Ilmastopäästöjen vähentäminen

 

Tätä se meillä tarkoittaa.

 

Pyrimme yhdessä aktiivisesti pienentämään toiminnastamme aiheutuvaa jalanjälkeä.

 

 

Näin sitä mittaamme.

 

Ei vielä mittaria

 

 

 

Ilmastopäästöjen vähentäminen lisättiin Tukesin vastuullisuustavoitteisiin erityisesti henkilöstön ja sidosryhmien toiveesta. Tavoitteenamme on aktiivisin toimin vähentää omasta toiminnastamme aiheutuvaa jalanjälkeä erityisesti toimitiloissamme kolmella paikkakunnalla sekä matkustamisessa ja hankinnoissa. 

Viime vuonna erityisesti työmatkustaminen väheni koronapandemian johdosta. Emme lentäneet juuri lainkaan ulkomaille kokouksiin ja kotimaassakin tapahtumat ja kokoukset pidettiin suurilta osin etänä. Myös työmatkat toimistolle olivat minimissä lähes koko vuoden voimassa olleen vahvan etätyösuosituksen johdosta. Siirryimme myös enenevissä määrin pitämään lähes kaikilla valvontamme alueilla tarkastuksia ja arviointeja etänä, mikä vähensi matkustamista entisestään. Voit lukea esimerkkejä matkustamisen vähentämisestä alla olevista case-esimerkeistä.

Hankinnoissamme on huomioitu kolme eri vastuullisuusnäkökulmaa: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Taloudellisen kestävyyden huomioimme volyymihankinnoissa hyödyntämällä puitesopimuksia ja pienhankinnoissa huomioimalla sekä hankinnan arvon että prosessikustannukset. Hyödynnämme VastuuGroupin tietoraportteja sopimustoimittajien tietojen tarkastuksissa.

Sosiaalisen kestävyyden osalta toimittajasopimuksissa painotamme työelämän perusoikeuksien noudattamista, jotka tarkistetaan tilaajavastuulain mukaisesti kotimaisilta toimittajilta. Ekologista kestävyyttä huomioimme valitsemalla tuotehankinnoissa kierrätysmateriaaleja hyödyntäviä tuotteita ja valitsemalla mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman vähäpäästöisiä kuljetusmuotoja. 

Olemme tehneet yhden kuljetuspalvelutoimittajan kanssa asiakassopimuksen, joka mahdollistaa toimitusten hiilijalanjäljen ja päästökompensaation seuraamisen. Tavoitteena on jatkossa selvittää, miten voimme kehittää mahdollisuutta seurata kaikkien kuljetustemme hiilijalanjälkeä ja päästökompensaatiota.

Tukesin kestävän kehityksen tiimi kartoittaa yhdessä tukeslaisten kanssa mahdollisuuksiamme vaikuttaa omalla toiminnallamme ilmastopäästöjen vähentämiseen entistä enemmän tulevina vuosina. Aiomme esimerkiksi tutustua sopisiko WWF:n Green Office -ympäristöohjelma Tukesille ja järjestää tukeslaisille henkilöstökyselyn kestävän kehityksen aiheista, jotta saamme kaikki kehitysideat talteen vastuullisuustyön kehittämistä varten.

Valtiokonttori työstää valtionhallinnon hiilijalanjälkiarvion tuottamista yhdessä konsernitoimijoiden kanssa, joten tässä raportissa ei vielä käsitellä Tukesin hiilijalanjälkeä. Tavoitteemme on kuitenkin seuraavina vuosina mitata myös Tukesin omaa hiilijalanjälkeä tarkemmin, sekä tarkastella muita mahdollisia toimintamme mittareita, joiden avulla voisimme edistää ilmastopäästöjen vähentämistä.

Case: Etätarkastukset ja -arvioinnit vähensivät matkustamista

Tukes on jo ennen koronapandemiaa aloittanut etätarkastusten tekemisen osana laitosvalvontaa. Toteutamme etätarkastuksen käytännössä Teams-kokouksena, johon osallistuu Tukesin tarkastajan lisäksi muita viranomaisia ja edustajia tarkastettavasta kohteesta. Myös Tukesista voi osallistua useampi henkilö, ja osa onkin kokouksessa mukana vain oman erityisalueensa käsittelyn ajan. Paikan päällä tehtävän laitoskierroksen sijaan teemme havaintoja toiminnanharjoittajan lähettämien valokuvien ja videoiden perusteella.

Korona-aikana etätarkastuksista on tullut pääasiallinen tarkastusmuoto laitosvalvonnassa, ja sen myötä tukeslaisten matkustaminen on vähentynyt merkittävästi. Tarkastuskohteita on joka puolella Suomea ja erityisesti kemikaalilaitokset ovat usein julkisten kulkuneuvojen ulottumattomissa, joten etätarkastusten yleistymisellä on ollut huomattava vaikutus yksityisautojen käyttöön.

Vuonna 2021 tehtiin 258 laitostarkastusta, joista suurin osa etäyhteydellä. 

Tukesin FINAS-akkreditointiyksikkö akkreditoi eli tekee pätevyyden arviointia. Pätevyyden arvioinnissa olemme tehneet kohteeseen aiemmin lähes vuosittain arvioinnin paikan päällä. Arviointikohteita on ympäri Suomen ja arviointiryhmän jäsenet ovat matkustaneet kohteeseen käyttäen muun muassa junaa, lentokonetta ja henkilöautoja. Julkista liikennettä on pyritty käyttämään ensisijaisena matkustusvälineenä, mutta aina se ei ole mahdollista. Korona-ajan myötä arvioinnit siirrettiin toteutettavaksi etäarviointeina.

Kahden vuoden aikana etäarvioinneista on saatu niin hyviä kokemuksia, että aiomme hyödyntää etäarviointeja myös jatkossa. Vuonna 2021 tehtiin 240 akkreditointipäätöstä, joihin perustuvat arvioinnit tehtiin pääsääntöisesti etäyhteydellä. Etäarvioinnit vähentävät matkustamisesta muodostuvaa hiilijalanjälkeämme, mutta myös vähentävät työntekijöillemme matkustamisesta muodostuvaa rasitusta. 

Vuonna 2021 tehtiin 240 akkreditointipäätöstä, joihin perustuvat arvioinnit tehtiin pääsääntöisesti etäyhteydellä.

Näin sitä mittaamme.

Case: Kosmetiikkafoorumin siirtyminen verkkoon oli menestys

Valvomme Tukesissa kosmeettisten valmisteiden vaatimustenmukaisuutta ja kauneudenhoitopalveluiden kuluttajaturvallisuutta. Tukesissa on järjestetty vuodesta 2017 alkaen Kosmetiikkafoorumi, kosmetiikka- ja kauneudenhoitoalan toimijoille tarkoitettu tilaisuus, jonka tarkoituksena on tuoda esille ajankohtaisia kosmetiikka-alaa koskevia asioita.

Tavoitteena on tarjota osallistujille tietoa siitä, miten tulee toimia, kun he tarjoavat kauneudenhoitoalan palveluja tai valmistavat, maahantuovat ja myyvät kosmeettisia valmisteita kuluttajille. Tilaisuuteen ovat olleet tervetulleita myös kosmetiikka-alan opiskelijat opettajineen. Alan toimijoita ja opiskelijoita on Suomessa kymmeniä tuhansia. 

Kun aloitimme vuonna 2017, kosmetiikkafoorumi järjestettiin Helsingissä, ja vaikka Pasilan virastokeskuksen auditorion satakunta paikkaa olivat mukavan täynnä, oli alueellinen kattavuus painottunut pääkaupunkiseudulle. Striimausmahdollisuuksia selviteltiin alustavasti tavoittavuuden lisäämiseksi, mutta koronapandemian myötä vuonna 2020 siirryimmekin rytinällä täysin etäyhteyksien varaan ja tapahtuma muuttui verkkotapahtumaksi.

Verkkotapahtumaa kokeiltiin hieman epäillen – voisiko tämä toimia? Suosio yllätti: toteutus ja verkkoyhteydet toimivat hyvin. Tilanne koronapandemian kanssa jatkui ja myös vuoden 2021 Kosmetiikkafoorumi järjestettiin verkossa, tällä kerralla täydellä teholla.

Osallistujien määrä oli ennennäkemätön: vuoden 2021 tilaisuuteen ilmoittautui noin 450 osallistujaa ja mikä erityisesti ilahdutti, osallistujat sijaitsivat eri puolella Suomea. 

Verkkotapahtumana toteutetut tilaisuudet saivat runsaasti kiitosta. Sen lisäksi, että osallistuminen tilaisuuteen oli mahdollista mistä tahansa, osallistuja pystyi valitsemaan juuri itseään kiinnostavat aiheet ja osallistumaan halutessaan vain niihin. Verkkotapahtumana toteutetut tilaisuudet säästivät aikaa, mutta myös matka- ja majoituskustannuksilta vältyttiin.   

Pandemian pakottamana syntynyt kokeilu muuttui tässä tapauksessa erittäin onnistuneeksi verkkotapahtumaksi. Samalla havaittiin, ettei tarvetta läsnätapahtumalle ole välttämättä jatkossakaan.

Mitä jäi viivan alle?  

  • Tukes tavoittaa entistä paremmin toimijat, asiakkaat. Samalla vaikuttavuus paranee.
  • Tilaisuus on tasapuolisesti kaikkien halukkaiden saatavilla, sijainti ei rajoita osallistumista.
  • Verkkotapahtuman myötä alueellisia tilaisuuksia ei tarvitse järjestää erikseen. Sen seurauksena näihin tilaisuuksiin suunnatut resurssit vapautuvat muuhun käyttöön. 
  • Osallistuminen talkoisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi: esimerkiksi tämän tapahtuman osalta matkailun aiheuttamia päästöjä ei synny. 

Sormet tietokoneen näppäimistöllä, taustalla kosmetiikkaa.

Case: Siirrymme sähköisiin oppimisympäristöihin ja virtuaalikoulutuksiin

Tukesin hyväksymät kasvinsuojelukouluttajat ja -tutkinnon järjestäjät pitävät koulutuksia ja järjestävät kasvinsuojelututkintoja viljelijöille ja muille kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjille. Heidän työnsä edistää kasvinsuojeluaineiden käytön turvallisuutta. Me Tukesilla olemme kouluttaneet kasvinsuojelukouluttajia ja tutkinnon järjestäjiä tehtäväänsä sähköisessä Moodle-oppimisympäristössä. Ennen Moodlen käyttöä järjestimme koulutuspäivät lähiopetuksena, mikä tarkoitti matkustamista sekä luennoitsijoille että osallistujille. Osa saapui paikalle jopa täysin toisesta päästä Suomea. 

Siirryttyämme Moodlen käyttöön olemme voineet luopua koulutuksiin liittyvästä matkustamisesta.

Moodlessa koulutuksen on voinut käydä suorittamassa omaan tahtiinsa, joten samalla lähikoulutuksen aiheuttamista aikatauluongelmista on päästy eroon. Tulevaisuudessa haluamme kehittää Moodle-koulutusta vastaamaan entistä paremmin kasvinsuojelukouluttajien ja -tutkinnon järjestäjien tarpeisiin.

Me Tukesissa vastaamme myös kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testaajien, eli ruiskuntestaajien kouluttamisesta ja hyväksymisestä. Ruiskuntestaajat varmistavat, että kasvinsuojeluaineiden levittämiseen käytetyt ruiskut täyttävät vaatimukset ja toimivat asianmukaisesti. Toimiva ruisku vähentää kasvinsuojeluaineista aiheutuvia riskejä ihmisille ja ympäristölle.

Ruiskuntestaajien koulutus on tähän asti tapahtunut lähiopetuksena päivän kestävässä koulutustilaisuudessa, johon osallistujia on saapunut kaikkialta Suomesta. Olennainen osa lähiopetusta on ollut ruiskuntestausdemonstraatio, jossa osallistujat ovat päässeet seuraamaan ruiskun testaamista. Usein koulutuspaikkaan on ollut mahdotonta päästä julkisilla kulkuvälineillä, ja oma auto on ollut lähes ehdoton. 

Tukesin, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyöprojektissa kehitämme parhaillaan ruiskuntestaajakoulutuksesta virtuaalista versiota. Virtuaalikoulutuksessa ruiskuntestaajaksi haluava voi 360-kuvien ja 3D-mallien avulla opetella useiden erilaisten ruiskutyyppien testaamista ja kokeneet testaajat pääsevät päivittämään tietojaan.

Virtuaalikoulutus tulee olemaan avoinna jatkuvasti, eikä siihen osallistuminen vaadi matkustamista mihinkään. Toivomme virtuaalikoulutuksen lisäävän ruiskuntestaajien määrää Suomessa. Tavoitteenamme on myös välittää ruiskuntestaajille kätevästi alan uusinta tietoa virtuaalikoulutuksen avulla.

Ruiskuntestausta.