Hissiturvallisuustutkinto

Hissien huolto-, korjaus- ja muutostöitä tekevällä yrityksellä on oltava palveluksessaan vastuuhenkilönä hissitöiden johtaja, jolla on hissipätevyys. Hissipätevyyden saamisen yhtenä edellytyksenä on hyväksytysti suoritettu hissiturvallisuustutkinto.

Hissiturvallisuuslain (1134/2016) 47 §:n mukaisella turvallisuustutkinnolla osoitetaan, että henkilöllä on riittävät tiedot hissitöiden turvallisuuteen liittyvistä säännöksistä, määräyksistä, ohjeista ja keskeisimmistä standardeista.

Pätevyystodistusta voidaan hakea viiden vuoden kuluessa siitä, kun hissiturvallisuustutkinto on suoritettu. Pätevyystodistuksen saaminen edellyttää hyväksytyn hissiturvallisuustutkinnon lisäksi koulutus- ja työkokemusvaatimusten täyttymistä. Pätevyystodistuksen myöntää Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy.

Tutkinnon maksaminen ja suorittaminen 

Hissiturvallisuustutkinnon voi suorittaa kaksi kertaa vuodessa. Tutkinnot järjestetään sähköisesti Tukesin eTentti-oppimisympäristössä. Osallistuminen vaatii suorituskerran ostamisen Tukesin verkkokaupasta. Suoritusmaksu on Tukesin hinnaston mukaisesti 170 €. Hissiturvallisuustutkinto tulee ostettavaksi verkkokauppaan 13.9.2021 ja seuraava mahdollinen suorituskerta on 3.11.2021. eTentti-oppimisympäristöön pääsy on avoinna 3 kk:n ajan ostotapahtumasta, joten suorituksen voi ostaa hyvissä ajoin ennen varsinaista tutkintopäivää. Tarkempiin osto-ohjeisiin ja toimitusehtoihin voi tutustua verkkokaupassa.

Varmistathan rauhallisen tilan, jossa tutkintotentin voi tehdä suorituspäivänä keskeytyksettä. Aikaa tentin tekemiseen on kolme tuntia. Tentin tekemisen voi lopettaa milloin tahansa, mutta sen tekemistä ei voi keskeyttää tai tauottaa. Kun kolme tuntia on kulunut, tentti palautuu automaattisesti ja se arvostellaan siihen mennessä annettujen vastausten perusteella.

Tutkintovaatimuksiin tulee tutustua huolella ja tarkistaa, että saat aineistot esille linkeistä ennen tentin tekemisen aloittamista.

Tutkinnon rakenne

Hissiturvallisuustutkintoon sisältyy vaihtoehtotehtäviä ja tehtäviä, joihin on vastattava kirjallisesti. Alla lueteltujen tutkintovaatimusten lisäksi tutkinnoissa edellytetään yleistä sähkötekniikan osaamista. Hissiturvallisuustutkinnon hyväksytty suorittaminen edellyttää kahden kolmasosan pistemäärää maksimipistemäärästä.

Tutkinnon tulokset

Osallistujat saavat tutkintotodistuksen tai päätöksen hylkäämisestä kahden viikon kuluessa sähköpostiosoitteeseen, joka on annettu oppimisympäristöön tunnistautumisen yhteydessä.

Tutkintovaatimukset

Säädökset

Hissiturvallisuuslaki (1134/2016)

Valtioneuvoston asetus hissien turvallisuudesta (1433/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016)

Tukes-ohjeet

Tukes-ohje 21/2020 Hissin huolto, muutostyöt ja tarkastukset 

Standardit

SFS-EN 81-20 Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut hissit. Osa 20: Henkilö- ja tavarahenkilöhissit

SFS-EN 115-1 (2017) Liukuportaiden ja liukukäytävien turvallisuus. Osa 1: Rakenteet ja asennus

SFS-INSTA 730 (2017) Hissien teräsköydet. Köysien hylkäämisperusteet

SFS 5880 (2017) Hissityöturvallisuus

SFS 6002 (2015) Sähkötyöturvallisuus

SFS 6000 (2017) Pienjännitesähköasennukset, seuraavilta osin SFS 6000-1 … SFS 6000-6, 7-704, 7-706, 7-729, 8-802, 8-812, 8-813

Muut julkaisut

Vanhoja hissejä koskeva Sähkötarkastuskeskuksen julkaisu:

A8-94 Hissimääräykset, lukuun ottamatta liitteitä 6, 7, 8, 10 ja 12

Tutkintomateriaali ja vanhat tutkinnot

Yllä mainittua tutkintomateriaalia ei ole saatavissa Tukesista. Standardit ovat ostettavissa Suomen Standardisoimisliitolta (SFS) ja muu materiaali on saatavissa verkosta.

Vanhoja hissiturvallisuustutkintoja ei ole saatavissa harjoittelua varten.
 

Lisätietoja

Antti Savola, johtava asiantuntija

Puhelin: 029 5052 684

Sähköposti: [email protected]

 

Katso myös