätty tietoa terveyden ja ympäristön suojelemiseksi

1.6.2018

13 620 yritystä Euroopassa on toimittanut tietoja 21 551 kemikaalista Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA), kun REACH-rekisteröinnin määräaika umpeutui 31.5.2018. Nyt ns. olemassa olevien aineiden 10-vuotinen rekisteröintijakso on saatu päätökseen. Kokonaisuudessa rekisteröintejä tehtiin lähes 90 000, joista suomalaisten yritysten tekemiä oli reilut 1 400. REACH-asetuksen seurauksena meillä on nyt tietoa Euroopassa käytössä olevista kemikaaleista enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Tukes.fi on uudistunut – tervetuloa!

29.5.2018

Uusi tukes.fi on otettu käyttöön 29.5. Uudistuksessa sivuston sisältö uudistui ja sivusto sai uuden visuaalisen ilmeen ja teknisen alustan.

Tukesin testauttamista ikkunoista ei löytynyt merkittäviä puutteita – laatu on parantunut

25.5.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti talonrakentamisessa yleisimmin käytettyjä puu- ja alumiinikehyksisiä ikkunoita. Testeissä selvitettiin mm. ikkunoiden säänkestävyyttä. Testien perusteella todettiin, että ikkunoiden laatu on kehittynyt hyvään suuntaan viimeisen 10 vuoden aikana.

Tukesin testauttamista ikkunoista ei löytynyt merkittäviä puutteita – laatu on parantunut

25.5.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti talonrakentamisessa yleisimmin käytettyjä puu- ja alumiinikehyksisiä ikkunoita. Testeissä selvitettiin mm. ikkunoiden säänkestävyyttä. Testien perusteella todettiin, että ikkunoiden laatu on kehittynyt hyvään suuntaan viimeisen 10 vuoden aikana.

Tukes.fi uudistuu ja tietosuojakäytäntö julkaistu – tilaa tiedotteet uudelleen

24.5.2018

Uusi tukes.fi-sivusto otetaan käyttöön lähipäivinä. Jos olet tilannut tiedotteita tukes.fistä ja haluat saada niitä jatkossakin, tee tilauksesi uudelleen osoitteessa beta.tukes.fi/tilaukset. Kun uusi tukes.fi on julkaistu, on tilausosoite tukes.fi/tilaukset.

Maanviljelijät käyttävät kasvinsuojeluaineita ohjeiden mukaisesti

24.5.2018

Suomessa valvotaan vuosittain noin 2500 maatilan kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Suurin osa maatiloista käyttää kasvinsuojeluaineita käyttöohjeiden mukaisesti. Eniten puutteita havaitaan siinä, että valmisteet eivät ole enää hyväksyttyjä tai niitä käytetään kasville, jolle käyttö ei ole sallittua.

Toukotalkoot: Tarkasta kotisi kunto

16.5.2018

Toukotalkoot-kampanja muistuttaa jo kymmenennen kerran siitä, että vähintään kerran vuodessa on hyvä tehdä tarkastuskierros vakituisen asunnon ja loma-asunnon taloteknisten ja turvallisuutta lisäävien laitteiden kunnon toteamiseksi.

Vain päälle puettu pelastusliivi pelastaa

15.5.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) muistuttavat pelastusliivien käytöstä veneillessä. Pelastusliivin toimivuuden kannalta on tärkeää, että se on käyttäjälleen sopivan kokoinen ja riittävän kantokykyinen. Ostotilantilanteessa kannattaa tarkistaa, että pelastusliivissä on CE-merkintä ja liivin mukana on käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Tukes löysi pelastusliivien merkinnöistä ja käyttöohjeista puutteita ja kielsi yhden liivin myynnin.  

Minimopoissa jälleen turvallisuuspuutteita

14.5.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) löysi turvallisuuspuutteita kaikista neljästä tutkimastaan minimopomallista. Tukes on tutkinut minimopoja viimeksi vuonna 2011, eikä tilanne näytä tulosten perusteella parantuneen. 

Muovisia käyttövesiputkia myyntikieltoon

9.5.2018

Talousvesijärjestelmään tarkoitetuista muovisista PEX-putkista ja monikerrosputkista löytyi puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) testeissä. Yhden valmistajan PEX-putket asetettiin myyntikieltoon. Kaksi PEX-putkivalmistajaa ja kolme monikerrosputkien valmistajaa määrättiin muuttamaan putket vaatimustenmukaisiksi määräaikaan mennessä. Talousvesijärjestelmään liitettävien muoviputkien testaukset ovat osa rakennustuotteiden laajaa testausohjelmaa.

Muovisia käyttövesiputkia myyntikieltoon

9.5.2018

Talousvesijärjestelmään tarkoitetuista muovisista PEX-putkista ja monikerrosputkista löytyi puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) testeissä. Yhden valmistajan PEX-putket asetettiin myyntikieltoon. Kaksi PEX-putkivalmistajaa ja kolme monikerrosputkien valmistajaa määrättiin muuttamaan putket vaatimustenmukaisiksi määräaikaan mennessä. Talousvesijärjestelmään liitettävien muoviputkien testaukset ovat osa rakennustuotteiden laajaa testausohjelmaa.

Veneilykausi alkaa - säästä ympäristöä ja vältä myrkkymaaleja!

3.5.2018

Veneiden pohjissa käytettävät myrkkymaalit eli antifoulingvalmisteet ovat hyvin myrkyllisiä merien eliöille. Suuri osa veneen pohjaan sivellyistä aineista liukenee vesistöön ja haittaa kalojen sekä muiden vesieliöiden lisääntymistä ja kehitystä.  Myrkkymaalien käyttö ei ole ainoa vaihtoehto veneen pohjan puhtaana pitämiseen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suosittelee myrkkymaalien välttämistä ja vaihtoehtoisten menetelmien käyttämistä veneiden pohjien puhtaana pitämisessä. Tukes muistuttaa myös, että myrkkymaalien käyttö on kiellettyä sisävesillä.   

Tutustu uuteen tukes.fihin

3.5.2018

Tukes.fi on uudistumassa. Uuden sivuston beta-versio on nyt julkaistu osoitteessa http://beta.tukes.fi/etusivu.

Neonikotinoidien käyttö rajoitetaan kasvihuoneisiin

27.4.2018

EU:ssa on päätetty entisestään rajoittaa neonikotinoidien käyttöä. Asiasta äänestettiin Brysselissä perjantaina 27.4.2018 pidetyssä viranomaiskokouksessa. Äänestyksessä komission esittämät rajoitusehdotukset saivat taakseen määräenemmistön. Neonikotinoidien käyttö rajataan pysyviin kasvihuoneisiin, ja kasvien tulee olla näissä tiloissa koko elinkaarensa ajan.

Neonikotinoidien käyttö rajoitetaan kasvihuoneisiin

27.4.2018

Tukesin ja MMM:n yhteistiedote

EU:ssa on päätetty entisestään rajoittaa neonikotinoidien käyttöä. Asiasta äänestettiin Brysselissä perjantaina 27.4.2018 pidetyssä viranomaiskokouksessa. Äänestyksessä komission esittämät rajoitusehdotukset saivat taakseen määräenemmistön. Neonikotinoidien käyttö rajataan pysyviin kasvihuoneisiin, ja kasvien tulee olla näissä tiloissa koko elinkaarensa ajan.

Vältä trampoliinionnettomuudet – muista turvaverkko ja ohjeista lapset hyppimään vain yksi kerrallaan!

24.4.2018

Yksi kevään merkeistä on trampoliinien ilmestyminen pihoihin. Trampoliinilla hyppiminen on hyvää liikuntaa, mutta siihen liittyy myös vaaratekijöitä. Trampoliinihyppijöille tapahtuu valitettavan paljon onnettomuuksia, kuten käsien ja jalkojen murtumia ja aivotärähdyksiä. Onnettomuuksia voi ehkäistä, kun huolehtii turvallisuusasioista, kuten lasten opastamisesta hyppimään vain yksi kerrallaan. Tärkeää on myös koota trampoliini oikein, sijoittaa se oikeaan paikkaan ja varustaa turvaverkolla.

Rovral 75 WG -kasvinsuojeluaineen jäämien enimmäismääriin muutoksia

20.4.2018

Tukes peruutti kasvinsuojeluaineena käytettävän Rovral 75 WG -valmisteen luvan tammikuussa 2018. Valmisteen käyttö on sallittua 5.6.2018 saakka, jonka jälkeen Tukes poistaa valmisteen kasvinsuojeluainerekisteristä.

Uudet henkilönsuojainsäädökset tuovat muutoksia yritysten velvollisuuksiin

17.4.2018

Tukesin ja työsuojeluviranomaisten yhteistiedote

EU:n henkilönsuojainasetus tuo valmistajille, maahantuojille ja jakelijoille uusia velvoitteita. Velvoitteet koskevat mm. tuotteiden merkitsemistä, tuote- ja jäljitettävyystietojen ja asiakirjojen säilyttämistä sekä vaatimustenvastaisista tuotteista tiedottamista.

Tukesin testauttamista tasoitemassoista ja lattiatasoitteista löytyi puutteita – sementit kunnossa

16.4.2018

 Tasoitemassoista ja lattiatasoitteista löytyi puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) testeissä. Tutkimukseen valituista sementtituotteista sen sijaan ei löydetty puutteita. Testaukset ovat osa rakennustuotteiden laajaa testausohjelmaa.

Kiertotalouden kemikaaliriskien hallinta vaatii yrityksiltä osaamista

11.4.2018

Kun tuotteita kierrätetään, samalla niiden sisältämät aineet kiertävät ja päätyvät uusiokäyttöön. Materiaalivirtoihin voi päätyä myös haitallisia kemikaaleja, joilla voi olla riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti kierrätysmuovin mahdollisesti sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuksia. Samalla selvitettiin myös yritysten lainsäädännön tuntemusta.

Miehille sattuu liikaa – Tapaturmapäivän kohderyhmänä työikäiset miehet

9.4.2018

Tapaturmapäivän yhteistiedote

Miehille näyttää sattuvan ja tapahtuvan - varsinkin kotona ja liikkuessa. Siksi Tapaturmapäivänä, perjantaina 13. huhtikuuta, kiinnitetään huomiota erityisesti miesten tapaturmiin.

Puuliitoksiin käytettävistä ruuveista löytyi puutteita

6.4.2018

Puurakenteiden liitoksiin käytettävistä yleisruuveista löytyi puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) teettämissä testeissä. Tuotteiden suoritustasoilmoituksista löytyi myös puutteellisuuksia. Tukes selvittää asiaa maahantuojien ja jakelijoiden kanssa.

Malminetsintä voimakkaassa kasvussa

23.3.2018

Malminetsintä kasvoi vuonna 2017 voimakkaasti. Malminetsintäinvestoinnit lisääntyivät 50 prosenttia edellisestä vuodesta 61,4 miljoonaan euroon. Yhtiöt raportoivat Tukesille 273 kairauskilometriä, mikä on 53 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kasvu näkyy myös kaivospuolella: investointien määrä lisääntyi 25 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli yhteensä 303 miljoonaa euroa. Fraser-instituutin vuosittaisessa kaivosalan toimijoille suunnatussa kyselyssä Suomi nousi maailman houkuttelevimmaksi kaivosalan investointien kohdemaaksi. Tiedot käyvät ilmi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kaivosviranomaisen ajankohtaiskatsauksesta.

Malminetsintä voimakkaassa kasvussa

23.3.2018

Malminetsintä kasvoi vuonna 2017 voimakkaasti. Malminetsintäinvestoinnit lisääntyivät 50 prosenttia edellisestä vuodesta 61,4 miljoonaan euroon. Yhtiöt raportoivat Tukesille 273 kairauskilometriä, mikä on 53 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kasvu näkyy myös kaivospuolella: investointien määrä lisääntyi 25 prosenttia edellisestä vuodesta ja oli yhteensä 303 miljoonaa euroa. Fraser-instituutin vuosittaisessa kaivosalan toimijoille suunnatussa kyselyssä Suomi nousi maailman houkuttelevimmaksi kaivosalan investointien kohdemaaksi. Tiedot käyvät ilmi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kaivosviranomaisen ajankohtaiskatsauksesta.

Eurolla saa euron tuotteen - Verkkokaupasta ostettu valaisin ei välttämättä ole turvallinen

22.3.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt verkkokaupoista ostettavien led-valaisinten turvallisuutta testauttamalla 13 valaisinta. Yksikään valaisin ei ollut täysin määräysten mukainen. Seitsemän valaisinta voi aiheuttaa sähköiskun vaaran ja kolme näistä voi aiheuttaa lisäksi tulipalon vaaran. 

Onhan öljysäiliösi täyttöliitin nykyvaatimusten mukainen nokkavipuliitin?

15.3.2018

Öljysäiliöiden täyttöputkien vanhat sakaraliittimet tulee vaihtaa kannellisiin nokkavipuliittimiin kesään 2018 mennessä. Samalla on varmistuttava, että täytön yhteydessä säiliön paineen tasaajana toimiva ilmaputki on esteetön. Öljylämmityslaitteistojen kunto on kiinteistön omistajan vastuulla.

Varo huijareita verkossa -kampanja varoittaa nettimaailman saalistajista

15.3.2018

Tänään käynnistyvällä Varo huijareita verkossa -kampanjalla halutaan varoittaa kuluttajia nettimaailman saalistajista. Verkossa asioivan on hyvä muistaa: jos jokin vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, se harvoin on totta.  

Trampoliinionnettomuudet huolestuttavan yleisiä myös trampoliini- ja sisäaktiviteettipuistoissa

14.3.2018


Trampoliinilla hyppiminen on suosittu liikuntamuoto, joka aktivoi niin lapsia kuin aikuisiakin liikkumaan. Se on kuitenkin lajina riskialtis. Onnettomuuksilta ei vältytä trampoliini- ja s
isäaktiviteettipuistoissakaan, vaikka siellä hyppiminen on valvottua ja ohjeistettua. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt trampoliinipuistojen turvallisuutta ja koonnut alan toimijat yhteen pohtimaan, miten onnettomuuksia saataisiin vähennettyä.

Yli 2200 vaarallista tuotetta pois hyllyiltä Euroopassa tehokkaan tietojenvaihdon kautta

12.3.2018

Millaisia kemiallisia riskejä ihovoiteisiin tai kynsiliimoihin saattaa liittyä? Eihän kesän remonttitöihin hankkimaasi kulmahiomakonetta ole todettu jo muualla vaaralliseksi? Eurooppalaiseen vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmään (RAPEX) tehtiin viime vuonna 2201 ilmoitusta vaaralliseksi todetuista tuotteista. Ilmoitukset koskivat viime vuosien tavoin usein leluja, moottoriajoneuvoja sekä vaatteita ja asusteita. Kemialliset riskit näkyivät useissa eri tuoteryhmissä. Muita tuotteiden yleisimmin aiheuttamia riskejä olivat ulkoiset vammat sekä tukehtumis-, sähköisku- ja palovaara.

Vaarallisia kemikaaleja koskeva viestintäsuunnitelma päivitetty

9.3.2018

Kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan viestintäsuunnitelman tavoitteena on tehostaa luotettavan kemikaalitiedon jakamista ja parantaa kemikaaliturvallisuutta. Suunnitelmallisen viestinnän kautta viranomaiset pyrkivät lisäämään ja monipuolistamaan kemikaaleja koskevaa viestintää niin, että kansalaisille olisi tarjolla riittävästi luotettavaa, selkeää ja helppotajuista tietoa kemikaaleista.

Tukes selvitti: vanha palovaroitin ei toimi luotettavasti

8.3.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti iän vaikutusta palovaroittimen toimintaan. Selvityksen perusteella havaittiin, että vanha palovaroitin ei toimi luotettavasti ja se tulee vaihtaa vähintään 5-10 vuoden välein.

Tukes tutkii Sipoon tulipaloa

7.3.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on nimittänyt tutkintaryhmän selvittämään 2.3.2018 AT-tuote Oy:n laitoksella sattunutta tulipaloa. Räjähdyksenomaisesti syttynyt tulipalo tuhosi arviolta puolet laitoksesta. Onnettomuudessa loukkaantui yksi henkilö.

Neonikotinoidit voivat aiheuttaa riskejä pölyttäjille

1.3.2018

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn päätelmien mukaan neonikotinoideja sisältävistä kasvinsuojeluaineista pölyttäville hyönteisille aiheutuu riskiä tai sitä ei voida sulkea pois. EFSA on tehnyt laaja-alaisen riskinarvioinnin  ja ajantasaistanut vuonna 2013 tekemänsä riskinarvion. Komissio ja jäsenmaat käsittelevät neonikotinoidien hyväksyttävyyttä kevään kuluessa.

Täsmäiskuja lennokeilla ja tutkinnot julkisiksi – kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä edistetään uudella ohjelmalla

28.2.2018

Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttöä edistetään seuraavan viiden vuoden ajan uuden toimintaohjelman avulla. Toimintaohjelma tähtää kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvien terveys- ja ympäristöriskien vähentämiseen.

Leluissa ftalaatteja ja koruissa raskasmetalleja – EU:n valvontahankkeessa löydettiin kiellettyjä aineita

23.2.2018

EU-maiden yhteisessä valvontahankkeessa löydettiin kiellettyjä aineita esineistä ja kemikaalituotteista. Ongelmia oli erityisesti sellaisissa tuotteissa, joissa alkuperämaata ei ollut merkitty. Suomessa yleisimmät löydetyt puutteet liittyivät ftalaatteihin leluissa ja nikkeliin koruissa tai korun osissa. 

EU harkitsee mikromuovien käyttökieltoa

22.2.2018

Euroopan kemikaalivirasto ECHA valmistelee parhaillaan ehdotusta, jonka tavoitteena on rajoittaa mikromuovien käyttöä kosmetiikassa, pesuaineissa ja maaleissa. Samalla Euroopan kemikaalivirasto pohtii, pitäisikö myös oksomuovien käyttöä rajoittaa. Oksomuovit vauhdittavat muovin hajoamista esimerkiksi biohajoavissa muovipusseissa ja hajoavat ajan kuluessa pieniksi muovihiukkasiksi.

Tukes varoittaa vaarallisesta matka-adapterista

21.2.2018

Suomen markkinoilta on löytynyt vaarallinen matka-adapteri, joka voi rakenteellisen vian vuoksi aiheuttaa sähköiskun käyttäjälleen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on määrännyt Celly UTC01  Multicharger 4 in 1 -adapterin poistettavaksi markkinoilta ja kerättäväksi pois kuluttajilta. Jos olet ostanut kyseisen tuotteen, lopeta heti sen käyttö ja palauta liikkeeseen!

Kuinka EU:n riskinarviointia ja riskeistä tiedottamista tulisi kehittää? Kerro mielipiteesi komissiolle!

15.2.2018

Euroopan komissio on avannut julkisen kuulemisen EU:n elintarvikeketjun riskinarviointijärjestelmän avoimuudesta ja kestävyydestä.

Teollisuuslaitokset hallitsevat riskejä entistä paremmin

13.2.2018

Riskien tunnistaminen ja hallinta ovat kehittyneet parempaan suuntaan teollisuuslaitoksissa. Vastuuttomasti toimivien laitosten määrä on pieni, selviää Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) vuoden 2017 valvontatilastoista. Tahallisesti aiheutetut onnettomuudet ovat uusi turvallisuusuhka.

Henkilönsuojaimista löytyi paljon puutteita Tullin ja Tukesin tehovalvonnassa

5.2.2018

Tulli ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoivat syksyllä 2017 ja vuodenvaihteessa tehostetusti kuluttajakäyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia.  Tehovalvonnassa keskityttiin urheilussa käytettäviin suojaimiin ja silmiensuojaimiin, joita käytetään ilotulitteita ammuttaessa.  Tulli valvoi maahantuotavia lähetyksiä yhteistyössä Tukesin kanssa. Lähes puolessa Tullin tarkastamista henkilönsuojaimia sisältävistä lähetyksistä havaittiin puutteita.

Joka viides metsätaimitarha käytti kasvinsuojeluaineita väärin

2.2.2018

Joka viides metsätaimitarha käytti Suomessa hyväksymättömiä kasvinsuojeluainevalmisteita tai ei noudattanut kasvinsuojeluun tarkoitettujen kemikaalien käyttöohjeita. Kemikaalien käyttöön liittyvät ongelmat tulivat esille viime vuoden tehovalvonnassa, jota ohjasi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).  Valvontakäyntejä tekivät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarkastajat. Valvontakäyntejä tehtiin yhteensä 38, määrä kattaa valtaosan Suomen metsätaimitarhoista.

Miten kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä pitäisi edistää? Kerro mielipiteesi!

1.2.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on laatimassa uutta kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelmaa. Luonnos on valmistunut, ja nyt siihen toivotaan kommentteja julkisessa kuulemisessa. Kerro näkemykseksi siitä, miten kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä voidaan edistää Suomessa.

Testaa tietosi käyttärivisassa

31.1.2018

Oletko maalarimestari vai taivaanrannanmaalari? Testaa tietosi käyttärivisassa!

Tukes-ohje S10 on uusittu

31.1.2018

Ohje S10 sisältää luettelon standardeista, joita noudattamalla täytetään sähkölaitteistojen rakenteesta ja sähkötyöturvallisuudesta annetut määräykset. Uusitun ohjeen tunnus Tukes-ohjeiden juoksevassa numeroinnissa on 20/2018. Ohjeen nimessä on säilytetty myös vanha S10-tunnus, joka uusitussa ohjeessa on S10-2018 .

Kosmetiikkavalvonta painottui Tukesin kemikaalivalvonnassa

26.1.2018

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kemikaalituotevalvonnassa tarkastettiin vuoden 2017 aikana yhteensä noin 1440 tuotetta. Tukes lisäsi erityisesti kosmeettisten valmisteiden valvontaa.

Tukes poisti viime vuonna markkinoilta 155 vaarallista sähkölaitetta

25.1.2018

Vaaralliset sähkölaitteet jäävät tehokkaasti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) haaviin. Viime vuonna Tukesin testauttamasta yli viidestäsadasta sähkölaitteesta vain 15 prosenttia sai puhtaat paperit. Yhteensä 155 sähkölaitetta poistettiin markkinoilta. Eniten puutteita oli edellisvuosien tapaan led-valaistustuotteissa ja verkkoliitäntäkojeissa.  

Tukes peruuttaa Rovral 75 WG -valmisteen luvan

23.1.2018

Tukes peruuttaa  kasvinsuojeluaineena käytettävän Rovral 75 WG -valmisteen luvan. Valmisteen myynti ja jakelu päättyvät 5.3.2018. Valmisteen käyttö ja olemassa olevien varastojen hävittäminen on sallittu 5.6.2018 saakka. Tällöin Tukes poistaa valmisteen  kasvinsuojeluainerekisteristä.

Tänään on pohjoismainen Sähkön päivä

23.1.2018

Sähkön päivän tiedote

Sähkön päivä muistuttaa, kuinka suuri merkitys sähköllä on hyvinvointiimme. Tänä vuonna nostetaan esille myös sähköautoilun teemaa. Päivän kunniaksi alan yritykset ja järjestöt järjestävät tapahtumia ympäri maan.

Ilotulitteista 11 silmävammaa, pienet lapset säästyivät

22.1.2018

Ilotulitteet aiheuttivat vuodenvaihteen juhlinnassa yhteensä 11 sairaalahoitoa vaatinutta silmävammaa. Ensimmäistä kertaa 2000-luvulla yhdenkään alle 12-vuotiaan lapsen silmä ei vammautunut juhlinnassa, ja silmävammojen kokonaismäärä jäi samaksi kuin ennätysvuonna 2013-2014. Suojalasien käytössä on edelleen parantamisen varaa – sairaalassa hoidetuista suojalasit olivat olleet käytössä vain yhdellä. Vammautuneista kuusi oli ilotulituksen katsojia, joille suojalasien käyttö ei ole ampujan tavoin pakollista, mutta suositeltavaa. Pelastuslaitoksille ilotulitteiden aiheuttamista tulipaloista tulleiden hälytystehtävien määrä väheni nyt toista vuotta peräkkäin.

Haitallisia aineita löytyi hule- ja jätevesistä

16.1.2018

NonHazCity -projektin tiedote

Turku ja joukko Itämeren kaupunkeja on osallistunut tutkimukseen, jossa analysoitiin kaupunkiympäristössä löytyviä haitallisia aineita. Näytteistä analysoitiin mm. ftalaatteja, alkyylifenoleja, perfluorattuja yhdisteitä ja metalleja. Kaikista eri kaupungeista otetuista näytteistä löytyi tutkittuja yhdisteitä, mikä osoittaa näiden aineiden olevan laajalle levinneitä elinympäristössämme.

Neljä kymmenestä kaatunut liukastumalla

15.1.2018

Pysy pystyssä -kampanjan tiedote

Liikenneturvan tuoreen kyselyn mukaan neljä kymmenestä suomalaisesta on liukastunut tämän tai viime talven aikana. Valtaosa nimesi liukastumisen syyksi liukkaan alustan, mutta osasyinä tunnistettiin myös puutteet omassa varautumisessa. Pysy pystyssä -kampanja muistuttaa, että keskittymällä kävelyyn ja huolehtimalla asianmukaisista kengistä voi jokainen ehkäistä kaatumisia.

Vain oikein asennettu vesimittari täyttää vaatimukset

11.1.2018

Huoneistokohtaisten vesimittareiden valmistajien antamia ohjeita mittarin asennuksesta on ehdottomasti noudatettava. Vesimittareiden oikea asennus vaikuttaa mittareiden luotettavuuteen. Asennuksessa tai mittaripaikan suunnittelussa tapahtuneiden virheiden korjaaminen jälkikäteen on kallista ja hankalaa. Jos valmistajan asennusohjeita ei noudateta, valmistaja ei voi taata, että huoneistokohtainen vesimittari toimii luotettavasti.

Verkkokauppojen markkinoinnissa ei saa kannustaa vaaralliseen toimintaan

8.1.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa verkkokauppoja siitä, että turvallisuusvaatimukset koskevat myös verkkomainontaa. Markkinointimateriaali ei saa kannustaa käyttämään tuotetta tai palvelua vaarallisella tavalla. Erityistä huomiota täytyy kiinnittää tuotteen tai palvelun yhteydessä esitettäviin kuviin ja videoihin, jotka viestivät niiden käyttötavoista.

Verkkokauppojen markkinoinnissa ei saa kannustaa vaaralliseen toimintaan

8.1.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa verkkokauppoja siitä, että turvallisuusvaatimukset koskevat myös verkkomainontaa. Markkinointimateriaali ei saa kannustaa käyttämään tuotetta tai palvelua vaarallisella tavalla. Erityistä huomiota täytyy kiinnittää tuotteen tai palvelun yhteydessä esitettäviin kuviin ja videoihin, jotka viestivät niiden käyttötavoista.

Älä koske tykkylumen painamiin sähköjohtoihin

2.1.2018

Raskas tykkylumi on aiheuttanut tänä talvena ongelmia sähköverkkoihin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että alhaalla roikkuviin sähköjohtoihin tai sähköjohtoja painaviin puihin ei saa missään nimessä koskea. Vaurioituneissa sähköverkoissa saattaa myös esiintyä niin sanottu nollavika, joka voi aiheuttaa hengenvaaran.

Muista suojalasit myös ilotulitusta katsoville, tue padat

29.12.2017

Suojalasit suojaavat tehokkaasti ilotulitteiden kipinöiltä ja mahdollisilta harhautuneilta ilotulitteilta. Ilotulitteiden ampujille suojalasit ovat pakollisia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suosittelee, että myös ilotulitusta katsovat käyttävät suojalaseja.

Ilotulitteiden suosio säilyy, suojalasit unohtuvat yhä liian monelta

28.12.2017

Joka neljäs suomalainen aikoo juhlistaa tulevaa uuttavuotta ilotulitteita ampumalla. 16 prosenttia ilotulitteiden ampujista ei kuitenkaan aio käyttää suojalaseja, ja käyttöohjeisiin tutustuu vain kaksi kolmesta ilotulittajasta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että suojalasien käyttö on lain mukaan pakollista ilotulitteiden ampujille ja niiden käyttöä suositellaan myös ilotulitusten katsojille.

Hengitysilman hiukkaspitoisuudet uudenvuodenyönä pahimmillaan monikymmenkertaisia normaaliin verrattuna

27.12.2017

HSY:n, THL:n ja Tukesin yhteistiedote

Ilotulitteet heikentävät ilmanlaatua uudenvuodenaattona etenkin tyynellä säällä ja erityisesti keskiyön molemmin puolin, jolloin ilotulitteita ammutaan paljon. Tyynellä säällä ilmanlaatu voi olla huono tai jopa erittäin huono. Tuulisella säällä savut laimenevat kohtalaisen hyvin ja pienhiukkasten pitoisuudet ovat pienempiä. Ilmansaasteille herkkien henkilöiden kannattaa katsoa ilotulitusta hieman etäämmältä kuin niiden käyttöpaikalta, missä pienhiukkasille ja ärsyttäville kaasuille altistuminen on suurimmillaan.

Moottoriurheilutapahtumien turvallisuudessa kehitettävää

22.12.2017

Moottoriurheilunäytösten ja -tapahtumien turvallisuussuunnittelusta löytyi puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvonnassa. Tukes selvitti vuoden 2017 aikana palveluntarjoajien ja tapahtumanjärjestäjien turvallisuuskäytäntöjä ja -osaamista.

Kiviaineksia CE-merkitään aiempaa tunnollisemmin

21.12.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on valvonut kiviainesten vaatimustenmukaisuutta vuosina 2013 – 2017. Valvonnalla selvitettiin, kuinka kattavasti kiviainesten valmistajat ovat CE-merkinneet markkinoille asetettuja kiviaineksia. Valvontajaksolla CE-merkintäpuutteiden määrä oli vähentynyt 9 prosenttia.

Vala tinan sijaan uutena vuotena sokeria tai mehiläisvahaa

20.12.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kannustavat ihmisiä valamaan uutena vuonna esimerkiksi mehiläisvahaa tai sokeria tinan sijaan. Perinteinen uudenvuodentina voi sisältää jopa yli 95 prosenttia lyijyä, joka on vaarallista terveydelle ja ympäristölle. Uudenvuodentinat tulevat kielletyiksi ensi vuoden maaliskuun alusta, kun EU kieltää lyijyn myynnin kuluttajatuotteissa.

Betoniteräksistä ei löytynyt puutteita

20.12.2017

Betoniteräksisistä tuotteista, kuten terästangoista, -kiepeistä ja -verkoista, ei löytynyt puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) testeissä. Betoniterästuotteita testautettiin osana rakennustuotteiden laajaa testausohjelmaa.

Huolimattomuus useimmiten syynä kynttiläpaloihin

19.12.2017

Kynttilät ovat pimeänä vuodenaikana tärkeitä tunnelmanluojia, mutta valvomatta jätettyinä myös suuri paloriski. Joulukuussa syttyy keskimäärin 25 vuoden noin sadasta kynttiläpalosta. Suurin osa paloista aiheutuu kynttilöiden huolimattomasta ja käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK muistuttavat, ettei kynttilää saa koskaan jättää valvomatta eikä polttaa ihan loppuun saakka.

Tulli ja Tukes muistuttavat kuluttajia ulkomailta tilattavien ilotulitteiden riskeistä

18.12.2017

Tulli sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvovat tehostetusti maahantuotavia ilotulitelähetyksiä marras-joulukuussa. Valvonnassa on mukana myös Tullin ase- ja räjähdekoira Heila, joka on löytänyt liikennevirroista useita kymmeniä kiloja ilotulitteita. Tulli arvioi ilotulitelähetyksien määrän lisääntyneen edellisistä vuosista nettikaupan kasvun myötä.

Tukes varoittaa tukehtumisvaaraa aiheuttavista joululeluista

14.12.2017

Tiedotetta päivitetty 14.12. klo 11.30: syttymisvaara koskee puvun päähinettä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti 20 joulun suosikkilelua, joista neljästä löydettiin vakava vaara. Kolmessa puulelussa oli pieniä osia, joihin alle 3-vuotias lapsi voi tukehtua. Yhdestä rooliasusta löytyi vakava palovammavaara, ja saman lelun pakkauspussi aiheutti tukehtumisvaaran.

Betonirakenteiden laadunvarmistus vaihtelee paljon pääkaupunkiseudulla

13.12.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tehnyt kyselytutkimuksen paikalla valettavien betonirakenteiden työmaakäytännöistä ja laadunvarmistuksesta. Merkittäviä betonin laatupoikkeamia ei kyselyn perusteella todettu. Työvaiheiden laadunvarmistustoimissa on suurta vaihtelua. Betonivalun jälkihoitoa ei ole aina toteutettu suositusten mukaisesti.

Neonikotinoidien käytön rajoittamisesta kasvihuoneisiin ehdotus – ei vielä lopullista päätöstä

12.12.2017

Tiedotetta päivitetty 12.12. klo 16.55. Korjattu ensimmäiseen sitaattiin EFSAn edustajan tilalle komission edustaja.

EU:n komissio on tehnyt ehdotuksen neonikotinoidien käytön rajoittamisesta ainoastaan kasvihuonekäyttöön. Komission ehdotuksesta keskusteltiin tänään Brysselissä jäsenmaiden kesken. Komission mukaan asiasta ei äänestetä huomenna. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) laaja tutkimusraportti ei ole vielä valmistunut, eikä kaikilla jäsenmailla ollut vielä lopullista mielipidettä asiaan. EFSAn raportti valmistunee keväällä 2018, minkä jälkeen ehdotus tulee uudelleen käsiteltäväksi.

Tutkimus: Kemikaaleille altistuminen ei juuri huolestuta suomalaisia

11.12.2017

Viidennes vastaajista sanoo olevansa joko erittäin tai melko paljon huolestunut kemikaaleille altistumisesta jokapäiväisessä elämässään. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) Taloustutkimuksella nyt toista kertaa teettämän tutkimuksen perusteella huolestuneiden osuudet eivät ole juuri muuttuneet kolmessa vuodessa. Kemikaaliasiat mietityttävät naisia selvästi enemmän kuin miehiä. Luotettavaa kemikaalitietoa suomalaiset saavat mielestään pakkausmerkinnöistä, viranomaisilta sekä nettilähteistä.

Tukesin virkatonttu tekee yöllisen grilliretken ja harkitsee microblading-kulmia

1.12.2017

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston nurkkaan on ilmestynyt pinkki tonttuovi. Oven takana asuu Tukesin virkatonttu, jonka jouluvalmisteluja seurataan Tukesin somekanavissa joulukuun ajan. Virkatontun joulukalenterissa muun muassa selviää, miksi yöllinen grillireissu toisinaan kannattaa, onko microblading-kulmissa kemikaaliriski, ja miksi selfiekepit eivät kuulu joulupukin rekikalustoon. Joulukalenterin tavoitteena on herätellä kuluttajia tunnistamaan joulunaikaan liittyviä turvallisuusriskejä.

Tukes myönsi poikkeusluvan kevätöljykasvien peittausaineille

30.11.2017

Kevätrypsin ja -rapsin siementen teolliseen peittaukseen on myös kasvukaudella 2018 lupa käyttää neonikotinoideja sisältäviä kasvinsuojeluaineita. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antoi poikkeusluvan Elado FS 480- ja Cruiser OSR -valmisteille kirppatuhojen estämiseksi kevätöljykasveilla. Kirppojen torjuntaan ei ole käytettävissä muita vaihtoehtoja. Poikkeuslupa jouduttiin myöntämään nyt jo neljäntenä perättäisenä vuotena, koska meneillään olevien selvitysten perusteella ei ole vielä riittävästi tietoa mahdollisen korvaavan valmisteen biologisesta tehokkuudesta ja haitallisuudesta eliöille.

Messinkisistä putkiliittimistä löytyi puutteita

29.11.2017

Käyttövesiputkistoihin asennettavista messinkiliittimistä löytyi puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) testeissä. Kahden liittimen messinkiseos ei soveltunut Suomen olosuhteisiin, ja liittimet poistettiin markkinoilta. Messinkisten putkiliittimien ja jakotukkien testaukset ovat osa tänä vuonna toteutettavaa rakennustuotteiden laajaa testausohjelmaa.

Glyfosaatin hyväksymisestä viimein päätös EU:n muutoksenhakukomiteassa

27.11.2017

Glyfosaatin uudelleen hyväksymistä käsiteltiin EU:n muutoksenhakukomitean kokouksessa Brysselissä tänään 27.11.2017. Muutoksenhakukomitea asettui komission esityksen taakse ja glyfosaatti päätettiin hyväksyä viideksi vuodeksi.

Hopeaveden käyttö desinfiointiin tulossa luvanvaraiseksi lähivuosina

21.11.2017

Evira, Fimea ja THL ovat tiedottaneet hopean toistuvaan sisäiseen käyttöön liittyvistä terveysvaaroista. Hopeavettä markkinoidaan myös lukuisiin biosidisiin käyttötarkoituksiin, kuten juomaveden, ihon tai pintojen desinfiointiin.  Hopean käytön riskejä desinfiointi- ja säilytysaineena arvioidaan parhaillaan EU:ssa, ja sen käyttö tullaan sallimaan vain turvallisiksi ja tehokkaiksi tunnetuissa valmisteissa.

Ajankohtaista sähköurakoitsijoille – oikeudettomia sähkötöitä toistuvasti ilmi

13.11.2017

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) uutiskirje sähköurakoitsijoille on ilmestynyt. Uutiskirjeessä kerrotaan sähkön aiheuttamista tulipaloista, joiden syynä olivat asennusvirheet. Uutiskirjeessä käsitellään myös oikeudettomien sähkötöiden valvontaa ja vuoden 2016 varmennustarkastusten tuloksia. Uutiskirjeen voit lukea täältä.

Glyfosaatin hyväksymisestä ei vieläkään päätöstä

9.11.2017

Glyfosaatin uudelleen hyväksyminen oli jälleen EU:n virkamieskokouksen asialistalla tänään 9.11.2017. Komissio ei edelleenkään saanut määräenemmistöä esityksensä taakse.

Tukesin testauttamista pilari- ja palkkikengistä ei löytynyt vakavia puutteita

7.11.2017

Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) teettämissä puun ja betonin liittorakenteisiin käytettävien pilari- ja palkkikenkien testeissä ei löydetty vaatimustenvastaisia tuotteita. Sen sijaan tuotteiden CE-merkintäasiakirjoista löytyi puutteellisuuksia.

Ajankohtaista käytön johtajille – kaksi kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa tänä vuonna

7.11.2017

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ajankohtaiskirje sähkölaitteistojen käytön johtajille on ilmestynyt. Uutiskirjeessä kerrotaan muun muassa kuolemaan johtaneista sähkötapaturmista ja vuoden 2016 määräaikaistarkastuksista. Lue uutiskirje täältä.

Muista rekisteröidä kemikaalisi 31.5.2018 mennessä

6.11.2017

Kaikki Euroopan talousalueella valmistetut tai sinne maahantuodut kemialliset aineet pitää rekisteröidä Euroopan kemikaalivirastoon 31.5.2018 mennessä.

Kattilalaitosten turvallisuus varmistettava lakon aikana

1.11.2017

Lakko aiheuttaa aina muutoksia ja poikkeuksia normaaliin työrutiiniin. Tällöin vakituiset työntekijät eivät ole käytettävissä ja henkilömäärä on normaalia pienempi. Myös näissä tilanteissa painelaitelainsäädännön velvoitteet on otettava huomioon, jos kattilalaitosten käyttöä aiotaan jatkaa.

Induktiokeittolevyistä löytyi puutteita yhteiseurooppalaisessa valvontaprojektissa

26.10.2017

Induktiokeittolevyistä löydettiin runsaasti puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja yhdeksän muun EU:n markkinavalvontaviranomaisen yhteiskampanjassa. Tarkastetuista tuotteista vain noin puolet täytti kaikki niille asetetut sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC, electromagnetic compatibility) koskevat vaatimukset. Sähkömagneettinen yhteensopivuus takaa, että sähkölaite toimii moitteettomasti yhdessä muiden samaan käyttöympäristöön tarkoitettujen laitteiden kanssa.

Glyfosaatin luvan jatkamisesta ei äänestetty Brysselissä

25.10.2017

Glyfosaatin uudelleen hyväksyminen oli pysyvän komitean käsittelyssä tänään 25.10.2017 pidetyssä kokouksessa Brysselissä. Tarkoitus oli äänestää tehoaineen jatkosta, mutta kokouksessa ei saatu määräenemmistöä komission esityksen taakse. Asian käsittely jatkuu marraskuussa.

Tukes.fi uudistuu

19.10.2017

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) verkkopalvelu uudistuu. Uusi Tukes.fi julkaistaan keväällä 2018.

Mehiläiset säästyivät kasvinsuojeluaineista johtuvilta joukkokuolemilta

18.10.2017

Mehiläistarhat eivät kärsineet suurista kasvinsuojeluaineiden aiheuttamista joukkokuolemista vuonna 2017. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja Suomen mehiläishoitajain liiton (SML) tietoon ei tullut yhtäkään tapausta, jossa olisi epäilty kasvinsuojeluaineiden aiheuttaneen pölyttäjien joukkokuolemia.

Kiire työpaikkojen turvallisuustyön tulppana

13.10.2017

Tapaturmapäivän tiedote

Työtapaturmien määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana saatu laskemaan. Sen sijaan työmatkatapaturmien määrä ei ole vähentynyt. Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapaturmaa. Perjantaina 13. lokakuuta järjestettävä Tapaturmapäivä kiinnittää suomalaisten huomion kiireen aiheuttamiin tapaturmiin ja niiden ehkäisyyn.

Tukes löysi puutteita routaeristeistä

12.10.2017

Routaeristeiden puristuslujuudessa ja lämmönjohtavuudessa todettiin puutteita Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) teettämissä testeissä. Eristeitä testattiin osana rakennustuotteiden laajaa testausohjelmaa. Tukes on ilmoittanut puutteista valmistajille ja seuraa niiden korjaamista.

Älä jätä tasapainoskootteria latautumaan ilman valvontaa

9.10.2017

Suomessa ja muualla maailmassa on tullut tietoon useita paloja, joiden epäillään syttyneen tasapainoskoottereista eli niin sanotuista leijulaudoista niitä ladattaessa.  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että tasapainoskoottereita on aina valvottava lataamisen aikana. Tukes kerää kuluttajilta havaintoja erityisesti Scoodeck X1.1 -merkkisestä skootterista, jonka epäillään olleen osallisena kahteen asuntopaloon.

Glyfosaatin jatkosta keskusteltiin Brysselissä

5.10.2017

Glyfosaatin hyväksymisestä keskusteltiin tänään 5.10.2017 EU:n virkamieskokouksessa Brysselissä. Hyväksymisestä ei ollut tarkoitus äänestää, vaan asia oli esityslistalla keskustelukohdassa. Usealla jäsenvaltiolla ei edelleenkään ollut kantaa glyfosaatin hyväksyttävyyteen. Asiasta on kuitenkin äänestettävä ennen glyfosaatin nykyisen hyväksynnän päättymistä 31.12.2017.

Turvallisesti liukuportaissa: seiso askelmalla ja pidä kaiteesta kiinni

3.10.2017

Liukuportailla ja liukukäytävillä sattuu vuosittain kymmeniä tapaturmia, joiden seuraukset saattavat olla hyvinkin vakavia. Tapaturmaan johtaa useimmiten henkilön oma toiminta, harvoin tekninen vika laitteessa. Kiirehtivät, ikääntyneet, lapset ja päihtyneet ovat vaaravyöhykkeessä.

Tukesin kuuma linja avautuu – kerro mikä joululahja pitäisi turvallisuustestata

2.10.2017

Mikä joululahja on tämän joulun hitti, jonka turvallisuus pitäisi sinun mielestäsi turvallisuustestata? Perustele ja kerro! Tänä syksynä jokaisella suomalaisella on mahdollisuus osallistua Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tuotevalvontaan.  Ehdotuksia valvottavista tuotteista voi antaa tänään viikoksi aukeavalle Tukesin kuumalle linjalle. Harkinnan mukaan kuluttajien vinkkaamia tuotteita lähetetään laboratoriotesteihin ja valvontatapauksien etenemistä raportoidaan Tukesin Facebook-tilillä.

Olisiko sinun aika jo pyytää sähköasentaja kytkemään äitisi liesi pois päältä?

29.9.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kannustaa ikääntyvien omaisia miettimään, onko oma vanhempi enää ruuanlaittokuntoinen. Liedestä alkaneesta tulipalosta kuoli viime vuonna yhdeksän ihmistä.  Suurin osa lieteen liittyvistä onnettomuuksista johtuu huolimattomasta käytöstä. Tukes suosittelee ikääntyvien omaisia käymään läheisensä kodin turva-asiat läpi kansainvälisen ikäihmisten päivän kunniaksi.

Älä viivyttele tuholaistorjunnassa – tarkista torjujan pätevyys rekisteristä

28.9.2017

Tuholaisten torjunnassa on tärkeää ehkäistä ennalta ongelmien syntymistä ja ryhtyä tarvittaessa nopeasti torjuntatoimiin. Jyrsijöitä voi torjua varmistamalla, ettei niille ole helppoa ravintoa esimerkiksi huolimattomasti hoidetuilla lintujen ruokintapaikoilla. Luteet, turkiskuoriaiset ja muut sisätilojen tuholaiset aiheuttavat nopeasti kasvavan ongelman, jos torjuntatoimien kanssa viivytellään.

Glyfosaatin käyttö viljan pakkotuleennuttamisessa kielletty – viranomaiset valvovat tehostetusti

25.9.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että kasvinsuojeluaine glyfosaatin käyttö viljan pakkotuleennuttamisessa on Suomessa kielletty. Tukesin tietoon on tullut tapauksia, joissa viljapeltoon on saatettu ruiskuttaa glyfosaattia ennen puimista. Ruiskutuksen tavoitteena on ollut valmistaa sato nopeasti puimiseen eli pakkotuleennuttaa sato glyfosaatilla.  

Perjantai 13. on taas Tapaturmapäivä

25.9.2017

Tapaturmapäivän tiedote

Ratsastusleireillä huomattavia turvallisuuspuutteita

20.9.2017

Ensiapukoulutukset suorittamatta, ratsastusleireihin liittyvät riskit arvioimatta ja majoitus homeisessa merikontissa. Muun muassa tällaisia huolestuttavia havaintoja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) teki ratsastusleirien turvallisuutta valvovassa projektissa. Majoitukseen ja sisäilmaan liittyvissä ongelmissa Tukes oli yhteydessä niitä valvoviin kuntienterveydensuojeluviranomaisiin. Valvontakäyntejä tehtiin kevään ja kesän aikana yhteensä 12:lle ratsastusleirejä järjestävälle tallille ympäri Suomea, lisäksi 11 tallin turvallisuusasiakirjat käytiin läpi. Tukes suosittelee vanhempia tutustumaan ratsastusleiriä järjestävän tallin turvallisuuteen ennen ostopäätöstä.

Kansainvälisen ympäristönsuojelun menestystarinaksi kasvanut Montrealin pöytäkirja täyttää 30 vuotta

15.9.2017

Syyskuun 16. päivä tulee kuluneeksi 30 vuotta Montrealin pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Montrealin pöytäkirjan ansiosta otsonikerros toipuu ja sen odotetaan palautuvan ennalleen noin 50–70 vuodessa. Sopimuksen ovat ratifioineet kaikki maailman maat.

Led-valonheittimistä löytyi paljon puutteita yhteiseurooppalaisessa valvontaprojektissa

12.9.2017

Eurooppalaiset markkinavalvontaviranomaiset selvittivät led-valonheitinten turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta yhteisellä laajalla valvontahankkeella. Valonheittimistä tarkastettiin sähköturvallisuus, sähkömagneettinen yhteensopivuus sekä täyttävätkö ne hallinnolliset vaatimukset. Valvonnan seurauksena peräti 47 prosenttia testatuista tuotteista poistettiin Euroopan markkinoilta vaatimustenvastaisina.

Lamppujen pakkausten tiedoissa vähän huomautettavaa

4.9.2017

Lamppujen pakkaustiedot ovat pääosin kunnossa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tarkasti kesän 2017 aikana 35 lampun merkinnät.

Kaasuletkujen ja kaasugrillien turvallisuudessa puutteita

1.9.2017

Kolme kymmenestä testatusta kaasuletkusta ja yksi kuudesta kaasugrillistä osoittautui Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) teettämissä testeissä niin vaarallisiksi, että tuotteet kerätään takaisin kuluttajilta. Nestekaasuletkuista tutkittiin kylmä- ja paineenkestävyyttä, ja kaasugrillit testattiin kaasulaitedirektiivin vaatimusten mukaisesti.

Venetsialaisista ilotulituksista ainakin yksi vakava silmävamma

31.8.2017

Viikonvaihteessa juhlittiin mökkikauden päättäjäisiä eli venetsialaisia eri puolilla maata. Juhlintaan liittyvät ilotulitteet aiheuttivat ainakin yhden vakavan silmävamman. Turun seudulla ilotulitusta seuranneen nuoren naisen silmä vammautui ja hän sai muita kasvovammoja kevytrakenteisen padan räjähdettyä.

Kuvauskopteri ylitti odotukset maastovalvonnassa

29.8.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut hyviä kokemuksia dronen eli kuvauskopterin käytöstä maastovalvonnassa. Kopteria on käytetty apuna useissa malminetsintäkohteissa vajaan vuoden aikana. Saatua kuvamateriaalia hyödynnetään muun muassa lupaharkinnassa.

Tuholaistorjuntaa

18.8.2017

-

Kiinteistön sähköjärjestelmän ennakoiva kunnossapito on riskienhallintaa, jolla ehkäistään mittavia vahinkoja

10.8.2017

Kiinteistön sähköjärjestelmän kunnosta kannattaa huolehtia. Huonokuntoinen sähköjärjestelmä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon, sähköiskun tai tulipalon sekä pitkäaikaisen tuotantokeskeytyksen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa kiinteistön omistajia ja vuokralaisia ennaltaehkäisemään vahinkoja ja häiriöitä ennakoivalla kunnossapidolla, ei pelkästään korjaamaan jo vikaantuneita asennuksia ja laitteita.

Kiinteistön sähköjärjestelmän ennakoiva kunnossapito on riskienhallintaa, jolla ehkäistään mittavia vahinkoja

10.8.2017

Kiinteistön sähköjärjestelmän kunnosta kannattaa huolehtia. Huonokuntoinen sähköjärjestelmä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon, sähköiskun tai tulipalon sekä pitkäaikaisen tuotantokeskeytyksen.  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa kiinteistön omistajia ja vuokralaisia ennaltaehkäisemään vahinkoja ja häiriöitä ennakoivalla kunnossapidolla, ei pelkästään korjaamaan jo vikaantuneita asennuksia ja laitteita. 

Allekirjoitettu lomake ei vapauta palveluntarjoajaa turvallisuusvastuusta

19.7.2017

Tukesin ja Kuluttajaliiton yhteistiedote

Kuluttajia pyydetään usein allekirjoittamaan lomakkeita, joiden mukaan asiakas vapauttaa palveluntarjoajan vastuusta mahdollisissa vahinkotapauksissa. Esimerkiksi sisäleikkipaikan asiakasta voidaan vaatia vapauttamaan palveluntarjoaja ja sen työntekijät kaikesta vahingonkorvaus- ja jopa rikosoikeudellisesta vastuusta mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Kuluttajaliitto muistuttavat niin kuluttajapalveluiden tarjoajia kuin niiden asiakkaitakin siitä, että vastuuvapauslomakkeet eivät missään olosuhteissa vapauta palveluntarjoajaa lainsäädännön asettamista velvoitteista palvelun turvallisuuden varmistamiseksi.

Säilöntäaine metyyli-isotiatsolinonin käyttöä poishuuhdeltavassa kosmetiikassa rajoitetaan entisestään

19.7.2017

Euroopan komissio on säätänyt metyyli-isotiatsolinonin käytölle uuden, entistä tiukemman rajoituksen, joka koskee poishuuhdeltavia kosmeettisia valmisteita. Näissä valmistetyypeissä aineen uusi sallittu enimmäispitoisuus on siirtymäaikojen jälkeen 0,0015 %. Metyyli-isotiatsolinonin käyttöä kosmetiikassa tiukennetaan edelleen, koska se on ihoa herkistävä ja aiheuttanut lukuisia kontaktiallergiatapauksia.

Tukesin toimialojen onnettomuustiedot 2016 julkaistu

7.7.2017

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimialalla sattuneista onnettomuuksista on julkaistu vuoden 2016 tiedot kalvosarjana. Tukes kirjasi valvomillaan toimialoilla myös viime vuonna useita vakavia onnettomuuksia, minkä lisäksi pienempiä onnettomuuksia ja tapaturmia sattui useita kymmeniä. Tukesin tietoon tuli viime vuonna neljä toimialaan liittyvää kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joista kaksi aiheutui nestekaasusta, yksi kemikaalin syttymisestä ja yksi oli kaivosonnettomuus. Sähköpaloissa menehtyi 21 henkilöä. Kahdesta onnettomuudesta tehtiin onnettomuustutkinta.

Kemikaaliputkistojen vaatimustenmukaisuutta selvitettiin valvontaprojektissa

5.7.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti tänä vuonna valmistuneessa projektissa prosessilaitosten kemikaaliputkistojen vaatimustenmukaisuutta sekä painelaitealan toimijoiden tietämystä muuttuneista säädöksistä ja putkistojen turvallisuusvaatimuksista. Eniten kehitettävää löytyi putkistojen hankintamenettelyissä. Myös putkistojen asiakirjoissa oli muodollisia puutteita.

Suojaa sähkölaitteet ja rakennukset ukkosilta

30.6.2017

STULin tiedote

Nykyaikaiset sähkölaitteet sisältävät ukkosylijännitteille herkkiä komponentteja. Salaman aiheuttamat laitevahingot ovatkin lisääntyneet viime vuosina.

Vaellustalleilla vähän vakavia onnettomuuksia

26.6.2017

Vaellustallien turvallisuus on hyvällä tasolla. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toteutti projektin, jossa tarkastettiin vaellustallien turvallisuuskäytäntöjä ympäri Suomea. Projektissa havaittiin, että vakavia onnettomuuksia tapahtuu varsin vähän.

Kosmeettisten valmisteiden pakkausmerkintöjen oltava kosmetiikkalainsäädännön mukaisia

22.6.2017

Kosmeettisista valmisteista annettavista tiedoista ja niitä koskevista merkinnöistä on säädetty EU:n kosmetiikka-asetuksessa (EY N:o 1223/2009). Aerosolimuodossa olevan kosmeettisen valmisteen merkinnöistä on lisäksi säädetty kansallisessa aerosoliasetuksessa (1433/1993), ja ne koskevat muun muassa aerosolin syttyvyyttä.

Osta vain Suomessa hyväksyttyjä hyönteiskarkotteita ja lue käyttöohjeet huolella

21.6.2017

Kesä tuo mukanaan hyttyset, punkit ja muut kiusalliset ötökät. Karkotetta ostettaessa kannattaa varmistaa, että se on viranomaisen hyväksymä. Markkinoilta voi löytyä myös hyväksymättömiä tuotteita, jotka saattavat sisältää kiellettyjä kemikaaleja. Valmisteita tulee käyttää myyntipakkauksen ohjeiden mukaisesti.

Vanhojen palovaroittimien toimintaa tutkitaan

21.6.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvittää ajan vaikutusta palovaroittimien toimintaan. Tavoitteena on saada lisätietoa vanhojen palovaroittimien toiminnasta sekä opastaa kuluttajia palovaroittimien ikääntymiseen liittyvistä seikoista.

Ainerajoituksia teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteille

19.6.2017

Teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteita koskevat vaarallisten aineiden rajoitukset tulevat voimaan heinäkuussa 2017. Lisärajoituksia on tulossa heinäkuussa 2019, kun 4 eri ftalaatin käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan. Terveydenhuollon laitteiden ja tarkkailu- ja valvontalaitteiden ftalaattirajoitukset tulevat voimaan myöhemmin, heinäkuussa 2021. Lainsäädännön soveltamisalue laajenee myös heinäkuussa 2019, kun loputkin laitteet tulevat rajoitusten piirin.

Kasvinsuojeluaineiden käyttöä harkittava tarkkaan julkisilla alueilla

16.6.2017

Kasvinsuojeluaineisiin turvautumista julkisilla alueilla on aina punnittava huolellisesti ja ensisijaisesti on syytä suosia muita kuin kemiallisia torjuntamenetelmiä. Jos kasvinsuojeluainekäsittely kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa käyttämään vain hyväksyttyjä valmisteita ja suosittelee merkitsemään käsitellyt alueet.

Pakkauksen paino on vähennettävä tuotteen painosta

16.6.2017

Tuotteen hintaa määritettäessä on tärkeää, että tuote punnitaan oikein ja luotettavasti. Pakkauksen painoa ei saa sisällyttää tuotteen painoon silloin, kun tuote punnitaan hinnan määritystä varten. Tuotteen hinta määritetään nettopainosta ilman pakkauksen painoa. Kauppias on vastuussa siitä, että mittaukset tehdään oikein. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja aluehallintovirastot valvovat kaupankäynnin vaakojen käyttöä. Jatkossa tarkastuksissa tullaan kiinnittämään pakkausmateriaalin painon vähentämiseen, eli taaran käyttöön, erityistä huomiota.

Kasvinsuojeluaineiden käyttöä harkittava tarkkaan julkisilla alueilla

16.6.2017

Kasvinsuojeluaineisiin turvautumista julkisilla alueilla on aina punnittava huolellisesti ja ensisijaisesti on syytä suosia muita kuin kemiallisia torjuntamenetelmiä. Jos kasvinsuojeluainekäsittely kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa käyttämään vain hyväksyttyjä valmisteita ja suosittelee merkitsemään käsitellyt alueet.

Vaarallisten kemikaalien pakkauksissa oltava uudet varoitusmerkinnät

14.6.2017

Vanhan lainsäädännön mukaan merkittyjä kemikaaleja ei enää saa myydä, sillä kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan asetuksen (CLP-asetuksen) siirtymäaika päättyi 1.6.2017.

Sähkö- ja kaasulaitteiden talviloma loppuu — tarkastus tuo turvallisuutta

8.6.2017

Toukotalkoot -kampanjan tiedote

Mökkeilykausi alkaa käydä kuumimmillaan. Monet ovat jo kevään mittaan käyneet laittamassa kesäasuntoja valmiiksi tulevia lomia varten. Keväthuoltoon kuuluu myös sähkö- ja kaasulaitteiden kunnon tarkastaminen.

Keittiöhanoista ja suihkuseinistä ei löytynyt puutteita

5.6.2017

Osana tänä vuonna toteutettavaa rakennustuotteiden laajaa testausohjelmaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on testauttanut keittiöhanoja ja lasisia suihkuseiniä. Testatuissa hanoissa ei havaittu puutteita, ja kaikki testatut suihkuseinät sekä yksi saunan ovi olivat testausstandardin mukaisia.

Sähkösaneerauksia kaupitellaan antamalla virheellistä tietoa säädöksistä

26.5.2017

Erilaisia kunto- ja saneeraustarkastuksia kaupitellaan ovelta ovelle erityisesti pientaloalueilla, joissa on vanhoja rakennuksia. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut tapauksia, joissa näin tehdyt tarkastusraportit sisältävät harhaanjohtavaa ja virheellistä tietoa sähköturvallisuuslain vaatimuksista. Tukes kehottaakin kiinteistöjen omistajia ja esimerkiksi rivitaloyhtiöitä valppauteen kuntotarkastuksina markkinoitujen palvelujen kanssa.

Seikkailupuistojen määrä kasvaa – turvallisuuskulttuuri avainasemassa

23.5.2017

Seikkailupuistojen ja -ratojen suosio on kasvanut viime vuosina nopeasti. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoi seikkailupuistojen turvallisuuden hallintaa ja löysi kehitettävää esimerkiksi vaarojen tunnistamisessa ja turvallisuusasiakirjojen sisällössä. Tukes uskoo, että yhteistyö yritysten ja valvovan viranomaisen kesken on tärkeää turvallisuuskulttuurin kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi.

Vain päälle puettu pelastusliivi pelastaa

19.5.2017

Kansainvälistä Pelastusliivipäivää vietetään 20.5. Kampanjan tavoitteena on muistuttaa pelastusliivien tärkeydestä aina vesillä liikuttaessa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa lisäksi, että vain käyttötarkoituksen mukaisesti oikein valittu pelastusliivi, joka on henkilön päällä ja oikein puettu, voi pelastaa veden varaan jouduttaessa. Pelastusliivin toimivuuden kannalta on tärkeää, että se on käyttäjälleen sopivan kokoinen ja riittävän kantokykyinen. Merkinnät kannattaa tarkistaa ennen liivin hankkimista ja liivin toimivuus ja kunto varmistaa vielä ennen vesille lähtöä. 

Ajankohtaista sähköurakoitsijoille – pienkohdeprojektin 2016 tulokset eivät mairittele

16.5.2017

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) uutiskirje sähköurakoitsijoille on ilmestynyt. Uutiskirjeessä kerrotaan projektista, jossa selvitettiin omakotitalojen ja vastaavien pienkohteiden sähköasennusten toteutusta turvallisuusvaatimuksiin nähden loppuvuodesta 2016.

Toukotalkoot laittaa kodin kesäkuntoon

16.5.2017

 Toukotalkoot-kampanjan tiedote

Kesän kynnyksellä on syytä virittää kodin tekniset laitteet kesäkuntoon. Tarpeettomat lämmitysjärjestelmät ja -laitteet kytketään pois päältä talven jäljiltä ja sadevedenpoiston toimivuus tarkastetaan.

Tutkimus: Kiinnostavinta sähkössä on turvallinen käyttö

11.5.2017

STUL:n tiedote

Kesä on rakentamisen ja remontoinnin aikaa. Näiden yhteydessä tulee eteen niin isoja kuin pieniäkin sähköasennustöitä, joiden itse tekeminen on laissa pääsääntöisesti kiellettyä. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n ylläpitämä Löydä sähkömies -palvelu teetti huhtikuussa 2017 Taloustutkimuksella kuluttajien keskuudessa sähköistystä koskevan kyselyn. Kun kysyttiin ”Mikä kiinnostaa sähköistyksessä?”, saatiin 72 prosentilta vastaukseksi ”Sähkön turvallinen käyttäminen”.

Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testausvelvoite laajeni

11.5.2017

Kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden, kuten ruiskujen, testausvelvoite on laajentunut koskemaan kaikkia ammattimaisessa käytössä olevia levitysvälineitä. Muun muassa kasvihuoneilla, taimitarhoilla, kunnilla ja kaupungeilla, rautateillä ja golfkentillä käytettävät levitysvälineet täytyy testata määräajoin. Koska testausvelvoite on jo voimassa, kannattaa kaikki vielä testaamattomat ruiskut tarkastuttaa pian.

Veneilykausi alkaa - säästä ympäristöä ja vältä myrkkymaaleja!

8.5.2017

Veneiden pohjissa käytettävät myrkkymaalit eli antifoulingvalmisteet ovat hyvin myrkyllisiä muillekin eliöille kuin vain veneiden pohjiin kiinnittyville leville, merirokoille, leväruvelle ja sinisimpukoille. Suuri osa veneen pohjaan sivellyistä aineista liukenee vesistöön ja haittaa kalojen sekä muiden vesieliöiden lisääntymistä.  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suosittelee myrkkymaalien välttämistä ja vaihtoehtoisten menetelmien käyttämistä veneiden pohjien puhtaana pitämisessä.  Myrkkymaalien käyttö on kiellettyä sisävesillä.  

Grillikausi alkaa − muista turvallisuus nestekaasun käytössä!

28.4.2017

Grillikauden alkaessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa nestekaasun turvallisesta käytöstä. Rasvapalon välttämiseksi talvisäilössä ollut kaasugrilli kannattaa puhdistaa huolella ennen käyttöönottoa. Grillin keväthuoltoon kuuluu liitosten tiiviyden ja letkun kunnon tarkastus. Myös kaasupullon vaihdon jälkeen on hyvä tarkistaa liitosten tiiviys, jotta kaasu ei pääse vuotamaan. Noudata valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeita ja valvo grilliä koko käytön ajan. Pidä lapset ja kotieläimet loitolla kuuman grillin läheisyydestä. Huolellisuus ja ohjeiden noudattaminen takaavat turvallisen grillaamisen.

Radiopuhelimen laturissa sähköiskuvaara, poista käytöstä

27.4.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on löytänyt vakavan turvallisuuspuutteen radiopuhelimen laturista. Tuotteesta voi aiheutua sähköiskun vaara. Kyseessä on Erätukussa myynnissä ollut radiopuhelimen laturi Jahti Jakt 1A31KG-2. Tukes suosittelee tuotteen poistamista käytöstä.

Lasten naamiaisasujen turvallisuudessa puutteita

27.4.2017

Vappuna kauppojen hyllyt notkuvat taas erilaisia naamiaisasuja, ja moni vanhempi hankkiikin lapselleen hauskan vappuasun. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) teettämien tutkimusten mukaan kaupoissa myytävistä naamiaisasuista osa on turvallisuudeltaan puutteellisia. Lasten vanhemmat voivat myös omilla toimillaan vaikuttaa lastensa turvallisuuteen naamiaisasuja käytettäessä.

Pallokenttien maalit kuntoon!

19.4.2017

Pallokenttien turvallisuudessa on kehitettävää, esimerkiksi osa maaleista kaatuu liian helposti. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Suomen Palloliitto ovat julkaisseet ohjeen, jossa kerrotaan miten pelimaalien ja pallokenttien turvallisuutta voidaan parantaa. Ohjeesta saa apua mm. maalien valmistukseen, hankintaan, pelikenttien ylläpitoon ja mahdollisten vaarallisten maalien tunnistamiseen ja korjaamiseen.

Muutoksia käsidesien tehoaineiden sallittavuuksissa

19.4.2017

EU:ssa käynnissä oleva biosidiasetuksen mukainen biosidisten tehoaineiden riskinarviointiohjelma etenee. Viime aikoina on julkaistu useita EU:n komission päätöksiä, joilla sallitaan tai kielletään arvioitujen tehoaineiden käyttö ihmisen hygienian hoitoon tarkoitetuissa desinfiointivalmisteissa, kuten käsideseissä. Useiden tehoaineiden arviointi on kuitenkin vielä kesken ja uusiakin aineita on lisätty ohjelmaan. Lisäksi on tullut voimaan säädös, joka rajoittaa sallittujen tehoaineiden alkuperää.

Malminetsintä lisääntyy ja kaivokset kasvavat

31.3.2017

Malminetsintä kääntyi Suomessa kasvuun vuonna 2016. Investoinnit lisääntyivät 19 prosenttia edellisestä vuodesta 41 miljoonaan euroon, vaikka kansainvälisesti malminetsintä edelleen väheni 21 prosenttia. Myös kairausmäärä kasvoi Suomessa 37 prosenttia 178 kilometriin. Kasvu näkyy myös kaivospuolella: investointien määrä lisääntyi 54 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 242 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kaivosviranomaisen ajankohtaiskatsauksesta.

Sähköpaloissa kuoli viime vuonna 21 ihmistä

24.3.2017

Vuosi 2016 oli sähköpalokuolemien osalta synkkä vuosi: kuudessatoista palossa kuoli yhteensä 21 ihmistä ja kahdessa tulipalossa menehtyi yhteensä viisi lasta. Edellisvuonna sähköpalokuolemia oli 16, ja 2010-luvulla uhreja on ollut keskimäärin 15 vuodessa. Sähköpalolla tarkoitetaan tulipaloa, joka saa alkunsa sähkölaitteesta tai -laitteistoista. Paloja voi helposti ehkäistä oikealla toiminnalla ja huolellisuudella. Esimerkiksi pyykkiä ei tulisi kuivattaa kiukaan läheisyydessä eikä jättää palavia tavaroita liedelle. Sähkölaitteita ja –asennuksia kannattaa huoltaa ja pitää kunnossa. Joka kodissa tulisi myös olla toimiva palovaroitin.

Pientalojen sähköasennuksissa ja niiden käyttöönottotarkastuksissa puutteita

22.3.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti valvontaprojektissaan 65 uuden pientalon sähköasennusten säädöstenmukaisuutta. Kolmasosassa tarkastetuista kohteista löytyi puutteita asennuksista, niiden käyttöönottotarkastuksista sekä pöytäkirjoista. Vastaavanlaisia selvityksiä on tehty viiden vuoden välein ja tulokset olivat nyt jonkin verran huonontuneet. 

Putoamisesteiden puuttuminen johti kaivinkoneen kuljettajan kuolemaan Agnico Eagle Finland Oy:n kaivoksella Kittilässä

21.3.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut valmiiksi onnettomuustutkinnan, joka koski Agnico Eagle Finland Oy:n kultakaivoksella Kittilässä 15.12.2016 tapahtunutta kaivinkoneen kuljettajan kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Maanalaisessa kaivoksessa kunnossapitotöissä ollut kaivinkone putosi noin 25 metriä huoltotasolta toiselle. Paikalle ei ollut tehty tarvittavaa putoamisestettä räjäytystyön jälkeen. Tutkintaryhmä havaitsi, että Kittilän kaivoksella tieto putoamisvaarasta ei välittynyt työntekijöiden, työnjohtajien ja tuotannonohjauksen välillä puutteellisten tiedonkulku- ja vuoronvaihtokäytäntöjen vuoksi. Tutkintaryhmä esittää korjaavia toimia räjäytystöiden jälkeisen kaivosturvallisuuden varmistamiseksi ja vuorojen välisen tiedonkulun parantamiseksi.

Tekonurmikenttien kumirouheiden riskit vähäisiä

17.3.2017

Euroopan kemikaalivirasto ECHA on arvioinut tekonurmikentissä täytemateriaalina käytetyn kierrätyskumin sisältämien vaarallisten aineiden riskejä. Sen perusteella teknonurmikenttien pelaajilla ja niiden ylläpitäjillä ei tällä hetkellä saatavilla olevan tiedon mukaan ole syytä huoleen, sillä haitallisten aineiden pitoisuudet jäävät alle terveyshaittoja aiheuttavien pitoisuuksien. Sisähalleissa rouhe voi aiheuttaa silmä- ja ihoärsytystä. Arviointiin liittyvien epävarmuuksien takia ECHA suosittelee kuitenkin varovaisuutta kierrätetyn kumirouheen käytössä.

Tehokas tietojenvaihto vaarallisista tuotteista hyödyttää yrityksiä ja kuluttajia

16.3.2017

Ruhjeita, murtumia, sähköiskuja, terveydelle haitallisia kemikaaleja – vaatimustenvastaisista tuotteista voi aiheutua kuluttajalle monenlaista vaaraa. Vuonna 2016 vaaraa aiheuttavista tuotteista tehtiin 2044 ilmoitusta eurooppalaiseen vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmään. EU-komission tilastojen mukaan eniten ilmoituksia tehdään edelleen leluista, mutta moottoriajoneuvoihin liittyvät ilmoitukset ovat viime vuosina lisääntyneet.

Markkinoilta poistettujen tuotteiden tiedot nyt avoimena datana

16.3.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on avannut Markkinavalvontarekisterinsä datan vapaasti käytettäväksi Avoindata.fi-palveluun. Kyseessä on Tukesin ensimmäinen tietoaineiston avaus.

Häkävaroittimia testattu – tulokset parantuneet viime vuosista

15.3.2017

Yhden häkävaroitinmallin toimintavarmuudessa on löytynyt puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvonnassa. Valvonnan tulokset ovat kuitenkin merkittävästi paremmat kuin aiempien vuosien tulokset, ja häkävaroittimien tilanne markkinoilla vaikuttaa parantuneen.

Ympäristöministeriö: Paloturvallisuutta lisäävä, pieniä savupiippuja koskeva asetusluonnos lausunnolle

14.3.2017

Ympäristöministeriön tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta, joka koskee pienten savupiippujen rakenteita ja paloturvallisuutta. Tavoitteena on vähentää vahinkoja, jotka johtuvat savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä virheellisen käytön ja huollon puutteista. Lausunnot pyydetään lähettämään 28.4.2017 mennessä.

Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset –opas päivitetty

13.3.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut päivitetyn version oppaasta Kemikaaliputkistojen turvallisuusvaatimukset. Oppaassa kerrotaan millaisia vaatimuksia säädökset asettavat turvalliselle kemikaaliputkistolle suunnittelun, valmistuksen, käytön, kunnossapidon ja dokumentoinnin osalta. Opas esittelee sekä kemikaaliturvallisuuslainsäädännöstä että painelaitelainsäädännöstä johtuvia velvoitteita. Opas on päivitetty vuoden 2017 alussa voimaan tulleiden painelaitesäädösten takia.

Hajukaasujärjestelmän kunnossapidon puutteet syynä Kemin Veitsiluodon sellutehtaan onnettomuuteen

9.3.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut valmiiksi onnettomuustutkinnan, joka koski Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla Kemissä 7.11.2016 tapahtunutta väkevien hajukaasujen keräilyjärjestelmän räjähdystä ja vuotoa. Tärkeimpänä syynä räjähdykseen oli vesilukon kuivuminen, jonka seurauksena hajukaasujen joukkoon pääsi ylimääräistä happea. Kun hajukaasujärjestelmän rikkoutuneita murtolevyjä räjähdyksen jälkeen vaihdettiin, järjestelmästä vuoti äkillisesti hajukaasuja ja puutteellisesti suojautuneet työntekijät altistuivat väkeville hajukaasuille.

Otsonoinnin varotoimia noudatettava terveyshaittojen estämiseksi

3.3.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on tullut useita yhteydenottoja kuluttajilta, jotka ovat ilmoittaneet terveydellisistä haitoista otsonilla suoritetun kosteusvauriosaneerauksen jälkeen. On käynyt ilmi, että käsittelyn tehneet yritykset eivät ole tiedostaneet vastuutaan palvelun turvallisuudesta. Työntekijöitä ei ole ohjeistettu Työterveyslaitoksen antamien suositusten mukaiseen työskentelyyn eikä asiakkaita ole tiedotettu käsittelyyn liittyvistä varotoimista.

Tapahtumajärjestäjä, muista vastuusi turvallisuudesta!

28.2.2017

Suurissa yleisötapahtumissa on aina turvallisuusriskejä, joihin on ennalta varauduttava, jotta onnettomuuksilta vältyttäisiin. Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtumajärjestäjällä, jonka on myös huolehdittava siitä, että kaikkien tapahtumaan osallistuvien palveluntarjoajien turvallisuusasiat ovat kunnossa.

Paineella tyhjennettävät kuljetussäiliöt määräaikaistarkastusten piiriin

21.2.2017

Kuljetusalan yritykset

Painelaitteiden tarkastuslaitokset

Paineella tyhjennettävien kuljetussäiliöiden, ns. bulkkisäiliöiden, rekisteröintirajaa on tiukennettu 1.1.2017 voimaan tulleessa uudessa painelaitelainsäädännössä. Jos kuljetussäiliö tyhjennetään yli 0,5 bar paineella, on säiliö rekisteröitävä painelaite, ja säiliölle on tehtävä määräaikaistarkastus kahden vuoden välein. Paineella tyhjennettävien kuljetussäiliöiden rekisteröintiraja oli aiemmin 1,0 bar.

Tukes valvoo kemikaalien markkinointia verkkokaupoissa

17.2.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) osallistuu vuoden 2017 aikana EU:n yhteiseen kemikaalien nettikauppaa koskevaan valvontahankkeeseen. Sen tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajille annetaan vaaditut tiedot verkkokaupoissa myytävistä vaarallisista kemikaaleista. Hanketta koordinoi Euroopan kemikaaliviraston valvontafoorumi.

Kuivapukukin on henkilönsuojain

16.2.2017

Kuivapukujen on täytettävä eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. Kuivapuvut, jotka suojaavat veden varaan joutunutta kylmältä vedeltä, ovat henkilönsuojaimia. Kuivapuku-nimellä tulisi markkinoida vain tuotteita, jotka täyttävät henkilönsuojainlainsäädännön vaatimukset.

Silmävammojen ja tulipalojen määrä väheni, ilotulitteiden tuotevirheitä ennätysmäärä

14.2.2017

Vuodenvaihteen juhlinnassa ilotulitteet aiheuttivat yhteensä 12 sairaalahoitoa vaatinutta silmävammaa. Määrä väheni merkittävästi edellisvuodesta, jolloin silmävammoja oli 29. Pelastuslaitoksille tuli yhteensä 102 ilotulitteisiin liittyvä hälytystehtävää, mikä oli noin 30 vähemmän kuin edellisvuonna. Viallisista ja vaarallisista ilotulitteista sen sijaan tuli Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) moninkertainen määrä ilmoituksia. Viisi ilotulitetta poistettiin myynnistä ja kerättiin pois kuluttajilta välipäivien aikana.

Tukes pyrkii selkiyttämään pesuaineiden irtomyynnin edellytyksiä

14.2.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) haluaa selkiyttää pyykinpesuaineiden ja kovien pintojen pesu- ja puhdistusaineiden irtomyyntiä koskevia edellytyksiä EU:n alueella. Tukes on toimittanut Euroopan komissioon kirjalliset kommentit pesuaineiden irtomyynnin ongelmakohdista.

Tukes teki valvontakäynnin Aijalan kaivossortumapaikalle

10.2.2017

Toimintansa lopettaneella Aijalan kaivoksella Salossa tapahtui keskiviikkona 8.2.2017 maanpinnan sortuma, jonka seurauksena kaivosvesiä kulkeutui lähiympäristöön ja Kiskonjokeen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) osallistui tapahtumapaikalla torstaina 9.2. pidettyyn valvontakäyntiin, joka tehtiin yhteistyössä pelastus- ja ympäristöviranomaisten, kiinteistön omistajan, Salon kaupungin sekä Outokumpu Mining Oy:n kanssa

Ylikonemestarin koulutus käynnistyy

6.2.2017

Energia- ja metsäteollisuus
Kaukolämmön tuottajat
Kattilalaitosten käytön valvojat
Painelaitteiden tarkastuslaitokset

Ylikonemestarin koulutus käynnistyy jälleen pitkän tauon jälkeen nimellä voimalaitosalan erikoisammattitutkinto. Tutkinnon suorittaneella on konemestarinkirjaan ja ylikonemestarinkirjaan vaadittava koulutus. Pätevyyskirjan saaminen edellyttää koulutuksen lisäksi asetuksen 891/1999 mukaista työkokemusta.  

Kattilalaitosten käytön valvojien pätevyysvaatimuksia päivitetty

6.2.2017

Energia- ja metsäteollisuus
Kaukolämmön tuottajat
Kattilalaitosten käytön valvojat
Painelaitteiden tarkastuslaitokset

Kattilalaitosten käytön valvojien pätevyysvaatimuksia on päivitetty. Päivitys koskee ylikonemestarin koulutuksen, eli voimalaitosalan erikoisammattitutkinnon käynnistymistä. Tutkinnosta on kerrottu tarkemmin tiedotteessa: Ylikonemestarin koulutus käynnistyy.

Ennakkohyväksyntä poistunut maahantuoduilta vaarallisten kemikaalien säiliöiltä

3.2.2017

Vuoden 2017 alusta lähtien maahantuoduille vaarallisten kemikaalien säiliöille ei enää tarvitse hakea Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ennakkohyväksyntää, jos ne on valmistettu tai saatettu markkinoille toisessa EU-maassa tai Eta-alueella.

Uusi sähköturvallisuuslaki velvoittaa kunnossapitoon ja yksinkertaistaa tarkastusvaatimuksia

3.2.2017

Sähkölaitteistojen kunnossapidolla ja säännöllisillä tarkastuksilla ehkäistään sähköjärjestelmistä alkaneita tulipaloja ja sähkötapaturmia sekä varmistetaan sähkölaitteistojen häiriötön käyttö. Vuoden alussa voimaan tullut sähköturvallisuuslaki velvoittaa kunnossapitoon, yksinkertaistaa sähkölaitteistojen luokituksia ja selkiyttää tarkastusvaatimuksia.

Tukes kannustaa remontoijia tekemään rakentavia valintoja

2.2.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on mukana AstaRakentaja-messuilla Tampereella 3.–5.2.2017. Rakentamisen ja asumisen messutapahtumassa Tukes kannustaa rakentajia ja remontoijia tekemään turvallisia valintoja tuotteita ja materiaaleja valittaessa.

Tukes poisti viime vuonna markkinoilta 240 vaarallista tuotetta

30.1.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) poisti vuonna 2016 markkinoilta noin 240 vaarallista tai vaatimustenvastaista tuotetta. Lähes sata tuotetta kerättiin takaisin kuluttajilta asti. Puutteita löytyi mm. sähkölaitteista, tasapainolaudoista, crossipyöristä, leluista, öljylampuista ja ilotulitteista. Markkinoilta poistettujen tuotteiden lukumäärä lisääntyi edellisvuodesta, jolloin niitä oli 158.   

Sähkölaitteistoja ja hissejä koskeva lainsäädäntö muuttui, Tukes-ohjeet päivitetty

27.1.2017

Vuoden 2017 alussa tuli voimaan uudistettu sähköturvallisuuslaki ja siitä erillisenä annettu hissiturvallisuuslaki. Nyt myös Tukes-ohjeet on päivitetty uusien lakien mukaisiksi. Asiasisällön muutokset ovat kuitenkin vähäisiä.

Säilöntäaine metyyli-isotiatsolinoni kielletään kosmeettisissa valmisteissa, joita ei huuhdella pois

26.1.2017

Kosmeettisissa valmisteissa sallitun säilöntäaineen metyyli-isotiatsolinonin käytölle säädetty uusi rajoitus tulee siirtymäajan jälkeen voimaan 12.2.2017. Tästä lähtien sitä ei saa enää olla iholle jätettävässä kosmetiikassa eikä muissa kosmeettisissa valmisteissa, joita ei huuhdella pois. Siirtymäajan päätyttyä myynnissä saa olla vain tämän rajoituksen mukaisia kosmeettisia valmisteita. Poishuuhdeltavassa kosmetiikassa sitä saa toistaiseksi olla enimmäispitoisuudella 0,01 %. Tiukennus aineen käytölle kosmetiikassa perustuu sen ihoherkistävyyteen.

Golfkentille kasvinsuojeluaineiden käytöstä ruusuja ja risuja

17.1.2017

Kasvinsuojeluaineiden käyttö golfkentillä on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvontahavaintojen perusteella pääosin kunnossa, mutta puutteitakin löytyi. Noin kolmasosalla kentistä ei tunnistettu golfkentille hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita. Valvontaa tehtiin viime vuonna lähes kuudellekymmenelle golfkentälle.

Rakennustuotteita testautetaan tänä vuonna tehostetusti

16.1.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo tänä vuonna tehostetusti rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuutta.  Markkinoilta poimitaan testattavaksi tuotteita rakentamisen kaikilta osa-alueilta. Testeissä selvitetään, ovatko tuotteet standardien tai tuotehyväksyntälain mukaisia. Samalla päivitetään tilannekuvaa markkinoilla olevien rakennustuotteiden yleistilanteesta ja laadusta.

Ajankohtaista hissialan toimijoille

13.1.2017

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ajankohtaiskirje hissialan toimijoille on ilmestynyt. Uutiskirjeessä kerrotaan uudesta hissiturvallisuuslaista ja sen mukaan tuomista muutoksista. Lue uutiskirje täältä.

Tapaturmapäivä kannustaa jälleen kiireettömyyteen

12.1.2017

 Tapaturmapäivä-työryhmän tiedote

Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapaturmaa. Kiire on yksi tapaturmille altistavista tekijöistä. Perjantaina 13. tammikuuta järjestettävä Tapaturmapäivä kiinnittää jälleen huomiota kiireeseen ja sen aiheuttamiin tapaturmiin.

Ruukkuvihannestuotannossa käytetään vain vähän kasvinsuojeluaineita

12.1.2017

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvontahavaintojen perusteella kasvihuoneiden salaatti- ja yrttiviljelyssä käytetään vain vähän kasvinsuojeluaineita.  Lisäksi viljelmillä noudatetaan valvonnassa tarkasteltuja kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön periaatteita. Valvonta tehtiin noin viidellekymmenelle salaatti- ja yrttiviljelmälle.

Uudet painelaitesäädökset tuovat muutoksia painelaitteiden valmistukseen ja käyttöön

10.1.2017

Uusi painelaitelaki ja sen nojalla annetut valtioneuvoston asetukset tulivat voimaan 1.1.2017. Painelaitelailla on tuotu Suomen lainsäädäntöön yksinkertaisten painesäiliöiden direktiivi (SPVD) sekä painelaitedirektiivi (PED), jonka soveltamisalaan kuuluu painelaitteiden ja laitekokonaisuuksien suunnittelu, valmistus ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Myös painelaitteiden käyttösäädöksiin on tullut muutoksia.

Valmiina hidastamaan? Tapaturmapäivää vietetään 13.1.

5.1.2017

 Tapaturmapäivä-työryhmän tiedote

Perjantaina 13. tammikuuta järjestettävä Tapaturmapäivä kiinnittää jälleen huomion kiireeseen ja sen aiheuttamiin vahinkoihin.

Ajankohtaista sähköalan valtuutetuille tarkastajille ja laitoksille

5.1.2017

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ajankohtaiskirje sähköalan valtuutetuille tarkastajille ja laitoksille on ilmestynyt. Uutiskirjeessä kerrotaan uudesta sähköturvallisuuslaista.  Uutiskirjeen voi lukea täältä.

Viallisista ilotulitteista tullut ennätysmäärä ilmoituksia

2.1.2017

Kuluttajien ilmoituksia viallisesti ja vaarallisesti toimineista ilotulitteista on uudenvuoden jälkeen tullut Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) moninkertainen määrä aiempiin vuosiin verrattuna.

Tuotteita ja niiden valvontaa koskeva lainsäädäntö selkiytyi

2.1.2017

Vuodenvaihteessa voimaan tullut iso lakipaketti yhdenmukaistaa tuotteiden valmistajien, maahantuojien ja jälleenmyyjien vastuita ja velvoitteita tuotteiden turvallisuudesta sekä sitä, miten tuotteita valvotaan. Voimaan tulleet lait koskevat kymmeniä eri tuoteryhmiä, joiden valvonnasta Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes) Suomessa vastaa.

Ajankohtaista sähkölaitteistojen käytön johtajille 1/2017

2.1.2017

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ajankohtaiskirje sähkölaitteistojen käytön johtajille on ilmestynyt. Uutiskirjeessä kerrotaan Tukesin kenttävalvonnasta, sähköasennusten yhteydessä tapahtuneista onnettomuuksista ja uudesta sähköturvallisuuslaista. Lue uutiskirje täältä.

Ajankohtaista sähköurakoitsijoille 1/2017

2.1.2017

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) uutiskirje sähköurakoitsijoille on ilmestynyt. Uutiskirjeessä kerrotaan rakennustyömaiden sähköasennuksista, uudesta sähköturvallisuuslaista ja sähköasennusten yhteydessä tapahtuneista onnettomuuksista. Lue uutiskirje täältä.

Turvallisuus100+ näyttää turvallisuuden arvon satavuotiaassa Suomessa

1.1.2017

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) juhlistaa Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä julkaisemalla Turvallisuus100+-juttusarjan. 

Ilotulitteiden suosio jatkuu – tuotevirheiden määrä yllätti

31.12.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) jalkautui joulun välipäivinä muutamaan suureen kaupunkiin jakamaan suojalaseja ja selvittämään ohikulkijoiden mielipiteitä ilotulitteista. Katugallupin vastanneista neljä viidestä aikoo käyttää suojalaseja ilotulitteita ampuessaan. Sen sijaan vain alle puolet katsojista sanoo käyttävänsä suojalaseja. Ilotulitteiden ampuminen näyttää pitävän hyvin pintansa uudenvuoden ohjelmanumerona. Suuri enemmistö vastaajista kertoo seuraavansa ulkona ilotulituksia. Ilotulitteiden käytön kuluttajilta kieltäisi vain joka neljäs vastaajista.

Tukes varoittaa: Useissa ilotulitepadoissa vaarallinen ohje - älä ammu, palauta tuotteet ostopaikkaan!

30.12.2016

Tukes varoittaa ilotulitepatoja ostaneita kuluttajia väärää tietoa antavasta käyttöohjeesta. Markkinoilla on ollut myynnissä useita patoja, joissa oleva ylimääräinen keltainen tarra ”TÄMÄ KYLKI KOHTI YLEISÖÄ – DENNA SIDA MOT PUBLIKEN” ohjaa ampumista väärään suuntaan ja aiheuttaa näin vakavan vaaran ampujalle ja katsojille. Virheellisiä ohjeita löytyy ainakin seuraavista tuotteista: Finlandia, Final Countdown, Paratiisin valloitus, Paratiisin valloitus-B, Gold-patalajitelma, Gold 3, Gold 4, Gold 5, Maanjäristys, Taivassalamoi, Megabosse ja Superbosse.

Tiedotetta on päivitetty tuotenimien osalta klo 13.15.

Kolme Kunkkua/Evoluutiopakkaus -patasarja vaarallinen – tuote palautettava ostopaikkoihin

29.12.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on havainnut vakavan turvallisuuspuutteen tänä uutenavuotena myynnissä olleessa Kolme Kunkkua -ilotulitteessa. Patasarja on jo poistettu myynnistä myyntipaikoilta. Tukes kehottaa kuluttajia palauttamaan ostamansa tuotteet ostopaikkaan. Tuotetta ei saa missään tapauksessa ampua turvallisuuspuutteiden takia.

Suojalasit suojaavat tehokkaasti paitsi ilotulittajan myös katsojan silmiä

29.12.2016

Tukesin ja HYKSin yhteistiedote

Kaikki ilotulitteet ovat räjähteitä, joiden käyttöön liittyy aina riskejä. Suojalasit suojaavat silmiä tehokkaasti ilotulitteiden kipinöiltä ja roiskeilta sekä harhautuneilta ilotulitteilta. Suomen Silmälääkäriyhdistyksen keräämien tietojen mukaan ne ovat tarpeen ampujan lisäksi myös mukana oleville katsojille. Lisäksi käyttöohjeet pitää lukea tarkasti ja noudattaa niihin merkittyjä turvaetäisyyksiä. Ampumispaikka on valittava huolellisesti ja ilotulitteet tuettava kunnolla.

Ilotuliteturvallisuuskampanja käyntiin – suojalaseista muistuttamassa myös tubettajatähti

27.12.2016

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) haluaa tänäkin vuonna kannustaa ilotulitteiden käyttäjiä varovaisuuteen ja huolellisuuteen, ettei uudenvuoden juhlinta päättyisi ikävällä tavalla. Suojalasit suojaavat tehokkaasti niin ampujien kuin katsojienkin silmiä, ja ilotulitteita käsiteltäessä pitää ehdottomasti noudattaa käyttöohjeita.  Tukes haastaa jälleen kaikki mukaan #muistasuojalasit-kampanjaansa ja jalkautuu myös muutamiin kaupunkeihin jakamaan suojalaseja. Kampanjan keulakuvina tänä vuonna ovat supersuositut Hydraulic Press Channel -tubettajat.

Tukes kielsi vaarallisten USB-latureiden myynnin

21.12.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on testauttanut kymmenen nettikaupoissa myynnissä ollutta USB-laturia. Puolet latureista osoittautui niin puutteellisiksi, että niiden myynti kiellettiin. Vain yksi testatuista latureista sai puhtaat paperit.

Tukesin tutkintaryhmä selvittää Kittilän kaivosonnettomuutta

20.12.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on perustanut tutkintaryhmän selvittämään Agnico Eagle Finland Oy:n kaivoksella Kittilässä 15.12.2016 sattunutta urakoitsijan työntekijän kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

Betonin laatuongelmiin ei yksittäistä syytä – selvityksiä jatketaan

16.12.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on selvittänyt työmailla todettuja betoniin liittyviä laatuongelmia. Tapausten välillä ei ole tähän mennessä löydetty sellaista yhtenevää tekijää, joka selittäisi betonin laatuongelmat. Näytteitä on edelleen tutkittavana ja tulosten myötä arviot ongelmista tulevat tarkentumaan.  Tukes suosittelee rakennusteollisuudelle laadunvarmistuksen tehostamista ja menetelmien kehittämistä vaativissa rakennuskohteissa.

Sidosryhmäkysely 2016: Tukesin maine erittäin hyvä ja yhteistyö Tukesin kanssa sujuvaa

13.12.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on yhteistyökykyinen, ammattitaitoinen ja omalla toiminnallaan turvallisuutta edistävä virasto. Lisäksi Tukesin maine on erittäin hyvä. Tiedot käyvät ilmi Tukesin lokakuussa teettämästä sidosryhmäkyselystä. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää sidosryhmien tyytyväisyyttä ja paikantaa kehittämistä vaativia kohteita.

Luvattomista sähkötöistä ikäviä seurauksia - käytä rekisterissä olevaa urakoitsijaa

12.12.2016

Suomalaiskodeissa tehdään jatkuvasti sähkötöitä ilman asianmukaisia oikeuksia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) saa vuosittain lukuisia ilmoituksia luvattomista sähkötöistä. Tavallisesti kysymys on kodin remonteista, joissa rakennuksen haltija on tilannut sähkötyöt yrittäjältä, jolla ei ole sähköurakointioikeuksia. Nämä sähkötyöt voivat olla vaarallisia tai käydä kalliiksi tilaajalle.

Tarkista sukotesterisi soveltuvuus

2.12.2016

Markkinoilla on erilaisia pistorasioiden kytkennän nopeaan tarkistamiseen tarkoitettuja ns. sukotestereitä. Tukesin tietoon on tullut, että Testboy GmbH:n valmistama malli Testboy 1A ei havaitse vaiheen puolelta tehtyä nollausta (asiasta on varoitus laitteen käyttöohjeessa). Jos tällainen virhe jää asennukseen, se aiheuttaa välittömän hengenvaaran.

Tukesilta poikkeuslupa öljykasvien peittausaineille

30.11.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut poikkeusluvan käyttää Elado FS 480- ja Cruiser OSR -valmisteita kevätrypsin ja –rapsin siementen teolliseen peittaukseen kirppatuhojen estämiseksi. Lupa koskee kasvukaudella 2017 kylvettäviä siemeniä. Valmisteiden sisältämät tehoaineet, tiametoksaami ja klotianidiini, ovat neonikotinoideja, joiden käytön pölyttäjiä houkuttelevilla kasveilla Euroopan komissio on väliaikaisesti kieltänyt mehiläisille mahdollisesti haitallisina. Kevätöljykasvien kirppojen torjuntaan ei ole käytettävissä korvaavia peittausaineita tai muita tehokkaita keinoja.

Tukes selvittää betonin laatuongelmaa

21.11.2016

Julkisuudessa on viime aikoina kerrottu useista tapauksista, joissa rakennustyömaalla käytettävässä betonissa on todettu merkittäviä laatuongelmia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvittää asiaa itsenäisesti ja yhdessä alan toimijoiden, kuten rakennuttajien ja rakennusvalvonnan kanssa. Tukes mm. kartoittaa betoninvalmistuksen toimintaketjua, jotta saadaan selville betonin lujuusongelmiin johtaneet syyt ja voidaan ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.  

Vaarallisten hissivikojen määrä kasvussa – apuna parempi huolto

21.11.2016

Kiinteistöliiton ja  
Tukesin yhteistiedote

Hissien määräaikaistarkastuksissa havaittujen vikojen määrä on kasvussa. Asiantuntijat kehottavat kiinnittämään huomiota hissien huoltoon. Lisätietoa asumisturvallisuudesta saa Turvallinen taloyhtiö -kiertueen tapahtumasta Tampereella 23. marraskuuta.

Trampoliinit siirtyvät kotipihoista sisäpuistoihin – miten taata turvallinen hyppiminen?

11.11.2016

Ensimmäiset trampoliinipuistot ovat avanneet ovensa Suomessa, ja trampoliinihyppely on siirtynyt kotipihoilta myös osaksi monien sisäleikkipaikkojen ja puuhapuistojen palvelutarjontaa. Maailmalta tiedetään, että trampoliinipuistoissa tapahtuu paljon tapaturmia, joista suurin osa olisi vältettävissä. Kuluttajapalveluiden turvallisuutta valvova Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) korostaa palveluntuottajan vastuuta hyppijöiden turvallisuuden varmistamisessa.

Tukes selvittää uusien omakotitalojen sähköasennusten turvallisuutta

10.11.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvittää tänä syksynä, kuinka hyvin uusien omakoti- ja paritalojen sekä kesämökkien sähköasennukset, käyttöönottotarkastukset ja tarkastuspöytäkirjat täyttävät niille asetetut vaatimukset. Valtakunnallinen selvitys tehdään nyt neljättä kertaa. Edellisten selvitysten mukaan turvallisuusvaatimukset täyttyvät valtaosin hyvin, mutta parantamisen varaa menettelyissä on edelleen.

Tukesin tutkintaryhmä selvittää Stora Enson rikkivetyvuotoa

8.11.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on perustanut tutkintaryhmän selvittämään Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla Kemissä 7.11.2016 tapahtunutta hajukaasujärjestelmän rikkivetyvuotoa. Onnettomuudessa sairaalahoitoon joutui viisi rikkivedylle altistunutta työntekijää. Onnettomuuden seurauksena tehdasalue evakuoitiin.

Uusia välineitä kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallisen toimintaohjelman arvioimiseen

31.10.2016

Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallisen toimintaohjelman (National Action Plan eli NAP) tavoitteena on vähentää kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle. MMM Sari Autio kehitti väitöskirjatyössään laadullisia arviointimenettelyjä osallistuvan toimintatutkimuksen avulla yhdessä ohjelmaan osallistuvien toimijoiden, kuten neuvonnan, koulutuksen ja tutkintojen järjestäjien, viranomaisten, tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Oivalluksen apuvälineet koottiin hallinnon käytännöllisiä arviointitarpeita varten erilliseksi ohjekirjaksi.

Tukes ottaa kuvauskopterin käyttöön kaivosvalvonnassa

21.10.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) alkaa hyödyntää kuvauskopteria kaivosvalvonnassa. Kopteri mahdollistaa aiempaa tehokkaamman maastovalvonnan malminetsintä- ja kaivosalueilla.

Raksakalenteri vie kemikaaliviestit työmaille

12.10.2016

Rakennustyömailla käytetään monia kemikaaleja. Rakennuksilla työskentelevän on tärkeää tuntea varoitusmerkit, tutustua kemikaalien käyttöohjeisiin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin ja käyttää tarvittavia suojaimia.  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kertoo rakentamisen kemikaaliturvallisuudesta FinnBuild-messuilla 12.–14.10.2016 ja esittelee messuilla rakennustyömaille suunnatun seinäkalenterin.  Kalenterissa on tietoa rakentamiseen liittyvistä kemikaaleista ja rakennustuotteisiin liittyvästä lainsäädännöstä.

Tasapainoskoottereista löytyi turvallisuuspuutteita

5.10.2016

Viime vuoden loppupuolelta lähtien Yhdysvalloissa ja viimeisimpänä tällä viikolla Ruotsissa on uutisoitu tasapainoskootterien aiheuttamista ylikuumentumisista ja tulipaloista. Myös Suomessa toukokuussa 2016 omakotitalon palon syttymissyyksi epäiltiin latauksessa olleen tasapainoskootterin syttymistä. Tapahtumien takia Tukes testautti neljä tasapainoskootteria, joista yksikään ei täyttänyt niille asetettuja sähköturvallisuusvaatimuksia.

Uusi ohje viljely- ja luonnonkasvien suojelusta kasvinsuojeluaineiden tuulikulkeumalta

4.10.2016

Tiettyjen rikkakasvien torjuntaan tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden, eli herbisidien, myyntipäällysteksteihin lisätään jatkossa ohje siitä, miten kasvinsuojeluaineiden kulkeutumista tuulen mukana käsiteltävän alueen ulkopuolelle voidaan vähentää.  Kasvillisuuden suojelemiseksi suositellaan joko suojaetäisyyden jättämistä tai tuulikulkeumaa alentavien suuttimien käyttöä kasvinsuojeluruiskuissa. Vaihtoehdot määräytyvät kunkin valmisteen riskinarvioinnin perusteella. Useimmissa tapauksissa suojaetäisyyttä ei tarvita, jos käytetään tuulikulkeumaa alentavia suuttimia.

PHMB ei toistaiseksi ole kielletty kosmeettisten valmisteiden säilöntäaineena

3.10.2016

Euroopan komission suullisen kannanoton mukaan PHMB-säilöntäainetta sisältäviä kosmeettisia valmisteita saa toistaiseksi edelleen olla markkinoilla, eikä yrityksiä voida velvoittaa poistamaan niitä myynnistä. Vaikka PHMB on luokiteltu syöpää mahdollisesti aiheuttavaksi aineeksi vuoden 2015 alusta lukien, on se kuitenkin vielä EU:n kosmetiikka-asetuksessa sallittujen säilöntäaineiden luettelossa.

Kodin turvallisuusriskit jäävät usein tiedostamatta

30.9.2016

Kotitapaturma.fi:n tiedote

Työikäisten tapaturmakuolemista kolmasosa tapahtuu kotona tai kodin välittömässä läheisyydessä. Samassa tutussa ympäristössä sattuu myös yli puolet loukkaantumiseen johtaneista tapaturmista. Tyypillisin kotitapaturma on kaatuminen. Keskeisiä onnettomuuden riskitekijöitä ovat pitkäaikainen alkoholin käyttö ja päihtymys, selviää Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnasta.

POEA-apuainetta sisältävät glyfosaattivalmisteet kielletään

29.9.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on peruuttanut POEA-apuainetta (polyetoksyloitua talialkyyliamiinia) sisältävien 13 glyfosaattivalmisteen luvat. Valmisteiden myynti ja jakelu on sallittu 31.3.2017 asti ja käyttö 31.3.2018 asti, jolloin valmisteet poistuvat kasvinsuojeluainerekisteristä.

Uusi pätevyysasetus kylmäalalle

19.9.2016

Valtioneuvoston asetus (766/2016) fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden käsittelijän pätevyysvaatimuksista tulee voimaan 19.9.2016. Se korvaa aiemman pätevyysasetuksen (452/2009). Aiemman asetuksen mukaiset henkilöiden ja toiminnanharjoittajien pätevyydet säilyvät voimassa. Pätevyysvaatimukset koskevat jatkossa myös kylmäkuljetuskuorma-autojen ja -perävaunujen kylmälaitteiden ja sähköisten kytkinlaitteiden asennuksia. Asetuksen mukaista pätevyyttä edellytetään vain sellaisessa asennus- ja huoltotoiminnassa, joissa kylmä- tai kaasupiirejä yhdistetään tai avataan.

Uimahallien turvallisuusasiakirjoissa puutteita, uinninvalvontaan jälkitarkastuksia

13.9.2016

Uimahallien, kylpylöiden ja maauimaloiden uinninvalvonnan järjestelyt arvioitiin pääosin riittäviksi valtakunnallisessa valvontaprojektissa. Turvallisuusasiakirjojen sisällössä ilmeni kuitenkin puutteita, ja lisäksi turvallisuusasiakirja puuttui muutamalta sellaiseltakin kohteelta, jolta sitä lain mukaan edellytetään. Nykyisin kuluttajapalveluiden valvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Tukes tekee jälkivalvontaa kohteisiin, joissa havaittiin puutteita uinninvalvonnan järjestelyissä.

Vielä ehdit parantaa pihan sähköistystä

9.9.2016

Löydä sähkömies -palvelun tiedote

 Nyt on mitä sopivin aika parantaa pihan sähköistystä ennen syystalven pimeitä ja koleita päiviä. Kiinteällä valaistuksella voit nostaa esiin talon seinäpintaa tai puutarhan yksityiskohtia. Syystunnelmaa luovat valaisimet vaikkapa oleskeluryhmän rakenteissa, pihamuurissa, piharakennuksen seinässä tai kulkuväylien reunamilla.

Lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä – nesteen vaihtamisesta ohjeet

8.9.2016

Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Tukes tiedottavat

Suomen Kalustekierrätys Oy on myynyt useiden maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012-2015. Nestettä on asennettu yli 1000 kiinteistön energiakaivoon ympäri Suomea. Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet yhteistyössä muiden keskeisten viranomaisten kanssa ohjeet siitä, missä tapauksissa terveydelle ja ympäristölle haitallinen metanoli tulee vaihtaa vaarattomampaan lämmönsiirtonesteeseen tietyillä herkillä alueilla. Poliisi tutkii Tukesin pyynnöstä tapausta.

Turvallisia palveluita kuluttajille – opi onnettomuuksista ja ilmoita niistä

30.8.2016

Tietoa onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista kannattaa hyödyntää vaarojen tunnistamisessa ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä. Kuluttajille palveluita tarjoavan onkin pidettävä kirjaa toiminnassa tapahtuneista onnettomuuksista. Vakavimmista onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista on myös ilmoitettava Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).

Kasvinsuojeluaineet eivät aiheuttaneet Euran kimalaiskuolemia

25.8.2016

Kimalaisten massakuolema Eurassa ei johtunut kasvinsuojeluaineiden käytöstä. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) selvitysten perusteella kimalaiset eivät kuolleet kasvinsuojeluainemyrkytykseen.

Tukesin oppaasta apua prosessiturvallisuuden hallintaan ja mittaamiseen

23.8.2016

Prosessiturvallisuuden hallinta on merkittävä osa kemikaalilaitosten kokonaisturvallisuutta. Turvallisuutta voidaan kehittää useiden erilaisten menetelmien avulla, joista yksi on turvallisuuteen liittyvän mittariston kehittäminen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on laatinut Prosessiturvallisuus ja sen mittaaminen -oppaan, jonka tarkoitus on selventää prosessiturvallisuuden käsitettä ja auttaa yrityksiä kehittämään omaan toimintaansa soveltuvia prosessiturvallisuusmittareita.

Tukes kertoo kasvinsuojeluaineiden turvallisesta käytöstä Lepaalla 11.–13.8.

10.8.2016

Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö vaatii käyttöohjeiden noudattamista ja oikeanlaisia levitysvälineitä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tarjoaa tietoa ajankohtaisista kasvinsuojeluasioista Lepaa 2016 -näyttelyssä Hattulassa 11.–13.8.

Ulkoiluvaatteiden ja asusteiden heijastavat materiaalit ja markkinointi

9.8.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa toiminnanharjoittajia heijastimia koskevista vaatimuksista.  Vaate, jossa on heijastavaa materiaalia, voi lisätä henkilön näkyvyyttä, mutta pimeän aikana tiellä liikkuessaan jalankulkijan on tarpeen käyttää lisäksi asianmukaista, henkilönsuojaimien vaatimukset täyttävää, CE-merkittyä heijastinta tai heijastinliiviä.

Tukes valvoo verkossa myytäviä happoa sisältäviä ihon kuorinta-aineita

8.8.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on havainnut markkinoilla happoihin perustuvia kuorinta-aineita, joita myydään kosmetiikkana ja jotka eivät täytä EU-lainsäädännön vaatimuksia. Jotkin verkkokaupoissa myytävät tuotteet sisältävät sallittua enemmän salisyylihappoa ja voivat aiheuttaa iholle palovammojen kaltaisia oireita. Tukes selvittää asiaa valvonnassaan ja tekee tarvittaessa kieltopäätöksiä lainsäädännön vastaisia tuotteita Suomessa myyville yrityksille.

Käsivarsikellukkeissa todettu puutteita

28.7.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on valvonnassaan testauttanut vuoden 2015 loppupuolella kuusi lasten käsivarsivarsikelluketta Työterveyslaitoksessa. Kaikkien testattujen tuotteiden merkinnöissä ja käyttöohjeissa todettiin puutteita. Lisäksi joidenkin tuotteiden asiakirjoissa oli puutteita. Rakenteellisia puutteita testeissä havaittiin yhden tuotteen saumalujuudessa, ja yhden tuotteen venttiilit eivät täyttäneet niille asetettuja vaatimuksia. Testeissä esille tulleet rakenteelliset puutteet voivat aiheuttaa hukkumisen vaaraa lapselle.

Joka neljäs sähköistysaikeissa – Pistorasioiden ja valon puute harmittavat

26.7.2016

STUL:n tiedote

Löydä sähkömies -palvelun vuosittain kuluttajien keskuudessa teettämä tutkimus* indikoi vilkasta kysyntää sähköasennuspalveluille. Lähes joka neljäs eli 24 % vastaajista kertoo aikovansa lähivuosina teettää kotiinsa uusia tai korjauttaa olemassa olevia sähköistyksiä.

Tukes tarkistaa glyfosaattivalmisteiden käytön ehdot syksyn aikana

14.7.2016

EU:n kasvinsuojeluaineita käsittelevä pysyvä komitea tiukensi glyfosaatin käytön ehtoja kokouksessaan 12.7.2016. Glyfosaattia sisältävissä kasvinsuojeluainevalmisteissa ei siirtymäaikojen jälkeen hyväksytä enää POEA (polyetoksyloitu talialkyyliamiini) -apuainetta. Jäsenvaltiot voivat myöntää markkinoilla olevien, kyseistä apuainetta sisältävien valmisteiden myynnille ja käytölle siirtymäajan. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tarkistaa kaikkien glyfosaattivalmisteiden käytön ehdot syksyn aikana ja tekee ehtoihin tarvittavat muutokset.

Tukes tuo arkajalat SuomiAreenalle

11.7.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) osallistuu SuomiAreenaan työ- ja elinkeinoministeriön mukana tiistaina ja keskiviikkona, 12.-13.7.2016. Tukes tuo tapahtumaan tietoa kuluttajapalveluiden turvallisuudesta #arkajalka-kampanjallaan. 

Uusi Rakennustuoteinfo-sivusto auttaa varmistumaan rakennustuotteiden kelpoisuudesta

5.7.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on avannut uuden verkkosivuston, joka auttaa selvittämään, millä menetelmällä rakennustuotteen kelpoisuus voidaan osoittaa. Jos rakennustuotteet eivät ole kelpoisia, rakennusvalvontaviranomainen ei välttämättä hyväksy rakennusta käyttöön otettavaksi. Muutostyöt voivat olla hankalia ja kalliita. Vaatimusten noudattaminen on rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla. Sivusto löytyy osoitteesta http://www.rakennustuoteinfo.fi/.

Uudistettu painelaitedirektiivi tuo uusia velvoitteita painelaitteiden valmistajille

1.7.2016

Uudistettu painelaitteiden suunnittelua, valmistusta ja vaatimustenmukaisuuden arviointia koskeva EU:n painelaitedirektiivi 2014/68/EU tulee voimaan 19.7.2016. Direktiivin uudistus on osa ns. tuotedirektiivipaketin direktiivien yhdenmukaistamista EU:n NLF-puitesäädösten mukaiseksi. Uudessa painelaitedirektiivissä ei ole siirtymäaikaa, joten painelaitedirektiivin 97/23/EY voimassaolo lakkaa 18.7.2016.

Glyfosaatin lopullista päätöstä joudutaan yhä odottamaan

30.6.2016

Rikkakasvien torjuntaan käytetyn glyfosaatin hyväksyminen on saanut jatkoaikaa.  Puoli vuotta käydyn kiivaan keskustelun päätteeksi komissio on päätynyt siihen, että hyväksymisestä päätetään heti, kun Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) luokitusehdotus on saatavilla. Päätös aineen käytöstä kasvinsuojelutehoaineena pitää kuitenkin tehdä ennen 31.12.2017. Todennäköisesti asia tulee EU:ssa käsittelyyn seuraavan kerran ensi keväänä.

Tukes tuo turvallisuustiedon reaaliaikaan livelähetysten avulla

29.6.2016

Tänä kesänä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) viestii turvallisuudesta uudella tavalla, säännöllisin viikoittaisin live-lähetyksin. Ensimmäinen lähetys on tänään keskiviikkona 29.6. Hietaniemen uimarannalla Helsingissä kello 14.30. Lähetyksen aiheena ovat uimarannat ja niiden turvallisuus.

Kaihdinten narut vaaraksi lapsille

23.6.2016

Kaihdinten narut ja lapset ovat vaarallinen yhdistelmä. Harmittomilta näyttävät narut voivat aiheuttaa lapsille kuristumisvaaran. Suurin riski aiheutuu pitkistä naruista, joista saa silmukan ja lenkeistä, jotka voi kietoa kaulan ympäri. Suomessa verhonaruihin liittynyt turma vaati pienen lapsen hengen lokakuussa 2010.

Vietä turvallinen juhannus kesämökillä!

22.6.2016

Juhannusta vietetään perinteisesti mökeillä ja veden äärellä, ja valitettavasti juhannus on myös hukkumisten ja tulipalojen osalta kesän kriittisintä aikaa. Lue Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) vinkit turvallisen mökkijuhannuksen viettoon.

Suojaa sähkölaitteet ukkosilta

22.6.2016

STUL:n tiedote

Salaman aiheuttamat laitevahingot ovat lisääntyneet viime vuosina mm. siitä syystä, että nykyaikaiset sähkölaitteet sisältävät ukkosylijännitteille herkkiä komponentteja.

Uusissa sähköliittymissä onkin alettu siitä syystä vaatia ylijännitesuojia ukkosvahingoille alueilla, joissa sähköä jaellaan ilmajohtoja pitkin.

Tapahtumien järjestäjille löytyy turvallisuusohjeita verkosta

20.6.2016

Sisäministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön verkkouutinen

Kesä on erilaisten tapahtumien ja yleisötilaisuuksien aikaa. Järjestäjän vastuulla on huolehtia tapahtuman turvallisuudesta. Viranomaisten verkkosivuille on koottu ohjeita siitä, mitä tilaisuuden järjestäjän on otettava huomioon turvallisuuden varmistamiseksi.

Kihlasormusten leimat ja kultapitoisuudet kunnossa

15.6.2016

Voiko kultasormusten aitouteen luottaa? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti asiaa markkinavalvontaprojektissaan testauttamalla 14 kultaista kihlasormusta. Tulokset olivat hyviä: yhtä lukuun ottamatta kaikkien sormusten kultapitoisuudet ja leimat olivat kunnossa.

Danadim Progress- ja Perfekthion 400 -kasvinsuojeluaineiden käyttöaikaa rajoitetaan mehiläisten suojelemiseksi

7.6.2016

Dimetoaattia tehoaineenaan sisältävät Danadim Progress- ja Perfekthion 400 -valmisteet ovat mehiläisille ja muille pölyttäjille erittäin myrkyllisiä kasvinsuojeluaineita. Tämän takia niiden käyttöajankohta rajoitetaan mehiläisten lentoajan ulkopuolelle.

Glyfosaatin jatkosta ei vieläkään päätöstä

6.6.2016

Jäsenvaltiot ovat olleet tänään ylimääräisessä EU:n pysyvän komitean kasvinsuojeluainejaoston kokouksessa Brysselissä keskustelemassa rikkakasvien torjuntaan käytetyn glyfosaatin hyväksymisen jatkamisesta. Komission esitys ei saanut kokouksessa jäsenvaltioiden määräenemmistöä taakseen ja asia siirtyy nyt EU:n muutoksenhakukomitean käsiteltäväksi.  Muutoksenhakukomitea kokoontuu lähiviikkoina käsittelemään asiaa.

Sähköpalokuolemia voi ehkäistä teknisillä ratkaisuilla ja toimintatapoja muuttamalla

27.5.2016

Sähkölaitteesta tai -laitteistosta alkaneissa rakennuspaloissa on menehtynyt 2010-luvulla keskimäärin 15 henkilöä vuodessa. Useimmiten uhrina on ollut keski-ikäinen mies, joka ei ole kyennyt havaitsemaan paloa tai poistumaan palopaikalta eri syistä alentuneen toimintakyvyn vuoksi. Joka neljännestä rakennuksesta puuttui palovaroitin. Sähköpalokuolemia voi ehkäistä sekä teknisillä ratkaisuilla että toimintatapoja muuttamalla. Teknisiä ratkaisuja ovat esimerkiksi sähköverkkoon liitettävät palovaroittimet sekä lieden turvalaitteet. Yksinkertaisin keino välttää liesipalosta aiheutuva kuolema on kuitenkin olla laittamatta ruokaa vahvasti päihtyneenä.

Ajankohtaista sähköurakoitsijoille - kolmannes urakoitsijoista tekee vakavia asennusvirheitä

26.5.2016

Tukesin sähköurakoitsijoille suunnatussa uutiskirjeessä kerrotaan urakoitsijoiden tekemistä asennusvirheistä, varmennustarkastusten laiminlyönneistä sekä uudesta sähköturvallisuuslaista. Lue uutiskirje täältä.

Älä vaaranna terveyttäsi ja kuormita ympäristöä kemikaaleilla - käytä kyllästettyä puuta oikein

20.5.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa kesän piharemontoijia välttämään kyllästetyn puun turhaa käyttöä. Kyllästetty puu on tarpeen, jos puulta vaaditaan erityisen pitkäaikaista kestävyyttä. Esimerkiksi maahan upotetut aidantolpat ja vedessä olevat, laiturin kantavat rakenteet on syytä tehdä A-luokan kyllästetystä puusta. Sen sijaan aitojen ja rakennusten ulkoseinien tekoa kyllästetystä puusta ei suositella.

Glyfosaatin hyväksymisen jatkosta ei päätetty vielä

19.5.2016

EU:n jäsenvaltiot ovat keskustelleet tänään kasvinsuojeluaine glyfosaatin hyväksymisen jatkosta rikkakasvien torjunnassa. Keskustelua käytiin kasvinsuojeluaineasioita käsittelevässä pysyvässä komiteassa, joka päättää tehoaineiden hyväksymisestä EU:ssa. Kokouksessa käydyissä keskusteluissa Euroopan komission ehdotus ei saanut taakseen jäsenvaltioiden määräenemmistöä.  Komissio jatkaa selvittelyjä, miten asian kanssa edetään.

Biscaya OD 240 –kasvinsuojeluainetta käytettävä ennen öljykasvien kukinnan alkamista

19.5.2016


Biscaya OD 240 –kasvinsuojeluainetta suositellaan käytettäväksi viimeistään ennen rypsin ja rapsin kukinnan alkamista. Syynä tähän on valmisteen tehoaineelle, tiaklopridille, asetettu kasvinsuojeluainejäämän enimmäismäärä hunajassa. Käyttöajankohtaa aikaistamalla varmistetaan, ettei hunajaan jää sallittua enempää kasvinsuojeluainejäämiä.

Tukes tarttuu uudessa strategiassaan uudistuvan viranomaistyön mahdollisuuksiin

16.5.2016

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) uudessa, vuoteen 2022 ulottuvassa strategiassa korostuvat vastuullisuus, riskiperusteisuus, digitalisaatio ja yhteistyö. Tukes kehittää uudenlaisia valvontatapoja ja on vahvasti mukana säädösten kehittämisessä - ja lanseeraa ajan viestintähengen mukaiset turvallisuusemojit. 

Kiire altistaa vahingoille – laita hopulle loppu Tapaturmapäivänä 13.5.

12.5.2016

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 

Tapaturmapäivä muistuttaa meitä jälleen kiireen aiheuttamista vahingoista. Tapaturmapäivään voi osallistua viettämällä kiireettömän hetken ja jakamalla siitä kuvan sosiaalisessa mediassa tunnisteella #hopulleloppu.

Henkilönsuojaimia koskevat säädökset muuttuvat

11.5.2016

 Tukesin ja työsuojeluviranomaisten yhteistiedote

Henkilönsuojaimia koskeva uusi  EU-asetus  on julkaistu. Asetuksen vaatimukset koskevat kaikkia henkilönsuojaimia, jotka tuodaan ensimmäistä kertaa EU:n markkinoille tai otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön EU:ssa.  Asetuksessa käsitellään uusina asioina yksityiskohtaisesti markkinavalvontaa ja talouden toimijoiden velvollisuuksia. Uudistuksia on tullut soveltamisalaan, vaatimustenmukaisuuden arviointiin, suojainten luokitteluun ja asiakirjavaatimuksiin sekä pieneltä osin olennaisiin terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin.

Toukotalkoot muistuttaa – koti kaipaa vuosihuoltoa

5.5.2016

Toukotalkoot-kampanjan yhteistiedote

Toukotalkoot-kampanja muistuttaa, että pienistä asioista huolehtimisella vaikutetaan oleellisesti asumisen turvallisuuteen, viihtyisyyteen ja kustannuksiin sekä kiinteistön ja huoneiston arvon säilymiseen. Perinteisen kevätsiivouksen ikkunanpesuineen voi laajentaa myös talotekniikkaan. Toukotalkoot-sivustolta löytyvien tarkastuslistojen avulla voi niin omakoti- kuin kerrostaloasukaskin helposti käydä läpi keskeiset tarkastus- ja huoltotoimet.

Ole rohkeasti arkajalka kesän riennoissa, kannustaa tuore valvova viranomainen

2.5.2016

Leikkikentillä lapsia leikittävät vanhemmat, vaellusta suunnittelevat aktiiviliikkujat ja ohjelmapalveluiden pariin yllytetyt polttarisankarit: tämä on muistutus teille. Vaikka vastuu turvallisuudesta onkin palveluntarjoajalla, jokainen kuluttaja voi itse vaikuttaa siihen, tapahtuuko kesänvietossa onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Tuntemalla omat rajat ja kunnioittamalla niitä välttää usein myös riskit, kaikki palvelut eivät nimittäin sovi kaikille. Vapaa-ajan palveluiden turvallisuuden valvonnasta vastaa toukokuusta lähtien kuntien sijaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Tukes valvoo jatkossa esimerkiksi uimahallien, kylpylöiden, huvipuistojen, laskettelukeskusten, luonto- ja liikuntapalveluiden sekä ohjelmapalveluiden turvallisuutta.

Tapaturmapäivä muistuttaa jälleen kiireen aiheuttamista vahingoista

29.4.2016

sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

Suomessa sattuu vuosittain yli miljoona tapaturmaa. Perjantaina 13. toukokuuta järjestettävä Tapaturmapäivä kiinnittää suomalaisten huomion tapaturmiin ja niiden ehkäisyyn.

Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta keskitetään Tukesiin 1.5.2016 alkaen

27.4.2016

Kuluttajaturvallisuusvalvonta on ollut osa ympäristöterveydenhuoltoa ja kuluttajapalveluja on valvottu kunnallisilla yhteistoiminta-alueilla Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja aluehallintovirastojen ohjauksessa.  Joulukuussa 2015 eduskunta päätti kuluttajaturvallisuuslain muutoksesta, jonka mukaisesti kuluttajaturvallisuusvalvonta irrotetaan ympäristöterveydenhuollon kokonaisuudesta, kuntien ja aluehallintovirastojen toimivalta kuluttajaturvallisuusvalvonnassa päättyy ja valvonta siirtyy Tukesiin 1.toukokuuta 2016 alkaen. Lisäksi palvelun tarjoamisen aloittamista koskeva ilmoitusvelvollisuus poistuu.

Lämpöenergiamittareista paljastui puutteita EU:n yhteisessä valvontaprojektissa

26.4.2016

Kotitalouksissa käytettävien sähkö- ja lämpöenergiamittareiden luotettavuutta valvottiin vuonna 2015 tehostetusti 12 EU-maassa. Yhteensä 40 markkinoilla olevaa mittarityyppiä tarkastettiin. Kaikki testatut sähköenergiamittarit läpäisivät testit. Sen sijaan testatuista 18 lämpöenergiamittarista kuusi ei täyttänyt vaatimuksia. Molempien tuoteryhmien merkinnöistä ja dokumenteista löytyi myös puutteita.

EU:n vaarallisten tuotteiden tietopankki hyödyttää niin kuluttajia kuin yrityksiäkin

25.4.2016

Eurooppalaiseen vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmään (RAPEX) ilmoitetaan vuosittain yli 2000 vaaraa aiheuttanutta tuotetta.  Eniten ilmoituksia tehdään leluista sekä vaatteista, tekstiileistä ja muotituotteista. Järjestelmän ansiosta tieto vaarallisista tuotteista välittyy laajasti, mikä edesauttaa näiden tuotteiden tehokasta poistamista Euroopan markkinoilta. EU-komissio on julkaissut tiedotteen ja viime vuoden tilastot 25.4.2016.

Tiukennuksia perunan kasvinsuojeluainejäämille

25.4.2016

Suomessa perunan harmaahilseen torjuntaan käytettävän Rizolex 50 SC -valmisteen jäämien enimmäismäärävaatimukset tiukentuvat. Tässä valmisteessa on tehoaineena tolklofossi-metyyliä, jonka jäämien enimmäismäärä myytävässä perunassa tiukentuu 26. elokuuta alkaen. Tiukennukset johtuvat tehoaineelle tehdyistä riskinarvioista.

Mikä on biosidi ja miten se eroaa kasvinsuojeluaineesta?

21.4.2016

 Eräitä biosidivalmisteita ja kasvinsuojeluaineita käytetään samoissa ympäristöissä - pihoilla, puutarhoissa ja maatiloilla. Pakkausmerkinnöistä ei välttämättä löydy sanaa biosidi tai kasvinsuojeluaine ja molempien ryhmien tuotteissa saattaa olla samoja tehoaineita. Tuotteen käyttötarkoitus ratkaisee sen, minkä lainsäädännön piiriin valmiste kuuluu.

 Mistä tiedät, kumpaan tuoteryhmään käyttämäsi valmiste kuuluu?

Taulukossa on esimerkkejä, jotka auttavat sinua päättelemään kumman ryhmän valmisteesta on kyse.

Maahantuojien ja jakelijoiden vastuu tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta kasvaa

20.4.2016

Maahantuojan ja jakelijan vastuu tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta kasvaa, kun EU:n uusia tuotedirektiivejä aletaan soveltaa 20. huhtikuuta alkaen. Jatkossa maahantuojien pitää muun muassa varmistaa, että valmistaja on suorittanut kaikki tuotetta koskevat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt.  Jakelijan täytyy taas varmistaa, että tuotteessa on vaadittavat merkinnät, tiedot ja ohjeet suomen ja ruotsin kielellä. Myös valmistajan ja valtuutetun edustajan velvollisuudet on aiempaa tarkemmin eritelty.

Öljylyhdyissä paljon turvallisuuspuutteita

19.4.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on valvonnassaan testauttanut yhdeksän öljylamppua ja -lyhtyä sekä yhden bioetanolilla toimivan sisustuslyhdyn. Testatuista tuotteista yksikään ei täyttänyt kaikkia niille asetettuja turvallisuusvaatimuksia. Tullilaboratorion testeissä havaittiin puutteita mm. öljysäiliön tiiviydessä, öljyn täyttömekanismissa, öljylamppujen sydänlangan suojauksessa sekä tuotteiden käyttöohjeissa ja turvallisuusmerkinnöissä.

Kaivoslain muutokset sujuvoittaisivat kullanhuuhdonnan harjoittamista

7.4.2016

Työ - ja elinkeinoministeriön tiedote

 Hallitus antoi 7.4.2016 eduskunnalle esityksen laiksi kaivoslain muuttamisesta. Muutoksilla sujuvoitettaisiin kullanhuuhdontaa toiminnanharjoittajan näkökulmasta ja kevennettäisiin viranomaisten hallinnollista taakkaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2016.

Kolme ihmistä kuoli viime vuonna sähköiskuun ja 16 menehtyi sähköpaloissa

7.4.2016

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon tuli viime vuonna kolme sähköiskukuolemaa, joista kaksi aiheutui junan katolle kiipeämisestä. Yksi henkilö kuoli liitettyään sähkötyökalun virheellisesti asennettuun kylpyhuoneen valaisimeen. Sähkölaitteen tai -laitteiston aiheuttamissa tulipaloissa menehtyi 16 henkilöä.  Sähköisku- ja palokuolemat johtuvat useimmiten ihmisten tietämättömyydestä, varomattomuudesta tai virheellisestä toiminnasta.

FINAS-akkreditointipalvelun uusi verkkosivusto on julkaistu

31.3.2016

Tukesin akkreditointiyksikkö FINASin verkkosivusto finas.fi on nyt kokonaisuudessaan uudistettu. Sivuston sisältötekstit löytyvät suomen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi, ja sivusto on tehty käytettäväksi myös mobiililaitteilla.

Vegaanin on noudatettava ravitsemussuosituksia ja täydennettävä ruokavaliotaan

22.3.2016

Itä-Suomen yliopiston tiedote

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan vegaanit noudattavat vaihtelevasti ravitsemussuosituksia. Tutkittujen vegaanien joukosta löytyi niitä, jotka koostivat ruokavalionsa monipuolisesti, ja niitä, joiden ruokavaliossa esiintyi puutteita.

Veneenpohjamaalien ostajille annettava suojakäsineet

21.3.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on määrännyt uuden velvoitteen veneenpohjamaalien (antifouling-valmisteiden) luvanhaltijoille.  Kuluttajakäyttöön tarkoitettujen veneenpohjamaalien ostajille on annettava ostotilanteessa kemikaalin kestävät suojakäsineet. Lisäksi valmisteen käyttöohjeessa on kerrottava selkeästi, että suojakäsineiden käyttö on välttämätöntä. Uusi velvoite johtuu valmisteiden terveysriskien arvioinnin johtopäätöksistä ja hyvien työtapojen korostamisesta.  

Malminetsintä vähenee, mutta mineraaleja etsitään entistä laajemmalta alueelta

18.3.2016

Malminetsintä Suomessa supistui edelleen vuonna 2015, kun malminetsintää tekevien yritysten kairausmäärät vähenivät edellisvuodesta. Tästä huolimatta malminetsintää tehtiin vuonna 2015 entistä suuremmalla alueella ympäri Suomea. Tiedot käyvät ilmi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kaivostilastoista.

Suomalaisissa petoeläimissä jyrsijämyrkkyjä useammin kuin Keski-Euroopassa

10.3.2016

87 prosenttia jyrsijöitä tai niiden raatoja syövistä eläimistä altistuu jyrsijämyrkkyjen sisältämille tehoaineille.  Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), Turun yliopiston, Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Luonnontieteellisen keskusmuseo Luomuksen tutkimuksessa etsittiin jyrsijämyrkkyjä yhteensä 136 nisäkkäästä ja linnusta Suomessa. 119 näytteestä löydettiin joko yhtä tai useampaa jyrsijämyrkyissä käytettävää tehoainetta.

Usean teknisen tuotesektorin tuotesääntelyuudistuksen käsittely eduskunnassa alkoi

9.3.2016

työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Hallitus antoi 3.3.2016 eduskunnalle neljä ensimmäistä lakiesitystä tuotesääntelyuudistuksestaan. Eduskunnassa 8.3. käydyn lähetekeskustelun jälkeen esitykset lähetettiin talousvaliokuntaan jatkokäsittelyyn.

Glyfosaatin hyväksyminen EU:ssa erätauolle

8.3.2016

Kasvinsuojeluaineiden tehoaineena käytetyn glyfosaatin uudelleen hyväksymistä käsiteltiin tänään Brysselissä pidetyssä kasvinsuojeluaineita koskevassa komission pysyvässä komiteassa. Komiteassa Euroopan komissio esitti, että glyfosaatti olisi edelleen sallittu tehoaine. Jäsenvaltioiden ja komission välisissä keskusteluissa komission hyväksymisehdotus ei saanut taakseen jäsenmaiden määräenemmistöä, minkä vuoksi asia jätettiin pöydälle.

Kylmäalan vastuuhenkilö, tiedätkö vastuusi?

3.3.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ylläpitää rekisteriä ilmoituksen tehneistä kylmäalan yrityksistä ja heidän vastuuhenkilöistään ympäristönsuojelulain nojalla. Lain mukaan yrityksen tulee ilmoittaa toiminnan olennaisista muutoksista kolmen kuukauden kuluessa Tukesille. Yksi tärkeimmistä yrityksen toimintaoikeuteen vaikuttavista muutoksista on vastuuhenkilön vaihtuminen. Tukes muistuttaa, että vastuuhenkilö vastaa yrityksen kylmäalan toiminnan lainmukaisuudesta. Tämä vastuu päättyy vasta, kun asiasta on ilmoitettu Tukesille kirjallisesti.

112-päivä: Nuoret ja iäkkäät yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa

10.2.2016

 112-päivän tiedote
 

Torstaina 11.2. vietetään EU:n yhteistä 112-päivää. Arjen turvallisuudesta muistuttavia tapahtumia järjestetään eri puolilla Suomea yli 100 paikkakunnalla. Tänä vuonna kiinnitetään huomiota erityisesti nuorten ja iäkkäiden turvallisuuteen.

PHMB-biosidiin liittyviä Euroopan komission päätöksiä

5.2.2016

Euroopan komissio on tehnyt 27.1.2016 päätöksen [(EU) 2016/109] PHMB:n (1600; 1,8) (polyheksametyleenibiguanidin, poly(heksametyleeni)biguanidiinihydrokloridin, CAS 27083-27-8, CAS 32289-58-0) käytön kieltämisestä eräissä biosidivalmisteryhmissä. *

PHMB päätöksiä

4.2.2016

-

Älä kiilaudu tai takerru hississä – opettele turvallinen hissimatka Hississa.fi-sivustolla

3.2.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Isännöintiliitto, Kiinteistöliitto, Suomen hissiyhdistys sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat julkaisseet sivuston, jossa pääset matkustajaksi eri aikakauden hisseihin ja opit samalla turvallisen hissimatkustamisen periaatteet. Käy testaamassa!

Muovin pehmentimien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan

1.2.2016

Neljän ftalaatin käyttöä tullaan rajoittamaan sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ympäristöministeriön asetuksella. Nämä neljä ftalaattia - Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP), butyylibentsyyliftalaatti (BBP), dibutyyliftalaatti (DBP) ja di-isobutyyliftalaatti (DIBP) – on luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi ja tällä perusteella ne on myös tunnistettu EU:n kemikaalilain (REACH-asetus) mukaisiksi erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi. Aineiden käyttöä rajoitetaan jo leluissa ja lastenhoitotarvikkeissa REACH-asetuksen nojalla. Aineet kuuluvat myös REACH-asetuksen luvanvaraisten aineiden luetteloon ja niiden käytölle on haettava lupaa Euroopan kemikaalivirastolta. Niitä on käytetty muovin pehmittiminä, joten niitä saattaa olla sähkö- ja elektroniikkalaitteiden muoviosissa.

Siementen pakkausmerkinnät vähentävät käytöstä aiheutuvaa vaaraa

1.2.2016

Tukesin ja Eviran yhteistiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira muistuttavat, että siemenpakkauksessa pitää olla vakuustodistuksen lisäksi tieto kasvinsuojeluaineista, joilla siemenet on käsitelty. Vakuustodistus kertoo sen, että pakkauksen siemenet on virallisesti tarkastettu. Kasvinsuojeluainemerkinnöillä ehkäistään puolestaan siemenen käytöstä aiheutuvaa vaaraa ihmisten ja eläinten terveydelle sekä ympäristölle.  

Tukes odottaa EU:n komissiolta lisätietoa – PHMB:tä ei toistaiseksi valvota kosmetiikassa

29.1.2016

Tukesin tulkinnan mukaan PHMB:n käyttö kosmeettisissa valmisteissa on kiellettyä, koska aineelle on annettu vuoden 2015 alusta voimaan tullut luokitus aineeksi, jonka epäillään aiheuttavan syöpää. Aine on kuitenkin edelleen EU:n kosmetiikka-asetuksen sallittujen säilöntäaineiden listalla, mikä on omiaan aiheuttamaan sekaannusta. Asiassa on epäselvyyksiä, joihin Tukes on pyytänyt EU:n komissiolta lisää tietoa.

Tukes poisti viime vuonna markkinoilta 158 vaarallista tuotetta

29.1.2016

 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) poisti vuonna 2015 markkinoilta 158 vaarallista tai vaatimustenvastaista tuotetta. Määrä lähes puolittui edellisvuodesta, jolloin markkinoilta poistettiin 288 tuotetta. Sen sijaan kuluttajilta takaisin kerättyjen tuotteiden määrä pysyi lähes ennallaan. Vuonna 2015 yhteensä 77 tuotetta kerättiin takaisin kuluttajilta, vuotta aiemmin näitä vakavimmin vaarallisia tuotteita löytyi 85.

Tukes kehittää kasvinsuojeluaineiden valvontaa mehiläiskuolemien tutkinnassa

28.1.2016

 
Tukes ja Evira selvittivät kasvinsuojeluaineiden käytön mahdollista yhteyttä kesällä 2015 tapahtuneisiin mehiläiskuolemiin. Laboratorioanalyyseissä selvisi, että dimetoaatilla oli todennäköisesti osuutta mehiläiskuolemiin. Tukesissa kiinnitetään erityistä huomiota pölyttävien hyönteisten suojelemiseen kasvinsuojeluaineiden käytön yhteydessä ja tarkastellaan turvallisen käytön edellytyksenä olevia mehiläisvaroituksia. Tapauksesta saadun kokemuksen perusteella Tukes kehittää valvontaprosessia kasvinsuojeluaineiden käytön ja mehiläiskuolemien yhteyksien selvittämiseksi.

Ilotulitteiden aiheuttamat vahingot lisääntyivät selvästi

26.1.2016

Ilotulitteet saivat vuodenvaihteessa aikaan enemmän vahinkoa kuin vuosikausiin. Sairaaloissa hoidettiin yhteensä 29:ää ilotulitteiden aiheuttamaa silmävammaa ja 4:ää käsivammaa, ja ilotulitteista syttyi 135 tulipaloa. Silmävammojen määrä kasvoi 12:lla ja tulipaloja oli 60 enemmän kuin vuotta aiemmin. Tukes ja Suomen silmälääkäriyhdistys aikovatkin nyt yhdessä pohtia, miten ihmisiä voitaisiin entistä paremmin kannustaa toimimaan lain edellyttämällä tavalla ja vastuullisesti ilotulitteiden kanssa.

Herkistäviä kromiyhdisteitä löytyi testatuista nahkatuotteista vain vähän

25.1.2016

Vain yhdestä nahkarannekorusta löytyi liian suuri pitoisuus kromi(VI)- yhdisteitä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvonnassa. Tukes testautti Tullilaboratoriossa yhteensä 10 nahkakenkää ja nahkarannekorua. Joukossa oli sekä suomalaisia että ulkomaisia tuotemerkkejä.

PHMB:n käyttö kosmetiikassa herättänyt keskustelua

22.1.2016

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut kuluttajilta ja yrityksiltä runsaasti viestejä kosmeettisten valmisteiden sisältämästä PHMB-aineesta. Aiemmin kosmetiikan säilöntäaineena (enimmäispitoisuudella 0,3 %) sallittu aine tuli kemikaalilainsäädännössä tehdyn aineen luokitusmuutoksen takia kosmetiikassa kielletyksi vuoden 2015 alussa.

Lisää tietoa Euroopassa käytettävien kemikaalien vaikutuksista

20.1.2016

 Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tiedote

Tietoa Euroopassa nykyään käytettävistä 120 000 kemikaalista nyt helpommin saatavissa. Nyt on käytettävissä uusi, helpompi tapa saada tietoa kemikaaleista, joita käytämme päivittäin. Tietoja on saatavilla kolmella eri tasolla: yksinkertainen InfoCard-tietokortti, yksityiskohtaisempi tiivistelmä ja täydelliset lähdetiedot kemikaalista.

Kasvinsuojeluaineiden käyttö turvallisella tasolla lasten ja nuorten suosimilla alueilla

19.1.2016

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvonnan perusteella kasvinsuojeluaineita käytetään lasten ja nuorten suosimilla viheralueilla vähän ja käyttäjät tiedostavat aineiden riskit hyvin.  Tukes selvitti viime vuonna kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia riskejä muun muassa leikkipuistoissa, kuntien viheralueilla ja huvipuistoissa. Tavoitteena oli varmistaa, ettei kasvinsuojeluaineista aiheudu erityistä riskiä terveydelle tai ympäristölle. 

Biosidikäsitellyt tuotteet kodeissa - haittaa vai hyötyä?

18.1.2016

Käytämme päivittäin tuotteita, jotka sisältävät tai joiden käsittelyssä on käytetty biosideja – kemikaaleja, joiden tarkoitus on tuhota mikro-organismeja ja tuholaisia. Biosidien käyttö bakteerien ja hajujen torjuntaan saattaa olla useissa arkisissa tilanteissa täysin turhaa. 

Vanhojen lämmitysjärjestelmien käyttöönotto pakkasilla voi olla vaarallista

14.1.2016

Lämmityskattilat sekä muut lämmityslaitteistot ja lämpöpumput ovat kovassa käytössä pakkasten vuoksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että lämmitysjärjestelmiä tulee käyttää vain valmistajan hyväksymällä tavalla. Turvallisuussyistä vanhoja lämmitysjärjestelmiä ei tule ottaa käyttöön.

Tapaturmaiset kuolemat vähenivät – silti niitä on liikaa

13.1.2016

THL:n tiedote

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa kuolleiden määrä on laskenut nyt yhdeksättä vuotta peräkkäin. Vuonna 2014 koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa kuoli 47 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Ilotulitteet heikentävät ilmanlaatua etenkin tyynellä säällä

31.12.2015

Yhteistiedote HSY:n kanssa

Ilotulitteet sisältävät useita kemikaaleja, jotka uudenvuodenyönä vaikuttavat ilmanlaatuun. Varsinkin tyynellä säällä on muutamana tuntina keskiyön molemmin puolin mitattu erittäin korkeita hiukkaspitoisuuksia. Ilotulitteista peräisin olevat hiukkaset voivat olla ihmisen terveydelle haitallisia eikä ilotulitteiden savua kannata hengittää. Ilmanlaatu heikkenee kuitenkin vain hetkellisesti.

Ilotulitteet ovat räjähteitä – suojaa silmäsi ja muista varovaisuus

29.12.2015

Suomalaisista 22 prosenttia aikoo juhlistaa uuttavuotta ampumalla ilotulitteita, mutta heistä 18 prosenttia ei aio käyttää suojalaseja, käy ilmi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä. Tukes muistuttaa, että suojalasien käyttö on ilotulitteiden ampujille lain mukaan pakollista ja suositeltavaa myös katsojille. Lisäksi Tukes kehottaa uudenvuoden juhlijoita käyttämään ilotulitteita varovaisesti, noudattamaan käyttöohjeita huolellisesti ja huolehtimaan ilmoitetuista turvaetäisyyksistä.

Suojalasien ostaminen ilotulitusta seuraaville unohtuu

28.12.2015

 HUS:n tiedote

Pääkaupunkiseudulla varaudutaan 2–8 ilotulitteen aiheuttamaan silmävammaan ja koko Suomessa 11–17 vammaan vuodenvaihteessa. Suojalasien käyttö on vähentänyt ilotulitteiden sytyttäjien vakavia vammautumisia. Suojalasit ovat olleet pakolliset ilotulitetta sytytettäessä uudesta vuodesta 2011 alkaen. Tämän ja ilotulitteiden muiden samaan aikaan voimaan tulleiden myynti- ja käyttörajoitusten vuoksi vammautuneiden kokonaismäärä on selvästi pienentynyt. Viime uutena vuotena maamme sairaaloissa hoidettiin silti 17 ilotulitteista vammautunutta.

Tukesin ilotuliteturvallisuuskampanja rohkaisee: #muistasuojalasit!

27.12.2015

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) kannustaa jälleen uudenvuodenjuhlijoita käyttämään ilotulitteita turvallisesti. Ilotuliteturvallisuuskampanjassa keskitytään suojalaseihin, jotka suojaavat tehokkaasti silmävammoilta. Tukes haastaa julkisuuden henkilöitä ja kaikkia muitakin ottamaan itsestään kuvan suojalasit päässä ja julkaisemaan kuvan sosiaalisen median kanavissa hashtagilla #muistasuojalasit. Vinkkejä turvalliseen ilotulitteiden ammuntaaan tarjolla myös pelastusviranomaisen ja poliisin kanssa yhteistyössä tehtävässä Periscope-lähetyksessä maanantaina 28.12. kello 10.

TEM pyytää kommentteja nykyisen kaivoslain toimivuudesta

21.12.2015

Työ- ja elinnkeinoministeriön tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö kerää 1.2.2016 saakka kommentteja kaivoslain toimivuudesta. Kysely on suunnattu erityisesti kaivosalan toimijoille, kunnille, lupa- ja valvontaviranomaisille, mutta kommentteja halutaan myös sidosryhmiltä ja kansalaisilta.

Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta valtiollistetaan ja keskitetään Tukesiin

17.12.2015

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Tasavallan presidentti on 17.12.2015 vahvistanut kuluttajaturvallisuuslain muutoksen, jolla kuntien kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta valtiollistetaan ja keskitetään Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesiin. Myös aluehallintovirastojen kuluttajaturvallisuusvalvonnan ohjaustehtävä poistuu. Muutokset astuvat voimaan 1.5.2016.Uusittu Tukes-ohje S10 on ilmestynyt

16.12.2015

Tukes-ohje S10-2015 on ilmestynyt. Ohje sisältää luettelon standardeista, joita noudattamalla täytetään sähkölaitteistojen rakenteesta ja sähkötyöturvallisuudesta annetut määräykset.

Nuorisokoruista löytyi vain vähän raskasmetalleja

9.12.2015

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvontahavaintojen perusteella Suomessa myytävät rihkamakorut eivät juuri sisällä kiellettyjä raskasmetalleja.  Tukes testautti yhteensä 30 korun ja kellon raskasmetallipitoisuuksia. Testatuista tuotteista vain yksi koru sisälsi liikaa kadmiumia.

Haluatko parantaa kotisi sähköturvallisuutta – lue Tukesin opas

2.12.2015

Löytyykö sinulta kotoa sähkölaitteita, joiden pistotulpat ovat mustuneita? Entä sähköjohtoja, joita on paikkailtu teipillä, eristysnauhalla tai laastarilla? Ovatko kaikki kotisi pistorasiat ammattilaisen asentamia? Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon tulee vuosittain paljon tapauksia, joissa vastaus edellä esitettyihin kysymyksiin on turvallisuuden kannalta huolestuttava. Parantaakseen kodin sähköturvallisuutta Tukes on julkaissut kattavan tietopaketin aiheesta.

Tukesilta poikkeuslupa neonikotinoideja sisältävien kasvinsuojeluaineiden käyttöön

30.11.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut poikkeusluvan käyttää Elado FS 480- ja Cruise OSR -valmisteita öljykasvien siementen peittaukseen. Lupa koskee keväällä 2016 kylvettäviä siemeniä. Valmisteiden tehoaineet ovat neonikotinoideja, joiden käytön Euroopan komissio on väliaikaisesti kieltänyt mehiläisille mahdollisesti haitallisina. Kevätöljykasvien kirppojen torjuntaan ei ole vieläkään käytettävissä korvaavia peittausaineita tai muita tehokkaita keinoja.

Kasvinsuojeluaineiden kaupan käytännöt muuttuvat – tutkintotodistus mukaan ostoksille

26.11.2015

Kasvinsuojeluaineiden kaupan käytännöt muuttuvat 26.11.2015 alkaen. Tästä päivästä lähtien ammattikäyttöön hyväksyttyjä valmisteita saa myydä tai luovuttaa vain henkilölle, joka esittää voimassaolevan todistuksen kasvinsuojelututkinnosta. Ostajan tulee esittää oma tai kasvinsuojeluaineita käyttävän henkilön tutkintotodistus ja kauppiaan tulee se tarkastaa. Tutkintotodistus tulee olla myös henkilöllä, joka käyttää ammattitoiminnassaan kasvinsuojeluaineita sekä ammattiaineita myyvässä kaupassa vähintään yhdellä myyjällä.

Hannan talo opastaa pohjoismaisia koululaisia varovaisuuteen vaarallisten kemikaalien kanssa

24.11.2015

Miksi viemärinavaajaa, sytytysnestettä tai kalkinpoistajaa pitää käsitellä varoen? Muun muassa vakava silmävaurio tai myrkytys ovat tapaturmia, joita lapsille voi kotona sattua, jos he pääsevät kosketuksiin kodin kemikaalien kanssa. Pohjoismaiset viranomaiset ovat laatineet verkko-opetusaineisto "Hannan talon", joka auttaa koululaisia tunnistamaan kodin kemikaaleihin liittyviä vaaroja. Projektia on tukenut Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Ajankohtaista sähköurakoitsijoille ja käytön valvojille

23.11.2015

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) uutiskirje sähköurakoitsijoille ja käytön johtajille on ilmestynyt. Uutiskirjeen voi lukea täältä.

Turvallinen verkko-ostaminen vaatii valppautta - myös jouluna

23.11.2015

Suomalaisista pukinkonteista kääriytyy tänä vuonna jälleen edellisvuotta enemmän nettiostoksia.  Verkkokauppaostoksilla kuluttajan on syytä olla valppaana, ettei kääri lahjapaketteihin tuoteväärennöksiä tai vaarallisia tuotteita. Suomalaiset valvontaviranomaiset muistuttavat joulukaupan kynnyksellä kuluttajia siitä, että tieto lisää turvaa verkko-ostoksilla.

Leluaseita ja tuttiketjuja poistettu markkinoilta

20.11.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti leluaseita ja tuttiketjuja, ja testausten perusteella markkinoilta  poistettiin neljä tuotetta. Kaksi leluasetta määrättiin myös kerättäväksi pois kuluttajilta. Leluaseiden ongelmia olivat liian voimakas laser ja liike-energia sekä ammusnuolen imukuppien irtoaminen. Tuttiketjujen puutteita olivat liian helposti hajoavat pienet osat tai liian pitkät nauhat.

Nestekaasulaitosten huolehdittava määräaikaistarkastuksista

20.11.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että nestekaasulaitoksille on tehtävä määräaikaistarkastuksia, joilla varmistetaan nestekaasun turvallinen käsittely. Tarkastukset kannattaa tehdä yhtä aikaa painelaitetarkastusten kanssa. Tarkastuksia tehdään neljän vuoden välein ja niistä vastaa tarkastuslaitos. Nestekaasulaitosten on myös laadittava selvitys säädösten turvallisuusvaatimusten toteutumisesta vuoden 2015 loppuun mennessä. Selvitys annetaan tarkastuslaitokselle nestekaasutarkastuksen yhteydessä.

EFSAn tieteellinen riskinarviointi glyfosaatista valmistunut

13.11.2015


Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen  EFSAn ja EU-jäsenmaiden asiantuntijaryhmä on julkaissut arviointinsa kasvinsuojeluaineena käytettävän glyfosaatin syöpävaarallisuudesta.

Nimityksiä Tukesissa

13.11.2015

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) Kemikaalituotevalvontayksikön johtajaksi on valittu tekniikan tohtori Tiina Putkonen. FINAS-akkreditointiyksikön johtajan tehtävään on valittu tekniikan lisensiaatti Risto Suominen. Molemmat johtajat aloittavat työnsä 2.1.2016.

Tee hopulle loppu! – Kiireen hallinta ehkäisee tapaturmia

13.11.2015

STM:n tiedote

Perjantaina 13. marraskuuta järjestettävän kansallisen Tapaturmapäivän teemana on kiire.

Vain varmennettu vaaka sopii kaupalliseen käyttöön

12.11.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja aluehallintovirastot (AVIt) ovat tänä vuonna valvoneet tehostetusti erikoisliikkeiden vaakoja. Tarkastuksilla on tutkittu, ovatko vaa’at säädösten mukaisia. Tyypillisin puute on vaa’an varmennuksen vanhentuminen, mutta myös kaupalliseen käyttöön soveltumattomia vaakoja löytyi paljon tavanomaista enemmän.  Vaa'an varmennus on sekä myyjän että asiakkaan etu ja takaa, että punnitustulokseen voidaan luottaa.

Hormiton sisustustakka vaatii valvontaa

11.11.2015

Syysiltojen pimentyessä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa kuluttajia olemaan erityisen huolellisia kynttilöiden, öljylyhtyjen ja sisustustakkojen kanssa. Elävään tuleen liittyy aina palovaara, eikä kynttilätuotteita tai takkoja saa koskaan jättää palamaan ilman valvontaa. Espoossa syttyi marraskuussa raju asuntopalo, kun sisustustakka kaatuessaan sytytti nojatuolin, josta tuli levisi nopeasti ympäristöön.

Hyviä turvallisuusuutisia Tukesista!

6.11.2015

Tukesin 20-vuotistaipaleen kunniaksi olemme koonneet verkkolehteemmehyviä uutisia liittyen turvallisuuteen ja valvontaan. Tällaisia ovat esimerkiksi onnettomuuksien väheneminen, riskiperusteisuuden lisääntyminen, hallinnollisen taakan keveneminen, palvelujen sähköistäminen, valvontakentän monipuolistuminen sekä turvallisuuskulttuurin kehittyminen valvontakohteissa. Tutustu verkkolehteemme ja anna palautetta!

20-vuotias Tukes kannustaa keskustelemaan turvallisuudesta

2.11.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) juhlii marraskuun alussa 20-vuotista taivaltaan. Kahden vuosikymmenen kuluessa Tukes on kasvanut turvallisuusviranomaiseksi, jonka toiminta ulottuu laajalle yhteiskuntaan. Tulevaisuuden haasteisiin 20-vuotias Tukes vastaa etsimällä uudenlaisia valvontatapoja, kokeilemalla, kehittämällä ja viestimällä avoimesti ja aktiivisesti toiminnastaan. Juhlaviikolla Tukes haastaa suomalaiset kertomaan, mitä turvallisuus heille merkitsee.

Näin voit käyttää kasvinsuojeluaineita kerääjäkasvin kanssa

27.10.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut paljon yhteydenottoja siitä, saako kerääjäkasvia aluskasvina kasvavalle viljelykasville levittää kasvinsuojeluaineita, jos valmistetta ei ole hyväksytty kerääjäkasville. Tukes on linjannut, että tällaisilla viljelmillä käytettävien kasvinsuojeluaineiden ei tarvitse olla hyväksytty kerääjäkasveille.

Vielä ehdit estää talvipihan tapaturmat

21.10.2015

STULin  tiedote

Näin ensipakkasten aikaan on aika tehdä katsaus pihan sähköistykseen. Pistorasioiden halkeamat, haurastuneet sähköjohdot ja rikkinäiset pihavalaisimet voivat olla hengenvaarallisia talven kosteudessa ja kevään vesilätäköissä.

Vaara hissien liukuovissa – vanhemmat tarkkailkaa pienten lasten sormia

21.10.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) haluaa kiinnittää erityisesti pienten lasten vanhempien huomion hissien automaattisissa liukuovissa olevaan vaaraan. Lapsen käsi voi kulkeutua puristuksiin avautuvan liukuoven ja seinän väliin.

Päävammoille halutaan nollatoleranssi pesäpallossa - kypärien käyttöön ja kuntoon huomiota

20.10.2015

Suomen Pesäpalloliitto ry, pesäpallon päänsuojainten valmistajat, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) sekä Työterveyslaitos muistuttavat kypärän käytön tärkeydestä pesäpallopeleissä ja -harjoituksissa. Kannattaa myös pitää mielessä, että jos kypärä ei ole kunnollinen tai sitä ei ole kiinnitetty huolellisesti, siitä ei ole hyötyä.

Kynsilakassa kiellettyä ainetta, liikaa herkistävää säilöntäainetta sampoossa?

15.10.2015

Sampoo, jossa on käytetty herkistävää säilöntäainetta yli sallitun pitoisuusrajan. Hiusväri, jota on markkinoitu hellävaraiseksi iholle, vaikka todellisuudessa valmiste sisältää voimakkaasti herkistäviä hiusväriaineita. Kosmetiikkaa valmistava tai maahantuova yritys, joka ei ole tietoinen kosmetiikkalainsäädännön velvoitteista.  Esimerkiksi tällaisiin ongelmiin Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) puuttuu kosmetiikkavalvonnassaan.

Käytä kypärää, niin tekevät myös Enni Rukajärvi, Anna-Julia Kontio ja Jukka Mäennenä

14.10.2015

Kypärän käyttöä ei enää vähätellä samalla tavoin ratsastus- ja laskettelupiireissä kuin muutama vuosi sitten. Tätä mieltä ovat suomalaiset huipputason nuoret, lumilautailija Enni Rukajärvi ja esteratsastaja Anna-Julia Kontio. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) haastatteli menestyjiä kypärän käytöstä Tukesinfo-verkkolehteen.

Uusia työkaluja onnettomuuksista oppimiseen

9.10.2015

Onnettomuuksista oppimiseen on tarjolla uusia työkaluja onnettomuustutkijoiden ja kouluttajien käyttöön. Eurooppalaisen järjestön (ESReDA) dynaamisen oppimisen työryhmä on kehittänyt mallin onnettomuuksista oppimisen arvioimiseksi ja oppimisen esteiden tunnistamiseksi sekä laatinut ohjeistusta onnettomuustutkintakoulutukseen.

Sovi treffit Kukkahattutädin kanssa I Love Me -messuille

9.10.2015

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) Kukkahattutäti kutsuu kaikki halukkaat keskustelemaan tatuoinneista, ripsienpidennyksistä, hiusväreistä ja meikeistä tädin I Love Me -messuosastolle Helsingin messukeskukseen. Kukkahattutäti esiintyy messujen ohjelmalavalla pe 16.10 klo 17.30 ja päivystää messuosastollaan pe-su klo 10–18. Täti on asiantuntijoidensa kanssa valmis vastaamaan koristautumisen kemikaaleihin liittyviin kysymyksiin sekä esiintymään vierailijoiden media- ja somekanavissa.

Varmista, ettei lastenhuoneesta löydy vaarallista valaisinta

2.10.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää lapsiperheitä tarkistamaan kotinsa, ettei lastenhuoneesta löydy vaarallista Disney-valaisinta. Osassa myydyistä tuotteista liitäntäjohto voi vedettäessä irrota valaisimesta ja aiheuttaa vakavan sähköiskun vaaran. Valaisimen maahantuoja on yrittänyt kerätä tuotteita pois kuluttajilta lehti-ilmoitusten avulla, mutta yli 4 000 valaisinta on edelleen palauttamatta kauppoihin.

Miksei kemikaalionnettomuuksia saada loppumaan?

29.9.2015

Vaarallisia kemikaaleja käsittelevissä laitoksissa tapahtuu samanlaisia onnettomuuksia yhä uudestaan. Eikö aiemmista onnettomuuksista oteta oppia?  Käytetäänkö onnettomuustutkinnassa oikeita menetelmiä ja tehdäänkö tutkinnassa riittävästi yhteistyötä?  Näitä asioita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylitarkastaja Tanja Heinimaa selvitti lisensiaatintyössään Onnettomuustutkinnan vaikuttavuus ja hyödynnettävyys Suomen Seveso-laitosten turvallisuuden kehittämisessä

EU:n päätös glyfosaatin hyväksyttävyydestä siirtyy

23.9.2015

Kasvinsuojelussa yleisesti käytetyn glyfosaatin hyväksymisaikaa on jatkettu 30.6.2016 asti. Asiasta päätettiin EU:n pysyvän komitean kasvinsuojeluainejaoston kokouksessa Brysselissä tällä viikolla. Alun perin päätös aineen käytöstä kasvinsuojelutehoaineena piti tehdä tämän vuoden loppuun mennessä.

Kaivostoiminnan sosiaalista hyväksyttävyyttä edistävät parhaiten toiminnan läpinäkyvyys ja viestintä

17.9.2015

Kaivosalan haasteena on osoittaa, että se hallitsee ympäristö- ja turvallisuusasiat ja saada siten kaivostoiminnalle sosiaalinen hyväksyttävyys. Vastuullisuus on edellytys sosiaaliselle hyväksynnälle. Kaivostoiminnan sosiaalinen hyväksyttävyys liittyy yhteiskunnan kokonaisetuun ja vuorovaikutukseen ympäröivän yhteisön, asukkaiden ja elinkeinoelämän kanssa.

Painelaitteiden ja kattilalaitosten käytön turvallisuus varmistettava myös työnseisauksen aikana

15.9.2015

Lakko ja mielenilmaukset aiheuttavat aina muutoksia ja poikkeuksia normaaliin työrutiiniin. Tällöin kattiloita ja painelaitteita ajetaan alas, käynnistetään uudelleen, vakituiset työntekijät eivät ole käytettävissä ja henkilömäärä on normaalia pienempi. Myös tällaisissa tilanteissa lainsäädäntö asettaa laitteiden turvalliselle käytölle mininimivaatimukset, jotka on otettava huomioon.

Euroopan kaivosviranomaiset kokoontuvat keskustelemaan kaivostoiminnan sosiaalisesta hyväksyttävyydestä

14.9.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) isännöi Euroopan kaivosviranomaisten kokousta Suomessa 15.16.9.2015. Kokouksen teemana on kaivosten sosiaalinen toimilupa.

Viimeinen mahdollisuus osallistua kasvinsuojelukoulutuksen ja -tutkinnon järjestäjien koulutukseen 29.9.2015

11.9.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) järjestää Pasilassa, Helsingissä 29.9.2015 koulutuksen uusille hakijoille, jotka ovat hakeneet kasvinsuojelukoulutuksen ja -tutkinnon järjestäjän oikeuksia. Koulutukseen tulee osallistua, jos haluaa järjestää kasvinsuojeluaineista annetun lain (1563/2011) mukaisia koulutuksia ja tutkintoja kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjille. Hakukriteerit ovat nettisivuillamme www.tukes.fi/kskouluttajahaku.Nyt ulos kuntoilemaan - lähes 200 kuntoilupaikan turvallisuutta parannettu

4.9.2015

Ulkokuntoilupaikkojen turvallisuutta on valvottu eri puolella Suomea. Tarkastettujen lähes 200 kuntoilupaikan välineet olivat pääosin hyvässä kunnossa.  Eniten parannettavaa löytyi laitteiden käyttöohjeista, jotka olivat usein puutteellisia. Useasta kuntoilupaikasta puuttui myös infotaulu, josta löytyy paikan perustiedot, kuten osoite, hätänumero ja ylläpitäjän yhteystiedot. Infotaulu on turvallisuuden kannalta tärkeä, koska sen avulla käyttäjien on helppo ottaa ylläpitäjiin yhteyttä viallisista välineistä tai mahdollisista vaaratilanteista.

Työ- ja elinkeinoministeriö korjaa patruunoiden kotisäilytystä koskevan säännön

3.9.2015

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö ottaa saadun palautteen vuoksi räjähteiden turvallisuutta koskevan asetuksen patruunoiden kotisäilytystä koskevan kohdan välittömästi uudelleen arvioitavaksi. Tarkoituksena on palauttaa kotisäilytystä koskeva säännös entisen sisältöiseksi vielä syyskuun aikana.

Häkävaroittimien toimintavarmuudessa puutteita – lopeta käyttö ja palauta kauppaan

3.9.2015

Viiden eri häkävaroitinmallin toimintavarmuudessa on löytynyt vakavia puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvonnassa. Suurin osa testatuista häkävaroittimista osoittautui testeissä toimimattomiksi tai ne eivät palautuneet toimintakuntoisiksi korkeasta häkäpitoisuudesta. Tukes on vaatinut maahantuojia, valmistajia ja jakelijoita keräämään jo ostetut tuotteet pois kuluttajilta ja poistamaan tuotteet myynnistä. Tukes kehottaa, että kuluttajat lopettavat testeissä toimimattomiksi todettujen häkävaroitinmallien käytön ja palauttavat tuotteet takaisin kauppaan.

Räjähdevarastoille vaaditaan hälytyslaitteisto

2.9.2015

HUOM! Työ- ja elinkeinomisteriö on korjaamassa patruunoiden kotisäilytystä koskevaa sääntöä, tiedote 3.9.2015

Räjähdevarastojen turvallisuusvaatimukset ovat muuttuneet syyskuun alussa. Varastoille vaaditaan tulevaisuudessa hälytyslaitteisto. Vaatimus esitetään 1.9.2015 voimaan saatetussa asetuksessa.

Väärin asennetussa pistorasiassa piilee hengenvaara - oletko varma kotisi turvallisuudesta?

1.9.2015

Onko kotisi pistorasiat asennettu asianmukaiset oikeudet omaavalla sähköurakoitsijalla? Jos on, voit lopettaa lukemisen tähän.  Muussa tapauksessa tai jos et ole varma, kannattaa tarkistuttaa maadoitettujen pistorasioiden turvallisuus sähköalan ammattilaisella. Pistorasian tarkastaminen käy sähköasentajalta hetkessä. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan hengenvaarallisia pistorasioita on suomalaiskodeissa paljon.

Pikin huoneessa vierailee tuhansia lapsia päivittäin

27.8.2015

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), Yle Pikku Kakkosen ja Tampereella toimivan opiskelijoiden innovaatioyhteisön Demolan yhteistyönä syntynyt, päiväkoti-ikäisille suunnattu turvallisuusasenteita ja turvallisia toimintatapoja opastava peli, Pikin huone, on tavoittanut yleisönsä hyvin. Keväällä Pikku Kakkosen sivuilla julkaistua peliä on pelannut päivittäin noin 2000 pikkulasta. Peli laajenee tällä viikolla, kun lapset saavat pelattavakseen Pikin huoneeseen viisi uutta peliä. Uusia pelejä suunnittelemassa ja toteuttamassa ovat olleet myös Palosuojelurahasto, Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ja Liikenneturva.

Tukes ja kunnat selvittävät uimahallien ja kylpylöiden turvallisuutta

26.8.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), aluehallintovirastot sekä kunnat selvittävät syksyn aikana uimahallien ja kylpylöiden turvallisuutta. Valtakunnallinen valvontaprojekti liittyy Tukesin tämän vuoden vesiturvallisuusteemaan. Kuntien terveystarkastajat tekevät uimahalleihin tarkastuksia syys–marraskuussa. Tukes on uusinut uimahallien turvallisuusohjeen sekä tarkastuksilla käytettävän turvallisuuden tarkastuslistan. 

EU:n päätös glyfosaatin hyväksyttävyydestä valmistuu syksyn aikana

11.8.2015

Maailman terveysjärjestön (WHO) alainen Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on julkaissut raporttinsa, jossa se esittää yleisesti käytössä olevan kasvinsuojelutehoaineen glyfosaatin luokittelemista todennäköisesti ihmiselle syöpävaaralliseksi. EU:ssa raportin tuloksia käytetään hyväksi päätettäessä glyfosaatin hyväksyttävyydestä vuoden 2016 alusta lähtien.

Tukesin Kukkahattutäti tavattavissa Weekend Festivalissa

6.8.2015

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) Kukkahattutäti kemikaaliasiantuntijaystävineen on tavattavissa Weekend Festivalissa Helsingin Kyläsaaressa 7-8.8. keskustelemassa ja vastaamassa kysymyksiin koristautumisessa käytettävistä kemikaaleista. Kukkahattutäti on Tukesin Nuoret ja kemikaalit -viestintäkampanjan suojelija. Kukkahattutäti kertoo myös kemikaalien uusista varoitusmerkeistä, ja tädin kanssa voi ottaa tapahtumassa varoitusmerkkiselfien eli #varoitusmerkki'en.

Viranomaisvalvonta ja kuluttajansuoja eivät yllä kaukomaiden verkkokauppoihin

3.8.2015


Yhä useampi suomalainen ostaa yhä enemmän nettikaupoista. Vaivattomuus, rajattomat valikoimat ja hinta houkuttelevat kuluttajia verkko-ostoksille. Tänään käynnistyvällä Tieto lisää turvaa -kampanjalla kiinnitetään huomiota seikkoihin, joista verkko-ostajan tulisi olla selvillä ennen ostamista. Kampanjalla muistutetaan, että ongelmatilanteissa suomalaiset valvontaviranomaiset voivat puuttua vain suomalaisten nettikauppojen tuotteisiin ja suomenkielisten verkkokauppojen markkinointiin ja sopimusehtoihin. Nyt toista kertaa toteutettavan kampanjan taustalla on joukko suomalaisia valvontaviranomaisia.

Kolmannes kaupunkilaisista inhoaa jatkojohtoja!

27.7.2015

 Sähkötreffit-palvelun tiedote

Lähes joka kodissa lattialla kiemurtelee sähköjatkojohto, monessa useitakin. 32 prosenttia Tampereella ja Turussa asuvista kokee pölyä keräävät jatkojohdot harmittaviksi, kertoo sähköalan yhteisen Sähkötreffit -palvelun tutkimus.  

Sen sijaan pienemmillä 50 000 asukkaan paikkakunnilla jatkojohtojen suhteen ollaan suurpiirteisempiä, sillä ainoastaan 18 prosenttia vastaajista kertoo inhoavansa niitä.

Tukes ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat selvittäneet Loimaan mehiläiskuolemia

21.7.2015

Kasvinsuojeluaineiden käytön valvonnassa todettiin, että rikkakasviruiskutukset oli tehty käyttöohjeiden mukaisesti, eikä kyseessä ole siten kasvinsuojeluainelain rikkomus. Tukes selvittää laboratoriotutkimuksin, löytyykö mehiläistä jäämiä kasvinsuojeluaineista.

Uuden kasvinsuojeluainetutkinnon järjestäjät päivitetty Tukesin nettisivuille

14.7.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt kasvinsuojeluaineita koskevan koulutuksen ja tutkinnon järjestäjiksi noin 130 henkilöä. Tietojen julkaisuun suostuneiden henkilöiden yhteystiedot löytyvät Tukesin nettisivuilta www.tukes.fi/kstutkinto. Tukesin hyväksymät henkilöt järjestävät koulutuksia ja tutkintoja tuhansille eri alojen ammattilaisille, joilta tutkinto jatkossa vaaditaan.

Allergialla ei ole palautusoikeutta - tiedosta mitä kemikaaleja koristautumisessa käytät

13.7.2015

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) kannustaa nuoria miettimään tarkasti, mitä kemikaaleja itsensä koristamiseen käyttää. Jos olet kerran herkistynyt tietylle aineelle, kuten esimerkiksi hajusteelle tai hiusvärin ainesosalle, allergia sitä kohtaan säilyy koko loppuelämän. Tukes on julkaissut "Kosketusallergia - 5 faktaa ja vinkkiä" -esitteen, jossa annetaan käytännönläheisiä neuvoja, miten allergian kehittymisen riskiä voi pienentää. Tukesin Kukkahattutäti päivystää Tammerfesteilla Tampereella 16.–18.7. ja Weekend Festivalilla Helsingissä 7.-8.8. vastaamassa kysymyksiin koristautumisessa käytettävistä kemikaaleista.

Ethän hyppää veteen sukellusmaskin kanssa

8.7.2015

Vesien lämmetessä lapset viihtyvät hyvin vedessä sekä veden alla. Vedenalaista maailmaa on helpompi katsella, kun vettä ei joudu silmiin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Sukeltajaliitto muistuttavat, että karkaistusta lasista tehdyt sukellusmaskien linssit eivät välttämättä kestä veteen hyppäämistä. Tukesin tietoon on tullut muutama tapaus, joissa sukellusmaskin linssit ovat hajonneet sirpaleiksi, kun lapsi on hypännyt maski kasvoillaan veteen.

Tehdään tästä hyvä uintikesä, jonka aikana uimarannoilla kukaan ei enää huku

2.7.2015

Kesällä on paljon aikaa nauttia uimisesta ja vapaa-ajasta uimarannoilla. Kääntöpuolena on, että kesäkuukausina hukkuu eniten ihmisiä. Valitettavasti tänäkin kesänä on jo tapahtunut muutamia hukkumisia. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) vetoavatkin uimareihin ja uimarantojen ylläpitäjiin, että he noudattaisivat uimarannoilla ja vedessä turvallisuusohjeita. Erityisen tärkeää on vahtia lapsia rannalla koko ajan ja tiedostaa oman uimataitonsa rajallisuus. Uimarantojen ylläpitäjien tulee huolehtia pelastusvälineistä, rakenteista ja rannan yleisestä turvallisuudesta.

Tukes-ohje kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annettavista tiedoista on julkaistu

30.6.2015

Osana laajempaa kuluttajaturvallisuuteen liittyvää ohjeiston uusimista on nyt viimeisinkin Tukes-ohje julkaistu. Kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annettavista tiedoista julkaistu Tukes-ohje 6/2015 on yleisohje tietojenantoasetuksen (613/2004) soveltamisesta. Tietojenantoasetus täsmentää kuluttajaturvallisuuslaissa säädettyä velvollisuutta antaa kuluttajalle kaikki turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot.

Entistä suurempi määrä kasvinsuojeluaineista varastoitava jatkossa lukitussa tilassa

24.6.2015

Entistä suurempi määrä kasvinsuojeluaineista pitää varastoida lukitussa tilassa EU:n uuden CLP-asetuksen myötä. Pakkausten luokituksessa, merkinnöissä ja pakkaamisessa on menossa muutaman vuoden siirtymäaika, jonka aikana valmisteen pakkausmerkinnät saavat olla joko väistyvän lainsäädännön tai CLP-asetuksen mukaisia. Siirtymäaikana kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattajien ja käyttäjien tulee noudattaa varastoinnissa pakkauksessa olevia merkintöjä. 

Valmistaudu kemikaalien viimeiseen rekisteröinnin määräaikaan

23.6.2015


Kaikki Euroopan talousalueella 1-100 tonnia vuosittain valmistetut tai sinne maahantuodut kemikaalit tulee rekisteröidä Euroopan kemikaalivirastoon viimeistään 31.5.2018. Tämä on viimeinen REACH-asetuksen siirtymävaiheen rekisteröintimääräaika ns. olemassa oleville kemikaaleille. Sen myötä saadaan päätökseen tiedon keruu Euroopassa valmistettavista ja käytössä olevista kemikaaleista, millä tulee olemaan myönteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön.

Uusi Tukesin verkkolehti taustoittaa ja nostaa turvallisuusaiheita keskusteluun

23.6.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut uuden Tukesinfo-verkkolehden, jossa käsitellään turvallisuuteen liittyviä asioita monipuolisesti eri näkökulmista.  Verkkolehti tarjoaa lukijoilleen erilaisia juttuja, videoita ja blogitekstejä. Ensimmäiset jutut käsittelevät muun muassa nesteytettyä maakaasua, pelastusharjoituksia ja nuorten koristautumiseen käyttämien kemikaalien turvallisuutta.

Kemikaalilaitosten tehtävä selvitys turvallisuusvaatimusten täyttymisestä

16.6.2015

Vaarallisia kemikaaleja käsitteleville laitoksille tuli uusia turvallisuusvelvoitteita ns. kemikaaliturvallisuusasetuksen myötä. Velvoitteet koskevat takautuvasti myös sellaisia laitoksia, jotka ovat saaneet perustamisluvan ennen asetuksen voimaantuloa.  Näiden laitosten tulee tehdä selvitys turvallisuusvaatimusten täyttymisestä vuoden 2015 aikana. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tehnyt kemikaalilaitosten käyttöön taulukkomuotoisen ohjeistuksen, joka sisältää kemikaaliturvallisuusasetuksen tulkintoja. Taulukkoa voi käyttää apuna laadittaessa selvitystä turvallisuusvaatimusten täyttymisestä.

Älä huku - käytä pelastusliivejä!

15.6.2015

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa hukkuu vuosittain noin 150 henkilöä, joista noin puolet alkoholin vaikutuksen alaisena. THL:n vuonna 2013 tekemän kouluterveyskyselyn mukaan esimerkiksi toisen asteen opiskelijoista vain alle puolet käyttää pelastusliivejä. Lasten ja nuorten hukkumiset ovat toiseksi yleisin tapaturmaisen kuoleman syy. Suomessa hukkuu vuosittain keskimäärin seitsemän lasta. Vesiliikenteessä hukkuneista vain harvalla oli oikein puettu tai käyttäjälleen sopiva pelastusliivi yllään.

Valvo aina pientä lasta uima-altaissa ja kylpytynnyreissä

5.6.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa erityisesti lapsiperheitä kylpytynnyrien ja uima-altaiden turvallisesta käytöstä.  Huvin ja hyödyn lisäksi kylpytynnyreihin ja uima-altaisiin liittyy myös riskejä, kuten hukkumisvaara, veden laatu ja laadun ylläpitämiseksi käytetyt kemikaalit, ja lisäksi puilla lämmitettäviin kylpytynnyreihin liittyvät tulipalo- ja palovammariskit.

Lämpöpumpun saa asentaa vain rekisteröity asennusliike

4.6.2015

Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ajoneuvojen ilmastointilaitteet sisältävät ilmastolle haitallista kylmäainetta. Sen vuoksi niitä sisältäviä laitteita saavat käsitellä vain ammattilaiset, joilla on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukesin) myöntämä kylmäalan pätevyys. Asennusliikkeellä tulee olla myös kylmälaiteliiketodistus, eli kylmäalan toimintaoikeus Tukesin rekisterissä. Esitäytetyn ilmalämpöpumpun saa myydä loppukäyttäjälle vain silloin, kun voidaan osoittaa, että laitteen asentaa pätevä asennusliike. Ilmalämpöpumppu kannattaakin ostaa asennettuna. 

Ajankohtaista sähköurakoitsijoille 1/2015 ilmestynyt

3.6.2015

Ajankohtaista sähköurakoitsijoille uutiskirje on ilmestynyt. Uusimman ajankohtaispaketin aiheina ovat:

  • Raportti: Sähköpaloja voidaan vähentää sähkökeskuksen vikoja estämällä
  • Aurinkosähköjärjestelmien turvallisuus
  • Yhteenveto vuoden 2014 varmennustarkastusprojektista

Uutiskirjeen voit lukea täältä.

Kasvinsuojeluaineiden uudet suojaetäisyydet vesistöihin pakollisiksi - tarkista valmisteiden rajoitukset ennen levittämistä

3.6.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa viljelijöitä tarkistamaan käyttämiensä kasvinsuojeluaineiden suojaetäisyydet vesistöihin ennen ruiskutusta. Tänä kasvukautena kasvinsuojeluaineiden käyttäjät ovat velvoitettuja ensimmäistä kertaa noudattamaan uusia, riskiin perustuvia suojaetäisyyksiä. Suojaetäisyydet voi tarkistaa helposti Tukesin kasvinsuojeluainerekisteristä.

Kosmetiikan pakkausmerkinnät sisältävät tärkeää tietoa

2.6.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suosittelee kuluttajia tutustumaan huolella kosmeettisten valmisteiden pakkausmerkintöihin ennen niiden käyttöä ja noudattamaan valmisteiden käytössä pakkauksissa esitettyä säilyvyysaikaa ja käyttöohjeita. Lainsäädäntö edellyttää, että kosmeettisten valmisteiden pakkauksissa on esitetty muun muassa tiedot valmisteen sisältämistä ainesosista, valmisteen säilyvyydestä ja käyttöön liittyvistä varoituksista.

Irtokarkit ja koiranherkut puntarissa: Tukes valvoo erikoisliikkeiden vaakoja tehostetusti

29.5.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja aluehallintovirastot valvovat tänä vuonna tehostetusti erikoisliikkeiden käyttämiä vaakoja.  Mittausten luotettavuutta valvotaan eri puolilla Suomea makeis-, eläintarvike- ja herkkukaupoissa touko–syyskuussa.

Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien teollisuuslaitosten päivitettävä kemikaalimäärät ja luokitukset

29.5.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että kaikkien vaarallisia kemikaaleja käsittelevien teollisuuslaitosten pitää käydä läpi käyttämiensä kemikaalien luokitukset ja määrät. Läpikäynti on tehtävä nyt, koska kemikaalien luokitukset, merkinnät ja pakkaaminen pitää olla jatkossa EU:n CLP-asetuksen mukaisia. Kemikaaliturvallisuuslain muutos sekä kemikaalien käsittelyn turvallisuutta koskevat uudet asetukset tulevat voimaan 1.6.2015: kemikaalimäärien ja luokittelun läpikäynnin lisäksi laki täsmentää kemikaalilaitosten tiedottamiseen ja yleisön kuulemiseen liittyviä asioita.

Tukesin toimialojen onnettomuustiedot 2014 julkaistu

28.5.2015

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimialalla sattuneista onnettomuuksista on julkaistu vuoden 2014 onnettomuustiedot kalvosarjana. Tukes kirjasi valvomillaan toimialoilla viime vuonna yli 250 onnettomuutta, joista suurin osa liittyi sähköön (108) tai vaarallisiin kemikaaleihin (95).  Onnettomuuksissa loukkaantui yli 150 henkilöä. Sähköisku aiheutti kaksi kuolemaa, nestekaasu yhden, vaaralliset kemikaalit yhden, ja hissitapaturmassa kuoli yksi henkilö. Sähköpaloissa menehtyi 24 henkilöä. 

Sähköpaloissa kuoli viime vuonna 24 ihmistä

28.5.2015


Sähköön liittyviä tulipaloja tai palonalkuja tapahtui Suomessa viime vuonna yhteensä 2460.  Kuolonuhreja vaatineita sähköpaloja oli 20, joissa menehtyi 24 ihmistä. Sähkölaitteista johtui 1700 paloa, niistä puolet sai alkunsa liedestä tai uunista. Useimmiten syynä oli ruuan unohtuminen levylle.  Sähköpalokuolemien määrä väheni vuosina 2011–2013, mutta viime vuonna onnettomuuksien määrä palautui vuoden 2010 tasolle. 

Vältä kaasuonnettomuudet – tarkista ja huolla laitteet ennen käyttöönottoa!

27.5.2015

Huoltamattomat ja vikaantuneet nestekaasulaitteet tai niiden huolimaton käyttö ovat aiheuttaneet vuosittain useita onnettomuuksia ja vaaratilanteita erityisesti kesämökeillä. Kaasuonnettomuuksissa on kuollut kymmenen viime vuoden aikana 15 ihmistä.  Onnettomuuksia voi ehkäistä käyttämällä laitteita oikein ja huolehtimalla niiden kunnossapidosta, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). 

Kesäpiha paranee sähkömiehen vinkeillä

26.5.2015

Lämpenevät päivät ja pitkät illat houkuttelevat pihatöihin parantelemaan paikkoja kesää varten. Tänä päivänä sähköllä on monta tehtävää myös pihapiirissä, eikä ulkopistokkeesta vedetty jatkojohto riitä enää täyttämään tarpeita.

Teippaamalla käytetyt paristot kotona voit ehkäistä vuosittain usean tulipalon syttymisen

26.5.2015

Teippaamalla paristot ja akut ennen kierrätykseen viemistä voidaan estää tulipaloja. Paristojen ja kannettavien akkujen tuottajayhteisö Recser Oy, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes sekä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK muistuttavat uudessa Teipattuna vaaraton! -kampanjassaan palautettavien paristojen ja akkujen teippaamisen tärkeydestä.

Kemikaalien varoitusmerkit muuttuvat 1.6.2015 lähtien - opettele uudet merkit viimeistään nyt

25.5.2015

Kemikaalien vaaroista kertovat oranssimustat varoitusmerkit korvataan uusilla punavalkomustilla merkeillä.  Kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien kemikaalien valmistajat eivät saa enää painaa uusiin pakkauksiin vanhoja varoitusmerkkejä. Kuluttajien onkin syytä opetella uudet varoitusmerkit viimeistään nyt, vaikka kauppojen hyllyillä vanhoja varoitusmerkkejä voi näkyä tuotteissa vielä kahden vuoden ajan. Varoitusmerkkejä on esimerkiksi kodin pesuaineissa kuten yleispuhdistusaineissa, viemärinavaajissa ja kone- ja käsitiskiaineissa, sekä maaleissa ja autokemikaaleissa.

Glyfosaatin käyttö kasvinsuojelussa puhuttaa

21.5.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on tullut paljon yhteydenottoja glyfosaatin turvallisuuteen liittyen, kun arvostettu tiedelehti The Lancet Oncology julkaisi keväällä artikkelin glyfosaatin terveysvaikutuksista ja todennäköisestä syöpävaarallisuudesta. Saksan viranomaisten valmistelemassa laajassa arvioinnissa glyfosaatin turvallisuudesta ei puolestaan tullut esiin vakavia huolia. Glyfosaatti on tehoaineena hyväksytty EU:ssa vuoden 2015 loppuun saakka.

Painelaitteiden sisällöt luokiteltava CLP-asetuksen mukaisesti

20.5.2015

Painelaitteiden valmistajat, omistajat ja käyttäjät, tarkastuslaitokset

Painelaitedirektiiviin hyväksyttiin viime kesänä muutoksia, jotka koskevat painelaitteiden sisältöjen luokittelua CLP-asetuksen mukaisiksi. Lisäksi direktiiviä yhdenmukaistettiin muiden tuotedirektiivien kanssa NLF-puitesäädösten mukaiseksi. Painelaitteiden sisältöjen luokitteluun tulee 1.6.2015 alkaen käyttää CLP-asetuksen mukaista luokittelua. Sisältöjen uudesta luokittelusta ei aiheudu merkittävää muutosta painelaitteiden nykyiseen luokitteluun tai sovellettaviin vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin (moduuleihin).

Kodin huoltaminen kannattaa

12.5.2015

Toukotalkoot, yhteistiedote

Monet kodin huoltotyöt ovat yksinkertaisia ja nopeita, mutta myös helposti unohtuvia. Toukotalkoot 2015 -kampanja muistuttaa, miten kodin talotekniikkaa tarkkailemalla ja huoltamalla voi ehkäistä suuriakin vahinkoja. Muistamisen tukena ovat asukkaille tarkoitetut tarkistuslistat.  Niiden avulla on hyvä tehdä ainakin kerran vuodessa kodin huoltokierros.  

Pitääks mun aina suorittaa kasvinsuojelututkinto – kasvinsuojeluaineille ostorajoituksia kotipuutarhakäyttöön

11.5.2015

 
Kotipuutarhureiden kasvinsuojeluaineiden käyttö muuttuu entistä turvallisemmaksi, kun vaarallisimpien valmisteiden käyttö rajataan vain ammattikäyttöön. Suomessa saa käyttää tällä hetkellä yli 400:aa kasvinsuojeluun tarkoitettua valmistetta. Suurin osa niistä on jo nyt käytössä ammattikäytössä, mutta jatkossa vain noin 50:tä saa käyttää kotipuutarhoissa ilman kasvinsuojelututkintoa. Uudistuksen tavoitteena on vähentää kasvinsuojeluaineiden terveys- ja ympäristöriskejä.

Veneilykausi alkaa - säästä ympäristöä ja vältä antifoulingvalmisteiden käyttöä

7.5.2015

Antifoulingvalmisteet eli ns. myrkkymaalit ovat hyvin myrkyllisiä muillekin eliöille kuin vain veneiden pohjiin kiinnittyville leville, merirokoille, leväruvelle ja sinisimpukoille. Suuri osa veneen pohjaan sivellyistä aineista liukenee vesistöön ja haittaa kalojen sekä muiden vesieliöiden lisääntymistä.  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suosittelee vaihtoehtoisten menetelmien käyttämistä veneen pohjien puhtaana pitämisessä.  Myrkkymaalien käyttö on kiellettyä sisävesillä. 

Syöttötuoleista löytyi turvallisuuspuutteita

5.5.2015

Eurooppalaisessa yhteisprojektissa testautettiin 70 syöttötuolia, joista 12:sta löytyi vakavia puutteita. Suomesta projektiin osallistui Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), joka valitsi testeihin kahdeksan tuotetta. Testien perusteella Tukes edellytti neljän syöttötuolin markkinoilta poistoa.

Uimarantojen turvallisuusasiat ajoissa kuntoon

4.5.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa kuntia ja muita uimarantojen ylläpitäjiä lakisääteisistä velvoitteista huolehtia uimarantojen ja uimapaikkojen turvallisuudesta. Velvoitteisiin kuuluu esimerkiksi riskien arviointi ja vaaratilanteisiin varautuminen, turvallisuusasiakirjan laatiminen sekä valvonnan järjestäminen vilkkailla rannoilla. Uimarantojen rakenteiden on oltava turvallisia ja laiturit sekä hyppytornit on pidettävä kunnossa. Rannoilla ja uimapaikoilla on oltava pelastusvälineitä sekä avunhälyttämisohjeet.  Rantavalvojien pitää olla hengenpelastustaitoisia.

Tukes muistuttaa vapunviettäjiä ilmapallojen, paukkuserpentiinien ja kertakäyttögrillien turvallisesta käytöstä

29.4.2015

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa vapunviettäjiä ilmapallojen, paukkuserpentiinien ja kertakäyttögrillien turvallisesta käytöstä. Erityisesti tavallisesta poikkeavan muotoisten, kuten sydämen muotoisten, ilmapallojen täyttämisessä on syytä olla varovainen. Tukesin tietoon on tullut, että ilmapallot ovat räjähtäessään aiheuttaneet silmävammoja.

Tiedosta riskit ennen tatuoinnin ottamista

28.4.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suosittelee kaikkia tatuointia harkitsevia selvittämään tatuoinnin tekijältä, täyttävätkö hänen käyttämänsä tatuointivärit kemikaaliturvallisuusvaatimukset. Euroopassa on poistettu markkinoilta useita tatuointivärejä, koska ne ovat sisältäneet vaaralliseksi luokiteltuja aineita kuten atsovärejä, aromaattisia amiineja, polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH -yhdisteet) ja raskasmetalleja (kuten nikkeli, lyijy, kromi).

Kukkahattutäti etsii treffiseuraa kemikaaleista kiinnostuneista nuorista

27.4.2015

"Arvoisat toimittajat, tämä on avoin treffikutsu! Olen hyväntahtoinen ja nuorekas 45-vuotias mimmi, jota kauneuteen ja terveyteen liittyvät asiat ovat aina kiinnostaneet. Olen ystäväpiiristäni se, joka aina lukee ryppyvoiteen ainesosaluettelon ja on tietoinen eniten allergisoivista tehoaineista. Tatuointia en voisi kuvitellakaan ottavani ja olenkin hieman huolissani kummitytöstäni, joka haluaa valmistujaislahjaksi ikuistaa kylkeensä lentokoneen.

Verkkokaupoissa myyty jalometallikoruja ilman riittäviä tuotetietoja

15.4.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on havainnut useilla verkkosivuilla myytävissä jalometallikoruissa puutteellisia tuotetietoja. Kuluttajan pitää saada riittävä tieto jalometallituotteen koosta, painosta, materiaalista ja leimoista ennen ostopäätöksen tekoa. Selkeät tuotetietomerkinnät ovat etu sekä kuluttajalle että tavaran myyjälle.

Tukes opastaa kauppoja säilyttämään palavia nesteitä turvallisesti

31.3.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ohjeistaa kauppoja palavien nesteiden säilytyksestä liiketiloissa. Tuulilasinpesunesteiden, jäänestoaineiden, liuottimien, sytytysnesteiden, pienkonebensiinin ja aerosolien turvallisella säilytyksellä estetään esimerkiksi tulipalojen leviämistä. Varomaton säilytys voi vaikeuttaa asiakkaiden poistumista vaaratilanteessa ja haitata pelastusviranomaisten työtä. Tukes on laatinut Palavien nesteiden säilytys kaupassa -oppaan, jonka tarkoituksena on opastaa selkeästi palavien nesteiden turvallista säilytystä.

Lähes 2 500 vaarallista tuotetta poistettiin EU-markkinoilta vuonna 2014

24.3.2015

Vaaraa aiheuttavista tuotteista tehtiin vuonna 2014 yhteensä 2 435 ilmoitusta eurooppalaiseen RAPEX-järjestelmään. Eniten ilmoituksia tehtiin leluista sekä vaatteista, tekstiileistä ja muotituotteista. RAPEX-järjestelmän ansiosta tieto vaarallisista tuotteista välittyy laajasti ja se edesauttaa näiden tuotteiden tehokasta poistamista Euroopan markkinoilta. Suomi teki viime vuonna 109 RAPEX-ilmoitusta, eniten sähkölaitteista ja leluista. EU:n komissio on julkaissut RAPEX-vuositilastot verkkosivuillaan

Uudistetut ohjeet edistävät vapaa-ajan palveluiden turvallisuutta

19.3.2015

Murtunut jalka laskettelureissulla, yhteentörmäys vesiliukumäessä tai aivotärähdys ratsastustunnilla ovat kaikki tapaturmia, joiden välttämiseksi palveluntarjoajien tulee huolehtia riittävästi turvallisuudesta. Jos onnettomuus kuitenkin tapahtuu, tulee toimintatavat olla valmiiksi suunniteltuina vaaran poistamiseksi, nopean avun saamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päivittänyt vapaa-ajan palveluiden valvontaohjeita. Ohjeilla pyritään parantamaan ja yhtenäistämään alojen turvallisuuskulttuuria.

Tuhannet altistuvat pesuainekapseleiden kemikaaleille maailmassa vuosittain - säilytä aineet lasten ulottumattomissa

17.3.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa vanhempia pesuainekapseleiden turvallisesta säilyttämisestä ja käytöstä. Pyykinpesuaineet sisältävät terveydelle haitallisia kemikaaleja, minkä takia ne pitää säilyttää lasten ulottumattomissa. Usein vaarallisia pesuaineita saavat käsiinsä pienet lapset.  Tukes on mukana tällä viikolla käynnistyvässä maailmanlaajuisessa OECD:n kampanjassa, jonka tavoitteena on kiinnittää huomiota pyykinpesukapseleiden turvalliseen käyttöön.

Vaihda kesärenkaat turvallisesti!

12.3.2015

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut useita renkaiden vaihdon tai auton korjauksen yhteydessä tapahtuneita onnettomuuksia. Vakavimmissa tapauksissa auto on romahtanut henkilön päälle. Jos vaihdat renkaat itse, muista ainakin seuraavat asiat: Käytä mieluiten kunnollista hallitunkkia ja varmistu auton oikeista nostokohdista. Varmista, ettei auto pääse liikkumaan ja putoamaan tunkin päältä. Auton alle kannattaa laittaa varmistukseksi esimerkiksi irtonainen pyörä tai pukki. Jos auto on pelkän tunkin varassa, sen alle ei pidä mennä korjaustöihin.

Tukes esittää hallinnollisen taakan keventämistä norminpurkuhengessä

11.3.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) arvioi, että valtaosaa viraston toimialaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalan lupa- ja ilmoitusmenettelyistä voidaan keventää. Näin toimimalla sekä toiminnanharjoittajien velvoitteet että viranomaisten työtaakka pienenisivät.

Tukes huolissaan eläinlääkkeiden vaikutuksista ympäristöön

4.3.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Saksan ympäristövirasto Umweltbundesamt (UBA) ovat huolissaan eläinlääkkeiden ympäristövaikutuksista. Euroopan komissio julkaisi syyskuussa ehdotuksen uudeksi eläinlääkeasetukseksi. Tukesin ja Saksan ympäristöviranomaisen mielestä esityksessä ei ole tällä hetkellä otettu riittävän hyvin huomioon ympäristönsuojelua. Ne esittivät tänään huolensa mm. Euroopan parlamentin ja komissiolle edustajille, kansalaisjärjestöille, viranomaisille ja tutkijoille Brysselissä.

Kasvinsuojeluaineiden kauppaan muutoksia - osallistu keskusteluun

4.3.2015

Kasvinsuojeluaineiden kauppaan tuli uuden kasvinsuojeluainelain mukana muutoksia. Ammattikäyttöön hyväksyttyjen kasvinsuojeluaineiden myyjien tulee suorittaa kasvinsuojeluainetutkinto 26.11.2015 alkaen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) järjestää muuttuvista kaupan käytännöistä keskustelutilaisuuden sidosryhmille 19.3.2015 Helsingissä.

Kaivosrekisterin karttapalvelu uusittu

3.3.2015


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) ovat uusineet kaivosrekisterin tietoihin perustuvan karttapalvelun. Karttapalvelu palvelee ensisijassa malminetsintään ja kaivostoimintaan liittyvistä hankkeista kiinnostuneita maanomistajia, valtion viranomaisia, kuntia  ja muita asianosaisia sekä myös mediaa ja sidosryhmiä.

Tukes poisti viime vuonna lähes 300 tuotetta markkinoilta

26.2.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) poisti vuonna 2014 markkinoilta 288 vaarallista tai vaatimustenvastaista tuotetta, joista 85 kerättiin takaisin kuluttajilta. Sähkölaitteista vakavia puutteita löytyi eniten led-valaistustuotteista, latureista ja verkkoliitäntäkojeista. Puutteita löytyi paljon myös leluista ja henkilönsuojaimista. Tukes antoi lisäksi myyntikieltoja kemikaali- ja kosmetiikkatuotteille sekä jalometallituotteille. 

Laittomat sähkötyöt vaarallisia

25.2.2015

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n tuoreen kyselyn mukaan laittomia sähkötöitä tehdään Suomessa paljon enemmän kuin on arvioitu. Kyselyyn vastanneista ammattilaisista lähes kaikki olivat havainneet kuluneen vuoden aikana laittomia sähkötöitä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että laittomat sähkötyöt ovat iso turvallisuusriski.

Hiihtokeskus vastaa turvallisuudesta – käyttäjien noudatettava ohjeita

19.2.2015

Kuluttajapalveluiden valvontaa valtakunnallisesti ohjaava Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että rinnekeskuksen omistava yritys vastaa hiihtokeskuksen turvallisuudesta kokonaisuudessaan. Myös laskettelijoilla on oma vastuunsa turvallisuudesta. Tapaturmien riskiä voidaan vähentää valitsemalla taitotasoon sopiva rinne, noudattamalla rinnesääntöjä ja käyttämällä kypärää.

Tukes toteutti pikkulasten turvallisuuspelin yhteistyössä Ylen kanssa

18.2.2015


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on toteuttanut yhteistyössä Ylen ja Tampereella toimivan opiskelijoiden innovaatioyhteisön Demolan kanssa 3—5-vuotiaille lapsille suunnatun turvallisuuspelin. Pikku Kakkosen verkkopalvelussa julkaistu Pikin huone opettaa lapsille turvallisia toimintatapoja hauskalla ja houkuttelevalla tavalla. Tukes toivoo pelin vaikuttavan myönteisesti lasten turvallisuusasenteisiin ja vähentävän lasten tapaturmien ja onnettomuuksien määrää.

Hengityslaitteiden komposiittipullot tarkastettava kolmen vuoden välein

16.2.2015

Hengityslaitteiden komposiittipullojen määräaikaistarkastukset on teetettävä tarkastuslaitoksella kolmen vuoden välein, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).  Komposiittipulloja on käsiteltävä varovasti, sillä kolhiintumisesta ja putoamisesta aiheutuvat vauriot saattavat vaarantaa pullon paineenkestoa. Pullon ja venttiilin kunto tulee tarkistaa aina käytön jälkeen sekä ennen täyttöä. Turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita ovat myös pullojen oikeat tunnusvärit, käyttöikärajojen noudattaminen sekä säännöllinen huolto.

Muista turvallisuus salilla kuntoillessasi!

16.2.2015


Turvallinen kuntosaliharjoittelu on kuntosalien ja käyttäjien yhteinen tavoite. Kuntosalien turvallisuudesta vastaavat niiden ylläpitäjät, käyttäjien vastuulla on noudattaa kuntosalin ja siellä olevien välineiden ohjeita. Kuntosaliyrittäjien pitää varautua myös saleilla tapahtuviin yllättäviin tilanteisiin.

Tukes valvoo tehostetusti öljylyhtyjä

6.2.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo tänä vuonna tehostetusti markkinoilla olevia öljylyhtyjä.  Öljylyhtyjen ja -lamppujen käyttöön liittyy turvallisuusriskejä, kuten palo- ja myrkytysvaara.  Lamppuöljy on yleensä vaarallista kemikaalia, joka nieltynä aiheuttaa keuhkovaurioita.  Näistä vaaroista on varoitettava käyttöohjeissa ja pakkausmerkinnöissä. Onnettomuuksien välttämiseksi tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

Raportti: Sähköpaloja voidaan vähentää sähkökeskuksen vikoja estämällä

5.2.2015

Sähkön aiheuttamista rakennuspaloista merkittävä osa saa alkunsa sähkökeskuksesta. Mitä ovat tyypillisimmät viat? Millaisilla laitteilla ne voisi havaita? Miten palon syttyminen estetään? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut tutkimusraportin, jossa etsitään sähkölaitteistojen vikaantumisen perimmäisiä syitä ja siten ennaltaehkäistään sähköpaloja.

Tukesilta uusi opas maa- ja puutarhatilojen sähköturvallisuudesta

30.1.2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut maa- ja puutarhatiloille suunnatun sähköturvallisuusoppaan. Tilojen olosuhteet aiheuttavat sähkön käytölle ja sähkölaitteistoille erityisiä vaatimuksia: esimerkiksi kosteus, pöly ja mekaaninen rasitus lisäävät sähköpalon ja -tapaturmien riskiä. Oppaaseen on koottu tietoa sähkönkäytön turvallisuudesta maa- ja puutarhataloudessa ja ohjeita riskien hallintaan tiloilla.

Ilotulitteista viime vuotta enemmän silmävammoja, tulipaloja vähemmän

27.1.2015

Yhteensä 17 potilasta oli vuodenvaihteessa hoidettavana maamme sairaaloissa ilotulitteiden aiheuttamien silmävammojen vuoksi. Vammojen lukumäärä nousi kuudella edellisvuodesta. Ilotulitteiden aiheuttamat tulipalot sen sijaan vähentyivät viime vuodesta. Ilotulitteiden tuotevirheistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) tuli ilmoituksia tavanomainen määrä.

Tee energiateko-kilpailun voittajat valittu

23.1.2015

STEK ry:n tiedote

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry:n alakouluille suunnatun Tee energiateko –kilpailun voittajat on julkistettu EDUCA-messuilla Helsingissä. Kilpailun tuloksista syntyi Energiatekoihin keskittyviä julisteita, räppejä ja videoita. STEK:n järjestämään kilpailuun osallistuu vuosittain satoja kouluja eri puolilta Suomea ja reilu kymmenen tuhatta alakoululaista.

Tukesin teemoja tänä vuonna: nuoret ja kemikaalit sekä vesiturvallisuus

23.1.2015

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvonnan ja viestinnän teemoina ovat tänä vuonna erityisesti nuorten kemikaaliturvallisuus sekä vesiturvallisuus. Nuoret ja kemikaalit -teemaan liittyy mm. hiusvärien sekä ripsi- ja kulmavärien markkinavalvontaa sekä viestintää nuorisoa koskettavista turvallisuusaiheista. Kuluttajatuotteiden ja -palveluiden valvonnassa nämä teemat yhdistyvät erityisesti kesällä, jolloin alkaa valtakunnallinen vesiturvallisuusprojekti. Sähkötuotteiden valvonnassa painopiste on led-valaistustuotteiden, kaapelien, akkujen ja laturien valvonnassa.

Trampoliinien turvallisuusvaatimukset tiukentuvat

16.1.2015

Kotikäyttöön tarkoitettujen trampoliinien turvallisuusvaatimukset tiukentuvat, kun ne uuden eurooppalaisen linjauksen mukaan luokitellaan jatkossa leluiksi. Aiemmin trampoliineja pidettiin yleisinä kulutustavaroina. Lelulainsäädäntö tuo trampoliineille uusia vaatimuksia:  ne täytyy jatkossa esimerkiksi CE-merkitä. Trampoliinin turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta vastaavat valmistaja, maahantuoja ja jakelija. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo markkinoilla olevia leluja pistokokein.

FINAS-akkreditointipalvelu siirtyi Tukesiin

2.1.2015

FINAS-akkreditointipalvelu on 1.1.2015 alkaen siirtynyt Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) yhteyteen. FINASista tuli Tukesin Akkreditointiyksikkö, ja se jatkaa Suomen kansallisena akkreditointielimenä nimellä FINAS-akkreditointipalvelu.

Ilotulituksista taivaalle noin 10 tonnia metalleja

31.12.2014

Vuoden vaihtuessa Suomen taivaalle ammuttavien ilotulitteiden massa on arviolta noin 300 000 kiloa, josta noin 10 000 kiloa on erilaisia metalleja. Ilotulitusten pienhiukkaspäästöt heikentävät ilmanlaatua tilapäisesti erityisesti paikoilla, joissa ilotulitteita käytetään paljon. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) arvioi kuitenkin, ettei ilotulitteista aiheudu merkittäviä terveyshaittoja. Ympäristölle haitat ovat merkittävämpiä.

Lyijyä ja leimahduksia? Hyvä tietää tinasta ja sen vaihtoehdoista

30.12.2014

Uutenavuotena on tapana kurkistaa tulevaan tinaa valamalla. Markkinoilla on myös mehiläisvahasta valmistettuja vaihtoehtoja perinteiselle tinalle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, ettei kumpikaan ennustusmenetelmä ole riskitön. Tinasta jopa 90 prosenttia on lyijyä, joka on vaarallista niin ihmiselle kuin ympäristöllekin. Mehiläisvahakiekot taas saattavat leimahtaa tuleen, jos niitä kuumennetaan kuten tinaa. Vahan sulamispiste on noin 60 astetta, eli paljon alhaisempi kuin tinan.

Ilotulitteiden itse rakentaminen ja korjailu ovat kiellettyjä

30.12.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa omatekoisten ilotulitteiden vaaroista. Ilotulitteita ei pidä koskaan rakentaa, korjailla tai parannella. Ilotulitteen ruuti ja sen apuaineet ovat herkkiä tulelle, iskulle, hankaukselle ja staattiselle sähkölle, jotka kaikki voivat sytyttää ruudin ilotulitetta käsiteltäessä esimerkiksi leikkaamalla, sahaamalla tai poraamalla.

Suojaa silmäsi ja ole varovainen ilotulitteita käyttäessäsi

29.12.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa uudenvuoden juhlijoita käyttämään ilotulitteita varovaisesti, noudattamaan käyttöohjeita huolellisesti ja huolehtimaan turvaetäisyyksistä. Suojalasit suojaavat tehokkaasti ilotulitteiden aiheuttamilta silmävammoilta. Suojalasien käyttö on lain mukaan pakollista ilotulitteita ampuville. Tukes suosittelee suojalasien käyttöä myös katsojille.

Uusia tuotevaatimuksia – kinkut silti paistuvat ja kahvikin on juotavaa

29.12.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Motiva Oy tiedottavat

Tammikuun alussa käyttöön otettavat uudet uunien ja liesituulettimien energiamerkinnät auttavat vertailemaan laitteiden ominaisuuksia. Lisäksi uuneille, liesituulettimille, keittotasoille ja kahvinkeittimille tulee ekosuunnitteluvaatimuksia esimerkiksi energiatehokkuudesta ja automaattisesti pois päältä -toiminnosta. Uudet vaatimukset koskevat vain markkinoille saatettavia tuotteita: EU-alueella jo oleviin laitteisiin ei tule energiamerkkiä eikä niitä muuteta uusien suunnitteluvaatimusten mukaisiksi.

Tukesin ilotuliteturvallisuuskampanjan teemana #muistasuojalasit!

19.12.2014

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa ilotuliteturvallisuuskampanjassaan tänäkin vuonna suojalasien käytöstä. Julkisuuden henkilöille postitetaan suojalaseja, jotka päässään julkkisten toivotaan ottavan itsestään selfie-kuvia ja julkaisevan kuvat verkossa tunnisteella #muistasuojalasit. Myös viranomaisia ja muita yhteistyökumppaneita haastetaan mukaan kampanjaan.

Ajankohtaista sähköurakoitsijoille 2/2014

17.12.2014

Ajankohtaista sähköurakoitsijoille 2/2014 -uutiskirjeen voit lukea täältä.

Tukesilta poikkeuslupa neonikotinoideja sisältävien kasvinsuojeluaineiden käyttöön

12.12.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut poikkeusluvan käyttää Elado FS 480- ja Cruise OSR -valmisteita öljykasvien siementen peittaukseen keväällä 2015. Valmisteiden tehoaineet ovat neonikotinoideja, joiden käytön Euroopan komissio on väliaikaisesti kieltänyt mehiläisille mahdollisesti haitallisina. Poikkeusluvan perusteena on, ettei kevätöljykasvien kirppojen torjuntaan ole käytettävissä korvaavia peittausaineita tai muita tehokkaita keinoja. Kylvössä ei saa käyttää pneumaattisia koneita.

Tukesin tiedotteita voi tilata nyt toimialoittain

9.12.2014

Tukesin tiedotejakelua on nyt uudistettu niin, että tiedotteita voi tilata haluamiltaan toimialoilta.

Monitoimitikkaiden rakenteissa puutteita

9.12.2014

  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti monitoimitikkaiden turvallisuutta Lahden ammattikorkeakoulussa. Testien perusteella kolmessa tuotteessa viidestä havaittiin rakenteellisia puutteita. Yhden tikkaan puutteet olivat niin vakavia, että Tukes velvoitti toiminnanharjoittajaa keräämään tikkaat takaisin kuluttajilta.  Vain yksi testattu tikas täytti vaatimukset tutkituilta osin.

Verkkokauppias, oletko jo valmistautunut sähköisillä energiamerkeillä?

8.12.2014

Energiamerkinnän käyttö laajenee tammikuussa 2015 myös verkkokauppoihin. Tähän asti verkkokaupoissa on pitänyt kertoa tiettyjä energiamerkistä löytyviä tietoja, mutta jatkossa sivuilta tulee löytyä itse merkintä sekä tuoteseloste. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että vaatimus koskee vain niitä malleja, jotka saatetaan markkinoille 1.1.2015 jälkeen.

Pesuaineiden irtomyynnistä keskusteltiin Brysselissä

8.12.2014

Euroopan komission pesuainetyöryhmä keskusteli pesuaineiden irtomyynnistä Brysselissä 5.12.2014. Euroopan komissio päätti selvittää kokonaistilannetta lähettämällä jäsenmaille kyselyn irtomyynnin tilanteesta. Pesuaineiden irtomyyntiä pidetään jätteiden määrän vähentämisen kannalta kannatettavana, mutta kuluttajien turvallisuus on pystyttävä takaamaan. Suomessa asiasta keskusteltiin syksyllä vilkkaasti sen jälkeen, kun valvovan viranomaisen, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tulkinnan mukaan pesuaineita ei saa myydä irtomyynnissä.

Tukesin uusi kasvinsuojelun opiskelumateriaali nyt verkossa

3.12.2014

Millä perusteella kasvinsuojeluaineet hyväksytään käyttöön Suomessa? Miten niitä pitää varastoida? Entä kuinka kasvinsuojeluaineiden käytössä otetaan huomioon pölyttäjien suojelu? Muun muassa näihin kysymyksiin saa vastauksen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) verkko-opiskelumateriaalista, joka on suunnattu etenkin kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjille tutkintoon valmistautumista varten.

Tieto lisää turvaa nettiostoksilla

28.11.2014

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV), Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean, Säteilyturvakeskuksen (STUK), Tullin ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) yhteistiedote 28.11.2014

Verkko-ostaminen on vaivatonta, mutta se vaatii kuluttajalta myös valppautta ja osaamista. Tänään käynnistyvällä Tieto lisää turvaa -kampanjalla kiinnitetään huomiota seikkoihin, joista verkko-ostajan tulisi olla selvillä ennen ostamista. Kampanjan taustalla on joukko suomalaisia valvontaviranomaisia.

Aurinkopaneelien vaihtosuuntaajissa paljon puutteita

27.11.2014

Aurinkopaneelien sähköverkkoon kytkettävien vaihtosuuntaajien eli inverttereiden toiminnasta löydettiin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja 13 muun EU:n markkinavalvontaviranomaisen yhteiskampanjassa runsaasti puutteita. Testatuista tuotteista vain yhdeksän prosenttia täytti kaikki niille asetetut sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC, electromagnetic compatibility) koskevat vaatimukset. EMC takaa, että sähkölaite toimii moitteettomasti yhdessä muiden samaan käyttöympäristöön tarkoitettujen laitteiden kanssa. Teknisiä puutteita oli yli 60 prosentissa testatuista tuotteista.

Jäikö levy päälle? Tulipalo alkaa usein liedeltä

26.11.2014

Liesi on yleisin sähköpalon aiheuttava laite Suomessa. Vuonna 2013 liedeltä alkoi lähes tuhat tulipaloa, joissa menehtyi seitsemän ihmistä.  Liesipalo saa alkunsa, kun levy jää päälle, ja valvomatta jäänyt ruoka tai lieden läheisyyteen jäänyt palava materiaali syttyy tuleen. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietojen mukaan yksikään viime vuoden liesipaloista ei johtunut laitteen viasta, vaan syy oli käyttäjän toiminnassa. Yksi riskiryhmistä ovat ikäihmiset, joiden liedenkäytön turvallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota.

Valoa pimeyteen – Tarkista koristevalosarjojesi turvallisuus

24.11.2014

Kaivoitko vanhat valosarjat varastosta etkä enää ole varma, kuuluvatko ne ulos vai sisälle? Mitä eri IP-merkinnät tarkoittivatkaan? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on koonnut tietopaketin valosarjojen turvallisesta käytöstä. Vanhojen joulu- ja koristevalosarjojen turvallisuus kannattaa tarkistaa silmämääräisesti ennen käyttöönottoa. Ulkokäyttöön suunnitellut valosarjat käyvät sisällekin, mutta sisäkäyttöön tarkoitetut sarjat ja muuntajat eivät sovi ulos.

Mittausvalvonta: Puolet vaaoista määräysten mukaisia

21.11.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja aluehallintovirastot ovat tänä vuonna valvoneet tehostetusti kausimyyjien tuotteiden mittaamista toreilla ja tilojen suoramyynnissä. Tarkastuksilla on tutkittu, ovatko vaa’at säädösten mukaisia ja miten pakkausten sisällön määrä mitataan. Eri puolilla Suomea on tarkastettu noin 560 kohdetta, joista 43 prosentissa oli huomautettavaa. Tyypillisin epäkohta on vaa’an varmennuksen vanhentuminen. Määräaikaisessa varmennuksessa tarkistetaan vaa’an luotettava toiminta.

Vaarallisia lastenvaunuja ja -rattaita poistettu markkinoilta

19.11.2014

Lastenvaunujen ja -rattaiden turvallisuutta selvitettiin eurooppalaisessa yhteisprojektissa, johon osallistui Suomesta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Projektissa testautettiin 51 lastenvaunua ja -ratasta sekä yhdistelmävaunua.  Testatuista tuotteista kahdeksasta löytyi vakavia puutteita.  Suomesta testeihin valittiin neljä tuotetta, ja testien perusteella yhdet rattaat ja yhdet vaunut poistettiin markkinoilta.

Tukes selvitti lelujen kemikaalipitoisuuksia

18.11.2014

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) markkinavalvonnan tulosten perusteella Suomessa myytävät lelut täyttävät melko hyvin uudet kemikaaliturvallisuus-vaatimukset. Tukes testautti kesän aikana 25 lelua, joista 18 täytti vaatimukset tutkituilta osin. Havaitut puutteet olivat pääasiassa merkintäpuutteita.

Tukesin testauttamat lastenvaatteet eivät sisältäneet vaarallisia kemikaaleja

17.11.2014

Lastenvaatteista ei löytynyt Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) teettämissä testeissä vaarallisia kemikaaleja.  Tukes testautti 12 ulkomaisen valmistajan lastenvaatetta Tullilaboratoriossa. Testattujen tuotteiden joukossa oli sukkia, paitoja, housuja ja sadetakkeja. Vaatteista selvitettiin mm. atsovärien, dimetyylifumaraatin (DMF), kadmiumin sekä eräiden ftalaattien pitoisuudet. Kaikki vaatteet olivat tutkituilta osin kemikaalilainsäädännön vaatimusten mukaisia. Yhdessä sadetakissa havaittiin kuitenkin DEHP-ftalaattipitoisuus, jonka johdosta toiminnanharjoittajalla on asiasta tiedonantovelvollisuus. Toiminnanharjoittaja kuitenkin poisti tuotteen vapaaehtoisesti markkinoilta.

Ajankohtaista käytön johtajille 1/2014

17.11.2014

Ajankohtaista käytönjohtajille uutiskirje 1/2014 on luettavissa täältä.

Hormonitoimintaa häiritsevistä aineista mittavia yhteiskunnallisia kustannuksia

17.11.2014

Pohjoismaiden ministerineuvoston tuore raportti osoittaa, että hormonitoimintaa häiritsevien aineiden käyttö aiheuttaa yhteiskunnalle merkittäviä kustannuksia, jotka voitaisiin välttää näiden aineiden käyttöä vähentämällä. Aineiden aiheuttamat vuosikustannukset pelkästään miesten lisääntymisterveydelle ovat raportin mukaan EU-tasolla lähes 600 miljoonaa euroa. Raportin tarkoituksena on vauhdittaa hormonitoimintaa häiritsevien aineiden tunnistamista ja sääntelyä EU-tasolla.

Lasten juomapulloista ja mukeista ei löytynyt testeissä turvallisuuspuutteita

14.11.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) selvitti markkinoilla olevien lapsille tarkoitettujen juomapullojen ja mukien turvallisuutta testauttamalla 15 tuotetta Tullilaboratoriossa. Tukesiin oli tullut pari ilmoitusta lasten urheilujuomapullosta irronneen korkin aiheuttamasta tukehtumisvaarasta. Testatuista tuotteista ei tällaista vaaraa kuitenkaan löytynyt.  Tuotteista ei myöskään löytynyt kemikaalilainsäädännössä rajoitettuja muovin pehmennysaineina käytettyjä ftalaatteja. Kuuden tuotteen käyttöohjeissa ja varoituksissa oli vähäisiä puutteita, ja kolmessa urheilujuomapullossa oli laadullisia puutteita. 

Asiakastutkimus 2014: Tukesin henkilöstö on osaavaa ja ammattitaitoista

13.11.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) teetti syyskuussa 2014 asiakastutkimuksen, jonka tarkoituksena oli kartoittaa asiakastyytyväisyyttä sekä paikantaa kehittämistä vaativia kohteita. Kysely kohdistettiin Tukesin eri toimialueiden asiakkaille.

Lasten kuulonsuojaimissa havaittu puutteita

13.11.2014

Lasten kuulonsuojaimia on poistettu markkinoilta niissä havaittujen puutteiden vuoksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti kuusi lasten kuulonsuojainta Työterveyslaitoksessa. Testien perusteella viisi kuulonsuojainta poistettiin markkinoilta.  Puutteita löytyi kuulonsuojaimien tyynyn paineessa päätä vasten, sangan jousivoimassa ja minimivaimennuksessa sekä käyttöohjeissa ja merkinnöissä.

Maalämpöpumpun asentaminen on luvanvaraista toimintaa

12.11.2014

Syyskuussa 2014 kylmäalan pätevyyksien valvonta siirtyi Suomen ympäristökeskukselta (Syke) Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes). Kuluneen syksyn aikana Tukesiin on tehty useita ilmiantoja toiminnanharjoittajista, jotka asentavat maalämpöpumppuja ilman asianmukaisia kylmäalan lupia. Tukes muistuttaa, että maalämpöpumpun asennuksessa tulee noudattaa kylmäalan pätevyysvaatimuksia.

Talvivaara Sotkamo Oy:n turvallisuusvastuut siirtyvät konkurssipesälle

7.11.2014

Talvivaara Sotkamo Oy: n turvallisuuteen liittyvät velvoitteet ja vastuut siirtyvät konkurssin jälkeen konkurssipesälle, samoin kuin kaikki Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) yhtiölle myöntämät luvat. Talvivaarassa on kaivos ja rikastamo, jossa on vaarallisia kemikaaleja, paine- ja sähkölaitteita.  Tukes valvoo toimintaa jatkavaa konkurssipesää samojen periaatteiden mukaan kuin toiminnanharjoittajaa.

Kuluttaja -sivuja on täydennetty uusilla kemikaaliosioilla

29.10.2014


Tukesin verkkosivujen Kuluttaja -osioon on nyt lisätty kemikaaleja koskevaa aineistoa. Sivustolta löytyy tietoa kemikaaleista aineryhmittäin ja käyttökohteittain.

Tunkkien turvallisuudessa puutteita

21.10.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on havainnut puutteita kuluttajakäyttöön tarkoitettujen tunkkien rakenteessa sekä merkinnöissä ja käyttöohjeissa. Tukes testautti kuusi hallitunkkia ja yhden sähköllä toimivan saksitunkin. Viidessä hallitunkissa oli turvallisuuspuutteita, joiden takia yritykset poistivat ne markkinoilta. Saksitunkin turvallisuuspuutteet olivat niin vakavia, että yritys keräsi myydyt tuotteet kuluttajilta pois.   

Pakkausten valvonta Tukesin tehtäväksi

10.10.2014

Pakkausten valvonta siirtyi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tehtäväksi 1.8.2014 alkaen pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun asetuksen myötä. Asetus määrittelee pakkauksille tiettyjä perusvaatimuksia liittyen mm. turvallisuuteen ja kierrätettävyyteen.  Tukes valvoo pakkausten vaatimustenmukaisuutta, raskasmetallipitoisuuksia sekä merkintöjä. 

Ympäristöterveydenhuollon valvonnassa haetaan vaikuttavuutta

9.10.2014

Ympäristöterveydenhuollon viranomaiset hakevat vaikuttavuutta riskiperusteisella, näkyvällä valvonnalla ja tietojärjestelmien kehittämisellä.  Suomen ympäristöterveydenhuollon keskusvirastot Evira, Tukes ja Valvira ovat nostaneet vaikuttavuuden keskeiseksi teemaksi myös ympäristöterveydenhuollon yhteisessä valtakunnallisessa valvontaohjelmassa vuosille 2015–2019. Valvontaohjelma ohjaa kuntia valvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tarkennuksia metsätaimitarhojen kasvinsuojelun pohjavesirajoituksiin paakkutaimituotannossa

3.10.2014

Metsäntutkimuslaitos (Metla) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tiedottavat:

Osa kasvinsuojeluaineista tai niiden hajoamistuotteista voi kulkeutua maakerrosten läpi, minkä vuoksi niiden käyttö on rajoitettua pohjavesialueilla. Metsätaimet tuotetaan nykyisin paakkutaimina muovihuoneissa, jolloin riski kasvinsuojeluaineiden kulkeutumisesta taimitarhalta ympäristöön on pienentynyt merkittävästi aiempaan paljasjuuritaimituotantoon verrattuna. Kasvinsuojeluaineiden käyttöohjeiden pohjavesirajoitukset koskevat ensisijaisesti vähäistä paljasjuuritaimien kasvatusta ja tarpeellisia kasvinsuojeluruiskutuksia voi tehdä paakkutaimituotannossa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ajanmukaistaa kuluvan vuoden aikana metsätaimitarhoilla käytettävien valmisteiden myyntipäällykset.

Kaihtimille uusia standardeja – kuristumisvaara minimoitava

22.9.2014

Sisäkaihtimille on julkaistu uusia turvallisuusstandardeja. Standardeilla halutaan ehkäistä kaihtimien naruista ja lenkeistä aiheutuvia kuristumisonnettomuuksia, joita on sattunut lapsille Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja joista osa on johtanut kuolemantapauksiin. Uusien standardien mukaan kaihtimien narujen on pysyttävä poissa pikkulasten ulottuvilta joko rakenteellisilla muutoksilla tai turvalaitteilla. Lisäksi kuristumisvaarasta on varoitettava käyttöohjeissa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo Suomen markkinoilla olevien kaihtimien turvallisuutta.

Ilotulitekaupan vastaavan hoitajan pätevyyskokeet loppuvuonna 2014

18.9.2014

Ilotulitteiden ja muiden räjähteiden kauppaa harjoittavan liikkeen palveluksessa tulee olla tuotteiden kaupasta ja varastoinnista vastaava hoitaja. Vastaavan hoitajan pätevyyskoe suoritetaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastossa (Tukes). Pätevyyskokeita järjestetään loppuvuonna Helsingissä, Tampereella, Rovaniemellä, Oulussa, Kuopiossa ja Lahdessa alla olevina päivinä.

Suomi kiirehtii EU:n yhteistä linjaa pesuaineiden irtomyyntiin

10.9.2014

Suomi pyytää Euroopan komissiota kiirehtimään tulkintaohjetta pesuaineiden irtomyyntiasiaan. Asiasta keskusteltiin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), sosiaali- ja terveysministeriön ja ympäristöministeriön yhteispalaverissa tänään keskiviikkona. Tukes toivoo asian pikaista käsittelyä komissiossa, jotta pesuainelainsäädäntöä sovellettaisiin ja valvottaisiin yhtenäisesti koko EU:ssa.

Hallintopäätösten käsittelyajat nyt nähtävillä verkossa

10.9.2014


Tukes on koonnut keskeisten toimialaansa kuuluvien asioiden käsittelyajat yhteen taulukkoon. Arvioituja käsittelyaikoja on kerrottu aiemminkin, mutta tieto on ollut hajallaan eri asioiden yhteydessä.

Epäonnistunut prosessin typetys syynä räjähdykseen Joensuun pyrolyysilaitoksella

8.9.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut valmiiksi onnettomuustutkinnan Fortum Power and Heat Oy:n pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 tapahtuneesta räjähdyksestä. Tärkeimpänä syynä räjähdykseen oli epäonnistunut typetys, jonka seurauksena prosessiin jäi syttyvää pyrolyysikaasua. Kun huoltoluukku avattiin, prosessiin pääsi happea, joka yhdessä pyrolyysikaasun kanssa muodosti räjähdyskelpoisen seoksen.

Tukes myönsi Talvivaaralle luvan uraanin käsittelyyn

3.9.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt Talvivaaran kaivokselle luvan ottaa talteen ja rikastaa kaivostoiminnan sivutuotteena syntyvää uraania. Tukesin myöntämä lupa koskee uraanin rikastamiseen tarvittavien vaarallisten kemikaalien turvallista käsittelyä laitoksessa. Ennen kuin uraanin käsittely voi alkaa, talteenottolaitoksen täytyy läpäistä Tukesin käyttöönottotarkastus. Lisäksi Talvivaara tarvitsee vielä muun muassa ympäristöluvan, valtioneuvoston luvan ja Säteilyturvakeskuksen hyväksynnän.

Pölynimurin valinnassa ei pidä tuijottaa vain tehoa

3.9.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Motiva Oy tiedottavat

Syyskuun alussa käyttöön otettu pölynimureiden energiamerkintä auttaa kuluttajia vertailemaan laitteiden ominaisuuksia. Merkintä kertoo pölynimurista paljon enemmän kuin otto- eli moottoriteholukeman, jota on tähän asti käytetty antamaan mielikuvaa imurin puhdistustehosta. Syyskuussa tulevat voimaan myös uudet ekosuunnitteluvaatimukset, jotka rajoittavat imureiden moottoritehoa. Uudet vaatimukset koskevat vain markkinoille saatettavia tuotteita: EU-alueella jo oleviin imureihin ei tule energiamerkkiä eikä niitä muuteta uusien suunnitteluvaatimusten mukaisiksi.

Kylmälaiteliikkeiden pätevyyden valvonta siirtyi Tukesille

2.9.2014

 Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014)  astui voimaan syyskuun alusta. Uudistuneen lain myötä kylmäalan pätevyyksien valvonta siirtyi Suomen ympäristökeskukselta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

Kosmetiikan irtomyynti sallittu – pesuaineet myytävä pakattuina ja merkittyinä

1.9.2014

Pesuaineiden irtomyynnin kieltäminen on herättänyt sosiaalisessa mediassa runsaasti keskustelua viime päivinä. Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on tullut satoja viestejä, joissa on ollut paljon rakentavaa kritiikkiä ja hyviä ehdotuksia lainsäädännön ja sen tulkintojen kehittämiseksi. Tukes pyrkii yhteistyössä alan toimijoiden ja ministeriöiden kanssa löytämään ratkaisuja, joilla lainsäädännön vaatimukset voitaisiin toteuttaa niin, että otetaan huomioon sekä kuluttajien turvallisuus että jätteiden määrän minimointi.

Tuotteiden CE-merkinnät kuntoon

29.8.2014

Osa markkinoilla olevista tuotteista on EU-lainsäädännön mukaan varustettava CE-merkillä, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi sähkölaitteet, lelut ja henkilönsuojaimet. Jos näistä tuotteista puuttuu CE-merkki, Tukes voi määrätä poistamaan tuotteen markkinoilta. Vastuu tuotteen turvallisuudesta, vaatimustenmukaisuudesta ja CE-merkinnästä on toiminnanharjoittajalla.

Kemikaalilaitosten tehtävä yhteistyötä onnettomuuksien ehkäisemiseksi

28.8.2014

Suomessa on satoja vaarallisia kemikaaleja käsitteleviä ja varastoivia laitoksia, joiden on varauduttava kemikaalionnettomuuksiin. Teollisuusalueilla onnettomuus saattaa levitä laitokselta toiselle ja aiheuttaa pahimmassa tapauksessa suuronnettomuuden. Viime vuonna voimaan tulleet kemikaalisäädökset velvoittavat toisiaan lähellä olevia tuotantolaitoksia tekemään yhteistyötä onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on laatinut yhdessä sisäministeriön pelastusosaston kanssa oppaan, jossa kerrotaan kemikaalilaitosten yhteistoimintavelvoitteista ja hyvistä käytännöistä onnettomuuksien ehkäisyssä.

Puhallettavissa MSpa-poreammeissa sähköiskun vaara

25.8.2014

Puhallettavat MSpa-poreammeet ovat aiheuttaneet useita sähköiskuja eri puolilla Eurooppaa. Sähköiskuista on raportoitu ainakin Hollannissa, Ruotsissa ja Norjassa.

Varmentamaton vaaka yleisin epäkohta tilamyynnissä ja toreilla

15.8.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja aluehallintovirastot ovat kesän aikana valvoneet tehostetusti kausimyyjien tuotteiden mittaamista toreilla ja tilojen suoramyynnissä. Tarkastuksilla on tutkittu, ovatko vaa’at säädösten mukaisia ja miten pakkausten sisällön määrä mitataan. Tähän mennessä eri puolilla Suomea on tarkastettu noin 400 kohdetta, joista 40 prosentissa oli huomautettavaa. Tyypillisin epäkohta on vaa’an varmennuksen vanhentuminen. Määräaikaisessa varmennuksessa tarkistetaan vaa’an luotettava toiminta.

Sukelluspullojen täyttöpaikan vaatimukset

12.8.2014Tiedotteessa kerrotaan, millaisessa tilassa sukelluspulloja voidaan täyttää ja mitä vaaditaan täyttöpaikan vastuuhenkilöltä ja täyttäjiltä.

Kosmetiikan mainonta ei saa olla harhaanjohtavaa

4.8.2014

Kosmetiikan markkinoinnissa käytettävien väittämien on oltava totuudenmukaisia ja todennettavissa, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Kosmeettisten valmisteiden on täytettävä kosmetiikkalainsäädännön asettamat velvoitteet, kuten esimerkiksi pakkausmerkintävaatimukset. Kosmeettisten valmisteiden on oltava turvallisia ihmisten terveydelle.

Tukesilta uusi opas hissien omistajille ja käyttäjille

25.7.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on laatinut oppaan hissien haltijoille ja hisseillä matkustaville. Hissillä turvallisesti -opas korvaa vanhan Ylös, alas, hissillä turvallisesti -julkaisun.

Tukes muistuttaa toiminnanharjoittajia henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista

22.7.2014

Markkinoilla olevien henkilönsuojainten on täytettävä eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Suojaimissa on oltava CE-merkintä sekä käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että markkinoilla on vain vaatimustenmukaisia henkilönsuojaimia. Tukes valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta.

Geelikynsilakka voi aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita

18.7.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa akrylaatteja sisältävän Depend GelLack -geelikynsilakan käyttöön liittyvistä allergisista reaktioista.  Valmisteen myynti kuluttajakäyttöön kiellettiin Ruotsissa, koska valmisteen havaittiin aiheuttavan vakavia allergisia reaktioita useille henkilöille.

Norilsk Nickelin Harjavallan vuodosta on pyydetty selvitys

18.7.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt Norilsk Nickel Harjavalta Oy:ltä kemikaaliturvallisuuslain mukaista selvitystä heinäkuun alussa tapahtuneesta nikkelisulfaattivuodosta. Yrityksen tulee antaa selvitys heinäkuun loppuun mennessä, ja Tukes päättää selvityksen perusteella jatkotoimenpiteistä. Harjavallan laitoksen tyyppisiä jäähdytysratkaisuja on käytössä muuallakin Suomessa, ja Tukes kehottaakin kemianteollisuutta kiinnittämään omatoimisesti huomiota asiaan.

Valkoiset ja selvästi ruostuneet muun väriset Enola Gaye -savuheitteet kerätään pois kuluttajilta

10.7.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päättänyt kieltää valkoisten Enola Gaye, Burst Wire Pull Smoke (Tukes-3000) -savuheitteiden myynnin ja määrännyt tukkumyyjät keräämään ne pois kuluttajilta. Lisäksi lievempien toiminta­häiriöiden takia muun väriset, selvästi ruostuneet savut kerätään pois kuluttajilta. Tukesin päätös koskee kansallisesti hyväksyttyjä savuheitteitä. Markkinoilla on myös CE-merkittyjä tuotteita, joita takaisinveto ei koske. Näissä tuotteissa ei ole havaittu räjähdysvaaraa tai toimintahäiriöitä, joten niiden käyttöä voidaan jatkaa. Kuluttaja erottaa tuotteet toisistaan etiketissä olevan CE-merkinnän avulla.

VAK-pakkausten valmistaminen Tukesin myöntämillä tyyppihyväksynnöillä päättyy vuoden lopussa

4.7.2014

31.12.2014 jälkeen ei enää voida valmistaa vaarallisten aineiden kuljetuspakkauksia, joille Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) edeltäjät Turvatekniikan keskus ja Teknillinen tarkastuskeskus ovat antaneet UN-tyyppihyväksymispäätöksen ennen vuotta 2003. Pakkausten rakennetyypit eivät enää vastaa ADR-sopimuksen nykyisiä määräyksiä eivätkä niitä vastaavia VAK-määräyksiä. Pakkausten valmistukselta puuttuu valmistajan oman tuotannon laadunvarmistusohjelma, jota edellytetään tyyppitestauksen lisäksi. Voimassaoleva tuotannon laadunvarmistusohjelma on edellytys VAK-pakkauksen UN-tyyppihyväksynnän voimassaololle.

Tuholaistorjunnan ammattilaisen tunnistaa jatkossa tutkinnosta

27.6.2014

Tuhoeläinten, esimerkiksi rottien ja luteiden, ammattimainen torjunta edellyttää jatkossa tutkinnon suorittamista. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tulee pitämään rekisteriä tutkinnon suorittaneista henkilöistä ja yrityksistä. Tuholaisten torjunnassa saa käyttää vain Tukesin hyväksymiä eliöntorjunta- eli biosidivalmisteita.

Kaikille kaivospiireille Suomessa määrätään vakuus

23.6.2014

Kaikki Suomen kaivospiirit määrätään asettamaan vakuus kaivoksen lopettamisen jälkitoimenpiteitä varten. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) antaa kaivosoikeuksien haltijoille määräyksen vakuuden asettamisesta kesäkuun lopussa, ja vakuus on asetettava vuoden kuluessa. Kaivosvakuuden tulee kattaa kaivoslain mukaiset toimenpiteet, joilla suljetun kaivoksen alue saatetaan turvalliseen kuntoon ja maisemoidaan.

Enola Gaye -savuheitteissä räjähdysvaara, poista heti käytöstä!

19.6.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa kuluttajia Enola Gaye,  Wire Pull Smoke Grenade -nimisen savuheitteen räjähdysvaarasta. Osa tuotteista on viallisia ja ne saattavat räjähtää käyttäjän kädessä.  Pyroteknisia tuotteita käytetään savuefekteinä esimerkiksi värikuulapeleissä. Tukes kehottaa tuotteen ostaneita poistamaan ne heti käytöstä ja palauttamaan myyntiliikkeeseen

Ulkokuntoilupaikkojen turvallisuutta valvotaan tehostetusti

18.6.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), kunnat ja aluehallintovirasto valvovat tänä kesänä tehostetusti ulkokuntoilupaikkojen turvallisuutta. Valvontaprojektissa selvitetään, miten toiminnanharjoittajat huolehtivat ulkokuntoilupaikkojen ja kuntoiluvälineiden turvallisuudesta, sekä tehdään tarkastuksia eri puolilla Suomea.

Kodin esineiden nappiparistot vaaraksi lapsille

17.6.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Myrkytystietokeskus tiedottavat:


Monissa kodin arkisissa esineissä on nappiparistoja ja muita pieniä paristoja, ja paristoluukut voivat vahingossa aueta lasten käsissä. Jos lapsi nielee pariston, seuraukset voivat olla vakavat. Ympäri maailman raportoidaan vuosittain onnettomuuksia, joissa lapsi on saanut vakavia vammoja nieltyään pariston. Tapausten takia kesäkuussa vietetään kansainvälistä paristoturvallisuuden viikkoa, jolla halutaan kiinnittää kuluttajien huomio pikkuparistojen lapsille aiheuttamiin riskeihin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Myrkytystietokeskus muistuttavat, että pikkuparistoja sisältävät kodin esineet tulee pitää poissa lasten ulottuvilta ja tarkistaa lelujen paristoluukut säännöllisesti.

Kaasulaitteiden oikea käyttö ja kunnossapito ehkäisevät onnettomuuksia

12.6.2014

Huoltamattomat ja vikaantuneet kaasulaitteet tai niiden huolimaton käyttö aiheuttavat vuosittain häkämyrkytyksiä, kaasuvuotoja ja tulipaloja.  Kaasuonnettomuuksissa on kuollut 10 vuoden aikana 15 ihmistä. Onnettomuuksia voi parhaiten ehkäistä käyttämällä laitteita oikein sekä huolehtimalla niiden huollosta ja kunnossapidosta. Ennen kesälomakautta on hyvä tarkistaa ja huoltaa kesämökin, matkailuajoneuvon sekä veneen kaasulaitteet, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Pohjoismaiden sähköturvallisuutta valvovat viranomaiset etsivät keinoja verkkokaupan valvontaan

11.6.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) isännöi pohjoismaisten sähköturvallisuusviranomaisten tapaamista 11.–12.6.2014. Tänä vuonna kokouksen yhtenä erityisteemana on lisääntyvä verkkokauppa ja sen tuomat haasteet sähkötuotteiden turvallisuuden valvontaan.

RoHS-direktiivi koskee jatkossa myös terveydenhuollon laitteita ja mittauslaitteita

11.6.2014

Yhteistiedote Tukes ja ympäristöministeriö

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan yhä enemmän. Kesäkuussa 2013 voimaan astunut laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa laajenee 22.7.2014 koskemaan myös muun muassa terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä tarkkailu- ja valvontalaitteita. Heinäkuun jälkeen rajoitusten piiriin tulevia uusia tuoteryhmiä ovat esimerkiksi kotitalouksien palovaroittimet ja valvontajärjestelmät.

Uusi F-kaasuasetus tuo rajoituksia kylmäaineiden käyttöön

5.6.2014

EU:n uusi F-kaasuasetus (N:o 517/2014) julkaistiin toukokuussa 2014. Asetuksen tavoitteena on ohjata kylmäalan teollisuutta asteittain F-kaasuista kohti ympäristölle vähemmän haitallisia vaihtoehtoja. Kylmäalan pätevyydet säilyvät nykyisillä ehdoilla, mutta jatkossa pätevyyskoulutusten yhteydessä on tarjottava tietoa F-kaasuille vaihtoehtoisista teknologioista. Uusittu F-kaasuasetus astuu voimaan 1.1.2015.

Tukesin toimialojen onnettomuustilastot 2013 julkaistu

4.6.2014

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimialalla sattuneista onnettomuuksista on julkaistu uusimmat tilastot kalvosarjana. Viime vuonna Tukesin toimialoilla sattui 273 onnettomuutta, joista suurin osa oli liittyi sähköön (109) tai vaarallisiin kemikaaleihin (76).  Onnettomuuksissa loukkaantui 198 henkilöä. Sähköisku aiheutti kolme kuolemaa ja sähköpaloissa menehtyi 11 henkilöä.  

Tarkista häkävaroittimesi – osa varoittimista epäluotettavia Tukesin testeissä

2.6.2014

Korjattu Housegard-varoittimen mallinumero 2.6. kello 15

Häkävaroittimista on löytynyt puutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) teettämissä testeissä. Tukesin testauttamista kuudesta tuotetyypistä neljä reagoi häkään liian hitaasti tai ei lainkaan. Yksi varoitin puolestaan reagoi liian nopeasti. Tukes suosittelee, että kodeissa olevat häkävaroittimet tarkistetaan ja epäluotettavaksi todetut mallit vaihdetaan uusiin. Myös laitteen ikä on hyvä tarkistaa: häkävaroitin vanhenee 3–5 vuodessa.

Suomen kaivoksilla sattuu harvoin kuolemaan johtavia onnettomuuksia

27.5.2014


Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon tulee vuosittain keskimäärin 30 kaivostapaturmaa, joista aiheutuu vähintään kolmen päivän sairasloma. Vakavampia onnettomuuksia sattuu alle kymmenen vuodessa. Tällaisia ovat esimerkiksi kivien putoamiset ja vaarallisen kemikaalin roiskeet työntekijöiden päälle, sähköiskut, tulipalot, liikenneonnettomuudet sekä ajoneuvojen putoamiset tai kaatumiset. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on Suomen kaivoksilla sattunut erittäin harvoin.

Lasten turvallisuus esillä HUPS-tapahtumassa Espoossa 24.5.

22.5.2014

Miten vanhemmat voivat vaikuttaa lasten altistumiseen kemikaaleille? Millainen on turvallinen lastenhuone? Miltä näyttävät uudet varoitusmerkit? Lapsiperheen turvallinen arki on esillä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) osastolla lasten HUPS-tapahtumassa, joka järjestetään Espoossa lauantaina 24.5.

Tutkimus: Kemikaaleille altistuminen huolestuttaa joka viidettä suomalaista

21.5.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on teettänyt Taloustutkimuksella tutkimuksen, jossa ensimmäisen kerran selvitettiin suomalaisten asenteita kemikaaleja sisältävien tuotteiden käyttöön. Suurinta osaa suomalaisista ei juuri huolestuta kemikaaleille altistuminen jokapäiväisessä elämässä. Noin viidennes on kuitenkin vähintään melko huolestunut asiasta. Yli puolet suomalaisista lukee kemikaalien varoitusmerkinnät ja käyttöohjeet aina tai lähes aina.

Ajankohtaista sähköurakoitsijoille 1/2014

17.5.2014

Ajankohtaista sähköurakoitsijoille uutiskirje 1/2014 on luettavissa täältä.

Toukotalkoot: Huolehdi kodistasi kuin itsestäsi

13.5.2014

Yhteistiedote (Toukotalkoot)

Jokavuotinen Toukotalkoot-kampanja kannustaa ihmisiä pitämään kodeistaan hyvää huolta. Huolenpidon tuloksia ovat muun muassa energiansäästö, parantunut turvallisuus ja asumisen viihtyisyys. Toukotalkoot-sivuilta löytyvien omakotitalon ja kerrostaloasunnon tarkistuslistojen avulla yleisimmät asukkaalle kuuluvat tarkistus- ja huoltotoimet on helppo käydä läpi.

Markkinoilla olevia kemikaaleja valvotaan entistä tehokkaammin

13.5.2014

Kemikaalien markkinavalvonta tehostuu ja yhdenmukaistuu toiminnan siirryttyä kunnilta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) hoidettavaksi. Tukesin vastuulla on muun muassa biosidien, kosmetiikan, kasvinsuojeluaineiden sekä muiden kemikaalien valvonta Suomessa. Tavoitteena on torjua kemikaalien aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja ja siten edistää kemikaaliturvallisuutta.

Selvästi parempi kesä - ilman tapaturmia

8.5.2014

STM:n tiedote

Perjantaina 13. kesäkuuta vietetään jälleen valtakunnallista Tapaturmapäivää. Tänä vuonna erityisteemana on kesä ja alkoholin aiheuttamat tapaturmat. Tapaturmapäivänä kiinnitetään huomiota siihen miten esimerkiksi kesämökillä, vesillä, kesän juhlissa ja lomareissuilla toimitaan turvallisesti, ilman tapaturmia.

Tila- ja torimyynnin vaakoja valvotaan taas kesällä

8.5.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja aluehallintovirastot valvovat tulevanakin kesänä tehostetusti kausimyyjien vaakoja ja pakkausten sisällön määrittelyä. Vaakojen ja mittojen luotettavuutta valvotaan tilamyynneissä ja toreilla eri puolilla Suomea touko–syyskuussa.

Nestekaasulaitoksille tehtävä määräaikaistarkastuksia

7.5.2014

Nestekaasulaitoksille on tehtävä määräaikaistarkastuksia 1.1.2013 voimaan tulleiden asetusmuutosten (855/2012) myötä. Tarkastuksia tekevät tarkastuslaitokset  ja tarkastuksilla varmistetaan, että laitos noudattaa säädöksiä ja lupapäätöksiä.  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on nestekaasulaitosten lupa- ja valvontaviranomainen. Tukes muistuttaa, että toiminnanharjoittajien on myös huolehdittava nestekaasusäiliöiden ja erityisesti niiden venttiiliratkaisujen säädöstenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.  Turvallisuuden kannalta on erityisen tärkeää, että nestekaasusäiliön varoventtiiliyhteessä ei ole sulkuventtiiliä. 

Sähköiskuun kuoli viime vuonna kolme ihmistä

25.4.2014

Sähköisku aiheutti viime vuonna kolme kuolemaa ja sähkön aiheuttamissa tulipaloissa kuoli 11 henkilöä. Sähkötapaturman uhreista yksi oli sähköalan ammattilainen, joka sai sähköiskun voimajohdon asennustyössä. Toinen oli LVI-asentaja, joka kuoli sähköiskuun omakotitalon lämminvesivaraajan asennuksen yhteydessä. Kolmas tapaus sattui yöaikaan rakennuksen purkutyömaalla, jossa mies sai sähköiskun muuntamosta. Sähköiskukuolemia sattuu keskimäärin 2-4 vuodessa ja määrä on pysynyt suunnilleen samana jo parikymmentä vuotta.

Pienyrityksille opastusta kemikaaliriskien hallintaan

11.4.2014

Vaarallisia kemikaaleja käyttäville ja varastoiville pienyrityksille on tarjolla laaja tietopaketti kemikaaliturvallisuudesta ja riskienhallinnasta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on uusinut suositun Pienyritysten kemikaali- ja turvallisuusriskien hallinta -oppaan mm. päivittämällä säädösvaatimuksia sekä käytännön ohjeistusta. Myös oppaan ulkoasu on muuttunut.

Kemikaali- ja räjähdelaitosten tehovalvonta tuotti tulosta

10.4.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti syksyllä 2013 tehostetun valvonnan kemikaali- ja räjähdelaitoksissa, joiden toiminnassa oli havaittu puutteita määräaikaistarkastuksissa. Tehovalvonta kohdistettiin 35 laitokseen, joista noin puolet on jo tähän mennessä korjannut puutteet.

Valaisimen energiamerkintä hämärän peitossa – tiivistetty ohje valaisimen energiamerkistä

8.4.2014

Maaliskuun alussa voimaan tullut valaisimen energiamerkintä on aiheuttanut paljon sekaannusta ja väärinkäsityksiä. Merkintävaatimukset eroavat muiden tuotteiden merkintävaatimuksista. Valaisimen energiamerkkiä ei tarvitse kiinnittää pakkaukseen. Sen sijaan merkin pitää olla loppukäyttäjien nähtävillä myyntipisteessä.

Turvallinen koti lapselle -opas neuvoo vanhempia välttämään vaaranpaikat

7.4.2014

Mikä on pikkulapsille yleisimmin tapahtuva onnettomuus ja miten sen voisi ehkäistä? Mitä pitää ottaa huomioon lastenhuonetta kalustettaessa? Entä pitääkö lastenvaatteet pestä ennen käyttöä? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut pikkulasten vanhemmille suunnatun oppaan, jossa neuvotaan käytännönläheisesti, miten kodin kemikaali- ja kuluttajaturvallisuutta voi parantaa.

Tukesin tutkintaryhmä selvittämään Joensuun laitosonnettomuutta

28.3.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on perustanut tutkintaryhmän selvittämään Fortum Power and Heat Oy:n pyrolyysilaitoksella Joensuussa torstaina 26.3.2014 tapahtunutta onnettomuutta. Prosessihäiriön jälkeen sattuneessa räjähdyksessä loukkaantui kolme henkilöä.

Malminetsintä romahti Suomessa viime vuonna – kaivoksilla louhitaan silti aiempaa enemmän

28.3.2014

Suomessa toimivat kaivosyhtiöt raportoivat Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) investoineensa vuonna 2013 malminetsintään 40 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tutkimuskairausten määrä väheni puoleen. Jo perustetuilla kaivoksilla kuitenkin louhittiin innokkaasti: kokonaislouhinta kasvoi 16 prosentilla. Kaivosalan lupien käsittelyruuhka ei enää ole este tehokkaalle malminetsinnälle, sillä Tukes on saanut lupajonot lyhenemään.

Kimmo Peltonen Tukesin pääjohtajaksi

27.3.2014

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) pääjohtajana aloittaa 1.7.2014 filosofian tohtori Kimmo Peltonen. Virka on määräaikainen ja kestoltaan seitsemän vuotta. Valtioneuvosto päätti nimityksestä 27.3.2014.

Teippaa paristot ja kierrätä turvallisesti

27.3.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Recser Oy ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK muistuttavat, että huolimattomasti kierrätetyistä paristoista voi syttyä tulipalo. Paristolaatikoista on viime ja tänä vuonna alkanut tulipaloja, kun napojen oikosulku on kuumentanut paristot ja sytyttänyt lopulta keräyslaatikon tuleen. Oikosulku on helppo estää teippaamalla käytöstä poistetut paristot.

Sähkösavukkeita kärysi Tukesin testeissä

26.3.2014

Sähkösavukkeiden latauslaitteista on löytynyt paljon turvallisuuspuutteita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) teettämissä testeissä. Tukes testautti 15 sähkösavukepakkausta ja testausten perusteella kymmenen tuotetta poistettiin markkinoilta. Näistä neljässä tapauksessa maahantuoja velvoitettiin keräämään tuotteet pois kuluttajilta. Testeissä tutkittiin sähköturvallisuuden lisäksi kiellettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sekä latureissa, savukeosissa että tuotteiden akuissa. Kolmessa tuotteessa oli lyijyä, jonka käyttö on kiellettyä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

Vahva RAPEX-yhteistyö parantaa kuluttajan turvallisuutta

25.3.2014

Vaaraa aiheuttavista tuotteista tehtiin vuonna 2013 yhteensä 2364 ilmoitusta eurooppalaiseen RAPEX-järjestelmään. Ilmoitusten määrä on nelinkertaistunut kymmenen viime vuoden aikana. Eniten ilmoituksia tehtiin leluista sekä vaatteista, tekstiileistä ja muotituotteista. Suomesta tehtiin järjestelmään 89 ilmoitusta, joista suurin osa koski sähkötuotteita ja leluja.

Sukelluspullojen täyttöpaikkojen turvallisuudessa kehitettävää

24.3.2014

 Sukellusliikkeet ja -kerhot
Tarkastuslaitokset

 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tehnyt valvontakäyntejä sukelluspullojen täyttöpaikkoihin syksyllä 2013 ja talvella 2014. Valvontahavaintojen perusteella kohteissa on paljon kehitettävää. Esimerkiksi täyttö tapahtui asiakastiloissa ilman täyttöpaikkalupaa, vastuuhenkilöitä ei ollut määritelty eikä täyttö- ja huoltotilaa ollut eriytetty. Toiminnanharjoittajien on hyvä noudattaa seuraavia ohjeita täyttöpaikkojen turvallisuuden kehittämiseksi.

Airsoft-peleissä käytettäviä silmien- ja kasvojensuojaimia poistettu markkinoilta

21.3.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on poistanut markkinoilta seitsemän vaatimustenvastaista airsoft-peleissä käytettävää silmien- ja kasvojensuojainta. Tukes testautti valvontaprojektissa yhdeksän muovi- tai verkkolinssillä varustettua suojalasia ja kasvojensuojainta. Suojainten merkinnöissä ja käyttöohjeissa oli paljon puutteita, esimerkiksi neljästä tuotteesta puuttui CE-merkintä. Yhdessä tuotteessa oli rakenteellinen puute, joka voi aiheuttaa vaaraa käyttäjälle. Yhdelläkään toiminnanharjoittajalla ei ollut esittää tuotteita koskevia asiakirjoja.

Uudesta energiamerkistä apua valaisimen valintaan

10.3.2014

Motivan ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) yhteistiedote

Uusi energiamerkki auttaa valitsemaan valaisimen, jossa voi käyttää vähän energiaa kuluttavia lamppuja. Maaliskuun alusta alkaen markkinoille saatetuilla valaisimilla tulee olla energiamerkki, ja lamppujen sekä valaisimien markkinoinnissa pitää mainita tuotteen energialuokka. Lamppujen energiamerkki uudistui viime syyskuun alussa.

Uusi uutiskirje opastaa sähkölaitteiden parissa työskenteleviä tuntemaan lainsäädännön vaatimukset

7.3.2014

Sähkölaitteiden parissa työskentelevien on nyt entistä helpompi saada tietoa lainsäädännön vaatimuksista Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) uuden Ajankohtaista sähkötuotteista -uutiskirjeen kautta. Sähköisessä uutiskirjeessä kerrotaan muutoksista lainsäädännössä, markkinavalvonnan havainnoista, uusista oppaista ja julkaisuista sekä muista ajankohtaisista asioista.

Kemikaaliriskejä vähentävä valtakunnallinen hanke alkaa

5.3.2014

Työterveyslaitoksen uutinen

Aluehallintoviraston (avi) työsuojelun vastuualueet aloittavat valtakunnallisen valvontahankkeen, jonka tavoite on metallien työstämisessä käytettävien aineiden ja menetelmien asianmukainen valinta ja käyttö työpaikoilla. Tällä pyritään työsuojeluriskien vähentämiseen kemikaalien käytössä ja varastoinnissa.

FINAS-akkreditointipalvelu siirtyy Tukesin yhteyteen

28.2.2014

Mittatekniikan keskus MIKESin yhteydessä toimiva FINAS- akkreditointipalvelu sijoitetaan vuoden 2015 aikana Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes). Järjestely liittyy valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistukseen, jonka seurauksena MIKES ja VTT yhdistyvät ja VTT:n hallintomalli uudistetaan.

Novelty-sytyttimiä poistettu markkinoilta

27.2.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on poistanut markkinoilta 30 ns. novelty-sytytintä. Novelty-sytyttimet muistuttavat leluja, piirroshahmoja tai muita lapsia kiinnostavia esineitä, ja niiden markkinointi on ollut EU:ssa kiellettyä jo useita vuosia. Tukes havaitsi näiden tuotteiden ilmoituksia verkkokaupassa viime vuoden lopulla ja tuotteet on nyt poistettu myynnistä.

Kaikkia rakennustuotteita ei ole pakko CE-merkitä

13.2.2014

Viime kesänä voimaantullut EU:n rakennustuoteasetus edellyttää CE-merkintää suurelle osalle rakennustuotteita. Merkintäpakko koskee kuitenkin vain sellaisia rakennustuotteita, jotka kuuluvat yhdenmukaistettujen standardien piiriin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo Suomen markkinoilla olevien rakennustuotteiden CE-merkintöjä.

Vaarallisia tuotteita poistettu markkinoilta ennätysmäärä

10.2.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) poisti viime vuonna markkinoilta 364 vaarallista tai vakavasti puutteellista tuotetta, joista 116 kpl kerättiin takaisin myös kuluttajilta. Sähkötuotteiden osalta vakavia puutteita löytyi eniten led-lampuista, latureista ja verkkoliitäntäkojeista. Puutteita löytyi paljon myös koneista, leluista, henkilönsuojaimista sekä jalometallituotteista.

Välinpitämättömyys sähköasennusten kunnossapitoa kohtaan aiheuttaa mittavia tulipaloja

4.2.2014

Osa sähkölaitteiston vikaantumisesta johtuvista tulipaloista ja sammutustehtävistä voitaisiin välttää, jos laitteistojen haltijat pitäisivät parempaa huolta sähköasennusten kunnossapidosta. Pelastuslaitokset saivat n. 770 sähkölaitteiston vikaantumisesta johtuvaa hälytystehtävää aikavälillä 3/2012-2/2013. Eniten hälytystehtäviä aiheutui valaisimien, sähkökeskusten sekä sähköjohtojen ja kaapelointien vikaantumisesta.  Tiedot löytyvät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tuoreesta Sähkölaitteistoista aiheutuneet tulipalot ja palovaarat Suomessa -selvityksestä. 

Ilotulitteista ennätyksellisen vähän silmävammoja, tulipalot lisääntyivät

31.1.2014

Viime vuodenvaihteessa 11 potilasta hakeutui sairaalahoitoon ilotulitteiden aiheuttamien silmävammojen takia. Luku on pienempi kuin milloinkaan aiemmin 2000-luvulla ja viime vuosien laskevan trendin mukainen. Ilotulitteiden aiheuttamat tulipalot sen sijaan lisääntyivät selvästi.

Tukesin pääjohtajaksi 19 hakijaa

29.1.2014

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin pääjohtajaksi on hakenut 19 henkilöä. Pääjohtaja johtaa viraston toimintaa sekä vastaa sen toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta sekä tavoitteiden saavuttamisesta.

Neonikotinoideilla peitattuja rypsin- ja rapsinsiemeniä saa käyttää 3.3.–30.6.2014

24.1.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päättänyt sallia Cruiser OSR, Elado FS 480 ja Modesto -valmisteilla peitatun rypsin- ja rapsinsiemenen myynnin, markkinoinnin ja käytön 3.3.–30.6.2014 väliseksi ajaksi. Poikkeusluvat koskevat jo peitattujen siemenien käyttöä. Uusien siemenien peittaukseen Tukes ei anna lupaa.

Tukes valmistelee poikkeuslupaa neonikotinoideilla peitatun rypsin- ja rapsinsiemenen käyttöön keväällä 2014

21.1.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valmistelee poikkeuslupaa Cruiser OSR ja Elado FS 480 -valmisteilla peitatun rypsin- ja rapsinsiemenen myynnin, markkinoinnin ja käytön sallimiseksi 3.3.–30.6.2014 väliseksi ajaksi. Uusien siemenien peittaukseen Tukes ei aio antaa lupaa.

Kemikaalien valmistajat ja maahantuojat uusivat ennätyksellisen paljon turvallisuustietoja kemikaaleista

14.1.2014

Kemikaalien valmistajat ja maahantuojat tekivät Tukesin kemikaalituoterekisteriin enemmän ilmoituksia kuin koskaan aiemmin. Ilmoitusten vilkas uusiminen johtui ennen kaikkea vaarallisten kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteisiin liittyvän lainsäädännön uudistumisesta. Yritykset joutuivat uusimaan kaikki rekisterissä olevat ilmoituksensa, koska kemikaalituoterekisteriin tehtävä ilmoitus on sisällöltään käyttöturvallisuustiedotteen mukainen. Kemikaalituoterekisterin kautta Suomessa käytettävistä vaarallisista kemikaaleista on saatavissa tietoa esimerkiksi onnettomuuden sattuessa.

Käsihuuhteiden käyttö terveydenhoidossa yhä tarpeen ja turvallista

10.1.2014

 THL:n ja Tukesin yhteistiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) täsmentävät julkisten tilojen desinfiointiaineiden käytöstä annettuja suosituksia terveydenhoidon osalta ja suosittelevat edelleenkin alkoholipohjaisten käsihuuhteiden käyttöä terveydenhoidossa. 

Tietoa ja harkintaa tarvitaan käytettäessä desinfiointiaineita julkisissa tiloissa

3.1.2014

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa julkisten tilojen desinfiointiaineiden käytöstä vastaavia henkilöitä varmistamaan, että sekä erilaisten pintojen että ihon desinfiointiin käytetään vain valmisteita, joiden tehoaineet ovat EU:ssa sallittuja. Lisäksi valmisteiden käytön kussakin kohteessa on oltava tarkoin ennalta harkittua ja selkeästi ohjeistettua.

Lumettomuus ja voimakas tuuli vaativat ilotulittajalta erityistä huolellisuutta

31.12.2013

Poikkeuksellisen lauha sää tuo lisähaasteita ilotulitteiden ja rakettien ampumiselle. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa ilotulitteiden ampujia tukemaan ilotulitteet lumen puuttuessa huolellisesti esimerkiksi hiekalla tai kivillä ja käyttämään raketinampumistelinettä. Jos tuulee voimakkaasti, rakettien ampumista on syytä kokonaan välttää.

Sähköasentajan kuolema Savitaipaleella johtui turvallisuusohjeiden puutteellisesta noudattamisesta

31.12.2013

Savitaipaleella 17.4.2013 tapahtunut sähköasentajan tapaturmainen kuolema johtui turvallisuusmenettelyiden puutteellisesta noudattamisesta. Puolalaisen urakoitsijan asentaja kuoli sähkötyötapaturmassa saamaansa sähköiskuun 400 kV:n voimajohdon asennustyön yhteydessä. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tutkinnan mukaan myös urakoitsijoiden sähköturvallisuudesta vastaavien henkilöiden toiminnassa oli puutteita. Savitaipaleen tutkintaraportti on julkaistu Tukesin verkkosivuilla.

Kemikaaliturvallisuutta parannetaan viestintää tehostamalla

30.12.2013

Suomen ensimmäinen kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva viestintäsuunnitelma on valmistunut. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) koordinoiman, laajassa viranomaisyhteistyössä valmistellun suunnitelman päätavoitteena on tehostaa luotettavan kemikaalitiedon jakamista ja siten parantaa kemikaaliturvallisuutta.

Ilotulitteiden kuluttajatuontia säädellään monin rajoituksin

30.12.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että monet eri rajoitukset estävät kuluttajaa tuomasta ilotulitteita ulkomailta. Laki säätelee Ilotulitteiden maahantuontia, kuljettamista, myyntiä ja käyttöä monin tavoin. Osa rajoituksista koskettaa myös kuluttajia, jotka haluaisivat hankkia raketteja tai ilotulitteita ulkomailta omaan käyttöönsä.

Suojaa silmäsi ilotulitteilta ja muista varovaisuus

27.12.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa uudenvuoden juhlijoita käyttämään ilotulitteita varovaisesti, noudattamaan käyttöohjeita huolellisesti ja huolehtimaan ilmoitetuista turvaetäisyyksistä. Suojalasit suojaavat tehokkaasti ilotulitteiden aiheuttamilta silmävammoilta, ja niiden käyttö on lain mukaan pakollista ilotulitteita ampuville. Tukesin Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan noin viidesosa suomalaisista juhlii tulevaa uuttavuotta ilotulitteita ampumalla.

Tukesin ilotuliteturvallisuuskampanjan Markku rohkaisee suojalasien käyttöön

26.12.2013

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ilotuliteturvallisuuskampanjan keulahahmo Markku rohkaisee jälleen uudenvuoden juhlijoita käyttämään ilotulitteita turvallisesti. Tänä vuonna Markku ja hänen tähdittämänsä The Expolodables tulee tutuksi sosiaalisen median kanavissa ja elokuvateattereissa ympäri maan. Kampanjan tavoitteena on herätellä etenkin nuoria siihen, että suojalasien käyttö on ilotulitteen ampujille paitsi pakollista, myös halpa ja vaivaton keino suojata silmät mahdollisilta ilotulitteiden aiheuttamilta silmävammoilta.

Ajankohtaista sähköurakoitsijoille 2/2013

20.12.2013

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) uutiskirje sähköurakoitsijoille.

Ajankohtaista sähkölaitteistojen käytön johtajille

19.12.2013

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) uutiskirje sähkölaitteistojen käytön johtajille.

Sotilaskäyttöön tarkoitetut suojaimet eivät sellaisenaan sovellu henkilönsuojaimiksi

17.12.2013

Sotilaskäyttöön tarkoitettuja suojaimia, kuten kypäriä ja turvaliivejä, on myyty kuluttajille virheellisesti henkilönsuojaimina.  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa, että niiden käyttö henkilönsuojaimena ei ole turvallista.  Jos sotilaskäyttöön tarkoitettuja suojaimia markkinoidaan henkilönsuojaimena, niiden on täytettävä eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.

Joululeluista ja jouluvaloista löytyi aiempia vuosia vähemmän turvallisuuspuutteita

12.12.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on löytänyt joulunajan valvonnassaan aiempia vuosia selvästi vähemmän vaarallisia tuotteita. Tukes testautti tänä syksynä 30 joululelua, joista kahdessa havaittiin turvallisuuspuutteita. Tähän mennessä 27 jouluvaloa on lähetetty testeihin, ja toistaiseksi vain kaksi niistä on joutunut myyntikieltoon. Turvallisuustesteissä oli lisäksi pienten lasten vaatteita.

Kannettavien tietokoneiden latauslaitteet häiritsevät usein muita sähkölaitteita

11.12.2013

Kannettavien tietokoneiden latauslaitteiden toiminnasta löydettiin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja 18 muun EU:n markkinavalvontaviranomaisen yhteiskampanjassa runsaasti puutteita. Testatuista tuotteista vain 23 prosenttia täytti kaikki niille asetetut sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC, electromagnetic compatibility) koskevat vaatimukset. EMC takaa, että sähkölaite toimii moitteettomasti yhdessä muiden samaan käyttöympäristöön tarkoitettujen laitteiden kanssa.

Lämpölaitosten varolaitteet arvioitava säädösten mukaisesti

9.12.2013

Painelaitteiden valmistajat ja
käyttäjät, tarkastuslaitokset

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tehnyt vuosina 2012 ja 2013 markkinavalvontaa alle 10 MW:n kiinteän polttoaineen lämpölaitoksille. Valvonnassa on tullut esille, että lämpölaitosten varolaitteiden arvioinnissa ei noudateta kaikilta osin painelaitesäädöksiä. Erityisesti tämä koskee lämpölaitoksen varolaitteena toimivien rajoitinlaitteiden, esimerkiksi kattilasuojan, asianmukaista arviointia.

Sähkökuoleman syynä ammattitaidottoman henkilön virheellinen asennus

5.12.2013


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut valmiiksi Rovaniemellä 6.9.2013 sattuneen LVI-asentajan sähkökuoleman tutkinnan ja tutkintaraportti on julkaistu Tukesin verkkosivulla. Onnettomuuden aiheutti virheellinen pistoliittimen kytkentä lämminvesivaraajan asennuksen yhteydessä.  LVI-asentajalla ei ollut sähköasennuksiin vaadittavaa ammattitaitoa eikä hänen työnantajallaan sähköurakointioikeuksia. Tukes muistuttaa, että sähköasennuksia saavat tehdä vain sähköalan ammattilaiset.

Tukesin toiminnanharjoittajarekisterit nyt ruotsinkielisenä

5.12.2013


Tukesin toiminnanharjoittaja- ja sähkölaitteistorekisterit on käännetty ruotsiksi. Toiminnanharjoittajarekisteristä löytyvät Tukesille ilmoituksen tehneet sähkö- ja hissiurakoitsijat, paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeet, kylmälaiteliikkeet, kylmäalan vastuuhenkilöt ja asentajat, maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennusliikkeet sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusliikkeet.

Tukes muistuttaa lämmityskattiloiden paloriskeistä

4.12.2013

Tänä vuonna Suomessa on sattunut yli sata klapi-, hake- ja pellettikattilatulipaloa. Biopolttoaineiden käyttö on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi paitsi asuntojen, myös maatalousrakennusten ja teollisuuskiinteistöjen lämmityksessä.  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) opastaa, miten voit vähentää paloriskejä ja välttää onnettomuudet lämmityskattilaa käyttäessäsi.

Tukesin ylijohtajasta pääjohtaja 1.12.2013 lukien

3.12.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut pääjohtajan. Ylijohtaja Seppo Ahvenaisen virkanimike vaihtui 1.12.2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun lain muutoksen seurauksena. Lakimuutoksen perusteena on Tukesin tehtävien monipuolisuus, laajuus ja viraston yhteiskunnallinen vaikutus sekä virkanimikkeiden yhdenmukaistaminen.

Pohjoismaista palovaroitinpäivää vietetään sunnuntaina 1. joulukuuta

29.11.2013

Sisäasiainministeriön tiedote

Kaikissa Pohjoismaissa vietettävällä teemapäivällä muistutetaan, että ainoastaan toimiva palovaroitin hälyttää. Tästä syystä palovaroittimen toiminta tulee testata kuukausittain, paristo vaihtaa säännöllisesti sekä vaihtaa vanhat palovaroittimet uusiin palovaroitinvalmistajan antamien ohjeiden mukaan.

Vesi hajottaa paineilmakompressorin säiliön

27.11.2013

Tiivistynyt vesi paineilmakompressorin säiliössä edistää korroosiota. Korroosion seurauksena paineilmasäiliön pohja ohentuu ja säiliön paineenkesto heikkenee. Paineilmakompressorin turvallisuuden kannalta veden säännöllinen tyhjentäminen säiliöstä on tärkeää.

Moottorikäyttöisissä sähkötyökaluissa havaittu turvallisuuspuutteita

22.11.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on havainnut puutteita moottorikäyttöisten sähkötyökalujen kestävyydessä, suojien kiinnityksessä sekä merkinnöissä ja käyttöohjeissa. Tukes testautti kulmahiomakoneita, iskuporakoneita ja poravasaroita viime kesänä. Testatuista 14 koneesta yhdeksässä oli niin vakavia turvallisuuspuutteita, että koneet oli poistettava markkinoilta.

Arki on täynnä kemikaaleja - lietsotaanko pelkoja vai vähätelläänkö vaaroja?

21.11.2013

Suomen ympäristökeskuksen tiedote

Olemme jatkuvasti tekemisissä kemikaalien kanssa tietämättämme. Kemikaalit mahdollistavat monia asioita elämässämme, mutta aina kemikaaleja ei käytetä tuotteissa tarkoituksenmukaisesti. Mistä kemikaaleja löytyy ja miten ne vaikuttavat terveyteemme ja ympäristöömme? Voimmeko vähentää kemikaalikuormaa itse? Miten kemikaalit ja kierrätys liittyvät toisiinsa?

Suomalaisilta haetaan näkemyksiä kemikaaliviestinnän kehittämiseen

8.11.2013

Suomeen ollaan laatimassa ensimmäistä kansallista vaarallisia kemikaaleja koskevaa viestintäsuunnitelmaa. Luonnos viestintäsuunnitelmaksi on valmistunut. Siihen haetaan nyt kommentteja ja näkemyksiä avoimella kuulemisella. Oman mielipiteensä luonnoksesta voi jättää sähköisen lomakkeen avulla.

Kodinkoneilta vaaditaan jatkossa entistä parempaa energiatehokkuutta

8.11.2013

Astian- ja pyykinpesukoneilta sekä kuivausrummuilta vaaditaan jatkossa entistä parempaa energiatehokkuutta ja muita energiankulutuksen vähentämiseen kannustavia ominaisuuksia, kun EU:n ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset tulevat voimaan marras-joulukuussa. Vuoden päästä tulee myös vaatimuksia pölynimureiden energiatehokkuudelle ja ominaisuuksille.

Suurin osa tapaturmista sattuu vapaa-aikana - tapaturmien ehkäisemiseksi ohjelma

7.11.2013

STM:n tiedote

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen ongelma. Suomen tapaturmakuolleisuus on EU:n neljänneksi korkein. Lähes 90 prosenttia tapaturmaisista kuolemista sattuu kotona ja vapaa-aikana. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien vuosittaisiksi kokonaiskustannuksiksi on arvioitu yli miljardi euroa.

Räjähdejätteiden varomaton käsittely ja varastointi aiheuttivat Vihtavuoren suuronnettomuusvaaran

5.11.2013

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mukaan puutteet Pyhäsalmen kaivoksen räjähdejätteen käsittelyssä ja Oy Forcit Ab:n jätteiden varastointi räjähdevaraston vieressä aiheuttivat suuronnettomuuden vaaratilanteen Vihtavuoressa. Tukesin onnettomuustutkinnassa selvitettiin syyt, jotka johtivat emulsioräjähdeainetta ja epäpuhtauksia sisältävän jätekontin höyryämiseen ja suuronnettomuuden vaaratilanteeseen heinäkuussa 2013 Oy Forcit Ab:n tehdasalueella. Tukes korostaa johdon ja henkilöstön vastuullisuutta ja ohjeidenmukaista toimintaa teollisuuslaitosten turvallisuuden varmistamisessa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä muutoksiin ja poikkeamiin. Räjähdevalmistajien ja räjäytystyökohteiden toimintatapoja emulsioräjähdeaineiden käsittelyssä Tukes tulee käymään läpi tehostetusti.

Tarkista, etteivät vanhat jouluvalosi ole vaarallisia

4.11.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kuluttajia tarkistamaan aikaisemmin ostamiensa jouluvalojen turvallisuuden ennen niiden käyttöönottoa. Viime vuonna kauppoihin palauttamatta jäi lähes 1900 jouluvaloa, jotka oli vaarallisuuden takia määrätty kerättäviksi pois kuluttajilta. Jouluvalojen turvallisuutta testataan tänäkin vuonna, ja tuloksia voi seurata Tukesin verkkosivujen sekä sosiaalisen median kanavien kautta.

Ammattimaisilta tuholaistorjujilta vaaditaan jatkossa tutkinto

22.10.2013

Ammattimaisesti tuholaisia torjuvien pitää jatkossa pätevöityä, ennen kuin he voivat myydä palveluitaan. Tuholaistorjujien on suoritettava tutkinto vuoden 2016 loppuun mennessä. Tutkinnon tavoitteena on suojata työntekijöitä, sivullisia ihmisiä ja ympäristöä tuholaistorjuntaan käytettävien kemikaalien haittavaikutuksilta sekä ohjata biosidivalmisteiden asianmukaiseen käyttöön.

Savon sammutinhuollossa 2005–2012 tarkastetut painelaitteet tarkastettava uudestaan

8.10.2013

Savon sammutinhuollossa vuosina 2005–2012 tarkastetut sukellus- ja hitsauskaasupullot sekä hiilidioksidisammuttimet on vietävä uudelleen tarkastettavaksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on havainnut puutteita tuona aikana Savon sammutinhuollossa tehdyissä painelaitteiden tarkastuksissa.

Tupakansytyttimissä vähäisiä puutteita

7.10.2013

Tupakansytyttimissä todettiin testausten perusteella vain vähäisiä turvallisuuspuutteita. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti SGS Fimko Oy:llä 10 Suomen markkinoilla olevaa sytytinmallia. Pieniä puutteita löytyi esimerkiksi varoitusmerkinnöistä ja -symboleista. Niistä on annettu palautetta maahantuojille.

Neonikotinoideja sisältävien kasvinsuojeluaineiden käyttöä rajoitetaan

4.10.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päätöksillään 3.10. rajoittanut viiden neonikotinoideja sisältävän kasvinsuojeluaineen käyttöä. Öljykasvien siementen peittaukseen käytettävän Elado FS 480:n käyttö kielletään kokonaan. Myös öljykasvien peittaukseen käytettävän Cruiser OSR:n käyttö kielletään kevät- ja syysrypsin sekä kevät- ja syysrapsin viljelyssä.  Cruiser 350 FS kielletään herneen viljelyssä. Provodo-aerosolia ja -puikkoa saavat jatkossa käyttää vain ammattilaiset.

Painelaitteen määräaikaistarkastuksen siirto ei saa vaarantaa laitteen käyttöturvallisuutta

1.10.2013

Painelaitteen määräaikaistarkastuksen siirtoa koskevan lainsäädännön tulkinnassa on ollut eroavaisuuksia ja epäselvyyksiä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että määräaikaistarkastus voidaan siirtää vain silloin, kun painelaite on todettu turvalliseksi ja tarkastuslaitos on hyväksynyt siirron. Tarkastuksen siirrosta ei saa aiheutua mitään turvallisuusriskejä.

Tukes tehostaa viestintää prosessilaitoksille

30.9.2013

Vaarallisia kemikaaleja käsittelevät ja varastoivat laitokset saavat Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes) jatkossa entistä enemmän ajankohtaista tietoa uusiin säädöksiin ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvistä asioista. Uutena palveluna otetaan käyttöön uutiskirje kemikaalien ja nestekaasun käytönvalvojille. Tukes on myös julkaissut uusia oppaita liittyen tuotantolaitosten sijoittamiseen, toiminnanharjoittajien velvoitteisiin sekä kemikaalien varastointiin.

Koristeöljylampuissa turvallisuuspuutteita

27.9.2013

Koristeöljylamppuja on poistettu markkinoilta niissä havaittujen turvallisuuspuutteiden vuoksi. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti neljä sisustuskäyttöön tarkoitettua koristeöljylamppua Tullilaboratoriossa. Testeissä havaittiin puutteita mm. sydänlangan suojauksessa, öljysäiliön tiiviydessä, öljyn täyttömekanismissa sekä käyttöohjeissa ja turvallisuusmerkinnöissä.

Nimityksiä Tukesissa

25.9.2013

FM Marilla Lahtinen on nimitetty ryhmäpäälliköksi kemikaalien markkinavalvontaryhmään 1.10.2013 alkaen. Perustettavan uuden ryhmän tehtäviin kuuluu kasvinsuojeluaineiden, kemikaalien ja kosmetiikan valvonta.

Eurooppalaista rahoitusta on tarjolla teollisuuden turvallisuuden parantamiseen

25.9.2013

Teollisuusturvallisuuden tutkimusyhteistyön kehittämiseen keskittyvä SAF€RA-konsortio on avannut eurooppalaisen rahoitushaun. Rahoitusta voi hakea tutkimus- ja kehitysprojekteihin, joissa kehitetään organisaatioita ja niiden osaamista, turvallisuutta ja riskienhallintaa yhteistyössä eurooppalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Haku päättyy 29.11.2013.

Tukesin ilotuliteturvallisuuskampanjalle eurooppalaista näkyvyyttä

23.9.2013


Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ilotuliteturvallisuuskampanja oli ehdolla eurooppalaisen Digital Communication Awards -palkinnon saajaksi viime viikon perjantaina Berliinissä. Instituutioiden kategoriassa kansainväliselle tuomaristolle esiteltiin yhteensä viisi voittajaehdokkaaksi valittua verkkoviestinnän kampanjaa tai projektia, niiden joukossa Tukesin viime vuonna toteuttama Markku-kampanja.

Myös käytetyn sähkötuotteen myyjä ja lahjoittaja on aina vastuussa sähkötuotteen turvallisuudesta

23.9.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että myyjä on aina vastuussa myymänsä sähkötuotteen turvallisuudesta, myytiinpä tuotetta uutena tai käytettynä. Sähkölaitteita saa kaupata tai luovuttaa toiselle vain, jos pystyy pyydettäessä osoittamaan laitteen turvalliseksi. Tukes on valvonnassaan löytänyt vaarallisia sähkölaitteita muun muassa kirpputoreilta.

Kuolemaan johtanut LVI-asentajan sähkötapaturma Rovaniemellä Tukesin tutkintaan

13.9.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on perustanut tutkintaryhmän selvittämään Rovaniemellä 6.9. kuolemaan johtanutta LVI-asentajan sähkötapaturmaa. Tutkinnassa selvitetään tapahtumien kulku ja olosuhteet onnettomuuden sattuessa.

Perjantai ja kolmastoista päivä on Tapaturmapäivä

12.9.2013

 STM:n tiedote

Perjantaina 13. syyskuuta on valtakunnallinen Tapaturmapäivä. Erityisteemana on työpaikkojen turvallisuustyö: miten työpaikoilla voidaan vaikuttaa henkilöstön turvallisuuteen niin työpaikalla kotona, vapaa-ajalla kuin liikenteessäkin.

Tukes valvoo tehostetusti heikoimpia arvioita saaneita tuotantolaitoksia

11.9.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on käynnistänyt tehostetun valvonnan tuotantolaitoksiin, joiden toiminnassa on määräaikaistarkastusten yhteydessä huomattu puutteita ja joille on annettu korjauskehotuksia. Tehostettu valvonta koskee  muutamaa prosenttia Tukesin valvonnassa olevista laitoksista. Näille laitoksille on jouduttu antamaan toistuvasti useita huomautuksia.

VAK-säiliön kapasiteetin nostaminen edellyttää uutta tyyppihyväksyntää koko säiliölle

10.9.2013

Ajoneuvojen suurimmat sallitut mitat ja suurin sallittu massa muuttuvat. Muutokset johtuvat valtioneuvoston asetuksesta ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta (407/2013), joka tulee voimaan 1.10.2013. Asetukseen sisältyy poikkeuksia vaarallisten aineiden kuljetuksille. Uudet massarajat mahdollistavat aikaisempaa suuremmat tilavuudet vaarallisten aineiden kuljetuksessa. Vaarallisten aineiden kuljetussäiliön kapasiteetin nostaminen edellyttää uutta tyyppihyväksyntää koko säiliölle.

Tukes keskeytti Kromipinta Oy:n tuotannon

4.9.2013


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on keskeyttänyt Orimattilassa sijaitsevan Kromipinta Oy:n tuotannon, koska yritys ei ole toteuttanut siltä vaadittuja kemikaaliturvallisuuslainsäädännön edellyttämiä toimenpiteitä.

Tukes etsii kasvinsuojeluainekouluttajia ja tutkinnon järjestäjiä

4.9.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) etsii uudistuvalle kasvinsuojeluainetutkinnolle järjestäjiä ja kouluttajia.  Tukes kouluttaa hyväksytyt hakijat tänä syksynä ja ensi vuoden alkupuolella. Kouluttajille ja tutkinnon järjestäjille suunnatun koulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat järjestää ammattilaisille suunnattuja kasvinsuojelukoulutuksia ja -tutkintoja.

Tukesin hinnasto muuttui syyskuun alusta

2.9.2013

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) perimiin maksuihin on tullut muutoksia syyskuun alusta. 1.9.2013 jälkeen tehtävät suoritteet laskutetaan uuden hinnaston mukaan. Ennen syyskuun alkua vireille tulleet asiat laskutetaan vielä vanhan hinnaston mukaan.

Uusi kemikaalineuvontapalvelu avattu Tukesin verkkosivuilla

2.9.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on avannut 2.9.2013 uuden kemikaalineuvonta.fi -sivuston verkkopalvelussaan. Neuvontasivusto palvelee yrityksiä, jotka tarvitsevat tietoa REACH-, CLP- ja biosidiasetuksen velvoitteista. Biosidien osalta tämä palvelu on kokonaan uutta. Sivustolla on hyödyllistä tietoa kemikaaleista niiden valmistajille, maahantuojille ja myyjille. Verkkolomakkeella voi lähettää kysymyksiä neuvontapalvelun asiantuntijoille esimerkiksi määräysten tulkinnoista ja yrityksiä koskevista velvoitteista.

Sisäleikkipaikkojen leikkivälineistä ja niiden sijoittelusta löytyi puutteita

30.8.2013

Sisäleikkipaikoissa toimitaan turvallisuushakuisesti, mutta korjattavaakin löytyy. Esimerkiksi leikkivälineiden turvaverkoissa havaittiin reikiä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), aluehallintovirastojen ja kuntien tehostetussa sisäleikkipaikkojen valvonnassa. Sisäleikkipaikoissa on korjattu viranomaisten havaitsemat puutteet ripeästi.

Mitä tehdä, jos ympäristö aiheuttaa vaaraa terveydelle? Viranomaiset esittelevät kuluttajille terveellisen ympäristön eteen tehtävää työtä Espoossa

27.8.2013

Tukesin, Eviran ja Valviran yhteistiedote 

Kuluttajilla on mahdollisuus tutustua terveellisen ja turvallisen ympäristön hyväksi tehtävään työhön perjantaina 30.8. Espoossa. Iltapäivän aikana Sello-kauppakeskuksessa työstään kertovat muun muassa Espoon kaupungin terveystarkastajat ja Helsingin kaupungin valvontaeläinlääkäri, ja kokemuksistaan terveellisestä ympäristöstä kansanedustaja Pekka Haavisto ja kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen.

Tukes neuvoo kasvinsuojeluaineiden turvallisesta käytöstä Lepaa 2013 -näyttelyssä 15.–17.8.2013

13.8.2013

Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käyttö vaatii käyttöohjeiden noudattamista ja oikeanlaisia levitysvälineitä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) neuvoo Lepaa 2013 -näyttelyssä Hattulassa, koska kasvinsuojeluaineita tarvitaan ja miten niitä käytetään oikeaoppisesti.

Tukes vastaa jatkossa kemikaalien markkinavalvonnasta

8.8.2013

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

Kemikaalilain mukainen markkinavalvonta keskitetään Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) syyskuun alusta. Virastoon siirretään kunnan kemikaaliviranomaisen tehtävä sekä työsuojeluviranomaisen markkinavalvontaa koskevat tehtävät. Markkinavalvonta on jatkossa toiminnanharjoittajille maksutonta.

Yhä harvempi sähkölaite saa enää sisältää vaarallisia aineita

1.8.2013


Yhteistiedote Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja ympäristöministeriö

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa rajoitetaan yhä enemmän. Kesäkuussa voimaan astunut laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa laajeni koskemaan nyt myös muun muassa terveydenhuolto- ja mittauslaitteita, kun vuonna 2011 uudistettu RoHS-direktiivi (The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) tuli osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Tähän mennessä rajoitukset ovat koskeneet jo mm. kodinkoneita, sähkötyökaluja ja valaisimia. Ainerajoituksella halutaan vähentää lyijyn, elohopean, kadmiumin, kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylien (PBB) ja polybromidifenyylieetterien (PBDE) käyttöä markkinoille saatettavissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. EU on rajoittanut vaarallisten aineiden käyttöä jo vuodesta 2002 alkaen. Euroopan komissio on kuitenkin voinut myöntää poikkeuksia määräajaksi tietylle käyttökohteelle.

Ainerajoitusten lisäksi uusi RoHS-laki (387/2013) asettaa elinkeinoharjoittajille useita sellaisia vaatimuksia, jotka koskevat laitteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamista, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja teknisten asiakirjojen laatimista, CE-merkintää ja muita tuotteen merkintöjä sekä toimenpiteitä tilanteissa, joissa on syytä epäillä sähkö- ja elektroniikkalaitteen olevan säädettyjen vaatimusten vastainen.

RoHS-direktiivillä aiotaan rajoittaa vaarallisten aineiden käyttöä kaikissa markkinoille saatettavissa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa vuoden 2019 heinäkuuhun mennessä. Eräät laiteluokat, kuten aurinkosähköpaneelit, on kuitenkin suljettu soveltamisalan ulkopuolelle.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo RoHS-lain toteutumista Suomessa. Terveydenhuollon laitteiden osalta valvonta kuuluu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira).

Rajoitettavista aineista ja käyttökielloista myönnettävistä poikkeuksista on säädetty tarkemmin ympäristöministeriön asetuksella (419/2013) RoHS-direktiivin mukaisesti. Rajoitukset koskevat myös sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varaosia ja liitäntäjohtoja, jollei niille ole erikseen myönnetty poikkeusta. Rajoitettaville vaarallisille aineille on annettu myös enimmäispitoisuudet homogeenisessa materiaalissa.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Marika Keskinen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes),
p. 029 5052 680, etunimi.sukunimi@tukes.fi
neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö, p. 050 381 4359, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (387/2013)

Ympäristöministeriön asetus (419/2013)

Lelujen kemiallisille ominaisuuksille entistä tiukempia turvallisuusvaatimuksia

22.7.2013

Lelujen kemiallisia ominaisuuksia koskevat entistä tiukemmat vaatimukset 20. heinäkuuta alkaen. Uusia leluissa kiellettyjä ja rajoitettuja aineita ovat mm. CRM-aineet (karsinogeeniset, mutageeniset ja lisääntymistoksiset aineet), eräät alkuaineet, tietyt allergisoivat hajusteet sekä N-nitrosoaminiit ja N-nitrosoituvat aineet.

Forcitin uudelle jätevarastopaikalle määräaikainen lupa

19.7.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on käsitellyt Oy Forcit Ab:n lisäselvityksen jätekonttien uudesta varastointipaikasta ja todennut, ettei tuotannon käynnistämiselle Kemix-räjähdetehtaassa ole estettä. Tukes tarkasti uuden varastoalueen keskiviikkona ja sai pyytämänsä lisäselvitykset varaston turvallisuusjärjestelyistä yritykseltä torstaina. Uusi jätteiden varastointipaikka sai määräaikaisen käyttöluvan 17.7.2014 saakka.

Vihtavuoressa kuumentuneen jätesäiliön sisältö tutkittu

17.7.2013

Keski-Suomen poliisilaitos

Onnettomuustutkintakeskus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Laukaan Vihtavuoressa Forcit Oy:n räjähdetehtaalla kuumentuneen säiliön sisältö on selvitetty. Löydösten sekä tutkinnassa muodostuneen käsityksen perusteella on todennäköistä, että kuumenemisen aiheuttivat louhintatyömaalta jätteenä hävitettäväksi lähetetty herkistetty emulsioräjähdysaine sekä rikkipitoinen malmi, jotka reagoivat säiliössä keskenään.

Energiansäästölamppujen elohopeapitoisuudet sallituissa rajoissa

16.7.2013

Hehkulamppujen poistuessa markkinoilta korvaavien lamppujen sopivuus ja erityisesti energiansäästölamppujen elohopeapitoisuudet ovat huolestuttaneet kuluttajia. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti keväällä 2013 yhteensä 10 erilaista energiansäästölamppua. Kaikissa testatuissa lampuissa elohopeapitoisuudet olivat sallituissa rajoissa.

Forcitin Kemix-tehtaan tuotanto ajetaan alas, kunnes jätekontit on siirretty

12.7.2013

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tutkintaryhmä on tehnyt käynnin Oy Forcit Ab:n tehdasalueelle Laukaan Vihtavuoressa. Tutkintaryhmä on yhteistyössä Oy Forcit Ab:n kanssa päätynyt siihen, että yhtiön Kemix-tehdas ajetaan toistaiseksi alas. Tiistaina tehdasalueella savunnut jätekontti sekä muut yhtiön jätekontit sijaitsevat lähellä emulsioräjähdeaineita valmistavaa tehdasta.

Tukes kieltää Iloiset Keittiöpojat Oy:n ilokaasun vähittäismyynnin

12.7.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kieltänyt Iloiset keittiöpojat Oy:tä myymästä ilokaasua kerman vaahdottamiseen tarkoitetuissa kapseleissa. Päätös koskee yrityksen kaikkea vähittäismyyntiä eli verkkokauppaa sekä myyntiä vähittäismyymälöistä. Jos Iloiset Keittiöpojat Oy ei noudata Tukesin päätöstä, yritys voidaan tuomita maksamaan 25 000 euron uhkasakko.

Tukesin tutkintaryhmä Vihtavuoreen perjantaina

11.7.2013

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tutkintaryhmä käy paikan päällä Vihtavuoressa huomenna perjantaina. Tukesin perustama tutkintaryhmä selvittää Forcit Oy:n tehdasalueella tapahtunutta suuronnettomuuden vaaratilannetta. Tutkintaryhmä käy läpi tapahtumien kulun ja olosuhteet, mitkä johtivat jätekontin vaaralliseen savuamiseen tehdasalueella 9.heinäkuuta. Tukes selvittää myös jäteastioiden varastointia Vihtavuoren tehdasalueella sekä siihen liittyvien riskien tunnistamista ja hallintaa.

Vihtavuoressa suuronnettomuusvaara, Tukes perustaa tutkintaryhmän

10.7.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) perustaa tutkintaryhmän Laukaan Vihtavuoren ruutitehtaan räjähdysvaaran takia. Vihtavuoren ruutitehtaan tehdasalueella käsitellään laajamittaisesti vaarallisia kemikaaleja, joiden varastointia ja käyttöä Tukes valvoo.

Malminetsinnän ja kaivostoiminnan lupahakemusten ruuhka hellittää

3.7.2013


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kirinyt kuluneen vuoden aikana kaivosalan lupien käsittelyssä. Tällä hetkellä jonossa on 698 malminetsintään, kaivostoimintaan ja kullanhuuhdontaan liittyvää lupahakemusta. Luparuuhkien purkautumiseen ovat vaikuttaneet rutinoituminen uuden kaivoslain tulkitsemiseen, Tukesin kaivosryhmän hyvä henkilöstötilanne sekä talouden taantuma.

Kuluttajille kerrottava sähkötarvikkeiden asennusvaatimuksista

28.6.2013


Sähköasennustarvikkeita myydään kuluttajille vapaasti rautakaupoissa ja vastaavissa liikkeissä. Tarvikkeiden asentamisen edellytyksenä on yleensä asentajan pätevyys ja sähköurakointioikeudet. Asennustarvikkeita ostava kuluttaja ei aina tiedä asennusvaatimuksista eikä saa asiaan liittyvää neuvontaa myyntiliikkeessä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa alan liikkeitä huolehtimaan siitä, että asennustarvikkeita ostaville kuluttajille kerrotaan niiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä, jotta vältetään osaamattomasti tehdyt hengenvaaralliset asennukset.

Tukes muistuttaa erittäin helposti syttyvien nesteiden säilytyksestä myymälöissä

28.6.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, ettei myymälärakennuksissa saa säilyttää erittäin helposti syttyviä palavia nesteitä yli viiden litran astioissa. Tukesin tietoon on tullut myymälöitä, joissa erittäin helposti palamaan syttyvää pienkonebensiiniä on säilytetty myös kymmenen litran astioissa.

Kosmeettisten valmisteiden valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle sekä Tullille

27.6.2013

 Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

Vastuu kosmeettisten valmisteiden turvallisuudesta on valmisteen valmistajalla ja markkinoille saattajalla. EU:n uuden kosmetiikka-asetuksen mukaan toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että valmisteet eivät aiheuta riskiä ihmisten terveydelle. Kosmeettisia valmisteita ovat esimerkiksi aurinkovoiteet, hiusvärit ja kynsilakat.

Tukes toivottaa kesävieraat tervetulleiksi Farmari-näyttelyn turvallisimmalle kesämökille

27.6.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) mökkeilee 3.-6.7.2013 Farmari-messuilla Seinäjoella. Tukesin kesämökillä on tarjolla neuvoa ja opastusta monenlaisiin kesäisiin puuhiin. Mökkipihalla kesävieraita ohjeistetaan muun muassa kodin kemikaalien ja trampoliinin turvalliseen käyttöön sekä neuvotaan, millainen on sähköturvallinen piha.

Onnettomuustilastot 2012: Sähkötapaturmista ilmoitetaan Tukesiin entistä aktiivisemmin

27.6.2013

Tukesin keräämä onnettomuustieto viime vuodelta on nyt kaikkien hyödynnettävissä kalvosarjana.  Tukesin Toimialan onnettomuudet 2012 -vuosiyhteenvedossa käy ilmi Tukesin valvomilla toimialoilla sattuneet onnettomuudet ja tapaturmat. Eniten Tukesin tietoon tulee sähkö- ja kemikaalionnettomuuksia, molempia noin sata per vuosi. Erityisesti sähkötapaturmia ilmoitetaan Tukesille entistä aktiivisemmin.

"Tässä mitään sähkömiestä tarvita" - Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi!

26.6.2013

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

Valtakunnallinen Tapaturmapäivä järjestetään tänä vuonna perjantaina 13. syyskuuta. Tällä kertaa erityisteemana on työpaikkojen turvallisuustyö: miten sillä voidaan vaikuttaa henkilöstön turvallisuuteen niin työpaikalla kuin kotona, vapaa-ajalla ja liikenteessäkin.

Uusi opas selkeyttää sähkölaitteiden valmistajien, maahantuojien ja myyjien velvollisuuksia ja antaa ohjeita markkinoille saattamiseen

26.6.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut oppaan, jossa kerrotaan toiminnanharjoittajan sähkölaitteiden valmistukseen, maahantuontiin ja myyntiin liittyvistä velvollisuuksista ja sähkölaitteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnista. Oppaan tarkoituksena on antaa ohjeita toiminnanharjoittajille ja siten pyrkiä vähentämään vaatimustenvastaisten laitteiden markkinoille saattamista.

Tukes varoittaa verkkokaupassa myytävästä hengenvaarallisesta virtalähteestä ja matka-adapterista

25.6.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) pyytää kuluttajia ottamaan välittömästi pois käytöstä ja hävittämään hengenvaarallisen yleisvirtalähteen ja matka-adapterin. Yleisvirtalähdettä HY-100W MAX ja matka-adapteria NO:931L on ollut myynnissä www.halvathinnat.fi -verkkokaupassa. Tuotteita on myös kaupiteltu www.huuto.net -verkkohuutokaupan välityksellä.

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä uudistuu: valtaosalle käyttöön CE-merkintä heinäkuusta alkaen

24.6.2013

Ympäristöministeriön ja Tukesin yhteistiedote

Rakennustuotteiden vertailu helpottuu heinäkuussa, kun noin 80 prosentille rakennustuotteista tulee käyttöön pakollinen CE-merkintä.  Jatkossa muun muassa teräsrakenteiden, betonielementtien ja lämmöneristeiden mukana on oltava niin sanottu suoritustasoilmoitus, jossa tuotteen ominaisuudet kerrotaan aina samalla tavalla.

Tutkijat visioivat EU:lle nanoturvallisuuden tutkimusstrategian

20.6.2013

Työterveyslaitoksen tiedote

Työterveyslaitos on tuottanut Euroopan komissiolle yhdessä johtavien eurooppalaisten nanoturvallisuuden tutkijoiden kanssa tutkimusstrategian. Strategia linjaa nanomateriaalien turvallisuustutkimuksen painopistealueet Euroopan komission 8. puiteohjelmaa varten (Horizon 2020). Vuosien 2015–2025 aikana EU rahoittanee nanoturvallisuustutkimusta noin 200 miljoonalla eurolla. Tutkimusstrategia luovutetaan komission ja Irlannin hallituksen edustajille torstaina 20.6.2013 Dublinissa.

Vältä kaasuonnettomuudet kesämökillä

20.6.2013

Nestekaasun käytössä sattuu vuosittain useita onnettomuuksia ja vaaratilanteita, kuten tulipaloja, räjähdyksiä ja vuotoja. Kymmenen vuoden aikana kaasuonnettomuuksissa on kuollut 15 henkilöä ja loukkaantunut kymmeniä. Onnettomuuspaikkana on usein kesämökki, jossa on käytetty viallisia kaasulaitteita pienissä tiloissa. Kuolemantapaukset johtuvat yleensä joko häkämyrkytyksestä tai kaasuvuodon aiheuttamasta tulipalosta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) neuvoo, miten vältyt onnettomuuksilta nestekaasun käytössä.

Tukes muistuttaa trampoliinien turvallisesta käytöstä - vain yksi saa hyppiä kerrallaan

14.6.2013


Trampoliinit aiheuttavat onnettomuuksia lapsille joka kesä. Valtaosa onnettomuuksista voitaisiin välttää käyttämällä turvaverkkoa ja noudattamalla käyttöohjeita. Todennäköisimmin onnettomuuksia sattuu, jos trampoliinilla on useampi hyppijä yhtä aikaa.
Hyppijät voivat törmätä toisiinsa ja törmäyksen seurauksena lentää trampoliinilta tai pudota toistensa päälle.

Kampanja muistuttaa sähköjohtojen vaaroista

13.6.2013

Fingrid, Tukes, Fortum, Helen jne. 
 

"Tiedä ennen kuin toimit!" on teemana viime vuonna alkaneessa kampanjassa, joka nostaa esille turvallisuuden avainasiat sähköjohtojen läheisyydessä työskenneltäessä. Kampanjassa on mukana kaikkiaan kymmenen yritystä ja organisaatiota.

Viranomaisten yhteistyö edistää sähköturvallisuutta Pohjoismaissa

10.6.2013

Pohjoismainen yhteistyö sähköturvallisuusasioissa tähtää tapaturmien vähentämiseen ja turvallisuusriskien varhaiseen tunnistamiseen. Pohjoismaissa sattuneista sähkötapaturmista on nyt julkaistu diplomityö ”Electrical Accident Hazards in the Nordic Countries”.  Minna Kinnunen selvittää opinnäytetyössään sähköturvallisuuden tilaa Pohjoismaissa analysoimalla sähkötapaturmia vuodelta 2011 sekä haastattelemalla viranomaisia.

Raikasteet

7.6.2013

-

Raikasteina ja hajunpoistoaineina käytettäviä valmisteita biosidisäädösten piiriin

7.6.2013

Uuden EU:n biosidiasetuksen myötä tekstiili- ja huonekaluraikastimina sekä hajunpoistoaineina käytettävät valmisteet kuuluvat biosidilainsäädännön piiriin, jos niiden vaikutus perustuu mikro-organismien torjuntaan. Tämän seurauksena näistä valmisteista sellaiset, jotka sisältävät EU:ssa kiellettyjä biosidisiä tehoaineita, kuten PHMG:tä, on poistettava markkinoilta syyskuun alkuun mennessä.

Kaasu/sähkökäyttöiset lämmittimet uudenlaisia riskituotteita Pohjoismaiden markkinoilla

6.6.2013

Pohjoismaiden markkinoilta on löytynyt vakavia turvallisuuspuutteita sisältäviä lämmittimiä, jotka toimivat sekä kaasulla että sähköllä.  Vaarallisia laitteita on löytynyt pääasiassa Tanskasta ja vain yksittäisiä muista Pohjoismaista. Suomesta on löytynyt toistaiseksi vain yksi vastaavanlainen lämmitin, eikä siinä ollut vakavia puutteita.  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) osallistui pohjoismaiseen valvontaprojektiin, jossa näitä kaasu/sähkölämmittimiä testautettiin.  Projektin loppuraportti on julkaistu englanniksi.

Ajankohtaista sähköurakoitsijoille - kesäkuu 2013

5.6.2013

Suurin osa sähköpaloista johtuu liedestä, kiuaspalot nelinkertaistuneet


Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) selvityksen mukaan pelastuslaitoksille tuli vuodessa 2590 hälytystehtävää, joiden syynä oli sähkön aiheuttama rakennuspalo tai -palovaara. Tiedot perustuvat pelastusviranomaisten Pronto-tietokantaan kirjattuihin tapauksiin kahdentoista kuukauden tarkastelujaksolla maaliskuulta 2012 helmikuulle 2013.

Muista sähköturvallisuus kesän piha-askareissa

5.6.2013

Kesällä sähköturvallisuusriskit lisääntyvät, kun sähkölaitteita käytetään pihalla ja puutarhassa sekä veden äärellä. Myös kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia sattuu eniten kesäaikaan. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa sähkölaitteiden oikeasta käytöstä piha-askareissa ja varovaisuudesta liikuttaessa ilmajohtojen lähellä.

Tukes valvoo heinäkuun alusta tiukentuvia rakennustuotteiden vaatimuksia

5.6.2013

CE-merkintä tulee pakolliseksi osalle rakennustuotteista heinäkuun alusta, kun EU:n rakennustuoteasetus tulee täysimääräisesti voimaan. Rakennustuotteiden CE-merkintöjen markkinavalvontaa tekee Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Sinkkioksidia sisältäviä veneenpohjamaaleja poistetaan Suomen markkinoilta

4.6.2013

Veneenpohjamaaleja myyvät yritykset luopuvat paljon sinkkioksidia sisältävien kiinnittymisenestovalmisteiden markkinoinnista Suomessa. Näitä valmisteita markkinoitaessa on esitetty, että niiden teho perustuisi fysikaalisiin vaikutusmekanismeihin. Uusissa tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että sinkkioksidilla on myös kemiallista vaikutusta torjuttaviin eliöihin. Sinkkioksidi ei kuitenkaan täytä ehtoja, joita on asetettu lainsäädännössä biosidivalmisteiden kemiallisesti vaikuttaville tehoaineille. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) yhteydenoton seurauksena yritykset ovat lupautuneet poistamaan kyseiset valmisteet markkinoilta vuoden 2013 loppuun mennessä.

Palvelujen ulkoistaminen tuo haasteita kemikaalilaitosten valvontaan

4.6.2013

Laajamittaisia kemikaalilaitoksia EU:ssa valvovat viranomaiset kokevat turvallisuushaasteena palvelujen ulkoistamisen yrityksissä. Kemikaalilaitoksia valvovat viranomaiset kokoontuvat 5.-7. kesäkuuta oppimaan toisiltaan, miten suuronnettomuuksia voitaisiin valvonnan keinoin vähentää. Kokous pidetään ensi kertaa Suomessa ja sitä isännöi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Tietoa sattuneista onnettomuuksista nyt tehokkaammin saatavilla

24.5.2013

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) keräämä onnettomuustieto on nyt entistä paremmin kaikkien käytettävissä, kun Tukesin Vaurio- ja onnettomuusrekisteri VARO on uudistunut. Uudistuneessa VAROssa on jo yli 2600 onnettomuuskuvausta. Niistä on apua riskien tunnistamisessa ja onnettomuuksien ehkäisyssä. Rekisteristä löytyy tietoa esimerkiksi kaivosonnettomuuksista, sähkötapaturmista ja kemikaalilaitoksissa tapahtuneista onnettomuuksista.

Ympäristöasiat Tukesin ajankohtaislehden teemana

23.5.2013


Turvallisuuden valvonta ja ympäristön hyvinvointi kietoutuvat monin tavoin yhteen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toiminnassa. Erityisesti tuote- sekä laitos- ja kaivosvalvontaan kohdistuu paljon odotuksia. Lainsäädännön kehittäminen on yksi keino luoda yhä kattavampia säädöksiä ja soveltamisaloja. Tukesin ajankohtaislehti Tukes-katsaus pohtii ympäristöasioita useista näkökulmista.

A-tikkaiden käyttöohjeissa puutteita

21.5.2013

Alumiinirakenteisten A-tikkaiden käyttöohjeista ja merkinnöistä löytyi paljon puutteita, mutta tekninen turvallisuus oli pääosin kunnossa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testautti seitsemän siirrettävää alumiinirakenteista A-tikasta Lahden ammattikorkeakoulussa. Testaustulosten perusteella Tukes lähetti tikkaita markkinoiville yrityksille selvityspyynnöt, ja toiminnanharjoittajat ovat korjanneet puutteet vapaaehtoisesti.

Tukes tehostaa sähkölaitteiden asiakirjavalvontaa

17.5.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) haluaa kiinnittää suomalaisten valmistajien ja maahantuojien huomion sähkölaitteiden EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksiin ja niiden oikeellisuuteen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja muiden asiakirjojen valvonnan tehostamisella pyritään vähentämään vaarallisten ja vaatimustenvastaisten laitteiden tuloa Suomen markkinoille.

Vaarallisia tuotteita koskevat ilmoitukset lisääntyneet EU:n alueella

16.5.2013

Vuonna 2012 kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle vakavan riskin aiheuttavista tuotteista tehtiin 1938 ilmoitusta Euroopan unionin jäsenmaissa. Eniten ilmoituksia tehtiin vaatteista, tekstiileistä ja muotituotteista. Ilmoitusten määrä kasvoi 26 % vuoteen 2011 verrattuna. Suomesta tehtiin 116 ilmoitusta, joista suuri osa koski leluja ja sähkötuotteita.

Kosmeettisten valmisteiden valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle sekä Tullille

8.5.2013

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

Vastuu kosmeettisten valmisteiden turvallisuudesta on valmisteen valmistajalla ja markkinoille saattajalla. EU:n uuden kosmetiikka-asetuksen mukaan elinkeinonharjoittajan on huolehdittava siitä, että valmisteet eivät aiheuta riskiä ihmisten terveydelle. Kosmeettisia valmisteita ovat esimerkiksi aurinkovoiteet, hiusvärit ja kynsilakat.

Ilokaasua päihdekäyttöön myyvien yritysten ilokaasun myynti kielletään yksitellen

7.5.2013

Ilokaasua päihdekäyttöön myyvien yritysten laiton toiminta tullaan kitkemään yritys kerrallaan. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aikoo toukokuun aikana kuulla useita yrityksiä, joiden epäillään myyvän ilokaasua päihdekäyttöön. Jos ilokaasua on myyty päihteeksi, voidaan yritykseltä kieltää ilokaasun myynti kokonaan.

Kiuas aiheuttaa vaaratilanteen tai tulipalon yhä useammin

3.5.2013

Kiukaista alkunsa saaneet tulopalot ja vaaratilanteet ovat nelinkertaistuneet kahden viime vuoden aikana. Syy huolestuttavaan kehitykseen johtuu saunojien huolimattomasta tavasta käsitellä kiukaita. Ylivoimaisesti eniten sähköstä alkunsa saaneita tulipaloja ja vaaratilanteita aiheutuu edelleen huolimattomasta lieden käytöstä. Tiedot perustuvat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tekemään selvitykseen pelastuslaitosten hälytystehtävien syistä.

Grillikausi alkaa − muista turvallisuus nestekaasun käytössä

30.4.2013

Grillikauden alkaessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa nestekaasun turvallisesta käytöstä. Rasvapalojen välttämiseksi talvisäilössä ollut kaasugrilli kannattaa puhdistaa huolella ennen käyttöönottoa. Grillin keväthuoltoon kuuluu liitosten tiiviyden ja letkun kunnon tarkastus. Myös kaasupullon vaihdon jälkeen on hyvä tarkistaa liitosten tiiviys, jotta kaasu ei pääse vuotamaan. Noudata valmistajan käyttö ja huolto-ohjeita ja valvo grilliä koko käytön ajan. Pidä lapset ja kotieläimet loitolla kuuman grillin läheisyydestä. Huolellisuus ja ohjeiden noudattaminen takaavat turvallisen grillaamisen.

Komissio kieltää neonikotinoidien käytön

29.4.2013

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote

Brysselissä tänään kokoontunut EU:n muutoksenhakukomitea ei saanut aikaan määräenemmistöpäätöstä neonikotinoideja sisältävien hyönteistorjunta-aineiden käyttökiellosta. Kokouksessa ei saavutettu määräenemmistöä komission rajoitusehdotuksen puolesta eikä sitä vastaan.

Kansainvälinen onnettomuuksista oppimisen seminaari lokakuussa Portugalissa

29.4.2013


Kun onnettomuus on sattunut, alkaa siihen johtaneiden syiden selvittäminen ja tutkinta. Mutta mitä tapahtuu onnettomuustutkinnan päätyttyä? Miten pystytään estämään se, ettei vastaavia onnettomuuksia enää sattuisi? Entä tunnistetaanko tutkinnassa aina kaikki onnettomuuteen vaikuttaneet kriittiset tekijät?

Älä osta ilokaasua päihdekäyttöön

27.4.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa ostamasta ilokaasua päihdekäyttöön, koska ilokaasun hengittämiseen liittyy tukehtumisvaara. Tukesin tietoon on tullut, että ilokaasua verkkokaupoissa myyvät yritykset ovat markkinoineet tuotteita aggressiivisesti vapunjuhlintaan. Markkinointia on tehty lähettämällä nuorille sähköpostia. Erityisesti lasten ja nuorten vanhempia kehotetaan puuttumaan kaasupatruunoiden väärinkäyttöön, jotta vaaratilanteilta vältyttäisiin.

Tukes jakaa Twitterissä ajankohtaista tietoa turvallisuudesta ja kemikaaleista

22.4.2013


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on avannut tilin sosiaalisen median mikroblogipalvelu Twitterissä. Uuden viestintäkanavan kautta Tukes haluaa tavoittaa laajan yleisön, jakaa turvallisuuteen ja kemikaaleihin liittyvää ajankohtaista tietoa ja osallistua niihin liittyvään keskusteluun.

Suomessa lannoitetehtaita valvotaan tarkasti, ja ammoniumnitraatin varastoinnille on tiukat säädökset

19.4.2013

Yhdysvalloissa Texasissa tapahtunut lannoitetehtaan räjähdys on nostanut esiin kysymyksiä, millaisissa olosuhteissa lannoitteita valmistetaan Suomessa. Lannoitetehtaat on luokiteltu Suomessa suuronnettomuusvaarallisiksi tuotantolaitoksiksi, jonka takia viranomaiset tekevät niihin tarkastuksia vuosittain. Myös lannoitteena käytetyn ammoniumnitraatin varastointia säädellään tarkasti.

Sähköverkkoon liitettävät palovaroittimet ovat aiheuttaneet vikahälytyksiä

18.4.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) on tullut ilmoituksia sähköverkkoon liitettävien palovaroittimien vikahälytyksistä. Ympäristön sähkömagneettiset häiriöt, erityisesti sähköverkkoa pitkin johtuvat häiriöt, ovat aiheuttaneet palovaroittimissa virhetoimintoja eli ne ovat alkaneet hälyttää ilman todellista syytä.

Kuolemaan johtanut sähkötapaturma Savitaipaleella Tukesin tutkintaan

18.4.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on perustanut tutkintaryhmän selvittämään Savitaipaleella 17.4. sähköasentajan kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa. Tutkinnassa selvitetään tapahtumien kulku ja olosuhteet onnettomuuden sattuessa.

Kuivapukujen turvallisuus varmistettava ennen markkinoille saattamista

16.4.2013

Kuivapuvut luokitellaan henkilönsuojaimiksi, joiden on täytettävä eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. Ennen markkinoille saattamista ne on tyyppitarkastettava ilmoitetussa laitoksessa, joka antaa hyväksytyille tuotteille EY-tyyppitarkastustodistuksen.  Osoituksena vaatimustenmukaisuudesta valmistajan tai hänen edustajansa on laadittava EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä suojaimeen CE-merkintä.  Markkinoilla saa olla ainoastaan turvallisia ja vaatimustenmukaisia kuivapukuja. Työterveyslaitoksella on valmiudet aloittaa kuivapukujen EY-tyyppitarkastukset huhtikuussa 2013. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta.

Kemikaalien maahantuojia valvotaan Euroopan laajuisessa hankkeessa

5.4.2013

Yhteistiedote Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Tulli

Suomessa on käynnistetty kolmas Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) valvontafoorumin koordinoima valvontahanke. Sen tavoitteena on varmistaa, että kemikaalien maahantuojat ja niin sanotut ainoat edustajat ovat täyttäneet rekisteröintivelvoitteensa. Valvonnassa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tarkistaa, että sellaiset maahantuojat, jotka ovat tuoneet kemikaaleja yli tuhat kiloa EU:n ulkopuolelta viime vuoden aikana, ovat myös rekisteröineet tai esirekisteröineet aineet.

Kaasu- ja öljylämmityslaitteistoliikkeiden sekä öljysäiliöiden tarkastusliikkeiden uudelleen rekisteröinti on käynnistynyt vauhdikkaasti

4.4.2013

 Kaasuasennusliikkeet
Öljylämmityslaitteistojen asennusliikkeet
Öljysäiliöiden tarkastusliikkeet
Pelastuslaitokset

Toiminnan jatkoilmoituksen tehneiden kaasu- ja öljylämmityslaitteistoliikkeiden sekä öljysäiliöiden tarkastusliikkeiden (hyväksyttyjen liikkeiden) rekisteröinti on lähtenyt hyvin käyntiin. Uudesta rekisteristä voi nyt helposti tarkastaa yrityksen kaikki asennus- ja huoltopalveluoikeudet.

Ilokaasun päihdekäyttö voi aiheuttaa tukehtumisvaaraa

28.3.2013

Yhteistiedote Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea varoittavat nuorisoa teknisen ilokaasun päihdekäytöstä ja kehottavat erityisesti alaikäisten lasten ja nuorten vanhempia puuttumaan kaasupatruunoiden mahdolliseen väärinkäyttöön, jotta vaaratilanteilta vältyttäisiin. Ilokaasun hengittämiseen liittyy tukehtumisvaara. Jo muutaman patruunan peräkkäinen hengittäminen voi aiheuttaa hetkellisen tajuttomuuden. Alkoholin ja ilokaasun yhteiskäyttöön voi liittyä arvaamattomia yhteisvaikutuksia kuten hengityksen lamaantumista ja nopeaa tajuttomuutta.

Tukes neuvoo kemikaaleihin liittyvistä määräyksistä ChemBio-messuilla

19.3.2013

Muuttuva kemikaalilaki ja muun muassa biosideihin liittyvät laajenevat määräykset vaikuttavat moniin kemikaalituotteiden parissa työskenteleviin toiminnanharjoittajiin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) opastaa alan yrityksiä kemikaalituotteisiin liittyvistä uusista säädöksistä ja muista ajankohtaisista kemikaalivalvonnan asioista Helsingissä 20.–21.3. järjestettävillä ChemBio Finland 2013 -messuilla.

Ajankohtaista pelastustoimen laitteista 1/2013

18.3.2013

Sähkötekniset ratkaisut huomioitava pelastustoimen laitteiden asennuksissa

 

Pelastustoimen laitteiden sähköteknisissä ratkaisuissa on tehtyjen asennusten osalta havaittu eriäviä käytäntöjä. Paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen asennustöissä ei ole aina riittävästi huomioitu niiden luotettavan toiminnan turvaamista.

Ilotulitteista ennätyksellisen vähän silmävammoja ja tulipaloja

18.3.2013


Ilotulitteet aiheuttivat Suomen Silmälääkäriyhdistyksen keräämien tietojen mukaan viime vuodenvaihteessa 15 sairaalahoitoa vaatinutta silmävammaa, vähemmän kuin milloinkaan aiemmin 2000-luvulla. Myös ilotulitteiden aiheuttamat tulipalot ovat vähentyneet merkittävästi.

Kuluttajille tietoa kosmetiikkavalmisteiden sisältämistä nanomateriaaleista

18.3.2013

Yhteistiedote sosiaali- ja terveysministeriö ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Kuluttajat voivat jatkossa tarkastaa kosmetiikkavalmisteiden pakkausselosteista, sisältääkö tuote nanomateriaaleja. Lisäksi pakkauksissa on mainittava tuotteen alkuperämaa, mikäli tuote on valmistettu EU:n ulkopuolella. Uudistuksille annettu siirtymäaika päättyy 11.7.2013, jolloin EU:n uutta kosmetiikka-asetusta aletaan soveltaa käytännössä.

Neonikotinoidien käyttörajoitusten käsittely EU:ssa jatkuu

15.3.2013

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote

Euroopan komission esitys neonikotinoideja sisältävien hyönteistorjunta-aineiden käyttökiellosta ei tänään saanut taakseen jäsenmaiden määräenemmistöä, joten asian käsittely jatkunee huhtikuussa muutoksenhakukomiteassa.

Hissejä huolletaan vaativissa olosuhteissa

6.3.2013

Yhteistiedote sosiaali- ja terveysministeriö ja

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

Yhtä henkilöhissiä käytetään keskimäärin 150 000 kertaa vuodessa, toimisto- ja liikerakennusten hissejä jopa puoli miljoonaa kertaa vuodessa. Hissien huoltaminen on vaativaa työtä, johon liittyy paljon riskejä. Työskentelyolosuhteissa on usein puutteita.

Raskasmetallit ja uudet säädökset puhuttavat jalometallialaa

4.3.2013

Muun muassa raskasmetallien rajoitukset koruissa ja kulutustavaroiden turvallisuus ovat ajankohtaisia asioita jalometallialalla, kun jalometallituotefoorumi aloittaa uutta toimintakauttaan. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) vuonna 2000 perustaman jalometallituotefoorumin tavoitteena on edistää tiedonvaihtoa jalometallituotealalla ja mahdollistaa keskustelu viranomaisten, yritysten ja oppilaitosten välillä.

Homeentorjuntakemikaalien käyttö ei ole suositeltavaa

19.2.2013

Yhteistiedote sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Valvira ja Työterveyslaitos

Homeentorjunta-aineiden käyttöä ei suositella asuntojen, koulujen, päiväkotien tai muiden vastaavien sisätilojen homeongelmien ratkaisuksi, homesiivousten tehosteena tai homeiden ehkäisyssä. Mikäli rakennuksen pinnoilla tai rakenteissa kasvaa hometta, kosteusvaurion syy on selvitettävä, vaurio korjattava ja vaurioituneet materiaalit poistettava. Myös rakennuksen pinnat ja irtaimisto pitää puhdistaa perusteellisesti homesiivousohjeiden mukaisesti.

Tukes kehottaa viljelijöitä tarkistamaan muuttuneet kasvinsuojeluaineiden suojaetäisyydet vesistöstä

13.2.2013


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on muuttanut ruiskutettavien kasvinsuojeluaineiden suojaetäisyyksiä vesistöstä. Muutokset johtuvat Tukesin kasvinsuojeluaineille tekemistä riskinarvioinneista, joissa Suomessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden vaarallisuus vesistön kasveille ja eläimille on arvioitu uudelleen. Tukes kehottaa viljelijöitä tarkistamaan käyttämiensä kasvinsuojeluaineiden uudet suojaetäisyydet Tukesin verkkosivuilla olevasta valmisteiden kasvinsuojeluainerekisteristä, koska uudet suojaetäisyydet eivät ehdi vielä tälle keväälle myyntipäällysten teksteihin.

Nestekaasusäiliöiden varoventtiilit vaatimusten mukaisiksi vuoden 2013 loppuun mennessä

12.2.2013

Nestekaasulaitokset
Kaasuyhtiöt
Tarkastuslaitokset
Pelastuslaitokset

Valtioneuvoston uusi asetus (858/2012) nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista tuli voimaan 1.1.2013. Asetuksen mukaan aikaisemmin annettu suositus varoventtiilien osalta tuli vaatimuksena voimaan yhden vuoden siirtymäajalla asetuksen voimaantulosta. Eurooppalaisten standardien mukaiset ratkaisut on tehtävä vuoden 2013 loppuun mennessä.

Kemikaalilaitoksilta vaaditaan entistä enemmän yhteistyötä onnettomuuksien välttämiseksi

7.2.2013

Toisiaan lähellä sijaitsevien toiminnanharjoittajien pitää tehdä aiempaa laajemmin yhteistyötä onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Yhteistoiminta laajenee koskemaan niin sanottujen dominolaitosten (suuronnettomuus voi laajeta laitoksesta toiseen) ja toiminnallisen kokonaisuuden muodostavien laitosten lisäksi kaikkia niitä toiminnanharjoittajia, joiden laitoksessa mahdollisesti aiheutuvasta onnettomuudesta voi aiheutua vahinkoa toisen laitoksen alueelle. Yhteistyöhön velvoittavat vuoden alusta voimaan tulleet, uudistetut vaarallisten kemikaalien sekä nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat säädökset.

Kemikaalituoterekisteriin tehtyjen ilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna

5.2.2013

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kemikaalituoterekisteriin tehtyjen ilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna, kun kemikaalien valmistajat ja maahantuojat uusivat ilmoituksia edellisvuotta ahkerammin. Ilmoitusten vilkas uusiminen johtui ennen kaikkea käyttöturvallisuustiedotteisiin liittyvän lainsäädännön uudistumisesta. Koska kemikaalituoterekisteriin tehtävä ilmoitus on sisällöltään käyttöturvallisuustiedotteen mukainen, yritykset joutuvat uusimaan kaikki rekisterissä olevat ilmoituksensa. Myös kuluttajat voivat löytää kemikaalituoterekisteristä tietoja Suomessa markkinoilla olevista kemikaaleista.

Mehiläisiin vaikuttavien kasvinsuojeluaineiden käyttöön haetaan EU-tason ratkaisua

1.2.2013

Suomessa ja muuallakin Euroopassa käydään keskustelua neonikotinoideja sisältävien hyönteisten torjuntaan tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden haitallisista vaikutuksista mehiläisille ja muille pölyttäville hyönteisille. Eilen Euroopan komission kokouksessa jäsenmaat käsittelivät ensimmäistä kertaa näiden aineiden käytön rajoittamista.  Komissio järjestää aiheesta laajan keskustelutilaisuuden muun muassa teollisuuden, maanviljelijöiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa Brysselissä 7.2., minkä jälkeen komissio laatii rajoitusehdotuksen. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aikoo käydä läpi kaikkien neonikotinoidien nykyiset hyväksymispäätökset.

Vain EU:n arviointiohjelmassa mukana olevia tehoaineita saa käyttää desinfioivissa homeentorjunta-aineissa

31.1.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut paljon kysymyksiä liittyen kahden polymeerisen guanidiiniyhdisteen, (Akacid ja PHMG) markkinoinnin ja käytön kielletyksi tulemiseen mm. desinfiointikäytössä 1. helmikuuta alkaen. Yleisin kysymys on ollut, mitä tehoaineita homeentorjunta-aineissa saa jatkossa käyttää. Tukes muistuttaa, että homeenestoaineissa käytettävien tehoaineiden pitää olla mukana EU:n biosidisia tehoaineita koskevassa arviointiohjelmassa.

Laturit, verkkoliitäntäkojeet ja led-lamput lisäsivät vaarallisten sähkötuotteiden määrää viime vuonna

29.1.2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) velvoitti maahantuojia keräämään pois kuluttajilta yhteensä 100 vaaralliseksi todettua tuotetta vuoden 2012 aikana. Tukesin markkinavalvonnassa löydettiin viime vuonna edellistä vuotta enemmän vaarallisia ja vakavasti puutteellisia sähkötuotteita, erityisesti led-lamppuja, latureita ja verkkoliitäntäkojeita. Muissa tuoteryhmissä markkinavalvonnassa löydettyjen vaarallisten tuotteiden määrä pysyi ennallaan.

Uudistetulla Ekosuunnittelu.info -sivustolla entistä laajemmin tietoa tuotteiden ympäristövaatimuksista

15.1.2013

Uudistettu sivusto toimii tuotteiden ekosuunnittelu- ja energiamerkintävaatimuksiin liittyvien säädösten virallisena tiedotuskanavana valmistajien, maahantuojien, jakelijoiden ja jälleenmyyjien apuna. Uudistetulta sivustolta löytyy nyt tietoa myös tuotteiden energiamerkinnöistä.

Nanomateriaalien turvallisuutta kartoitetaan viranomaisten ja teollisuuden yhteistyönä

14.1.2013

Nanomateriaalien turvallisuutta selvitetään viranomaisten ja teollisuuden yhteistyönä juuri käynnistyvässä, laajassa EU:n Nanoreg-hankkeessa. Suomen tavoitteena projektissa on jatkaa mikro- ja nanofibrilliselluloosan turvallisuuden tutkimista. Nanohiukkasten terveys- ja ympäristöhaittavaikutuksista tiedetään vasta vähän, vaikka nanomateriaalien käyttö teollisuudessa on lisääntynyt nopeasti. Esimerkiksi urheiluvälineissä, aurinkorasvoissa ja muissa kosmetiikkatuotteissa ne ovat jo yleisiä.

Uusittu Tukes-ohje S10 on ilmestynyt

4.1.2013

Tukes-ohje S10-2012 on ilmestynyt. Ohje sisältää luettelon standardeista, joita noudattamalla täytetään sähkölaitteistojen rakenteesta ja sähkötyöturvallisuudesta annetut määräykset. Ohje S10 uusitaan tavallisesti vuosittain.

Tukesin ilotuliteturvallisuuskampanja tavoitti suuren yleisön sosiaalisessa mediassa

3.1.2013


Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (
Tukes) vuodenvaihteen turvallisuuskampanja sosiaalisen median kanavissa onnistui hyvin. Kampanjan keulahahmona oli pommipuvussa esiintynyt Markku, joka muistutti uutta vuotta juhlivia ilotulitteisiin liittyvistä riskeistä ja suojalasien tärkeydestä. 

Monet rajoitukset estävät kuluttajaa tuomasta ilotulitteita ulkomailta

28.12.2012


Laki rajoittaa ilotulitteiden maahantuontia, myyntiä, käyttöä ja kuljettamista monin tavoin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että osa rajoituksista koskee myös kuluttajaa, joka haluaisi hankkia tuotteita ulkomailta omaan käyttöönsä.

Ole varovainen ilotulitteiden kanssa ja suojaa silmäsi

27.12.2012


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa uudenvuoden juhlijoita käyttämään ilotulitteita varovasti, noudattamaan käyttöohjeita ja huolehtimaan turvaetäisyyksistä. Ilotulite on räjähde, jonka käyttöön liittyy aina riskejä, eikä niitä saa antaa alaikäisille. Suojalasit ovat pakolliset ilotulitteita ammuttaessa ja suositeltavaa myös katsojille.

Tukesin ilotuliteturvallisuuskampanjan Markku kehottaa hankkimaan suojasit

26.12.2012


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kampanjoi jälleen vuodenvaihteessa ilotulitteiden turvallisen käytön puolesta. Suojalasit ovat pakolliset ilotulitteita ammuttaessa, ja niiden käyttöä suositellaan myös ilotulitusta katsoville kavereille, jotta vältyttäisiin ikäviltä silmävammoilta. Tukesin tämänvuotisen turvallisuuskampanjan keulahahmo Markku muistuttaa tärkeästä suojavarusteesta sosiaalisen median kanavissa. 

Vaarallisten kemiallisten aineiden käsittelyä parannetaan asetuksilla

20.12.2012


Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Valtioneuvosto antoi 20.12.2012 kolme asetusta, joilla uusitaan vaarallisten kemikaalien teolliseen käsittelyyn ja varastointiin liittyviä hallintomenettelyitä ja turvallisuusvaatimuksia koskevia säännöksiä. Nämä ns. kemikaaliturvallisuuslain nojalla annetut asetukset tulevat voimaan 1.1.2013.

Moottorikelkkasafarille osallistuja tarvitsee kunnon perehdytyksen

19.12.2012

Asiakkaiden perehdyttämisestä moottorikelkkasafareille löytyi parantamisen varaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), aluehallintovirastojen ja kuntien yhteisessä valtakunnallisessa valvontaprojektissa, jossa tarkastettiin moottorikelkkapalveluiden turvallisuutta. Kuntien terveystarkastajat tekivät kevättalvella 2012 yhteensä 32 tarkastusta safareilla pääosin Lapissa ja muualla Pohjois-Suomessa.

Rinneturvallisuus ei synny itsestään

19.12.2012

Laskettelurinteiden turvallisuudesta vastuussa ovat palveluntarjoajat eli hiihtokeskukset. Viranomaiset valvovat, että hiihtokeskukset huolehtivat rinneturvallisuudesta lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Laskettelijat vastaavat käyttäytymisestään ja sen vaikutuksista niin omaan kuin toisten laskijoiden turvallisuuteen. Noudattamalla yhteisiä pelisääntöjä sekä käyttämällä tarvittavia suojaimia, kuten kypärää ja selkäpanssaria, voidaan loukkaantumisia vähentää merkittävästi. Rinneturvallisuus ei synny itsestään, vaan työ vaatii sitoutumista kaikilta tahoilta.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden alkuperän jäljitettävyys paranee

18.12.2012

Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden alkuperän jäljitettävyys paranee EU:n tiukkenevan lainsäädännön ansiosta. Jatkossa tuotteista tulee muun muassa löytyä tuotteen valmistajan ja maahantuojan yhteystiedot. Uudet vaatimukset tulevat koskemaan sähkölaitteiden lisäksi vähitellen myös muita tuoteryhmiä.

Sisäleikkipaikkojen turvallisuutta valvotaan tehostetusti

18.12.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo tehostetusti sisäleikkipaikkojen turvallisuutta yhdessä kuntien ja aluehallintovirastojen kanssa. Talven aikana kuntien terveystarkastajat tekevät tarkastuksia sisäleikkipaikkoihin, joita tarjotaan omana palvelunaan. Valvonnan kohteena ovat erityisesti ne toiminnanharjoittajien käytännöt, joiden avulla sisäleikkipaikoissa pidetään yllä turvallisuutta.

Viranomaisten tiiviimpi yhteistyö parantaa yleisötapahtumien turvallisuutta

17.12.2012

Eri viranomaisten yhteistyö on tärkeässä roolissa yleisötapahtumien turvallisuuden varmistamisessa, koska tapahtumien eri puolia valvovat useat eri viranomaiset. Tapahtumien turvallisuutta parantavia käytäntöjä ovat esimerkiksi viranomaisten yhteiset palaverit ennen ja jälkeen tilaisuuden sekä yhteistarkastukset tapahtumassa. Myös yleisötilaisuuksien järjestäjät hyötyvät saadessaan palavereissa tai yhteistarkastuksilla tietoonsa yhdellä kertaa kaikki heitä koskevat määräykset.

Joululelutestit paljastivat vakavia turvallisuuspuutteita

13.12.2012


Perinteisessä joululelujen turvallisuustestissä leluista löydettiin vakavia turvallisuuspuutteita. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valitsi testattavaksi 28 lelua, joista viiden puutteet olivat niin vakavia, että lelut kerätään pois myynnistä ja kuluttajilta. Lievempiä rakenteellisia puutteita löytyi yhdestä lelusta ja lisäksi merkintäpuutteita oli yhteensä 14 lelussa. Puolet tutkituista leluista täytti vaatimukset.

Ajankohtaista sähkölaitteistojen käytön johtajille

12.12.2012

Uusintatarkastukseen määrättiin 25 sähkölaitteistoa puutteiden takia

Sähköturvallisuuslakiin lisättiin vuoden 2011 alussa uusintatarkastusmenettely. Jos valtuutettu laitos tai valtuutettu tarkastaja havaitsee varmennus- tai määräaikaistarkastuksessa vakavia puutteita, tarkastajan on määrättävä laitteisto tarkastettavaksi uudelleen. Viime vuonna tehtiin n. 2200 määräaikaistarkastusta, joista 25 päättyi uusintaan. Uusintatarkastus on suoritettava kolmen kuukauden kuluessa tarkastusmääräyksen antamisesta.

Ajankohtaista sähköurakoitsijoille - joulukuu 2012

11.12.2012

Kuka on vastuussa sähkötapaturmasta?

Sähkötöiden johtaminen on Suomessa varsin korkeatasoista. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tilastoista kuitenkin ilmenee, että ammattitaidon varmistamatta jättäminen on käyttöönottotarkastuksiin liittyvien laiminlyöntien ohella sähkötöiden johtajien vakavimpia rikkeitä.

Älä käsittele hometaloa tai irtaimistoa vaarallisilla desinfiointiaineilla

10.12.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittaa kuluttajia käyttämästä rakennusten sisätilojen käsittelyyn desinfiointiaineita, jotka sisältävät polymeerisiä guanidiineja. Näitä eliöntorjunta-aineita käytetään esimerkiksi homevaurioisten tilojen sekä irtaimiston käsittelyssä. Koe-eläimillä tehdyissä tutkimuksissa erään guanidiinibiosidin on havaittu vahingoittavan hengityselimiä, aiheuttavan allergisia ihoreaktioita ja vaurioittavan silmiä. Sen epäillään aiheuttavan myös syöpää.

Kaasu- ja öljylämmityslaitteistoliikkeet sekä öljysäiliöiden tarkastusliikkeet menettävät toimintalupansa ilman uutta ilmoitusta Tukesille

10.12.2012

                                                                       Kaasuasennusliikkeet

                                                                       Öljylämmityslaitteistojen asennusliikkeet

                                                                       Öljysäiliöiden tarkastusliikkeet

                                                                       Pelastuslaitokset

Kaikkien maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistoja asentavien ja huoltavien sekä maanalaisia öljysäiliöitä tarkastavien liikkeiden on tehtävä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) ilmoitus toimintansa jatkamisesta 31.12.2013 mennessä. Jos yritys ei tee ilmoitusta, se menettää toimintaoikeutensa. Toimintailmoituksen tekeminen liittyy uuteen valtioneuvoston asetukseen 558/2012, joka tulee voimaan vuoden 2013 alusta.

Tukes tarjoaa Facebookissa tietoa ja vinkkejä kansalaisille

4.12.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on avannut sivuston sosiaalisen median Facebook-yhteisöpalveluun. Uuden viestintäkanavan kautta Tukes jakaa turvallisuuteen liittyvää ajankohtaista tietoa ja tarjoaa mahdollisuuden uudenlaiseen vuorovaikutukseen ja kansalaiskeskusteluun toimialojaan koskevissa asioissa.

Rajoituksia ja kieltoja eräille desinfioiville aineille

30.11.2012

PHMG & Akacid

Euroopan komissio on julkistanut asetuksia ja päätöksiä [(EC) 1849/2006, 2011/391/EU ja 2012/78/EU], joilla rajoitetaan kahden kationisen, polymeerisen guanidiini-yhdisteen biosidistä käyttöä. Näitä yhdisteitä sisältävien valmisteiden markkinoille saattaminen ja käyttö ovat tulleet tai tulevat lähiaikoina kielletyksi kaikissa biosidisissä käytöissä.

Koruissa liikaa kadmiumia

23.11.2012

Korujen valmistajien, maahantuojien ja myyjien on pitänyt jo lähes vuoden ajan noudattaa korujen kadmiumpitoisuutta koskevaa uutta rajoitusta. Uudet korut tai niiden osat eivät ole enää 10.12.2011 voimaan tulleen EU:n asetuksen jälkeen saaneet sisältää kadmiumia yli 0,01 %. Tullilaboratorion testeissä on löytynyt tämän vuoden aikana runsaasti vaatimusten vastaisia koruja.

Kainuun ELY-keskus ei näe estettä Talvivaaran metallitehtaan käynnistämiselle

21.11.2012

                                                                         Kainuun ELY-keskuksen tiedote

Kainuun ELY-keskus on antanut tänään Talvivaara Sotkamo Oy:n metallitehtaan käynnistämistä koskevan lausunnon. Kainuun ELY-keskus katsoo, että metallitehtaan käynnistämiselle ei ole estettä, kun käynnistäminen palvelee ensisijaisesti kaivosalueen vesivarastojen purkamista ja riskienhallintaa siten, että hallitsemattomien päästöjen riski vähenee oleellisesti ja jatkuvasti.

Valvontaviranomaiset tekivät yhteistarkastuksen Talvivaarassa

19.11.2012

                                                                                           Kainuun ELY-keskuksen tiedote

Valvontaviranomaiset Kainuun ELY-keskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) sekä Säteilyturvakeskus tekivät maanantaina yhteistarkastuksen Talvivaaran kaivosalueelle. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää metallitehtaan käynnistämisen kokonaisturvallisuutta sekä edellytyksiä häiriötilanteen hallinnan näkökulmasta.

Kuristumisvaaran aiheuttavia kaihtimia poistettu markkinoilta

19.11.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on yhdessä Tullin kanssa löytänyt valvonnassa useita kaihtimia, jotka aiheuttavat lapsille kuristumisvaaran. Lisäksi kaihtimien varoitusmerkinnöistä ja ohjeistuksesta on löytynyt puutteita. Erilaisten kaihtimen silmukat ja narut voivat aiheuttaa lapsille vaaraa, erityisesti, jos lapsi voi pujottaa silmukkaan päänsä. Valvonnan ja tiedottamisen ansiosta kaihtimien turvallisuus on parantunut merkittävästi.

Tukes tarkastuskäynnille Talvivaaraan maanantaina

17.11.2012


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Kainuun ELY-keskus tekevät yhteisen tarkastuskäynnin Talvivaaraan maanantaina. Käynnin jälkeen viranomaiset analysoivat yhteistyössä metallitehtaan käynnistämisen edellytykset. Kemikaaliturvallisuuslain perusteella tehtaan käynnistämiselle ei ole esteitä, sillä Talvivaara on ilmoittanut palaavansa alkuperäiseen prosessiin, jolle yhtiöllä on voimassaoleva toimintalupa.

Tukes haluaa Talvivaaralta lisäselvityksiä ennen tehtaan uudelleenkäynnistämistä

15.11.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on arvioinut Talvivaara Sotkamo Oy:n edellytykset käynnistää metallien talteenottolaitos uudelleen. Tukes arvioi asiaa Kainuun ELY-keskuksen pyynnöstä. Talvivaara Sotkamo Oy on antamiensa selvitysten perusteella tekemässä prosessimuutoksia metallien talteenottolaitoksen toimintaan.  Tukesin mukaan Talvivaaran suunnittelemat muutokset ovat sen luonteisia, että yhtiön pitää antaa Tukesille lisäselvityksiä, jotka Tukes käsittelee ennen kuin metallien talteenottolaitos voi jatkaa toimintaansa.

Lupa- ja valvontaviranomaiset tiivistävät yhteistyötään Talvivaaran ongelmien ratkaisemiseksi

14.11.2012


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Säteilyturvakeskus ja Kainuun ELY-keskus ovat perustaneet yhteisen työryhmän Talvivaaran kaivoksen valvonnan tehostamiseksi. Tarkoituksena on tehostaa kokonaisvalvontaa tiivistämällä tietojenvaihtoa, lisäämällä yhteisiä valvontamenettelyjä sekä hyödyntämällä eri vastuualueilla toimivien lupa- ja valvontaviranomaisten asiantuntemusta.

Kylmäainetta R1234yf käsiteltävä huolellisesti autojen ilmastointilaitteiden huollossa

5.11.2012

Autokorjaamot
Autoliikkeet

Uusien automallien ilmastointilaitteissa siirrytään maailmanlaajuisesti kylmäaineeseen R1234yf, koska sen ilmastoa lämmittävä vaikutus on huomattavasti vähäisempi kuin nykyisillä HFC-kylmäaineilla. Kylmäaine täyttää ajoneuvojen ilmastointijärjestelmien päästöjä rajoittavan EU:n direktiivin 2006/40/EY vaatimukset. EU:n jäsenvaltioiden on noudatettava direktiiviä uusien automallien tyyppihyväksynnässä viimeistään 1.1.2013 alkaen. Kylmäaineen vaaraominaisuudet on otettava huomioon autojen ilmastointilaitteiden huollossa. Kylmäaineella R1234yf toimiviin ilmastointilaitteisiin ei saa huollossa lisätä HFC-kylmäainetta.

Kylmälaitosten asennuksen ja käyttöönoton painelaitevaatimukset

2.11.2012


Kylmälaitosten asennuksessa ja käyttöönotossa on huomioitava painelaitesäädösten vaatimukset.
Laitekokonaisuuden vaatimustenmukaisuuden arviointi käsittää kylmälaitejärjestelmään sisältyvät painelaitteet, joita ovat painesäiliöt, putkistot ja varoventtiilit. Kylmälaitoksen toimittaja vastaa useimmiten myös asennuksesta ja laitekokonaisuuden arvioinnista. Kylmälaitoksen omistajan ja haltijan on huolehdittava painelaitteiden sijoituksen turvallisuudesta, rekisteröinnistä ja käytön valvojan nimeämisestä.

Muutoksia jalometallituotteiden juotteisiin

30.10.2012


Valkokultaa sisältävää juotetta käytetään maailmalla yleisesti platinatuotteiden juottamiseen ja nyt se on mahdollista myös Suomessa. Platinajuotteiden ei enää tarvitse sisältää platinaa, sillä myös kulta, hopea tai palladium käyvät juotokseen. Lisäksi palladiumjuotteiden pitoisuusvaatimusta on nostettu.

Tuttien käyttöohjeista löytyi puutteita

24.10.2012


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on löytänyt puutteita huvituttien merkinnöistä.  Tukes testautti 10 myymälöistä ja verkkokaupoista hankittua huvituttia valvontaprojektissa. Viiden tuotteen käyttöohjeissa ja varoituksissa havaittiin puutteita. Tutit täyttivät mekaaniset ja kemialliset vaatimukset tutkituilta osin.

EU ohjaa jäsenmaitaan entistä monipuolisempaan kasvinsuojeluun

23.10.2012

Pelto- ja puutarhaviljelijöiden tulee jatkossa löytää kasvinsuojeluaineiden käytön rinnalle muita torjuntamenetelmiä. Euroopan unionin jäsenmaiden viranomaiset kokoontuvat Helsinkiin 25.–26.10. käsittelemään kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä ja pyrkivät löytämään keinoja siihen, miten viljelijät saataisiin lopettamaan rutiininomainen kasvinsuojeluaineiden käyttö. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) isännöimässä kokouksessa on osallistujia 16 maasta. Viranomaiset tapaavat nyt ensimmäistä kertaa muualla kuin Brysselissä.

Polttoaineen ja dieselin kuljettamiseen tarkoitettujen pakkausten on oltava kyseisen aineen kuljettamiseen tyyppihyväksyttyjä

22.10.2012

Kentällä esiintyneiden epäselvyyksien vuoksi Tukes tarkentaa kantaansa oman vaarallisten aineiden kuljetuksiin käytettäviä pakkauksia koskevan valvontansa osalta. Kaikkien markkinoille tulevien, niin Suomessa valmistettujen kuin maahantuotavienkin polttoaineen kuljetukseen käytettävien pakkausten tulee olla vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisia hyväksyttyjä pakkauksia. Tämä koskee kaikkia pakkauksia koosta riippumatta.

Ilotulitteiden varastointia koskevat määräykset tiukentuvat

16.10.2012

Määräykset ilotulitteiden varastoinnista myymälöiden ulkopuolella sijaitsevissa varastointikonteissa tiukentuvat. Ilotulitteita sisältävää konttia ei saa jatkossa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi myymälää. Myös kontin etäisyysvaatimukset muista rakennuksista, toisista ilotulitekonteista, teistä, polttoaineen jakelulaitteista ja pysäköintipaikoista kasvavat.

Kaivosturvallisuutta edistetään uusilla säädöksillä

11.10.2012

Kaivosturvallisuutta pyritään edistämään uusin säädöksin ja keinoin. Jatkossa jokaisessa kaivoksessa pitää olla kaivosturvallisuudesta vastaava henkilö ja uusilta kaivoksilta vaaditaan kaivosturvallisuuslupa. Viimeisen viiden vuoden aikana kaivosonnettomuuksissa on Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) tulleiden tietojen mukaan loukkaantunut 30–40 henkilöä vuosittain.

Kasvinsuojelussa alettava yhdistellä eri torjuntamenetelmiä

8.10.2012

Viljelijöiden pitää siirtyä pois rutiininomaisesta kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käytöstä, kun ns. integroidun eli eri torjuntamenetelmiä yhdistelevän kasvinsuojelun periaatteet tulevat voimaan vuonna 2014. Niiden mukaan kasvintuhoojien torjunnassa tulee yhdistellä muun muassa ennaltaehkäiseviä, mekaanisia, biologisia ja kemiallisia menetelmiä. Tavoitteena on vähentää kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvia ympäristö- ja terveysriskejä.

Onnettomuustutkinnassa löytyi puutteita EURENCO Vihtavuori Oy:n kemikaaleihin liittyvien vaarojen tunnistamisessa

5.10.2012

EURENCO Vihtavuori Oy:n Laukaan ruutitehtaan tulipalon vahingot aiheutuivat höyrystyneen eetterin nopeasta palosta. Palon syttymissyystä ei saatu täyttä varmuutta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) onnettomuustutkinnassa, mutta todennäköisesti syttymisen aiheutti staattinen sähkö tai iskemä. Onnettomuuden aikaan ilmassa oli poikkeuksellisen korkeita pitoisuuksia helposti syttyvää eetteriä, joka leimahti palamaan. Toukokuisessa onnettomuudessa loukkaantui kaksi työntekijää, joista toinen sai vakavia palovammoja. Onnettomuustutkinnassa Tukes havaitsi puutteita yrityksen kemikaaleihin liittyvien riskien arvioinnissa, muutosten toteuttamisessa ja ohjeiden noudattamisessa.

Huolla auton ilmastointilaitteet pätevässä autokorjaamossa säännöllisesti

21.9.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa autoilijoita huoltamaan ajoneuvojensa ilmastointilaitteet säännöllisesti pätevässä autokorjaamossa. Autojen ilmastointilaitteissa käytetään kylmäaineita, jotka ovat ilmakehää lämmittäviä kasvihuonekaasuja. Ilmastointilaite on huollettava oikein, jotta kylmäainetta ei pääse vapautumaan ilmakehään ja laite toimii hyvin. Pätevät autokorjaamot löytyvät Tukesin ylläpitämästä rekisteristä.

Vaara hissien veräjäovissa

20.9.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa hissien haltijoita kiinnittämään huomiota hissien veräjäovien turvallisuuteen. Vanhoissa hisseissä, joissa korin ovi on veräjämallinen, saattaa korin veräjäoven ja kerrostason kääntöoven väliin jäädä tila, johon mahtuu pieni lapsi. Jos lapsi jää loukkuun ovien väliin ja hissi lähtee liikkeelle, on vakavan loukkaantumisen todennäköisyys hyvin suuri.

Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden ja kemikaali-ilmoitusten oltava uuden EU-asetuksen mukaisia joulukuussa 2012

19.9.2012

1.12.2012 lähtien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden pitää olla EU-asetuksen N:o 453/2010 mukaisia. Koska Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kemikaalituoterekisteriin lähetettävät kemikaali-ilmoitukset pohjautuvat käyttöturvallisuustiedotteeseen, myös kemikaali-ilmoitukset pitää uusia. Tukes palauttaa jatkossa vanhentuneen lainsäädännön mukaiset kemikaali-ilmoitukset lähettäjälle.

Varo kasvinsuojeluaineiden tuoteväärennöksiä

14.9.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa kasvinsuojeluaineiden käyttäjiä tarkkaavaisuuteen tuoteväärennösten varalta. Euroopan kasvinsuojelujärjestön ECPA:n (European Crop Protection Association) mukaan parin viime vuoden aikana EU:ssa ja lähialueilla on takavarikoitu satoja tonneja kasvinsuojeluaineiden tuoteväärennöksiä. Kasvinsuojeluaineita hankkivan pitää muistaa myös, että toisesta maasta ostettuja valmisteita ei saa käyttää Suomessa.

Yritä hävittää jyrsijät muilla keinoin ennen kuin myrkytät

11.9.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että jyrsijämyrkkyjä on käytettävä harkitusti ja myrkkyjen käyttöohjeet on syytä lukea huolellisesti. Jyrsijämyrkkyjä ei suositella ensisijaisena vaihtoehtona hiirien ja rottien torjuntaan, koska niiden vaikutus ympäristöön on haitallinen. Vanhentuneita tai torjunnan jälkeen poiskerättäviä jyrsijämyrkkyjä pitää aina käsitellä vaarallisena jätteenä.

Pohjoismaiden kemikaali- ja räjähdeturvallisuutta valvovat viranomaiset koolla Tampereella

7.9.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) isännöi Tampereella 12.―13.9. kokousta, joka tuo yhteen kemikaalien käytön ja räjähteiden turvallisuutta valvovat viranomaiset eri Pohjoismaista. Nordex-kokouksessa käydään läpi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käyttöön liittyviä ajankohtaisia asioita ja vertaillaan maiden käytäntöjä turvallisuuden edistämisessä.

Autokorjaamot eivät saa huoltaa ilmastointilaitteita ilman Tukesin lupaa

3.9.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) ja Suomen ympäristökeskus SYKElle on tehty kesän aikana useita ilmiantoja autokorjaamoista, jotka tekevät ilmastointilaitteiden huoltoja ilman asianmukaisia lupia. Autokorjaamo saa huoltaa ilmastointilaitteita vain, jos huoltoja tekevät asentajat ovat suorittaneet pätevyyskokeen ja autokorjaamo on rekisteröitynyt Tukesin rekisteriin.

Kesätorien vaaoista löytyi huomautettavaa

31.8.2012

Noin joka seitsemännestä torivaa’asta löytyi huomautettavaa, kun Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoi kesätorien mittauslaitteita kuluneen kesän aikana. Torivaakoja, lieriömittoja ja kappoja valvottiin 17 eri kaupungissa eri puolilla maata. Vaakoja tarkastettiin yhteensä 153, joista vajaassa 14 prosentista löytyi puutteita varmennuksessa. Puutteellisten varmennusten määrä oli suurempi kuin kauppojen vaaoissa, joista vuosittain noin viidellä prosentilla varmennus on vanhentunut.

Tukesin puhelinnumerot muuttuvat 4.9.2012

29.8.2012

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) 010-alkuiset puhelinnumerot poistuvat käytöstä 4.9.2012. Uudet puhelinnumerot ovat 0295-alkuiset. Vaihteen uusi numero on 029 5052 000.

Uusi opas neuvoo, miten kunnollinen käyttöohje laaditaan

24.8.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut oppaan, jonka tarkoituksena on helpottaa käyttöohjeiden laadintaa ja siten parantaa markkinoilla olevien tuotteiden käyttöohjeiden laatua. Tuotteiden käyttöohjeet ja turvallista käyttöä koskevat merkinnät -opas on suunnattu ensisijaisesti avuksi suomalaisille valmistajille ja maahantuojille, mutta siitä on hyötyä myös tavalliselle kuluttajalle. 

Tukes on havainnut klapisirkkeleissä turvallisuuspuutteita

21.8.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on löytänyt klapisirkkeleistä turvallisuuspuutteita. Kaikkiaan seitsemän klapisirkkelin terän suojaus ei täyttänyt turvallisuusvaatimuksia. Useimmissa tapauksissa maahantuojat ovat poistaneet vapaaehtoisesti vaatimustenvastaiset tuotteet markkinoilta.

Tukes mukana Lepaan puutarha-alan ammattinäyttelyssä 16.–18.8.2012

13.8.2012

Askarruttaako, miten kasvinsuojeluaineita on turvallista käyttää ja säilyttää? Tiedätkö kasvinsuojeluaineiden riskinarvioinnista, rekisteröinnistä ja hyväksymisestä? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) osallistuu puutarha-alan ammattilaisille tarkoitettuun Lepaa 2012 -näyttelyyn Hattulassa.

Valvomaton ruuanlaitto useimmiten syynä liesipaloon

8.8.2012

Sähköliedet ovat eniten sähköpaloja aiheuttavia sähkölaitteita Suomessa. Vuosina 2010 ja 2011 sähköliedestä tai -uunista on syttynyt noin tuhat paloa vuodessa. Palojen syynä on ollut useimmiten valvomaton ruuanlaitto. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tiedossa ei ole yhtään viallisen lieden tai uunin aiheuttamaa tulipaloa.

Käyttöohjeiden noudattaminen ehkäisee sähköpaloja

25.7.2012

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut kesän aikana useita tulipaloja ja vaaratilanteita, jotka ovat aiheutuneet sähkölaitteiden käytöstä käyttöohjeiden vastaisesti. Tukes muistuttaa niin kuluttajia kuin yrityksiäkin, että sähkölaitteiden käyttö-, asennus-, huolto- ja turvallisuusohjeisiin perehtyminen ja niiden noudattaminen on paras tapa ennaltaehkäistä vaaratilanteita. Liikuteltavien sähkölaitteiden virtajohto kannattaa irrottaa pistorasiasta käytön jälkeen.

Tukes kehottaa suhtautumaan kriittisesti sienikirjoihin

10.7.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa kuluttajia suhtautumaan varauksella sieni- ja keittokirjoihin. Sieniin liittyviä, vaarallisia käännös- ja taittovirheitä on tullut esille muutaman vuoden sisällä jo kolme tapausta. Siksi sienen käyttökelpoisuus kannattaa tarkistaa ainakin kahdesta eri lähteestä. Tukes muistuttaa, että kustantajat ja maahantuojat ovat vastuussa painotuotteidensa turvallisuudesta. Kuten muitakaan yleisiä kulutustavaroita, viranomaiset eivät tarkasta kirjoja ennen niiden tuloa markkinoille.

Kaivosluparuuhkien purkaminen päässyt hyvään vauhtiin

9.7.2012

Valtaushakemusten ja varausilmoitusten käsittely on päässyt hyvään vauhtiin Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) kaivosryhmän ensimmäisenä toimintavuonna, vaikka vanhan kaivoslain mukaisia, mineraalien etsimiseen oikeuttavia valtaushakemuksia on edelleen käsittelemättä yli 400. Tukes on myös käynnistänyt lupiin liittyvät valvontakäynnit malminetsintä- ja kullanhuuhdonta-alueilla.

Tuotteiden energiatehokkuuden markkinavalvontaa tehostetaan Euroopassa

6.7.2012

Tuotteiden energiatehokkuuden markkinavalvontaa aiotaan tehostaa Euroopan maiden yhteisellä projektilla. Kesäkuussa alkaneen Ecopliant-projektin tarkoituksena on kehittää ja päivittää eri maiden valvontaviranomaisten käytäntöjä ja parantaa eurooppalaista yhteistyötä. Myös Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on mukana projektissa.

Kasvinsuojeluaineiden ruiskutusetäisyydet vesistöistä muuttuvat

29.6.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) arvioi parhaillaan kasvinsuojeluaineiden vesistöille aiheuttamia riskejä uudelleen. Arvioinnin myötä vesistöjen rannoille jätettävien suojakaistojen leveydet muuttuvat. Valtaosaa kasvinsuojeluaineista saa jatkossa ruiskuttaa aiempaa lähempänä rantaa. Suojaetäisyydet vesistöstä puolestaan kasvavat viljelyksillä, joissa kasvusto on korkeaa ja kasvinsuojeluainetta kulkeutuu tuulen mukana helposti. Lisäksi noin viidennes kasvinsuojeluaineista on jatkossa ruiskutettava tuulikulkeumaa vähentävillä suuttimilla.  

Ammattilaistiedote: Automaattisten sammutuslaitteistojen painelaitteille valmistunut ohje

28.6.2012

Finanssialan Keskusliitto ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ovat julkaisseet ohjeen, jossa käsitellään automaattisten sammutuslaitteistojen painelaitteita koskevia vaatimuksia. Ohjeen vaatimukset koskevat paineesta aiheutuvia vaaroja. Sammutuslaitteistojen toiminnasta ja suorituskyvystä tulevia vaatimuksia ei käsitellä ohjeessa.

Verkossa myytävistä koruista löytynyt virheellisiä merkintöjä

25.6.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on havainnut jalometallituotesäädösten vastaisia koruja verkkokaupassa. Verkkokaupoissa myytävistä jalometallikoruista (platina, kulta, palladium ja hopea) on löytynyt muun muassa Suomen säädösten vastaisia pitoisuuksia ja leimoja. Tukes kehottaa kuluttajia varovaisuuteen ja muistuttaa samalla, että jalometallituotteiden verkkomyyntiä koskevat samat säädökset kuin perinteisiä liikkeitäkin.

Tukes muistuttaa: Minimopo ei ole lasten lelu

20.6.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että minimopot eivät ole lasten leluja. Minimopot toimivat polttomoottorilla ja saavuttavat ajettaessa nopeuden, jossa voi tapahtua vakavia onnettomuuksia. Tukes on myös havainnut minimopoissa vakavia turvallisuuspuutteita.

Onnettomuustutkinta toi esiin puutteita Talvivaara Sotkamo Oy:n prosessiturvallisuuden hallinnassa

19.6.2012

Talvivaara Sotkamo Oy:n tehdasalueella tapahtuneen työntekijän kuolemaan johtaneen onnettomuuden todennäköinen tekninen syy on esineutraloinnin varastosäiliöön pumpatun kalkkikivilietteen aiheuttama reaktio, jonka seurauksena hiilidioksidia ja rikkivetyä pääsi purkautumaan tehdasalueelle. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) juuri valmistuneessa onnettomuustutkinnassa havaittiin useita turvallisuuspuutteita.

Tukesin toimialoilla sattuneissa onnettomuuksissa kuolleiden lukumäärä väheni viime vuonna selvästi

14.6.2012

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimialoilla sattuneissa onnettomuuksissa kuolleiden lukumäärä väheni vuonna 2011 selvästi kahden edellisen vuoden lukumääriin verrattuna. Tukesin toimialoilla (pois luettuna kuluttajaturvallisuus) kuoli viime vuonna yhteensä 17 henkilöä, kun vuosina 2010 ja 2009 luku oli 29. Asia käy ilmi tänään julkaistusta Tukesin Toimialan onnettomuudet 2011 -vuosiyhteenvedosta.

Tukes opastaa Jukolan viestin kävijöitä turvalliseen kesään

11.6.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) mökkeilee 16.–17. kesäkuuta Jukolan viestissä Vantaalla. Tukesin kesämökillä on tarjolla neuvoa ja opastusta monessa eri kesään liittyvässä asiassa. Mökkipihalla kesävieraita ohjeistetaan muun muassa nestekaasun, kodin kemikaalien ja trampoliinien turvalliseen käyttöön sekä neuvotaan, millainen on sähköturvallinen piha.

Kasvinsuojeluainetutkinto pakolliseksi tuhansille eri alojen työntekijöille

7.6.2012

Marraskuuhun 2015 mennessä kaikilta ammattimaisesti kasvinsuojeluaineita käyttäviltä vaaditaan kasvinsuojeluainetutkinnon suorittamista. Tutkinto tulee pakolliseksi tuhansille eri alojen työntekijöille, muun muassa maanviljelijöille, seurakuntien puutarhureille, viheraluetyöntekijöille ja kasvinsuojeluaineiden myyjille. Tutkinnon voi suorittaa uuden kasvinsuojelukoulutuksen yhteydessä. Muutoksella halutaan edistää kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä.

Kulutustavaroiden sisältämät haitalliset aineet tarkempaan kontrolliin

1.6.2012

Euroopan unionin alueella myytävät kulutustavarat eivät saa jatkossa sisältää eliöntorjunta-aineita, joita ei ole hyväksytty EU:ssa. Eliöntorjunta-aineiden eli biosidien valvonta esineissä kiristyy, kun EU:n uutta biosidiasetusta aletaan soveltaa 1. syyskuuta 2013 alkaen. Tiukemmalle valvonnalle on aihetta, sillä EU:n ulkopuolelta tulleista esineistä on löytynyt ympäristölle ja ihmisille haitallisia biosideja. Koska EU:n määräykset eivät ulotu alkuperämaihin, muualla valmistetut esineet voivat sisältää myös biosideja, joita EU:ssa ei ole lainkaan hyväksytty kyseiseen käyttöön.

Ekosuunnittelu-foorumissa 6. kesäkuuta tietoa rakennustuotteiden uusista vaatimuksista

29.5.2012

Energiatehokkuuteen ja sen parantamiseen liittyvät vaatimukset tiukentuvat useilla rakennustuotteilla. Tiukentuneet vaatimukset johtuvat ekosuunnitteludirektiivistä, joka laajenee koskemaan myös erilaisia rakennustuotteita. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja ympäristöministeriö järjestävät rakennustuotteiden ja talotekniikan parissa toimiville valmistajille ja maahantuojille 6. kesäkuuta Ekosuunnittelu-foorumin, jossa käsitellään rakennustuotteiden uusia vaatimuksia.

Uusi opas auttaa kemikaalilaitoksia kehittämään turvallisuusasioita

29.5.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut oppaan, jossa kerrotaan Tukesin laitosvalvonnasta sekä kemikaalilaitosten turvallisuuteen liittyvistä toimintatavoista. Kemikaalilaitosten hyvät käytännöt -oppaan tarkoituksena on auttaa ja kannustaa kemikaalilaitoksia hoitamaan turvallisuuteen liittyviä asioita entistä paremmin.

Tukes tutkii Vihtavuori Oy:n Laukaan tehtaan tulipaloa

25.5.2012


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on nimittänyt tutkintaryhmän selvittämään 21.5.2012 Eurenco Vihtavuori Oy:n  Laukaan tehtaalla sattunutta tulipaloa, jossa kaksi työntekijää loukkaantui. Alustavien tietojen mukaan tulipalo syttyi, kun työntekijät täyttivät ruutisekoitinta kierrätetyllä ruutimassalla.

Ladattavissa akuissa ja paristoyksiköissä oltava kapasiteettimerkinnät toukokuun lopusta lähtien

21.5.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että Euroopan talousalueella markkinoille saatettavista kannettavista ladattavista akuista ja paristoyksiköistä pitää löytyä kapsiteettimerkinnät 31.5.2012 alkaen. Kapasiteetti on ilmoitettava milliampeeritunteina mAh tai ampeeritunteina Ah.

Kampanja muistuttaa sähköjohtojen vaaroista

15.5.2012

Turvaohjeiden laiminlyönti tai väärät työmenetelmät sähköjohtojen läheisyydessä ovat kohtalokkaita. Vuosituhannen vaihteen jälkeen on sattunut peräti 42 vakavaa tapaturmaa työskenneltäessä ilmajohtojen tai maakaapelien tuntumassa. Tänään alkavan Tiedä ennen kuin toimit! -kampanjan tavoitteena on kertoa, miten sähköjohtojen lähellä työskennellään turvallisesti.

Valmistaudu kesäaikaan kodissa ja kesämökillä

10.5.2012

Toukokuussa niin pientalo‐kuin kerrostaloasujankin on hyvä tehdä kotiinsa keväthuolto, vaikkapa kevätsiivouksen yhteydessä. Pienillä toimilla voi helposti ehkäistä vaaratilanteita, säästää energiaa ja tehdä asumisesta entistä viihtyisämpää. Myös kesäasunnon sähkö‐ja muu turvallisuus kannattaa tarkistaa.

Kauppahallien vaa’at pääosin kunnossa

9.5.2012

Elinkeinonharjoittajat ovat huolehtineet kauppahalleissa käytettävien vaakojen tarkastuksista pääosin hyvin. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tarkasti kevään aikana kauppahallien vaakoja 13 eri kaupungissa Helsingistä Ouluun. Valvontaprojektissa tarkastettiin 178 vaakaa 109 eri myymälästä. Ainoastaan 11 vaa’assa kolme vuotta voimassa oleva määräaikaisvarmennus oli tekemättä.

Vaatteiden, tekstiilien ja muotituotteiden vaarallisuudesta eniten RAPEX-ilmoituksia EU:ssa

8.5.2012

Vuonna 2011 kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle vakavan riskin aiheuttavista tuotteista tehtiin 1556 ilmoitusta Euroopan unionin jäsenmaissa. Eniten ilmoituksia tehtiin vaatteista, tekstiileistä ja muotituotteista.

Kaasugrillien merkinnöissä edelleen puutteita

4.5.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on havainnut paljon puutteita markkinoilla myytävien kaasugrillien merkinnöissä. Valvontahavaintojen perusteella kaasugrilleistä puuttuu usein pakollisia merkintöjä tai varoituksia. Tilanne ei ole merkittävästi korjautunut, vaikka Tukes on huomauttanut puutteellisista merkinnöistä jo vuonna 2009 tehtyjen valvontakäyntien jälkeen.

MCPA-kasvinsuojeluaineiden käytön rajoitukset voimaan vähitellen

24.4.2012

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tammikuinen päätös kieltää MCPA-kasvinsuojeluaineiden käyttö alle 25 metrin etäisyydellä vesistöistä on herättänyt vilkasta keskustelua siitä, koskeeko rajoitus jo tulevaa viljelykautta. Rajoituksen noudattamatta jättäminen tällä viljelykaudella ei aiheuta viljelijöille tukien menetyksiä, koska uusia rajoituksia ei ole merkitty kaikkiin MCPA-pakkauksiin.

Älä osta myrkyllisiä sähköpylväitä

20.4.2012

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut tapauksia, joissa vanhoja, kyllästettyjä sähköpylväitä on myyty hyötykäyttöön tavallisille kuluttajille. Tukes muistuttaa, että vanhat sähköpylväät ovat vaarallista jätettä ja niiden luovuttaminen tavallisten kuluttajien käyttöön on kielletty.

Valvontaprojekti paransi pallopelialueiden turvallisuutta

18.4.2012

Yleisten pallopelialueiden turvallisuus on melko hyvällä tasolla, mutta parannettavaa löytyy vielä esimerkiksi jalkapallomaalien ja koripallotelineiden kunnosta, sijainnista ja säilytyksestä. Yleisten pallopelialueiden turvallisuutta kohennettiin kesällä 2011 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes), aluehallintovirastojen ja kuntien yhteisessä valvontaprojektissa, jossa tarkastettiin yhteensä 633 pelikenttää.  Ennen projektia tarkastajien antama kouluarvosana pallopelialueiden kokonaisturvallisuudelle oli 7,5. Valvontatoimien jälkeen keskiarvo oli jo 8,3.

Tukes teki valvontakäynnin Talvivaaran metallien talteenottolaitokselle

16.4.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tehnyt valvontakäynnin Talvivaara Sotkamo Oy:n metallien talteenottolaitokselle. Valvontakäynnillä todettiin, että turvallisuuden varmistamiseksi vaaditut välittömät toimenpiteet on laitoksessa toteutettu.

Tukes pyytää palauttamaan vaarallisen seinäpuhaltimen

13.4.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa palauttamaan takaisin Emax-merkkisen seinäpuhaltimen 1000/2000w, joka on tyypiltään AH-98D, tuotenumero 3467, EAN 6430039731417.

Ministeri Risikko perää parempaa turvallisuuskulttuuria

12.4.2012

”Liikenne- ja työturvallisuus on saatu yhteistyöllä paranemaan, mutta vapaa-ajan tapaturmien torjumisessa on vielä tehtävää. Kotona ja vapaa-ajalla sattuu kaksi kolmannesta kaikista tapaturmista. Meidän on luotava parempi turvallisuuskulttuuri ja näytettävä hyvää esimerkkiä lapsille ja nuorille”, totesi sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Tapaturmapäivän aattona järjestetyssä webinaarissa.

Talvivaaran metallien talteenottolaitos sai luvan jatkaa toimintaansa

5.4.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on päättänyt, että Talvivaara Sotkamo Oy:n metallien talteenottolaitos Talvivaaran tehdasalueella saa jatkaa toimintaansa. Tukes määräsi laitoksen toimintakieltoon viikko sitten onnettomuustutkintaryhmän havaintojen perusteella.

Tarkista nestekaasulaitteet ennen mökkikautta

4.4.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että mökeillä käytettävät kaasulaitteet, -letkut ja -liitokset tulee tarkistaa talven jälkeen. Vanhat, haurastuneet kaasuletkut tai löystyneet kaasuletkujen liitokset voivat saada aikaan vakavan vaaratilanteen ja pahimmassa tapauksessa räjähdysmäisen tulipalon.

Pelastusviranomaisia koulutetaan tunnistamaan sähköpalot aiempaa paremmin

29.3.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) alkaa kouluttaa pelastusviranomaisia tunnistamaan, milloin tulipalon syttymissyynä on sähkö. Koulutuksia järjestetään pelastuslaitoksille ympäri Suomea kevään ja syksyn aikana. Koulutukselle on tarvetta, koska sähköpalojen moninaiset syttymissyyt vaativat pelastusviranomaisilta erityistä osaamista.

Euroopan markkinavalvontaviranomaiset puivat Tampereella ympäristölle vaarallisten aineiden valvontaa sähkötuotteissa

23.3.2012


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) isännöi Tampereella tiistaina 27.3. järjestettävää markkinavalvontaviranomaisten tapaamista. Kokouksessa viranomaiset etsivät yhteisiä pelisääntöjä ympäristölle vaarallisten aineiden käytön valvontaan sähkö- ja elektroniikkatuotteissa. Tampereella aihetta käsittelevät viranomaiset kymmenestä EU-maasta ja Norjasta.

Tukesin tutkintaryhmä selvittää Talvivaaran onnettomuutta

19.3.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on perustanut tutkintaryhmän selvittämään Talvivaara Sotkamo Oy:n Talvivaaran tehdasalueella 15.3.2012 tapahtunutta työntekijän kuolemantapausta.

Hanki ilmalämpöpumppu ja asennus luotettavalta yritykseltä

14.3.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että ilmalämpöpumpun asentamiseen tarvitaan lupa. On ostajan vastuulla varmistaa, että ilmalämpöpumppua asentavalla yrityksellä on kylmä- ja sähköurakointioikeudet. Kerros- ja rivitaloasunnoissa ilmalämpöpumpun asentaminen vaatii isännöitsijän tai taloyhtiön hallituksen suostumuksen. Tukes suosittelee, että ilmalämpöpumppu hankitaan yritykseltä, joka myy sekä laitteen että asennuksen ja tarjoaa lisäksi laitteelle huolto- ja korjauspalveluja.

Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi - Tapaturmapäivä 13.4.

13.3.2012

Perjantaina 13. huhtikuuta vietetään valtakunnallista Tapaturmapäivää. Tapaturmapäivän teemalla Ennakoi, etteivät jäisi viimeisiksi sanoiksi kiinnitetään huomiota arjen tilanteisiin, joissa hetken harkinnalla voi olla suuri merkitys.

Sukellusliikkeen räjähdys selvitetty

12.3.2012

Happiräjähdys on paljastunut sukellusliikkeessä viime elokuussa syttyneen tulipalon syyksi. Tulipalossa loukkaantui liikkeen työntekijä. Palo sai alkunsa nitroxpullojen täyttöpaikassa. Selvitysraportin mukaan räjähdys ja tulipalo saattoivat aiheutua esim. täyttöletkusta irronneesta partikkelista, joka oli suurella nopeudella osunut kompressorin öljysuodattimeen. Täyttölaitteistossa ja sen käytössä sekä huollossa havaittiin useita turvallisuuspuutteita, jotka vaikuttivat onnettomuuteen. Täyttölaitteistolle ei oltu tehty lakisääteisiä tarkastuksia.

Kemikaalilaitoksen toiminnan laajuudella ja toimialalla vaikutusta laitoksen turvallisuustasoon

6.3.2012

Mitä enemmän kemikaalilaitoksen pitää lain puitteissa antaa selvityksiä turvallisuudesta, sitä todennäköisemmin laitoksen turvallisuus on hyvällä tasolla. Laitosten turvallisuustasossa on myös tunnistettavissa toimialakohtaisia eroja.  Asia selviää turvallisuusinsinööri Sara Laxin diplomityöstä, jossa tarkastellaan kemikaalilaitosten viranomaisvalvontaa.

REACH-rekisteröityjen teollisuus- ja kuluttajakäytössä olevien aineiden arviointi alkaa

2.3.2012


Ihmisten terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti riskiä aiheuttavien aineiden arviointi alkaa. Suomi on ilmoittanut arvioivansa vuosien 2012-2014 aikana 1-3 ainetta vuosittain. Tänä vuonna Suomen arvioitavana on kaksi ainetta: dekahydronaftaleeni (CAS 91-17-8) ja tolueeni (CAS 108-88-3). Arvioinneista vastaa toimivaltaisena viranomaisena Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Pesu- ja puhdistusaineiden vaatimustenmukaisuutta valvotaan yhteiseurooppalaisessa projektissa

28.2.2012

Euroopan kemikaalivalvontaviranomaisten verkosto CLEEN (Chemicals Legislation European Enforcement Network) on käynnistänyt EuroDeter -projektin, jonka tavoitteena on selvittää, noudattavatko pesu- ja puhdistusaineiden valmistajat ja markkinoille saattajat EU:n pesuaineasetuksen vaatimuksia.  

Turvallisuus rinteessä ja laduilla on monen tekijän summa

21.2.2012

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että laskettelurinteiden turvallisuudesta päävastuussa ovat palveluntarjoajat eli hiihtokeskukset. Maastohiihtolatujen turvallisuudesta vastaa ladun ylläpitäjä. Yleisvaikutelma suomalaisten laskettelukeskusten ja latujen turvallisuudesta on hyvä ja vakavat tapaturmat ja onnettomuudet ovat harvinaisia. Hiihtolomakaudella on hyvä pitää mielessä, että jokainen laskettelija ja hiihtäjä voi useimmiten myös itse edistää omaa ja muiden turvallisuutta.

Auton lämmitysjohto irrotettava aina käytön jälkeen pistorasiasta

16.2.2012

Auton lämmitysjohto tulee turvallisuussyistä aina käytön jälkeen irrottaa pistorasiasta eikä pistorasiassa olevaa johtoa saa jättää esimerkiksi lämmitystolppaan roikkumaan, muistuttavat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Isännöintiliitto.  Myös pistorasiakotelon kansi on syytä pitää lukittuna.

Ammoniumnitraatin varastointisäädökset muuttuivat

15.2.2012

Ammoniumnitraatin maahantuojat ja maanviljelijät
Alueelliset pelastuslaitokset

Korkeatyppistä ammoniumnitraattia koskeviin varastointisäädöksiin on tullut muutoksia 1.2.2012 alkaen. Suurimmat muutokset koskevat EY-lannoitteen vaatimukset täyttävän ammoniumnitraatin varastointia. Varastointi- ja suojaetäisyysvaatimukset lievenevät tapauksissa, joissa em. ammoniumnitraattia varastoidaan enintään 6 kuukauden ajan enintään 30 tonnia. Ammoniumnitraatin varastoinnista on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaisille, jos varastointimäärä on vähintään 1000 kg.  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa lisäksi ammoniumnitraatin myynnin ja hallussapidon rajoituksista.

Ammoniumnitraattia saa myydä vain ammattikäyttöön

15.2.2012

Ammoniumnitraatin myynti ja hallussapito on tiukasti rajoitettua, muistuttaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).  Sitä saa myydä vain täysi-ikäiselle henkilölle, jolla on räjähteen valmistukseen tai varastointiin tai ammoniumnitraatin varastointiin lupa tai joka tarvitsee sitä elinkeinotoiminnassaan. Varastoinnista on tehtävä ilmoitus pelastuslaitokselle.

Moottorikelkkapalveluiden turvallisuutta selvitetään

14.2.2012

Moottorikelkkapalveluiden turvallisuutta selvitetään Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja terveystarkastajien yhteisessä valtakunnallisessa valvontaprojektissa. Terveystarkastajat tekevät tarkastuksia eri puolilla Suomea helmi-huhtikuussa, ja projektin tuloksista tiedotetaan syksyllä ennen uuden kelkkailukauden alkua. Tuk