Kaupan varastoinnin tekniset vaatimukset

Kaupan myymälähuoneessa on räjähteet varastoitava kaapissa, johon asiakas ei pääse käsiksi. Kunkin tuoteryhmän tuotteet pidetään omassa kaapissaan. Siten patruunat, sytytysnallit ja ruuti saavat olla samassa kaapissa, ilotulitteet omassa kaapissa ja hätäraketit- ja soihdut omassa kaapissa.  Party popper -tuotteiden, confettien, kakkusoihtujen, tähtisadetikkujen ja muiden vastaavien tuotteiden ei tarvitse olla kaapissa.

Kaapissa pitää olla käyttölukon lisäksi toinen lukko, joka lukitaan kaupan sulkeuduttua. Kaapin rakenteen on oltava standardin SFS 4399 tason mukainen.

Kuluttajatuotteita voi olla varastoituna kaupassa myös muualla kuin myymälähuoneessa. Tällainen tila rakennetaan omaksi palotekniseksi osastoksi. Osaston tulee olla vähintään EI120 palamaton, jos siellä varastoidaan ruutia, muussa tapauksessa osasto on vähintään EI 60 palamaton. Lisäksi varastolle on saatava lupa tai siitä on tehtävä ilmoitus siten kuin edellä on esitetty.