Kemikaalit

Johto ja esikunta

Putkonen Tiina, johtaja
Puhelin: 029 5052 959

Laitinen Pirjo, yksikön sihteeri
Puhelin: 029 5052 082

Raitala Suvi, ylitarkastaja (virkavapaalla)
Kemikaalilainsäädännön noudattamisen valvonta, REACH- ja CLP-asetusten toimeenpano ja neuvonta
Puhelin: 029 5052 000

Räisänen Jouni, johtava asiantuntija
Strateginen suunnittelu ja koko yksikköä koskevat kehityshankkeet, REACH-asetus, työntekijöiden ja kuluttajien altistumisen arviointi
Puhelin: 029 5052 098

Valkama Tuuli, ylitarkastaja
Puhelin: 029 5052 124

Biosidit

Haapasola Paula, ryhmäpäällikkö
Puhelin: 029 5052 020

Hanninen Oskari, ylitarkastaja
Puhelin: 029 5052 261

Huhtala Eila, yksikön sihteeri
Puhelin: 029 5052 031

Hyvärinen Tuija, ylitarkastaja
Biosidien terveysvaaran ja riskien arviointi, hyönteismyrkyt ja -karkotteet, työntekijöiden ja kuluttajien altistumisen arviointi
Puhelin: 029 5052 064

Hämäläinen Anna-Maija, ylitarkastaja
Biosidivalmisteiden terveysvaaran ja -riskinarviointi, valmisteiden hyväksymismenettelyt, työntekijöiden ja kuluttajien altistumisen arviointi
Puhelin: 029 5052 070

Karhi Kimmo, ylitarkastaja
Biosidien terveysvaaran ja riskien arviointi, fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien arviointi
Puhelin: 029 5052 025

Kaukoniemi Sanna, ylitarkastaja
Biosidien ympäristöriskien arviointi
Puhelin: 029 5052 023

Koivisto Sanna, ylitarkastaja
Biosidien ympäristöriskinarviointi, jyrsijämyrkyt
Puhelin: 029 5052 030

Korkolainen Tapio, ylitarkastaja
Biosidien riskinarviointi ja hyväksymismenettelyt, biosidisäädösten soveltamisala, fysikaaliset vaaraominaisuudet
Puhelin: 029 5052 114

Kotiranta Saara, suunnittelija
Biosidivalmistehakemusten ja -ilmoitusten käsittely, sallittujen antifouling- ja suojauskemikaalien luettelot, bta-rekisteri, kansallinen biosidirekisteri, määrätietokyselyt, tuote-VOC
Puhelin: 029 5052 000

Lindfors Pia, ylitarkastaja
Biosidien terveysvaaran ja riskien arviointi, valmisteiden hyväksyminen, antifoulingvalmisteet
Puhelin: 029 5052 032

Mattila Hannu T., ylitarkastaja
Biosidien neuvontapalvelu, biosidisäädösten soveltamisala ja ohjeet
Puhelin: 029 5052 178

Nieminen Timo, ylitarkastaja
Puhelin: 029 5052 107

Palomäki Jaana, ylitarkastaja
Biosidien terveysvaaran arviointi, jyrsijämyrkyt
Puhelin: 029 5052 054

Pasanen Jaana, ylitarkastaja
Biosidien ympäristöriskinarviointi, antifoulingvalmisteiden hyväksyminen
Puhelin: 029 5052 067

Penttinen Sari, ylitarkastaja
Biosidien ympäristöriskinarviointi
Puhelin: 029 5052 177

Repo Kaarina, ylitarkastaja
Biosidivalmisteiden hyväksyminen, suojauskemikaalit, kyllästetyn puutavaran käyttöön liittyvät kysymykset
Puhelin: 029 5052 001

Rydman Elina, ylitarkastaja
Puhelin: 029 5052 079

Solarmo Elina, ylitarkastaja
Puhelin: 029 5052 228

Tuusa Tiina, ylitarkastaja
Biosidien ympäristöriskinarviointi, EU-yhteistyö
Puhelin: 029 5052 078

Välimäki Elina, ylitarkastaja (virkavapaalla)
Biosidien tehokkuuden ja terveysvaaran arviointi
Puhelin: 029 5052 000

Kasvinsuojeluaineet

Kallio-Mannila Kaija, ryhmäpäällikkö
Puhelin: 029 5052 036

Anttila Heli, ylitarkastaja
Kasvitautiaineet, GEP-hyväksyntä, biologinen tehokkuus
Puhelin: 029 5052 019

Arvilommi Päivi, ylitarkastaja
EU-asiat, lainsäädäntö, kansallinen toimintaohjelma (NAP), tehoainearvioinnin koordinointi
Puhelin: 029 5052 021

Autio Sari, ylitarkastaja (virkavapaalla)
Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien arviointi, kansainvälinen kasvinsuojeluaineyhteistyö
Puhelin: 029 5052 000

Hakasalo Marjo, lupakäsittelijä
Sihteerin tehtävät, kasvinsuojeluainerekisterin ylläpito
Puhelin: 029 5052 006

Halonen Marjo, ylitarkastaja
Kasvinsuojeluaineiden ja tehoaineiden EU-arviointi, fysikaalis-kemialliset ja tekniset ominaisuudet, analyyttiset menetelmät, spesifikaatiot, ekvivalenttisuus
Puhelin: 029 5052 155

Hiljama Arja, lupakäsittelijä
Kasvinsuojeluainehakemusten käsittely, kasvinsuojeluainerekisterin ylläpito
Puhelin: 029 5052 029

Hirvonen Liisa, ylitarkastaja
Rikkakasviaineet, biologinen tehokkuus, valvonta, tehoainearvioinnin koordinointi
Puhelin: 029 5052 040

Hynninen Eija-Leena, johtava asiantuntija
Kasvinsuojeluaineiden hyväksyminen, lainsäädäntö ja kansainvälinen yhteistyö, koetoimintaluvat
Puhelin: 029 5052 049

Hämäläinen Emilia, ylitarkastaja
Puhelin: 029 5052 057

Laakkonen Anita, ylitarkastaja
Kasvinsuojeluaineiden terveysvaaran ja riskien arviointi, kansallinen hyväksyminen, luokitus ja merkinnät
Puhelin: 029 5052 102

Laakso Juha, ylitarkastaja
Kasvinsuojeluaineiden ja tehoaineiden EU-arviointi, jäämät, metabolia
Puhelin: 029 5052 075

Laitinen Pauliina, ylitarkastaja (virkavapaalla)
Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö, kansallisen toimintaohjelman (NAP) koordinointi, integroitu torjunta, kasvinsuojelukoulutus- ja tutkintojärjestelmä, levitysvälineiden testausjärjestelmä, kansainvälinen yhteistyö
Puhelin: 029 5052 000

Londesborough Susan, ylitarkastaja
Puhelin: 029 5052 056

Luomahaara Sirpa, ylitarkastaja
Kasvinsuojeluaineiden terveysvaaran ja riskien arviointi, tehoaineiden EU-arviointi, EU-yhteistyö
Puhelin: 029 5052 038

Mattsoff Leona, ylitarkastaja
Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien arviointi
Puhelin: 029 5052 047

Paloheimo Heini, ylitarkastaja
EU:n pohjoisen vyöhykkeen valmistekoordinointi
Puhelin: 029 5052 033

Päällysaho Marika, ylitarkastaja
Kasvinsuojeluaineiden terveysvaaran ja riskien arviointi
Puhelin: 029 5052 174

Rajasärkkä Johanna, ylitarkastaja
Puhelin: 029 5052 136

Rantala Satu, ylitarkastaja
Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö, kansallisen toimintaohjelman (NAP) koordinointi, integroitu torjunta, kasvinsuojelukoulutus- ja tutkintojärjestelmä, levitysvälineiden testausjärjestelmä, kansainvälinen yhteistyö
Puhelin: 029 5052 013

Rokkanen Jouni, ylitarkastaja
Tehoainearvioinnin koordinointi, kasvinsuojeluainerekisterihaut, GEP-hyväksyntä, koetoimintaluvat, rinnakkaisvalmisteet
Puhelin: 029 5052 100

Savela Mervi, ylitarkastaja
Kasvinsuojeluainetilastot, kasvinsuojeluainerekisterin ylläpito ja haut, EU-tutkimusaineistot
Puhelin: 029 5052 022

Silvo Riitta, ylitarkastaja
Kasvinsuojeluaineiden ympäristöriskien arviointi
Puhelin: 029 5052 073

Suonpää Marja, ylitarkastaja
Tuhoeläinaineet, kasvunsääteet, metsätaloudessa käytettävät kasvinsuojeluaineet ja biologinen tehokkuus
Puhelin: 029 5052 092

Virtanen Virpi, ylitarkastaja
Kasvinsuojeluaineiden, eläinlääkkeiden ja lääkkeiden ympäristöriskien arviointi
Puhelin: 029 5052 083

Kemikaalituotteet

Anttila Marilla, ryhmäpäällikkö
Puhelin: 029 5052 048

Assmann Mervi, ylitarkastaja
EU:n REACH-asetus, Euroopan kemikaaliviraston valvontafoorumi, EU:n POP-asetuksen mukaiset rajoitukset
Puhelin: 029 5052 039

Kaila Lotta, ylitarkastaja
Kasvinsuojeluaineiden kaupan ja käytön valvonta
Puhelin: 029 5052 084

Karlemo Tarja, ylitarkastaja
Kemikaalien markkinavalvonta
Puhelin: 029 5052 713

Karnani Päivi, ylitarkastaja
EU:n biosidiasetus, biosidiset torjunta-ainevalmisteet (hyönteismyrkyt ja -karkotteet, jyrsijämyrkyt)
Puhelin: 029 5052 076

Koivula Johanna, yksikön sihteeri
Ryhmän sihteerin tehtävät, aineistojen tilaus, tutkintotodistukset
Puhelin: 029 5052 060

Kontio Sari, ylitarkastaja
Kemikaali-ilmoitusten tietosisältö, käyttöturvallisuustiedote, neuvonta, koulutus
Puhelin: 029 5052 712

Matilainen Anu, ylitarkastaja
Kemikaali-ilmoitusten tietosisältö, käyttöturvallisuustiedote, neuvonta, koulutus, määrätiedot
Puhelin: 029 5052 706

Mäki Markus, ylitarkastaja
Kemikaalien markkinavalvonta
Puhelin: 029 5052 175

Ollikka Jussi, ylitarkastaja
Kemikaalien markkinavalvonta, kemikaalien vähittäismyynti, räjähteiden lähtöaineiden merkinnät
Puhelin: 029 5052 086

Pärnänen Anneli, tarkastaja
Jalometallituotteet
Puhelin: 029 5052 000

Salamäki Tiia, ylitarkastaja
RoHS, WEEE, akut ja paristot (ympäristöasiat), pakkausten valvonta
Puhelin: 029 5052 632

Strand Arja, lupakäsittelijä
Puhelin: 029 5052 582

Suomalainen Kati, ylitarkastaja
SVHC-aineet, tekstiilit
Puhelin: 029 5052 015

Suutari Tiina, ylitarkastaja
Puhelin: 029 5052 193

Säle Pirjo, ylitarkastaja (virkavapaalla)
Jalometallituotteet
Puhelin: 029 5052 672

Tauriala-Rajala Terhi, ylitarkastaja
Kosmetiikkavalvonta
Puhelin: 029 5052 044

Tervilä-Heikkinen Asta, ylitarkastaja
Puhelin: 029 5052 138

Vaahtovuo Elina, ylitarkastaja (virkavapaalla)
RAPEX-ilmoitukset, kuluttajailmoitukset
Puhelin: 029 5052 000

Wiitala Kirsi, ylitarkastaja
Jalometallituotteet
Puhelin: 029 5052 000

Vuori Anna, ylitarkastaja
Kosmetiikkavalvonta, RAPEX-ilmoitukset, kuluttajailmoitukset
Puhelin: 029 5052 035

Teollisuuskemikaalit

Ekman Annette, ryhmäpäällikkö
REACH-, CLP-, kosmetiikka- ja pesuaineasetukset yleisesti; esimies
Puhelin: 029 5052 002

Einola Juha, ylitarkastaja
REACH- ja CLP-asetukset, kemikaalien ympäristövaarat, PBT-ominaisuudet, nanomateriaalit, hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit
Puhelin: 029 5052 120

Ekokoski Elina, ylitarkastaja
CLP-asetus, kemikaalien luokitus ja merkinnät yleisesti, kemikaalien terveysvaarat, nanomateriaalit
Puhelin: 029 5052 009

Kaartinen Tomi, ylitarkastaja
Puhelin: 029 5052 123

Kiiski Johanna, ylitarkastaja
REACH-asetus, kemikaaleja koskevat rajoitukset ja REACH-luvat, sosioekonominen analyysi
Puhelin: 029 5052 088

Kuittinen Marko, ylitarkastaja
Puhelin: 029 5052 190

Kärkkäinen Pauli, ylitarkastaja
Puhelin: 029 5052 074

Leinonen Riitta, johtava asiantuntija
REACH- ja CLP-asetukset, kemikaalien luokitus ja merkinnät yleisesti, kemikaalien ympäristövaarat ja -riskit, kemikaaleja koskevat rajoitukset ja REACH-luvat
Puhelin: 029 5052 051

Loikkanen Jarkko, ylitarkastaja (virkavapaalla)
Kosmetiikka-asetus, ilmoitukset kosmetiikan aiheuttamista vakavista ei-toivotuista vaikutuksista (ns. SUE-ilmoitus), kemikaalien terveysvaarat ja -riskit
Puhelin: 029 5052 000

Moilanen Marianne, ylitarkastaja
REACH- ja CLP-asetukset, kemikaalien ympäristövaarat ja -riskit, altistumisen arviointi
Puhelin: 029 5052 135

Priha Maarit, ylitarkastaja
REACH-asetus, REACH-rekisteröinti, kemikaalien ympäristövaarat ja -riskit, hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit
Puhelin: 029 5052 185

Rissanen Eeva, ylitarkastaja
CLP-asetus, kemikaalien luokitus, merkinnät ja pakkaaminen, kemikaalien terveysvaarat ja -riskit
Puhelin: 029 5052 045

Talasniemi Petteri, ylitarkastaja
REACH- ja CLP-asetukset, kemikaalien terveysvaarat ja -riskit, hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit
Puhelin: 029 5052 104

Tolsa Leeni, ylitarkastaja
CLP-asetus, kemikaalien luokitus ja merkinnät (fysikaaliset ominaisuudet)
Puhelin: 029 5052 109

Tuhkunen Sari, ylitarkastaja
REACH-, CLP- ja pesuaineasetukset, REACH- ja CLP-neuvontapalvelu
Puhelin: 029 5052 050