Tukesin olennaiset YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteesta eli SDG-tavoitteista (Sustainable Development Goals) Tukesin laajaan toimintakenttään olisi sopinut hyvin moni, sillä teemme valvontaa ja akkreditointia usealla eri toimialalla. Pidimme tärkeänä, että jokainen tukeslainen voi tunnistaa valituista tavoitteista oman työnsä vaikutukset. Prosessin päätteeksi tunnistimme meille olennaisimmiksi tavoitteiksi kuusi tavoitetta ja niistä seitsemän alatavoitetta.

Tukesin valitsemat tavoitteet kuvitettuna ja tekstinä. Selitetty tekstissä.

 

8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua.

Tavoitteesta 8, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, tunnistimme meille tärkeäksi vaikutusmahdollisuudeksi alatavoitteen 8.8: Työympäristön turvallisuus ja henkilöstön hyvinvointi. Meille turvallisuusviranomaisena on olennaista, että myös henkilökuntamme henkinen ja fyysinen turvallisuus ovat kunnossa. Työhyvinvointi ja uuden oppiminen ovat meille tärkeitä arvoja. 

 

 

9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja.

Tavoite 9, kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, oli meille olennainen valinta, sillä turvallisuuden ja luotettavuuden edistäminen yhteiskunnassa on Tukesin perustehtävä. Siksi alatavoite 9.1 Luotettava ja turvallinen infrastruktuuri sekä innovointi, on meille alatavoite, jota voimme toiminnallamme edistää monin eri tavoin kaikissa yksiköissämme. Innovoinnin merkitys nousi myös sidosryhmäkyselyissä esille.

 

 

12 Vastuullista kuluttamista.

Tavoite 12, vastuullista kuluttamista, pitää sisällään Tukesin toiminnalle kaksi tärkeää alatavoitetta: 12.2 Luonnonvarojen kestävä ja tehokas käyttö sekä 12.4 Ympäristön kannalta kestävä kemikaalien ja jätteiden käsittely. Näihin alatavoitteisiin liittyy moni kemikaaliturvallisuuteen ja kaivosturvallisuuteen liittyvä työtehtävämme.

 

 

13 Ilmastotekoja.

Tavoite 13, ilmastotekoja, lisättiin Tukesin vastuullisuustavoitteisiin erityisesti henkilöstön ja sidosryhmien toiveesta. Jotta voimme uskottavasti kertoa kädenjäljestämme, meidän oman jalanjälkemme on myös oltava kunnossa. Alatavoite 13.2 Ilmastopäästöjen vähentäminen on tavoite, jonka mahdollisuuksia ja mittareita lähdemme selvittämään yhdessä tukeslaisten kanssa.

 

 

16 Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta.

Tavoitteesta 16, rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, tunnistimme alatavoitteen 16.6, Läpinäkyvyys ja luotettavuus, olevan tärkeä meille viranomaisena muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa luottamus viranomaisiin vaihtelee ja luotettavan tiedon tunnistaminen on tärkeä kansalaistaito. Jotta voimme toteuttaa perustehtäväämme turvallisuuden ja luotettavuuden edistämistä yhteiskunnassa, meidän on tavoiteltava viranomaistyön läpinäkyvyyden ja luotettavuuden edistämistä omalta osaltamme.

 

 

17 Yhteistyö ja kumppanuus.

Tavoite 17, yhteistyö ja kumppanuus, on Tukesille tärkeä, ja alatavoite 17.7, Yhteistyö ja vuorovaikutus, on Tukesille erittäin osuva tavoite. Pyrimme viestinnässämme ja kaikessa toiminnassamme yhteistyön ja vuorovaikutusten edistämiseen sidosryhmiemme kanssa: vaikuttava ja valmentava valvonta ei muuten onnistu.