Peltonen Kimmo

pääjohtaja

Puhelin 029 5052 157
Toimipiste Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Helsinki, PL 66, Opastinsilta 12 B