Nikkelirajoitus ja kadmiumin ja lyijyn rajoitukset koruissa

REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 liitteessä XVII vapautuvan nikkelin määrälle on annettu raja-arvo ensiasennus- ja lävistyskoruissa ja muissa ihon kanssa kosketukseen tarkoitetuissa esineissä sekä raja-arvot kadmiumille ja lyijylle koruissa. Rajoitukset koskevat nikkelin, kadmiumin sekä lyijyn käyttöä ja markkinoille saattamista koruissa.

Vastuu rajoitusten noudattamisesta kuuluu markkinoille saattajille, valmistajille, maa­hantuojille ja kaikille toimitusketjun osana oleville mukaan lukien vähittäismyyn­tiä harjoittavat liikkeet.

Korvakoru ja ketjuja

Nikkeli

Ensiasennuskoruista, jotka on tarkoitettu lävistettyihin korviin ja muihin lävistettyihin ihmiskehon osiin, vapautuvan nikkelin määrän tulee olla alle 0,2 µg/cm2/viikko. Ensiasennuskoruilla tarkoitetaan koruja, joita käytetään lävistyksissä lävistyksen aiheuttaman haavauman umpeutumisen aikana.

Ihon kanssa suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen tarkoitettujen esineiden ihokosketukseen tulevista osista vapautuvan nikkelin määrä ei saa olla yli 0,5 µg/cm2/viikko. Rajoitus koskee myös esineitä, joissa on nikkelitön pinnoite. Vapautuvan nikkelin määrä ei saa ylittää raja-arvoa esineen tavanomaisen, vähintään kahden vuoden, käyttöajan aikana. Rajoitus koskee mm. korvakoruja, kaulakoruja, rannekoruja, ketjuja, nilkkakoruja, sormuksia, niittinappeja, solkia, niittejä, vetoketjuja, vaatteiden metallisia merkkejä, täytekyniä, silmälasien kehyksiä ja matkapuhelimia.

Pitkäaikaisella kosketuksella tarkoitetaan kontaktia ihon kanssa vähintään 10 minuuttia kolmesti tai useammin kahdessa viikossa tai vähintään 30 minuuttia kerran tai useammin kahdessa viikossa.

Testausmenetelminä on käytettävä Euroopan standardisointikomitean (CEN) antamia standardeja, joihin viitataan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Testien tekemiseen löytyy testauslaboratorioita esim. Finasin sivuilta: www.finas.fi.

Kadmium

Korujen ja niiden metallisten osien ja muovimateriaalin kadmiumpitoisuuden tulee olla alle 0,01 paino-%. Rajoitus koskee mm. rannerenkaita, ranneketjuja, kaulakoruja, sormuksia, lävistyskoruja, rannekelloja, rannekoruja, rintaneuloja, pukukoruja, hiuskoristeita ja kalvosinnappeja sekä metallihelmiä ja muita korunvalmistuksen metalliosia. Rajoitus ei koske koruja, jotka on saatettu markkinoille ensimmäisen kerran ennen 10.12.2011 eikä antiikkikoruja, jotka on saatettu uudelleen markkinoille.

Rihkamakoru

Lyijy

Korujen ja niiden metalliosien sekä korujen valmistusmateriaalien lyijypitoisuuden tulee olla alle 0,05 paino-%. Rajoitus koskee mm. rannerenkaita, kaulanauhoja, sormuksia, lävis­tyskoruja, jäljitelmäkoruja, hiuskoristeita, rannekelloja, rannekoruja, rintaneuloja ja kalvosinnappeja. Rajoitus ei koske koruja, jotka on saatettu markkinoille ensimmäisen kerran ennen 9.10.2013 eikä antiikkikoruja, jotka on saatettu uudelleen markkinoille.

Poikkeuksena rajoituksesta ovat kristallilasi, ranne- ja taskukellojen sisällä olevat osat, jalokivet ja korukivet, ellei niitä ole käsitelty lyijyllä tai lyijy-yhdisteillä sekä koruissa oleva emali.

Lainsäädäntö

REACH-asetus (EY) 1907/2006

Liite XVII nimike 23: kadmium
Liite XVII nimike 27: nikkeli
Liite XVII nimike 63: lyijy ja lyijy-yhdisteet

STANDARDIT

EN 1811:2011+A1:2015 Referenssitestimenetelmä liukenevan nikkelin havaitsemiseksi lävistyksissä käytettävistä tuotteista ja tuotteista, jotka on tarkoitettu suoraan ja pitkäaikaiseen kosketukseen ihon kanssa;
EN 12472:2005+A1:2009 Kulumista ja syöpymistä simuloiva menetelmä päällystetyistä esineistä liukenevan nikkelin havaitsemiseksi;
EN 16128:2011 Vertailutestimenetelmä nikkelipäästöjen havaitsemiseksi silmä- ja aurinkolasikehysten niiltä alueilta, jotka on tarkoitettu pitkäaikaisen kosketukseen ihon kanssa.