Nikkelin, kadmiumin ja lyijyn rajoitukset koruissa ja asusteissa

Vapautuvan nikkelin määrälle on annettu raja-arvo ensiasennus- ja lävistyskoruissa ja muissa ihon kanssa kosketukseen tarkoitetuissa esineissä. Myös kadmiumin ja lyijyn pitoisuudelle on raja-arvot koruissa ja asusteissa. Rajoitukset koskevat nikkelin, kadmiumin sekä lyijyn käyttöä ja markkinoille saattamista (maahantuontia, myyntiä ja vastikkeetta luovuttamista) EU:ssa koruissa ja asusteissa.

Vastuu rajoitusten noudattamisesta kuuluu tuotteiden markkinoille saattajille, valmistajille, maa­hantuojille ja kaikille niille, jotka ovat osana toimitusketjua, myös vähittäismyyn­tiä harjoittaville liikkeille.

Korvakoru ja ketjuja

Nikkeli

Koruista, jotka on tarkoitettu lävistettyihin korviin ja muihin lävistettyihin ihmiskehon osiin, vapautuvan nikkelin määrän tulee olla alle 0,2 µg/cm2/viikko. 

Ihon kanssa suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen tarkoitettujen esineiden ihokosketukseen tulevista osista vapautuvan nikkelin määrä ei saa olla yli 0,5 µg/cm2/viikko. Rajoitus koskee myös esineitä, joissa on nikkelitön pinnoite. Vapautuvan nikkelin määrä ei saa ylittää raja-arvoa esineen tavanomaisen, vähintään kahden vuoden, käyttöajan aikana. Rajoitus koskee mm. korvakoruja, kaulakoruja, rannekoruja, ketjuja, nilkkakoruja, sormuksia, niittinappeja, solkia, niittejä, vetoketjuja, vaatteiden metallisia merkkejä, täytekyniä, silmälasien kehyksiä ja matkapuhelimia.

Pitkäaikaisella kosketuksella tarkoitetaan kontaktia ihon kanssa

  • vähintään 10 minuuttia kolmesti tai useammin kahdessa viikossa tai
  • vähintään 30 minuuttia kerran tai useammin kahdessa viikossa.

Testausmenetelminä on käytettävä Euroopan standardisointikomitean (CEN) antamia standardeja, joihin viitataan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Testien tekemiseen löytyy testauslaboratorioita esim. FINASin sivuilta www.finas.fi.

neppari ja vetoketju

Kadmium

Korujen ja niiden metallisten osien, asusteiden metalliosien ja muovimateriaalin kadmiumpitoisuuden pitää olla alle 0,01 paino-%. Rajoitus koskee mm. rannerenkaita, ranneketjuja, kaulakoruja, sormuksia, lävistyskoruja, rannekelloja, rannekoruja, rintaneuloja, pukukoruja, hiuskoristeita ja kalvosinnappeja sekä metallihelmiä ja muita korunvalmistuksen metalliosia.

Rajoitus ei koske seuraavia:

  • korut, jotka on saatettu (tuotu, myyty tai luovutettu vastikkeetta) markkinoille ensimmäisen kerran ennen 10.12.2011
  • antiikkikorut, jotka on valmistettu ennen 10.12.1961.

Rihkamakoru

Lyijy

Korujen ja niiden metalliosien ja asusteiden metalliosien sekä korujen valmistusmateriaalien lyijypitoisuuden pitää olla alle 0,05 paino-%. Rajoitus koskee mm. rannerenkaita, kaulanauhoja, sormuksia, lävis­tyskoruja, jäljitelmäkoruja, hiuskoristeita, rannekelloja, rannekoruja, rintaneuloja ja kalvosinnappeja. Rajoitus ei koske seuraavia:

  • korut, jotka on saatettu (tuotu, myyty tai luovutettu vastikkeetta) markkinoille ensimmäisen kerran ennen 9.10.2013
  • antiikkikorut, antiikkikorut, jotka on valmistettu ennen 10.12.1961
  • kristallilasi
  • ranne- ja taskukellojen sisällä olevat osat
  • jalokivet ja korukivet, ellei niitä ole käsitelty lyijyllä tai lyijy-yhdisteillä
  • koruissa oleva emali.

 

Lainsäädäntö

REACH-asetus (EY) 1907/2006

Liite XVII nimike 23: kadmium
Liite XVII nimike 27: nikkeli
Liite XVII nimike 63: lyijy ja lyijy-yhdisteet

STANDARDIT

EN 1811:2011+A1:2015 Referenssitestimenetelmä liukenevan nikkelin havaitsemiseksi lävistyksissä käytettävistä tuotteista ja tuotteista, jotka on tarkoitettu suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen ihon kanssa
EN 12472:2005+A1:2009 Kulumista ja syöpymistä simuloiva menetelmä päällystetyistä esineistä liukenevan nikkelin havaitsemiseksi
EN 16128:2011 Vertailutestimenetelmä nikkelipäästöjen havaitsemiseksi silmä- ja aurinkolasikehysten niiltä alueilta, jotka on tarkoitettu pitkäaikaisen kosketukseen ihon kanssa