Sähköisen asioinnin valtuudet

Sähköistä asiointia varten tarvitset joko sähköisen valtuuden tai niin sanotun omavaltuutuksen.
Yritys myöntää sähköisen valtuuden suomi.fi valtuudet -palvelun kautta. Omavaltuutuksessa hakija vakuuttaa asioinnin yhteydessä, että hänellä on lupa asioida yrityksen puolesta. Tarvittava valtuus riippuu siitä, mikä asiointi on kyseessä.

Tunnistaudu sähköiseen asiointiin molemmissa tapauksissa esimerkiksi verkkopankkitunnusten avulla. 

Sähköiset asioinnit ja niissä tarvittavat valtuudet

Lisätietoa

Lisätietoja suomi.fi-valtuuksista löydät suomi.fi-verkkopalvelusta. Kaikki Tukesin asioinnit löydät osoitteesta https://tukes.fi/asiointi/lomakkeet.

Yhteyshenkilö Tukesissa:
Tiina Rissanen, projektipäällikkö, p. 029 5052 043, [email protected]

 

Huom! Suomi.fi -valtuudet -palvelussa aiemmin ollut valtuus "Kemikaaliturvallisuusluvan hakeminen" on poistunut valikoimasta. Jo myönnettyjä valtuuksia voidaan käyttää ainoastaan nestekaasuluvan hakemiseen. Jos haluat hakea kemikaaliturvallisuuslupaa, sinulla pitää jatkossa olla "Lupa- ja valvontakokonaisuuksissa asiointi"-valtuus, jolla pääset käyttämään Luvat ja valvonta -palvelua. Pahoittelemme asiasta koituvaa mahdollista ylimääräistä työtä.