Neuvottelukunta

Työ- ja elinkeinoministeriö on 23.1.2018 asettanut Tukesin neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.2.2018–31.1.2021 (laki 1261/2010, 5 §).
Neuvottelukunnan tehtävä on tukea Tukesin strategista suunnittelua ja edistää viraston ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä.